Sepedi 2000 (NSO00)
2

Ka mo Paulose a šomilego ka gona ge a le Thesalonika

21Lena ka noši le a tseba, banabešo, gore go le etela ga rena ga se ya ba ga lefeela. 2

2:2
Dit. 16:19-24
17:1-9
Le tseba ka mo re bego re šetše re ile ra tlaišwa ra ba ra rogwa ka gona kua Filipi pele ga ge re etla go lena moo Thesalonika. Gomme le ge batho ba bantši ba be ba re gana, Modimo wa rena o ile a re kgontšha go le botša Taba ye Botse ya go tšwa go yena re sa boife. 3Go le kgothatša ga rena ga se ga go tšwa boforeng, goba maikemišetšong a go se loke, goba bomenemeneng, 4eupša re bega molaetša wa Modimo ka mo a ratago, gobane o bone go re swanetše gore a re neele wona gore re o bege. Ga re leke go kgahla batho, re leka go kgahla Modimo yo a lekolago maikemišetšo a rena. 5Bjalo ka ge le tseba, ga se ra ka ra tla go lena ra le gegea goba ra bolela dipolelo tša go agela megabaru ya rena legora; Modimo ke hlatse ya rena. 6Le gona tša go gaba go retwa ke batho, ana ke lena, ana ke ba bangwe, ga re di šale morago, 7le ge, ka ge re le baapostola ba Kriste, re be re ka no le gapeletša. Fela ge re be re na le lena re be re le boleta,2:7 “re be re le boleta” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “re be re le bjalo ka bana”. re le bjalo ka mosadi ge a hlokomela bana ba gagwe. 8Ka ge re le rata gakaaka, re be re ikemišeditše go le fa e sego Ebangedi ya Modimo fela, eupša le tšona dipelo tša rena, gobane re le rata e le ruri. 9Banabešo, ga ke re le a gopola ka mo re bego re katana ka gona re itapiša? Re be re šoma bošego le mosegare gore re se le tshwenye ka selo ge re le begela Taba ye Botse ya Modimo.

10Lena le dihlatse, le Modimo ke hlatse, gore lena, badumedi, re be re le swere ka mokgwa wo o kgahlago Modimo, wo o lokilego, wo o se nago bosodi. 11Le a tseba gore re be re swere yo mongwe le yo mongwe wa lena ka mokgwa wo monna a swarago bana ba gagwe. 12Re be re le kgothatša, re le bea pelo, re le tutuetša gore le phele bophelo bjo bo kgahlago Modimo, yo a le biletšago mmušong wa gagwe le letagong la gagwe.

13Le lengwe lebaka le le dirago gore re leboge Modimo re sa kgaotše ke gore e rile mola re le tlišetša molaetša wa Modimo, la re go o kwa la o amogela e le wa Modimo, e sego wa batho. Ruri o tšwa go Modimo, gomme Modimo o šoma mo gare ga lena le dumelago. 14

2:14
Dit. 17:5
Banabešo, gape tše di le hlagetšego ke tšona tše di ilego tša hlagela diphuthego tša Modimo kua Judea, tše di ilego tša hlagela batho ba gona ba e lego ba Kriste Jesu. Le tlaišitšwe ke batho ba gabolena ka mokgwa wo le bona ba tlaišitšwego ke Bajuda. 15
2:15
Dit. 9:23,29
13:45,50
14:2,5,19
17:5,13
18:12
Bajuda ke bona ba ba bolailego Morena Jesu le baprofeta, gomme le rena ba re hlomara. Ga ba kgahle Modimo; ba lwa le batho ka moka. 16Ba leka le go re ganetša ge re begela baditšhaba molaetša wa gore ba phološwe. Se ke sona sebe sa mafelelo sa dibe ka moka tše ba duletšego go di dira. Gomme bjale Modimo o feleleditše a ba ahlola a ba galefetše.

Paulose o duma go ba etela gape

17Ge e le rena, banabešo, e sa le mola re kgaoganago le lena lebakanyana, re sa bonane le lena ka mahlo, re bonana ka pelo fela, re le hlolosetše kudu, gomme re lekile ka maatla go tla go le bona. 18Re be re ratile go tla gape go lena. Nna, Paulose, ke lekile makgathenyana, fela Sathane a re šitiša. 19Gobane ke mang yo a re fago lehutšo le thabo, yo a re kgontšhago go kgantšha go fenya ga rena mo pele ga Morena wa rena, Jesu Kriste, mohla a etla, ge e se lena? 20Ruri, ke lena setumo sa rena le thabo ya rena.