Sepedi 2000 (NSO00)
6

Go bušwa ga Polokelo ya Kgwerano

61Ka morago ga ge Polokelo ya Kgwerano ya Morena e bile Filistia dikgwedi tše di šupago, 2batho ba ile ba bitša baprista le boreatseba, ba ba botšiša ba re: “Na re ka dirang ka Polokelo ya Kgwerano ya Morena? Ge re e boetša mo e tšwago re e boetše le eng?”

3Bona ba ba fetola ba re: “Ge le bušetša Polokelo ya Kgwerano ya Modimo wa Israele morago, le e bušetšeng le seloba se le mo lobago ka sona go lefa molato wa lena. Polokelo ya Kgwerano e se ke ya boela morago ntle le mpho. Ke mo le tlago fola, gomme la tseba gore ke ka lebaka lang a ile a fela a le otla.”

4Batho ba botšiša ba re: “Re ka mo romela seloba mang?”

Ba ba fetola ba re: “Bopang diswantšho tše di fetšago seatla tša dikutu, le magotlo a mahlano ka gauta; kgoši ye nngwe le ye nngwe ya Bafilista e emelwe ke sekutu se tee le legotlo le tee. Lena le dikgoši tša lena le wetšwe ke bolwetši bo tee. 5Bopang diswantšho tšeo tša dikutu le tša magotlo ao a senyago naga ya lena, gomme le hlompheng Modimo wa Israele. Mohlomongwe a ka lesa go le otla, le go otla medimo ya lena le naga ya lena. 6Ke ka lebaka lang le ngangabala bjalo ka kgoši ya Egepeta le Baegepeta. Ga ke re Modimo o ile a ba dira ditlatla ba ba ba lesa Baisraele ba tloga Egepeta? 7Ka gona, betlang koloi ye mpsha, le tšee dikgomo tše pedi tša ditswetši tše di sego tša ka tša rwala joko; le di paneng koloing gomme le gapeleng mamane a tšona ka lešakaneng. 8Le tšeeng Polokelo ya Kgwerano ya Morena le e beeng ka koloing, mme ka polokelwaneng ye e bapetšego nayo le nokeleng diswantšhobopša tšela tša gauta tše le mo romelago tšona e le seloba sa go lefa molato wa lena. Le lese dikgomo di goge koloi di sepele ka yona di se na motho. 9Gomme le e lebeleleng ge e sepela; ge e ka leba nageng ya gaboyona, motseng wa Bethe-Shemeshe, seo se tla be se šupa gore ke Modimo wa Baisraele yo a re otlilego ka kotlo ye šorošoro ye. Eupša ge e ka se lebe gona, gona re tla tseba gore ga se kotlo ya gagwe; e bile fela selo se se nogo itlhagela.”

10Ba ile ba dira se ba se botšwago: Ba tšea dikgomo tše pedi tša ditswetši ba di pana koloing, mme ba tswalelela mamane a tšona ka lešakaneng. 11Ba bea Polokelo ya Kgwerano ka koloing, gotee le polokelwana yela e swerego diswantšhobopša tša gauta tša magotlo le tša dikutu. 12Dikgomo tšela tša wela tsela ye kgolo ya go ya Bethe-Shemeshe mme tša leba gona, tša se ke tša aroga tsela yeo. Di be di tšama di lla. Magoši ale a Bafilista a ile a di latela go ba go yo fihla mollwaneng wa Bethe-Shemeshe.

13Batho ba Bethe-Shemeshe ba be ba buna mabele ka moeding, mme ya re ge ba emiša mahlo ba bona Polokelo ya Kgwerano. Ba thaba kudu ge ba e bona. 14Koloi yeo ya tla tšhemong ya monna yo mongwe yo a bitšwago Joshua, yo a bego a dula Bethe-Shemeshe, gomme ya ema fao, kgauswi le letlapa le legolo. Batho bao ba phaphaganya koloi yeo mme ba direla Morena sehlabelo sa go tšhungwa ka moka ka dikgomo tšela. 15Balefi ba kuka Polokelo ya Kgwerano ya Morena le polokelwana yela ya diswantšhobopša tša gauta, ba di bea mola letlapeng le legolo. Ka morago batho ba Bethe-Shemeshe ba direla Morena dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le dihlabelo tše dingwe. 16Magoši ale a mahlano a Bafilista a be a ba lebeletše ge ba dira seo, gomme a boela Ekrone ka lona letšatši leo.

17Bafilista ba ile ba romela Morena diswantšhobopša tšela tše tlhano tša gauta e le seloba sa go lefa molato wa bona, se sengwe se emela motse wa Ashdode, se sengwe wa Gasa, se sengwe wa Ashkelone, se sengwe wa Gathe, mme se sengwe se emela wa Ekrone. 18Ba romela le magotlo a gauta, le lengwe le le lengwe le emela motse o tee wa metse ye e bego e bušwa ke dikgoši tše tlhano tša Bafilista, metse ye e bego e ageleditšwe ka merako, le metsana ye e bego e se ya ageletšwa. Letlapa lela le legolo tšhemong ya Joshua wa Bethe-Shemeshe, leo go lona ba ilego ba bea Polokelo ya Kgwerano ya Morena, le sa le moo e le bohlatse bja seo se diregilego.

19Morena o ile a bolaya ba masome a a šupago ba banna ba Bethe-Shemeshe ka gobane ba ile ba hlodimela ka Polokelong ya Kgwerano. Gomme batho ba lla ka gobane Morena a bolaile banna ba bantši o kaalo.

Polokelo ya Kgwerano kua Kiriate-Jearime

20Ka gona banna ba Bethe-Shemeshe ba re: “Ke mang yo a ka phologago pele ga Morena, Modimo yo mokgethwa yo? Re ka mo iša kae gore re ikhutše yena?” 21Ba roma batseta go batho ba Kiriate-Jearime gore ba re go bona: “Bafilista ba bušitše Polokelo ya Kgwerano ya Morena. Theogang le tle le e tšeeng.”

7

71

7:1
2 Sam. 6:2-4
1 Dikr. 13:5-7
Ke moo batho ba Kiriate-Jearime ba tšerego Polokelo ya Kgwerano ya Morena ba e iša ngwakong wa monna yo leina la gagwe e bego e le Abinadaba, yo a bego a dula mmotong. Ba šegofatša morwa wa gagwe, Eleasara, gore a e hlokomele.

Samuele o buša Baisraele

2Polokelo ya Kgwerano ya Morena e ile ya dula Kiriate-Jearime nako ye telele – mengwaga ye masome a mabedi. Ka nako yeo Baisraele ka moka ba be ba llela Morena gore a ba thuše.

3Samuele a re go setšhaba sa Israele: “Ge le tloga le sokologela go Morena ka dipelo tša lena ka moka, gona tlošang medimo e šele ka moka le diswantšho tša Astarte, modimo wo motshadi. Dulang le ineetše Morena mme le khunamele yena a nnoši, gomme o tla le phološa diatleng tša Bafilista.” 4Ka gona Baisraele ba tloša medimo ya bona ya diswantšho ya Baale le Astarte, gomme ba khunamela Morena a nnoši.

5Ke moo Samuele a biditšego Baisraele ka moka a re ba gahlane kua Mitsepa, a re: “Ke tla le rapelela go Morena fao.” 6Ka gona ka moka ba kgobokana kua Mitsepa. Ba ga meetse ba a tšhollela fase e le kabelo go Morena, gomme ba ikona dijo letšatši leo ka moka. Ba re: “Re dirile sebe pele ga Morena.”

Ke gona kua Mitsepa moo Samuele a bego a rarolla diphapano tša Baisraele.

7Ge Bafilista ba ekwa gore Baisraele ba kgobokane kua Mitsepa, magoši ale a Bafilista a tla le banna ba ona go tlo ba hlasela. Baisraele ba kwa taba yeo mme ba boifa, 8gomme ba re go Samuele: “O se ke wa kgaotša go rapela Morena Modimo wa rena gore a re namolele go Bafilista.” 9Samuele a tšea kwanyana ye e sa anyago a direla Morena sehlabelo sa go tšhungwa ka moka ka yona. Ke moo a rapetšego Morena gore a thuše Baisraele, gomme Morena a kwa thapelo ya gagwe. 10Ge Samuele a sa dira sehlabelo, Bafilista ba batamela Baisraele go ba hlasela; eupša ka yona nako yeo Morena a ba tsošetša modumo wo o swanago le wa tladi. Ba gakanega mme ba fenywa ke Baisraele. 11Baisraele ba tloga Mitsepa gomme ba rakediša Bafilista ba tšama ba ba bolaya ba ba gomela ge ba fihla tlase ga motse wa Bethe-Kare.

12Ka morago ga moo Samuele a tšea letlapa, a le tsema gare ga Mitsepa le Shene, mme a re: “Morena o re thušitše go fihlela bjale,” gomme a le rea leina la “Letlapa la Thušo”. 13Ka gona Bafilista ba fenywa, gomme Morena a ba thibela go šwahlela naga ya Israele ge Samuele a sa phela. 14Metse ka moka ye Bafilista ba bego ba e thopile kgathe ga Ekrone le Gathe e ile ya ba ya Baisraele gape, ka fao Baisraele ba lokolla naga ya bona ka moka. Ntle le fao go ile gwa ba le khutšo gare ga Baisraele le Bakanana.

15Samuele o bušitše Baisraele bophelo bja gagwe ka moka. 16Ngwaga wo mongwe le wo mongwe o be a eya Bethele, Gilgale le Mitsepa, mme moo mafelong ao a rarolla diphapano. 17Ka morago o be a boela ga gabo kua Rama moo le gona e bego e eba moahlodi. Kua Rama o ile a agela Morena aletare.

8

Setšhaba se kgopela go ba le kgoši

81Ge Samuele a tšofala, o ile a dira barwa ba gagwe baahlodi ba setšhaba sa Israele. 2Morwa wa gagwe wa leitšibolo o be a bitšwa Joele, mme yo monnyane a bitšwa Abia; bona e be e le baahlodi Beresheba. 3Eupša ba ile ba se ke ba etša tatagobona; ba ile ba kgahlwa ke go ikgobokanyetša tšhelete fela, ka gona ba amogela tsogolekobong mme ba se ke ba ahlola melato ka botshephegi.

4Ke moo baetapele ka moka ba Israele ba kopanego, ba ya go Samuele kua Rama, 5

8:5
Doit. 17:14
gomme ba re go yena: “Bona, o a tšofala, mme barwa ba gago ga ba dire bjalo ka wena. Ka gona, bea kgoši gore e re buše, re tle re swane le ditšhaba tše dingwe.” 6Samuele a nyamišwa ke kgopelo yeo ya bona ya gore ba be le kgoši; ka gona a rapela Morena, 7gomme Morena a re: “Theetša tšohle tše setšhaba se go botšago tšona. Ga se sa gana wena, se ganne nna gore ke se ke ka hlwa ke le kgoši ya sona. 8E sa le go tloga mola ke ba ntšhago Egepeta ba a ntlhanogela mme ba khunamela medimo ye mengwe; gomme bjale le wena ba go dira se ba ntirilego sona ka mehla. 9Ka gona, ba direle se ba se kgopelago, eupša o ba botše tsebegokwa mme o ba hlathollele tše kgoši e tlago ba nyaka tšona.”

10Samuele a bolela le setšhaba se se bego se mo kgopela gore se be le kgoši, a se botša tšohle tše Morena a mmoditšego tšona. 11A ba hlathollela a re: “Tše kgoši ya lena a tlago le nyaka tšona šedi: O tla dira barwa ba lena bahlabani; ba bangwe e tla ba bahlabani ba dikoloi tša gagwe tša ntwa, ba bangwe ya ba bahlabani ba go namela dipere, mme ba bangwe ya ba ba go eta koloi ya gagwe ya ntwa pele ba kitima. 12O tla dira ba bangwe ba bona balaodi ba bahlabani ba sekete, mme ba bangwe ya ba balaodi ba ba masome a mahlano. Barwa ba lena ba tla tlemega go mo lemela mašemo, ba mmunela dibjalo, ba ba ba mo direla dibetša le ditlabakelo tša makoloi a gagwe a ntwa. 13Barwedi ba lena ba tla swanela go mo direla ditlolo tša go nkga bose, ba ba ba mo šomela e le baapei ba dinama le ba dinkgwa. 14O tla tšea mašemo a lena a go nona, le dirapa tša lena tša merara le tša mehlware, a di fa bahlankedi ba gagwe. 15O tla tšea karolo ya lesome ya mabele le ya diterebe tša lena, a di fa bakgomana le bahlankedi ba bangwe. 16O tla tšea bahlanka ba lena le dikgomo8:16 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “dikgomo” Seheberu se re “masogana”. tša lena tša go nona le dipokolo tša lena, a di šomiša medirong ya gagwe. 17O tla tšea karolo ya lesome ya mehlape ya lena. Gomme le lena ka bolena le tlilo ba makgoba a gagwe. 18Ge nako yeo e fihla, le tla lla ka kgoši ya lena yoo lena le ikgethetšego yena, eupša Morena a ka se theetše dillo tša lena.”

19Setšhaba sa se ke sa kwa Samuele, eupša sa re: “Aowaowaa! Re nyaka kgoši 20gore re tle re swane le ditšhaba tše dingwe, re be le kgoši ya rena ye e re bušago gape e re etago pele ge re etšwa dira le ge re hlabana ntweng.” 21Samuele a theetša tšohle tše ba di bolelago, gomme a ya a botša Morena. 22Morena a mo fetola a re: “Dira se ba se nyakago o ba beele kgoši.” Ke moo Samuele a boditšego baetapele ba Israele gore ba boele gae.