Sepedi 2000 (NSO00)
6

Go bušwa ga Polokelo ya Kgwerano

61Ka morago ga ge Polokelo ya Kgwerano ya Morena e bile Filistia dikgwedi tše di šupago, 2batho ba ile ba bitša baprista le boreatseba, ba ba botšiša ba re: “Na re ka dirang ka Polokelo ya Kgwerano ya Morena? Ge re e boetša mo e tšwago re e boetše le eng?”

3Bona ba ba fetola ba re: “Ge le bušetša Polokelo ya Kgwerano ya Modimo wa Israele morago, le e bušetšeng le seloba se le mo lobago ka sona go lefa molato wa lena. Polokelo ya Kgwerano e se ke ya boela morago ntle le mpho. Ke mo le tlago fola, gomme la tseba gore ke ka lebaka lang a ile a fela a le otla.”

4Batho ba botšiša ba re: “Re ka mo romela seloba mang?”

Ba ba fetola ba re: “Bopang diswantšho tše di fetšago seatla tša dikutu, le magotlo a mahlano ka gauta; kgoši ye nngwe le ye nngwe ya Bafilista e emelwe ke sekutu se tee le legotlo le tee. Lena le dikgoši tša lena le wetšwe ke bolwetši bo tee. 5Bopang diswantšho tšeo tša dikutu le tša magotlo ao a senyago naga ya lena, gomme le hlompheng Modimo wa Israele. Mohlomongwe a ka lesa go le otla, le go otla medimo ya lena le naga ya lena. 6Ke ka lebaka lang le ngangabala bjalo ka kgoši ya Egepeta le Baegepeta. Ga ke re Modimo o ile a ba dira ditlatla ba ba ba lesa Baisraele ba tloga Egepeta? 7Ka gona, betlang koloi ye mpsha, le tšee dikgomo tše pedi tša ditswetši tše di sego tša ka tša rwala joko; le di paneng koloing gomme le gapeleng mamane a tšona ka lešakaneng. 8Le tšeeng Polokelo ya Kgwerano ya Morena le e beeng ka koloing, mme ka polokelwaneng ye e bapetšego nayo le nokeleng diswantšhobopša tšela tša gauta tše le mo romelago tšona e le seloba sa go lefa molato wa lena. Le lese dikgomo di goge koloi di sepele ka yona di se na motho. 9Gomme le e lebeleleng ge e sepela; ge e ka leba nageng ya gaboyona, motseng wa Bethe-Shemeshe, seo se tla be se šupa gore ke Modimo wa Baisraele yo a re otlilego ka kotlo ye šorošoro ye. Eupša ge e ka se lebe gona, gona re tla tseba gore ga se kotlo ya gagwe; e bile fela selo se se nogo itlhagela.”

10Ba ile ba dira se ba se botšwago: Ba tšea dikgomo tše pedi tša ditswetši ba di pana koloing, mme ba tswalelela mamane a tšona ka lešakaneng. 11Ba bea Polokelo ya Kgwerano ka koloing, gotee le polokelwana yela e swerego diswantšhobopša tša gauta tša magotlo le tša dikutu. 12Dikgomo tšela tša wela tsela ye kgolo ya go ya Bethe-Shemeshe mme tša leba gona, tša se ke tša aroga tsela yeo. Di be di tšama di lla. Magoši ale a Bafilista a ile a di latela go ba go yo fihla mollwaneng wa Bethe-Shemeshe.

13Batho ba Bethe-Shemeshe ba be ba buna mabele ka moeding, mme ya re ge ba emiša mahlo ba bona Polokelo ya Kgwerano. Ba thaba kudu ge ba e bona. 14Koloi yeo ya tla tšhemong ya monna yo mongwe yo a bitšwago Joshua, yo a bego a dula Bethe-Shemeshe, gomme ya ema fao, kgauswi le letlapa le legolo. Batho bao ba phaphaganya koloi yeo mme ba direla Morena sehlabelo sa go tšhungwa ka moka ka dikgomo tšela. 15Balefi ba kuka Polokelo ya Kgwerano ya Morena le polokelwana yela ya diswantšhobopša tša gauta, ba di bea mola letlapeng le legolo. Ka morago batho ba Bethe-Shemeshe ba direla Morena dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le dihlabelo tše dingwe. 16Magoši ale a mahlano a Bafilista a be a ba lebeletše ge ba dira seo, gomme a boela Ekrone ka lona letšatši leo.

17Bafilista ba ile ba romela Morena diswantšhobopša tšela tše tlhano tša gauta e le seloba sa go lefa molato wa bona, se sengwe se emela motse wa Ashdode, se sengwe wa Gasa, se sengwe wa Ashkelone, se sengwe wa Gathe, mme se sengwe se emela wa Ekrone. 18Ba romela le magotlo a gauta, le lengwe le le lengwe le emela motse o tee wa metse ye e bego e bušwa ke dikgoši tše tlhano tša Bafilista, metse ye e bego e ageleditšwe ka merako, le metsana ye e bego e se ya ageletšwa. Letlapa lela le legolo tšhemong ya Joshua wa Bethe-Shemeshe, leo go lona ba ilego ba bea Polokelo ya Kgwerano ya Morena, le sa le moo e le bohlatse bja seo se diregilego.

19Morena o ile a bolaya ba masome a a šupago ba banna ba Bethe-Shemeshe ka gobane ba ile ba hlodimela ka Polokelong ya Kgwerano. Gomme batho ba lla ka gobane Morena a bolaile banna ba bantši o kaalo.

Polokelo ya Kgwerano kua Kiriate-Jearime

20Ka gona banna ba Bethe-Shemeshe ba re: “Ke mang yo a ka phologago pele ga Morena, Modimo yo mokgethwa yo? Re ka mo iša kae gore re ikhutše yena?” 21Ba roma batseta go batho ba Kiriate-Jearime gore ba re go bona: “Bafilista ba bušitše Polokelo ya Kgwerano ya Morena. Theogang le tle le e tšeeng.”