Sepedi 2000 (NSO00)
1

11

1:1
Dit. 17:1
Nna, Paulose, le Silase le Timotheose, re dumediša lena ba phuthego ya Thesalonika le lego ba Modimo, Tatagorena, le Morena Jesu Kriste, re re:

Nke Modimo a le gaugele, a le fe khutšo.

Tša bophelo bja Bathesalonika le tumelo ya bona

2Ka moka ga lena re le lebogela go Modimo ka mehla re le gopola re le thapelong. 3Ge re le pele ga Modimo, Tatagorena, re gopola tše le di dirilego ge le dumela, ka mo lerato la lena le le dirilego gore le šome gaboima ka gona, le ka mo le phetšego le holofela go Morena wa rena, Jesu Kriste, ka gona. 4Banabešo ba le ratwago ke Modimo, rena re tseba ge Modimo a le kgethile gore le be ba gagwe, 5gobane Taba ye Botse ga se ra le tlišetša yona ka molomo fela, eupša re le tlišeditše yona le ka maatla a Moya wo Mokgethwa le ka tumelo ye e tletšego gore ke nnete. Le tseba ka mo re bego re phela ka gona go le hola mola re le moo go lena. 6

1:6
Dit. 17:5-9
Le ithutile go phela bjalo ka rena le bjalo ka Morena; gomme le ge le ile la tlaišwa kudu, le amogetše molaetša ka thabo ya go tšwa go Moya wo Mokgethwa. 7Ka gona la ba mohlala mo go badumedi bohle ba Matsedonia le ba Agaya. 8Go tloga moo ga gabolena molaetša wa Morena o ile wa se tume Matsedonia le Agaya fela, eupša tumelo ya lena go Modimo e kwagetše gohle, mo e lego gore taba ye ga se ye re ka hlwago re sa bolela ka yona. 9Bohle ba bolela ka mo le re amogetšego ka gona mola re le etetše, le ka mo le tlogetšego medingwana ya diswantšho la sokologela go Modimo, gore le tle le direle yena Modimo wa go phela wa mmakgonthe, 10gomme le letele Morwagwe yo a tlago tla a etšwa legodimong – yena Jesu yo a mo tsošitšego bahung, yo a tlago re hlakodiša ge Modimo a tlilo ahlola batho a ba galefetše ka lebaka la dibe tša bona.

2

Ka mo Paulose a šomilego ka gona ge a le Thesalonika

21Lena ka noši le a tseba, banabešo, gore go le etela ga rena ga se ya ba ga lefeela. 2

2:2
Dit. 16:19-24
17:1-9
Le tseba ka mo re bego re šetše re ile ra tlaišwa ra ba ra rogwa ka gona kua Filipi pele ga ge re etla go lena moo Thesalonika. Gomme le ge batho ba bantši ba be ba re gana, Modimo wa rena o ile a re kgontšha go le botša Taba ye Botse ya go tšwa go yena re sa boife. 3Go le kgothatša ga rena ga se ga go tšwa boforeng, goba maikemišetšong a go se loke, goba bomenemeneng, 4eupša re bega molaetša wa Modimo ka mo a ratago, gobane o bone go re swanetše gore a re neele wona gore re o bege. Ga re leke go kgahla batho, re leka go kgahla Modimo yo a lekolago maikemišetšo a rena. 5Bjalo ka ge le tseba, ga se ra ka ra tla go lena ra le gegea goba ra bolela dipolelo tša go agela megabaru ya rena legora; Modimo ke hlatse ya rena. 6Le gona tša go gaba go retwa ke batho, ana ke lena, ana ke ba bangwe, ga re di šale morago, 7le ge, ka ge re le baapostola ba Kriste, re be re ka no le gapeletša. Fela ge re be re na le lena re be re le boleta,2:7 “re be re le boleta” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “re be re le bjalo ka bana”. re le bjalo ka mosadi ge a hlokomela bana ba gagwe. 8Ka ge re le rata gakaaka, re be re ikemišeditše go le fa e sego Ebangedi ya Modimo fela, eupša le tšona dipelo tša rena, gobane re le rata e le ruri. 9Banabešo, ga ke re le a gopola ka mo re bego re katana ka gona re itapiša? Re be re šoma bošego le mosegare gore re se le tshwenye ka selo ge re le begela Taba ye Botse ya Modimo.

10Lena le dihlatse, le Modimo ke hlatse, gore lena, badumedi, re be re le swere ka mokgwa wo o kgahlago Modimo, wo o lokilego, wo o se nago bosodi. 11Le a tseba gore re be re swere yo mongwe le yo mongwe wa lena ka mokgwa wo monna a swarago bana ba gagwe. 12Re be re le kgothatša, re le bea pelo, re le tutuetša gore le phele bophelo bjo bo kgahlago Modimo, yo a le biletšago mmušong wa gagwe le letagong la gagwe.

13Le lengwe lebaka le le dirago gore re leboge Modimo re sa kgaotše ke gore e rile mola re le tlišetša molaetša wa Modimo, la re go o kwa la o amogela e le wa Modimo, e sego wa batho. Ruri o tšwa go Modimo, gomme Modimo o šoma mo gare ga lena le dumelago. 14

2:14
Dit. 17:5
Banabešo, gape tše di le hlagetšego ke tšona tše di ilego tša hlagela diphuthego tša Modimo kua Judea, tše di ilego tša hlagela batho ba gona ba e lego ba Kriste Jesu. Le tlaišitšwe ke batho ba gabolena ka mokgwa wo le bona ba tlaišitšwego ke Bajuda. 15
2:15
Dit. 9:23,29
13:45,50
14:2,5,19
17:5,13
18:12
Bajuda ke bona ba ba bolailego Morena Jesu le baprofeta, gomme le rena ba re hlomara. Ga ba kgahle Modimo; ba lwa le batho ka moka. 16Ba leka le go re ganetša ge re begela baditšhaba molaetša wa gore ba phološwe. Se ke sona sebe sa mafelelo sa dibe ka moka tše ba duletšego go di dira. Gomme bjale Modimo o feleleditše a ba ahlola a ba galefetše.

Paulose o duma go ba etela gape

17Ge e le rena, banabešo, e sa le mola re kgaoganago le lena lebakanyana, re sa bonane le lena ka mahlo, re bonana ka pelo fela, re le hlolosetše kudu, gomme re lekile ka maatla go tla go le bona. 18Re be re ratile go tla gape go lena. Nna, Paulose, ke lekile makgathenyana, fela Sathane a re šitiša. 19Gobane ke mang yo a re fago lehutšo le thabo, yo a re kgontšhago go kgantšha go fenya ga rena mo pele ga Morena wa rena, Jesu Kriste, mohla a etla, ge e se lena? 20Ruri, ke lena setumo sa rena le thabo ya rena.

3

31

3:1
Dit. 17:15
Bjale e rile ge re se sa kgona go kgotlelela, ra ikgethela go šala re le noši motseng wa Athene. 2Ra roma ngwanaborena, Timotheose, yo a šomago mmogo le rena ge re šomela Modimo go bega Ebangedi ya Kriste, gore a tle a le tiiše, a le kgothatše go tša tumelo, 3gore go tle go se be le yo a ka ferehlwago ke mathata a. Lena ka bolena le a tseba gore mathata a ke se se re lebanego. 4Gobane e rile mola re sa na le lena ra le lemoša e sa le pele gore re tlilo ba le mathata. Gomme bjalo ka ge le tseba, seo ke sona se se diregilego. 5Ke ka lebaka leo ke ilego ka roma Timotheose. Ke be ke se sa kgona; ka gona ke be ke mo romile gore a tle a lekodišiše tša tumelo ya lena, gore e se be mohlomongwe Moleki a ka no ba a le lekile, gomme modiro wa rena wa be o fetogile lefeela.

6

3:6
Dit. 18:5
Bjale Timotheose o sa tšo boa moo go lena, gomme o re tletše le ditaba tše dibotse tša tumelo ya lena le lerato la lena. O re boditše gore ka mehla le dula le re gopola gabotse, le gore le re hlolosetše kudu bjalo ka rena ge re le hlolosetše. 7Ka gona, banabešo, mo matshwenyegong le mathateng a rena re wišwa pelo ke tumelo ya lena. 8Ka ge le tiišeditše go ba ba Morena, bjale re imologile. 9Na bjale Modimo wa rena re ka mo leboga bjang ka mo go swanelago ka lebaka la thabo ye re le thabetšego ka yona pele ga gagwe? 10Bošego le mosegare re rapela ka pelo ka moka gore a re dumelele go tlo le bona le go tlaleletša ka tše le sa hlaelelwago ka tšona mo tumelong ya lena.

11Nke Modimo, Tatagorena, ka boyena le Morena wa rena, Jesu, ba re lokišetše ditsela gore re tle re le etele. 12Nke Morena a ka le okeletša lerato ya ba le legologolo, gore le ratane, le be le rate le batho ka moka bjalo ka ge le rena re le rata. 13E tla be e le gona ge a le tiiša, gomme mohla Morena wa rena, Jesu, a etla le bakgethwa ba gagwe bohle, la ba ba ba se nago bosodi ba bakgethwa mo go Modimo, Tatagorena.