Sepedi 2000 (NSO00)
4

41Ge Samuele a bolela, se a se bolelago se be se ama Baisraele ka moka.

Go thopša ga Polokelo ya Kgwerano

Mehleng yeo Bafilista ba ile ba rapa dira go yo lwa le Baisraele, ka gona4:1 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Bafilista ba ile ba ... ka gona” Seheberu ga se na mantšu a. Baisraele ba tšwa ba yo lwa le bona. Baisraele ba hloma mešaša ya bona kua Ebenesere, mme Bafilista ba hloma ya bona Afeke. 2Bafilista ba ipopa dihlophahlopha gore ba hlasele Baisraele, gomme ka morago ga ntwa ye šoro ba ba fenya mme ba bolaya banna ba e ka bago ba dikete tše nne moo go bego go lwelwa gona. 3Ge mašaledi a boa mešašeng, baetapele ba Israele ba re: “Ke ka lebaka lang Morena a lesitše Bafilista ba re fenya lehono? A re yeng re yo tšea Polokelo ya Kgwerano ya Morena kua Shilo, gore a4:3 “a” goba “e” tle a ye le rena gomme a re phološe manabeng a rena.” 4

4:4
Eks. 25:22
Ka gona ba roma batseta kua Shilo gore ba yo tšea Polokelo ya Kgwerano ya Morena, yeo e emelago setulo sa bogoši sa Morena Ramaatlaohle gape e letilwego ke bakerubi. Gomme barwa bale ba babedi ba Eli, Hofni le Finease, ba tla le Polokelo ya Kgwerano.

5Ge Polokelo ya Kgwerano e fihla mešašeng, Baisraele ba ile ba goa kudu ka lethabo, lefase la ba la šišinyega. 6Bafilista ba kwa legoa leo gomme ba re: “Theetšang legoa lela kua mešašeng ya Baheberu! A e ka ba le šupa eng?” Ge ba ekwa gore Polokelo ya Kgwerano ya Morena e tlile mešašeng ya Baheberu, 7ba ile ba boifa gomme ba re: “Medimo e tlile mešašeng ya bona! Ke moka re hwile! Ga se ra ka ra hlagelwa ke taba ya mohuta wo! 8Re hwile la pitšana! Ke mang yo a kago re phološa go medimo yeo ye maatla? Ke yona medimo yela e ilego ya bolaya Baegepeta kua lešokeng! 9Tiang maatla, Bafilista, le lweng senna, gore re se tlo ba makgoba a Baheberu, bjalo ka ge le bona e be e le makgoba a rena. Ka gona lwaang senna!”

10Bafilista ba ile ba lwa ka bogale, ba fenya Baisraele, mme bona ba tšhabela magaeng a bona. Go ile gwa bolawa batho ba bantši – bahlabani ba Baisraele ba ba sepelago ka maoto ba dikete tše makgolo a mararo. 11Polokelo ya Kgwerano ya Morena ya thopša, le barwa ba Eli, Hofni le Finease, ba bolawa ka babedi ga bona.

Lehu la Eli

12Monna yo mongwe wa kgoro ya Benjamene o ile a kganyela go tloga moo go bego go lwelwa gona go ba go yo fihla Shilo le lona letšatši leo. Go laetša manyami a gagwe, o be a gagotše diaparo tša gagwe, a itšhetše hlogo ka mobu. 13Eli, yo a bego a swere pelo ka seatla mabapi le Polokelo ya Kgwerano, o be a dutše setulong ka thoko ga tsela, a beile mokganya phatleng. Monna yoo a gaša taba tšeo motseng, gomme yo mongwe le yo mongwe a lla a nyamile. 14Eli a kwa sello seo gomme a botšiša a re: “A lešata le ke la eng?” Monna yoo a kitimela go Eli go yo mmotša. 15Eli bjale o be a na le mengwaga ye masome a senyane a metšo ye seswai, mme a tomogile mahlo, a šetše a foufala. 16Monna yoo a re: “Ke nna motho yo a tšhabilego ntweng mme ke kitimile go ba go tlo fihla mo le lehono.”

Eli a mmotšiša a re: “Go diregile eng, ngwanaka?”

17Mmegi yoo a mo fetola a re: “Baisraele ba fentšwe ke Bafilista mme ba tšhaba; re fentšwe o šoro! Ntle le moo, barwa ba gago, Hofni le Finease, ba bolailwe, gomme le Polokelo ya Kgwerano ya Modimo e thopilwe!”

18Ge monna yoo a bolela ka Polokelo ya Kgwerano, Eli a wa ka sa morago setulong sa gagwe ka thoko ga lesoro la kgoro. O be a tšofetše a bile a nonne mo a ilego a re ge a ewa a thokgega molala, mme a hwa. O be a bile moetapele wa Baisraele mengwaga ye masome a mane.

Lehu la mohlologadi wa Finease

19Ngwetši ya Eli, mosadi wa Finease, o be a imile, gomme nako ya gore a belege e batametše. Ge mosadi yoo a ekwa gore Polokelo ya Kgwerano ya Modimo e thopilwe, le gore ratswalagwe le monna wa gagwe ba hwile, ka bjako a swarwa ke lešoko, mme a belega. 20Ge a ehwa, basadi ba ba bego ba mmelegiša ba re go yena: “Tia maatla! O belege morwa!” Eupša a se ke a ba šetša, le gona a se ba fetole. 21A rea mošemane yoo leina la Ikabode,4:21 “Ikabode” Leina le ka Seheberu le ra go re “ga go letago”. a hlatholla a re: “Letago la Modimo le tlogetše Baisraele;” o be a šupa go thopša ga Polokelo ya Kgwerano le lehu la ratswalagwe le monna wa gagwe. 22O ile a re: “Letago la Modimo le tlogetše Baisraele, ka gobane Polokelo ya Kgwerano ya Morena e thopilwe.”