Sepedi 2000 (NSO00)
8

Setšhaba se kgopela go ba le kgoši

81Ge Samuele a tšofala, o ile a dira barwa ba gagwe baahlodi ba setšhaba sa Israele. 2Morwa wa gagwe wa leitšibolo o be a bitšwa Joele, mme yo monnyane a bitšwa Abia; bona e be e le baahlodi Beresheba. 3Eupša ba ile ba se ke ba etša tatagobona; ba ile ba kgahlwa ke go ikgobokanyetša tšhelete fela, ka gona ba amogela tsogolekobong mme ba se ke ba ahlola melato ka botshephegi.

4Ke moo baetapele ka moka ba Israele ba kopanego, ba ya go Samuele kua Rama, 5

8:5
Doit. 17:14
gomme ba re go yena: “Bona, o a tšofala, mme barwa ba gago ga ba dire bjalo ka wena. Ka gona, bea kgoši gore e re buše, re tle re swane le ditšhaba tše dingwe.” 6Samuele a nyamišwa ke kgopelo yeo ya bona ya gore ba be le kgoši; ka gona a rapela Morena, 7gomme Morena a re: “Theetša tšohle tše setšhaba se go botšago tšona. Ga se sa gana wena, se ganne nna gore ke se ke ka hlwa ke le kgoši ya sona. 8E sa le go tloga mola ke ba ntšhago Egepeta ba a ntlhanogela mme ba khunamela medimo ye mengwe; gomme bjale le wena ba go dira se ba ntirilego sona ka mehla. 9Ka gona, ba direle se ba se kgopelago, eupša o ba botše tsebegokwa mme o ba hlathollele tše kgoši e tlago ba nyaka tšona.”

10Samuele a bolela le setšhaba se se bego se mo kgopela gore se be le kgoši, a se botša tšohle tše Morena a mmoditšego tšona. 11A ba hlathollela a re: “Tše kgoši ya lena a tlago le nyaka tšona šedi: O tla dira barwa ba lena bahlabani; ba bangwe e tla ba bahlabani ba dikoloi tša gagwe tša ntwa, ba bangwe ya ba bahlabani ba go namela dipere, mme ba bangwe ya ba ba go eta koloi ya gagwe ya ntwa pele ba kitima. 12O tla dira ba bangwe ba bona balaodi ba bahlabani ba sekete, mme ba bangwe ya ba balaodi ba ba masome a mahlano. Barwa ba lena ba tla tlemega go mo lemela mašemo, ba mmunela dibjalo, ba ba ba mo direla dibetša le ditlabakelo tša makoloi a gagwe a ntwa. 13Barwedi ba lena ba tla swanela go mo direla ditlolo tša go nkga bose, ba ba ba mo šomela e le baapei ba dinama le ba dinkgwa. 14O tla tšea mašemo a lena a go nona, le dirapa tša lena tša merara le tša mehlware, a di fa bahlankedi ba gagwe. 15O tla tšea karolo ya lesome ya mabele le ya diterebe tša lena, a di fa bakgomana le bahlankedi ba bangwe. 16O tla tšea bahlanka ba lena le dikgomo8:16 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “dikgomo” Seheberu se re “masogana”. tša lena tša go nona le dipokolo tša lena, a di šomiša medirong ya gagwe. 17O tla tšea karolo ya lesome ya mehlape ya lena. Gomme le lena ka bolena le tlilo ba makgoba a gagwe. 18Ge nako yeo e fihla, le tla lla ka kgoši ya lena yoo lena le ikgethetšego yena, eupša Morena a ka se theetše dillo tša lena.”

19Setšhaba sa se ke sa kwa Samuele, eupša sa re: “Aowaowaa! Re nyaka kgoši 20gore re tle re swane le ditšhaba tše dingwe, re be le kgoši ya rena ye e re bušago gape e re etago pele ge re etšwa dira le ge re hlabana ntweng.” 21Samuele a theetša tšohle tše ba di bolelago, gomme a ya a botša Morena. 22Morena a mo fetola a re: “Dira se ba se nyakago o ba beele kgoši.” Ke moo Samuele a boditšego baetapele ba Israele gore ba boele gae.

9

Saulo o gahlana le Samuele

91Go be go na le monna wa mohumi wa go hlomphega yo leina la gagwe e bego e le Kishe, wa kgoro ya Benjamene; e be e le morwa wa Abiele, Abiele morwa wa Tserore, mme e le wa lapa la Bekorate, seripa sa kgorwana ya Afiage. 2O be a na le morwa yo a bitšwago Saulo, lesogana la go bopega. Saulo e be e le yo motelele kudu – Baisraele ba bateleletelele ba mo goma magetleng; le gona e be e le yo mobotse go ba phala ka moka.

3Dipokolo tše dingwe tša ditshadi tša Kishe di ile tša timela, ka gona yena a re go Saulo: “Hle, tšea yo mongwe wa bahlanka le yo nyaka dipokolo tšeo.” 4Ba ile ba putla naga ya dithaba ya Efraime le selete sa Shalisha, eupša ba se ke ba di bona; ka fao ba tšwela pele ba putla selete sa Shaalime, fela dipokolo tšeo di be di se gona moo. Ke moka ba putla naga ya Benjamene, mme le moo ba se ke ba di hwetša. 5Ge ba fihla seleteng sa Tsufe, Saulo a re go mohlanka wa gagwe: “A re gomele gae; ge re sa gome, tate o tla lesa go gopola ka dipokolo, a thoma go tshwenyega ka rena.”

6Mohlanka yoo a mo fetola a re: “Ema gannyane! Mo motseng wo go na le monna yo mokgethwa yo a hlomphiwago kudu, ka gobane se sengwe le se sengwe se a se bolelago se a direga. A re ye go yena; mohlomongwe a ka re botša mo re kago hwetša dipokolo tšeo.”

7Saulo a mmotšiša a re: “Ge re ka ya go yena re tla mo fa eng? Ga re sa šaletšwe ke dijo ka mekotleng ya rena, gomme ga re ne mpho ye re ka mo fago yona. Bjale re tla mo leboga ka eng?”

8Mohlanka yoo a mo fetola gape a re: “Ke swere papetlana ye nnyane ya silibera. Ke tla mo fa yona, gomme a re botša mo re ka di hwetšago gona.”

9-11Saulo a mo fetola a re: “O gopotše gabotse! A re ye.” Ka gona ba ya motseng woo monna yola yo mokgethwa a bego a dula go wona. Ge ba sa rotoga mmoto ba eya motseng, ba gahlana le basetsana ba bangwe ba etšwa motseng ba eya go ga meetse. Ba ba botšiša ba re: “A mmoni o gona?”

Mehleng yeo moprofeta o be a bitšwa mmoni, gomme ge motho a nyaka keletšo go Modimo, o be a re: “A re ye go mmoni.”

12-13Basetsana bao ba mo fetola ba re: “Ee, o gona. Gabotsebotse o no ba pejana ga lena. Ge le ka sepediša, le ka mo swara tseleng. Ge le tsena motseng, le tla mo hwetša. O fihlile mo motseng lehono ka gobane batho ba tlilo dira sehlabelo kua mmotong. Batho ba ba laleditšwego ba ka se thome go ja a se a fihla moo, ka gobane o swanetše go šegofatša sehlabelo pele. Ge le ka ya gonabjale, le tla mo hwetša a se a tšwa a rotogela mmotong go yo ja.” 14Ka gona Saulo le mohlanka wa gagwe ba sepela ba tsena motseng, gomme ya re ge ba tsena, ba bona Samuele a etšwa a ba lebantše a eya felong fao ga tirelo.

15Bjale maabane a ntshe Morena o be a ile a re go Samuele: 16“Ka moswane ka tšona nako tše ke tla romela monna wa kgoro ya Benjamene go wena; o mo tlotše gore e be mmuši wa setšhaba sa ka sa Israele, gomme o tla ba phološa go Bafilista. Ke bone tlaišego ya setšhaba sa ka, ebile ke kwele dillo tša sona ge se llela thušo.”

17Ge Samuele a bona Saulo, Morena a re go yena: “Šoo monna yo ke go boditšego ka yena. O tla buša setšhaba sa ka.” 18Ke moo Saulo a ilego go Samuele yo a bego a sa le lesorong la kgoro ya motse, a mmotšiša a re: “Hle, nke o mpotše gore a mmoni o dula kae.”

19Samuele a mo fetola a re: “Ke nna mmoni. Nketeng pele le rotogeleng kua felong ga tirelo. Bobedi bja lena le swanetše go ja le nna lehono. Ka moswane mosong ke tla araba dipotšišo tša lena ka moka mme ka le lesa la itshepelela. 20Ge e le dipokolo tše di timetšego matšatši a mararo a a fetilego, le se ke la tshwenyega ka tšona; di šetše di hweditšwe. Eupša ke mang yo a nago le tše bohlokwahlokwa mo go Baisraele?9:20 “a nago ... Baisraele” goba “setšhaba sa Israele se mo nyakago ka mokgwa wo?” Ke wena – wena le ba lapa la tatago.”

21Saulo a mo fetola a re: “Nna ke wa kgoro ya Benjamene, kgorwana ye nnyannyane mo Israele, gomme lapa lešo ke la mafelelofelelo mo kgorong yeo. Bjale ke ka lebaka lang o bolela le nna ka mokgwa wo?”

22Ke moo Samuele a tšerego Saulo le mohlanka wa gagwe a ba iša phapošing ya bojelo, gomme a ba dudiša madulong a ka pele ga a baeng bao e bego e ka ba ba masome a mararo. 23Samuele a re go moapei: “Tliša nama yela ke go filego yona, yela ke go boditšego gore o e beele ka thoko.” 24Ka gona moapei a tliša serope ka moka gomme a se bea pele ga Saulo. Samuele a re: “Še nama ye ke go beetšego yona. E je. Ke go beetše yona ge ke laletša batho, gore o tle o e je ka yona nako ye.”9:24 “Ke go beetše yona ... ka yona nako ye” Seheberu ga se kwagale gabotse.

Ka gona Saulo a ja le Samuele mohlang woo. 25Ge ba theogile felong ga tirelo ba tsene motseng, Samuele a bolela le Saulo tlhakeng ya ntlo.9:25 “tlhakeng ya ntlo” Mehleng yeo mengwako e be e na le ditlhaka tše di ikadilego, mme batho ba tlwaetše go dula moo.

Samuele o tlotša Saulo gore e be mmuši

26Ya re e sa le ka maswiswana Saulo le mohlanka wa gagwe ba sa tsoga tlhakeng ya ntlo, Samuele a bitša Saulo moo a re: “Hle, tsoga ke go felegetše.” Saulo a tsoga, mme yena le Samuele ba tšwa ba leba mokgotheng. 27Ge ba fihla mafelelong a motse, Samuele a re go Saulo: “Botša mohlanka wa gago a sepelele pele ga rena.” Mohlanka a sepela, mme Samuele a kgopela Saulo a re: “Ema mo gannyane, gore ke go botše se Modimo a se boletšego.”

10

101Ke moo Samuele a tšerego sedibelwana sa makhura a mohlware gomme a se tšhela hlogong ya Saulo, a mo atla, a re: “Morena o go tlotša gore o be mmuši wa setšhaba sa gagwe sa Israele. O tla se buša mme wa se šireletša manabeng a sona a a bapilego le sona. Gomme sešupo sa gore Morena o kgethile wena10:1 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “gore o be mmuši ... o kgethile wena” Seheberu ga se na mantšu a. gore o be mmuši wa setšhaba sa gagwe sese: 2Ge o tlogelana le nna lehono, o tla gahlana le banna ba babedi kgauswi le lebitla la Ragele kua Tseltsage, nageng ya Benjamene. Ba tla go botša gore dipokolo tšela o bego o di nyaka di hweditšwe, ka gona tatago ga a sa tshwenyegile ka tšona eupša o tshwenyegile ka wena, gomme o dula a botšiša a re: ‘A ke tla dirang mabapi le morwa wa ka?’ 3Go tloga moo o fetele pele go yo fihla mohlareng wo mogolo kua Taboro, mme moo o tla gahlana le banna ba bararo ba eya go direla Modimo sehlabelo kua Bethele. Yo mongwe wa bona o tla be a gapa diputšane tše tharo, yo mongwe a swere dinkgwa tše tharo, mme wa boraro a swere lekuka la beine. 4Ba tla go dumediša ba go botšiša maphelo, ba go fa dinkgwa tše pedi, mme o di amogele. 5Go tloga moo o tla ya mmotong wa Modimo kua Gibea, moo go lego mešaša ya Bafilista. Kgorong ya motse o tla gahlana le sehlopha sa baprofeta ba theoga mmotong ba letša diharepa, meropa, dinaka le dikgapa. Ba tla be ba bina ba goa. 6Ke moka moya wa Morena o tla go laola, mme le wena wa thoma go bina le go goa le bona, wa fetoga motho o šele. 7Ge tšeo di hlaga, o dire se o bonago se lebane, ka gobane Modimo o na le wena. 8O tloge pele o ye Gilgale, mme nna ke tla tla ka morago ka gahlana nago moo, ka dira dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le tša kagišano. O letele matšatši a a šupago fao go fihlela ke etla ke go botša se o swanetšego go se dira.”

9Ge Saulo a retologa a tloga go Samuele, Modimo a mo fetoša motho o šele. Ka lona tšatši leo se sengwe le se sengwe se Samuele a mmoditšego sona sa phethagala. 10Ge Saulo le mohlanka wa gagwe ba fihla Gibea, a gahlanetšwa ke sehlopha sa baprofeta. Ka bjako moya wa Modimo wa mo laola, mme le yena a thoma go bina le go goa le bona. 11Batho ba ba bego ba mo tseba ba rile go mmona a dira dilo tšeo ba botšišana ba re: “Na morwa wa Kishe o hlagetšwe ke eng? Kgane Saulo le yena o fetogile moprofeta?” 12

10:12
1 Sam. 19:23,24
Monna yo mongwe yo a bego a dula moo a botšiša a re: “A baprofeta ba bangwe ba bona ba reng – na bona le re botatagobona ke bomang?” Ke ka moo go hlolegilego polelo ye e rego: “Kgane Saulo le yena o fetogile moprofeta?” 13Ge Saulo a feditše go bina le go goa, o ile a ya aletareng kua mmotong.

14Ramogolo wa Saulo a botšiša Saulo le mohlanka yola a re: “A le be le le kae?”

Saulo a mo fetola a re: “Re be re nyaka dipokolo tšela. Re ile ge re sa di bone, ra ya go Samuele.”

15Ramogolwagwe a re: “Nke o mpotše gore o ile a le botša eng.”

16Saulo a mo fetola a re: “O re boditše gore dipokolo tšeo di hweditšwe;” eupša a se ke a botša ramogolwagwe se Samuele a se boletšego mabapi le gore yena e tlile go ba kgoši.

Setšhaba se begelwa gore Saulo ke kgoši

17Samuele a kgobokanya setšhaba pele ga Morena kua Mitsepa 18gomme a re go sona: “Morena Modimo wa Israele o re: ‘Ke le ntšhitše Egepeta ka le phološa go Baegepeta le ditšhabeng tše dingwe ka moka tše di bego di le gatelela. 19Ke nna Modimo wa lena yo a le hlakodišago matshwenyegong le manyaming a lena ka moka, eupša lehono le nkganne mme le nkgopetše gore ke le fe kgoši. Go lokile ge, kgobokanang pele ga Morena ka dikgoro le ka dikgorwana.’ ”

20Ke moo Samuele a laetšego kgoro ye nngwe le ye nngwe gore e batamele, gomme matengwa a ntšha kgoro ya Benjamene. 21Ke moka Samuele a batametša malapa a kgoro ya Benjamene, gomme matengwa a ntšha lapa la Matri. Ke moka banna ba lapa la Matri ba batamela,10:21 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Ke moka banna ba lapa la Matri ba batamela” Seheberu ga se na mantšu a. gomme matengwa a ntšha Saulo, morwa wa Kishe. Ba ile ba mo nyaka, gomme ya re ge ba sa mmone, 22ba botšiša Morena ba re: “A yoo Saulo o se tla?”

Morena a ba fetola a re: “Saulo šole o utamile gare ga merwalo.”

23Ka gona ba kitima ba yo mo utolla ba mo emiša gare ga setšhaba. Baisraele ba bateleletelele ba be ba mo goma magetleng. 24Samuele a re go setšhaba: “Šo monna yo Morena a mo kgethilego! Ga go le o tee gare ga rena yo a swanago le yena.”

Setšhaba ka moka sa goa sa re: “A kgoši a re phelele!”

25Samuele a hlathollela setšhaba tše ba swanetšego go di direla kgoši, le tše kgoši e swanetšego go ba direla tšona. A di ngwala ka pukung ye a ilego a e bea ka Felong mo Gokgethwa. Gomme a ba botša gore ba ye gae. 26Saulo le yena a boela Gibea, ga gabo. Banna ba bangwe ba sebete10:26 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Banna ba bangwe ba sebete” Seheberu se re “Madira”. bao Modimo a bego a ba dirile gore ba mo dumele, ba ya le yena. 27Fela batho ba bangwe ba mafeelana ba re: “A le re yena moesa yo a ka re hlakodiša?” Ba nyatša Saulo gomme ba se ke ba mo tlišetša le ge e le mphonyana. Eupša yena a se ke a tshwenyega ka bona.