Sepedi 2000 (NSO00)
5

Polokelo ya Kgwerano gare ga Bafilista

51Ka morago ga ge Bafilista ba thopile Polokelo ya Kgwerano, ba ile ba e rwala go tloga Ebenesere ba e iša motseng wa bona wa Ashdode, 2ba e tsenya ka tempeleng ya modimo wa bona, Dagone, ba e bea ka thoko ga seswantšhobopša seo. 3Ya re e sa le bošego mosong wo o latelago batho ba Ashdode ba hwetša seswantšhobopša sela sa Dagone se wele fase ka sefahlego pele ga Polokelo ya Kgwerano ya Morena. Ka gona ba se emiša ba se boetša madulong a sona. 4E sa le bošego mosong wo o latelago ba hwetša seswantšhobopša sela se wele gape pele ga Polokelo ya Kgwerano. Ka lekga le hlogo ya sona le matsogo ka mabedi di be di konogile di le kua mojako; go šetše sebelebele fela. 5Ke ka lebaka leo le lehono baprista ba Dagone le barapedi ba gagwe ka moka ba ba tsenago ka tempeleng ya gagwe kua Ashdode, ba tabogago felo fao, ba sa go gate.

6Morena o ile a otla batho ba Ashdode o šoro mme a ba tšhoša. A otla bona le batho ba tikologo yeo ka go ba dira gore ba tšwe dikutu.5:6 “dikutu” Papetšo ya dikutu le magotlo a mantšintši e šupa gore mohlomongwe e be e le bolwetši bja magotlo. Lebelela 1 Sam. 6:5. 7Ge ba bona se se diregago ba re: “Modimo wa Israele o a re otla, o otla le modimo wa rena, Dagone. Re ka se lese Polokelo ya Kgwerano gore e hlwe e dutše mo.” 8Ka fao ba roma batseta ba kgobokanya magoši ka moka a Bafilista, mme ba ba botšiša ba re: “Na re dire eng ka Polokelo ya Kgwerano ya Modimo wa Israele?”

Magoši a ba fetola a re: “E išeng kua Gathe.” Ka gona ba e iša Gathe. 9Ge e seno fihla fao motse woo le wona Morena a o otla, gomme a tsoša kgakanego ye kgolokgolo. A ba otla ka dikutu tše di ilego tša aparela batho ka moka motseng, ba bagolo le ba bannyane. 10Ka gona ba romela Polokelo ya Kgwerano Ekrone; eupša ge e fihla moo, batho ba lla ba re: “Ba tlišitše Polokelo ya Kgwerano ya Modimo wa Israele mo go tlo re bolaya ka moka!” 11Ka gona magoši ka moka a Bafilista a bitšwa gape gomme batho ba re go ona: “Boetšang Polokelo ya Kgwerano ya Israele ga gaboyona, gore e se ke ya re bolaya ya bolaya le ba malapa a rena.” Go ile gwa ba le tlalelo ye kgolokgolo motseng ka moka ka gobane Modimo o be a ba otla o šoro. 12Le bao ba ilego ba se ke ba hwa ba ile ba tšwa dikutu, mme ba llela medimo ya bona gore e ba thuše.