Sepedi 2000 (NSO00)
3

31

3:1
Dit. 17:15
Bjale e rile ge re se sa kgona go kgotlelela, ra ikgethela go šala re le noši motseng wa Athene. 2Ra roma ngwanaborena, Timotheose, yo a šomago mmogo le rena ge re šomela Modimo go bega Ebangedi ya Kriste, gore a tle a le tiiše, a le kgothatše go tša tumelo, 3gore go tle go se be le yo a ka ferehlwago ke mathata a. Lena ka bolena le a tseba gore mathata a ke se se re lebanego. 4Gobane e rile mola re sa na le lena ra le lemoša e sa le pele gore re tlilo ba le mathata. Gomme bjalo ka ge le tseba, seo ke sona se se diregilego. 5Ke ka lebaka leo ke ilego ka roma Timotheose. Ke be ke se sa kgona; ka gona ke be ke mo romile gore a tle a lekodišiše tša tumelo ya lena, gore e se be mohlomongwe Moleki a ka no ba a le lekile, gomme modiro wa rena wa be o fetogile lefeela.

6

3:6
Dit. 18:5
Bjale Timotheose o sa tšo boa moo go lena, gomme o re tletše le ditaba tše dibotse tša tumelo ya lena le lerato la lena. O re boditše gore ka mehla le dula le re gopola gabotse, le gore le re hlolosetše kudu bjalo ka rena ge re le hlolosetše. 7Ka gona, banabešo, mo matshwenyegong le mathateng a rena re wišwa pelo ke tumelo ya lena. 8Ka ge le tiišeditše go ba ba Morena, bjale re imologile. 9Na bjale Modimo wa rena re ka mo leboga bjang ka mo go swanelago ka lebaka la thabo ye re le thabetšego ka yona pele ga gagwe? 10Bošego le mosegare re rapela ka pelo ka moka gore a re dumelele go tlo le bona le go tlaleletša ka tše le sa hlaelelwago ka tšona mo tumelong ya lena.

11Nke Modimo, Tatagorena, ka boyena le Morena wa rena, Jesu, ba re lokišetše ditsela gore re tle re le etele. 12Nke Morena a ka le okeletša lerato ya ba le legologolo, gore le ratane, le be le rate le batho ka moka bjalo ka ge le rena re le rata. 13E tla be e le gona ge a le tiiša, gomme mohla Morena wa rena, Jesu, a etla le bakgethwa ba gagwe bohle, la ba ba ba se nago bosodi ba bakgethwa mo go Modimo, Tatagorena.