Sepedi 2000 (NSO00)
30

Ntwa le Baamaleke

301Ka morago ga matšatši a mabedi Dafida le banna ba gagwe ba fihla motseng wa bona wa Tsikelage. Baamaleke ba be ba šwahletše selete sa ka borwa sa Juda mme ba hlasela Tsikelage. Ba be ba tšhumile motse 2mme ba thopile basadi ka moka; ba be ba se ba bolaya motho, fela ba tšere batho bohle ge ba tloga. 3Ge Dafida le banna ba gagwe ba fihla, ba ile ba hwetša gore motse o tšhumilwe, le gore basadi ba bona le barwa le barwedi ba thopilwe. 4Dafida le banna ba gagwe ba hlaboša mantšu ba lla mme ba se ke ba homola go fihlela ba sa hlwe ba kgona go lla. 5

30:5
1 Sam. 25:42,43
Le bona basadi ba Dafida ka babedi, Ahinoamo le Abigaile, ba be ba thopilwe.

6Dafida bjale o be a le bothateng bjo bogolo, ka gobane banna ba gagwe ka moka ba be ba huduegile moyeng ge ba lahlegetšwe ke bana ba bona, mme ba šetše ba rera go mo kgatla ka maswika; eupša yena a ithekga ka Morena Modimo wa gagwe. 7

30:7
1 Sam. 22:20-23
Dafida a re go moprista Abiatare, morwa wa Ahimeleke: “Hle, ntlele le seaparo se sekgethwa.” Abiatare a mo tlišetša sona. 8Dafida a botšiša Morena a re: “A nka hlomara bašwahledi bale? A ke tla ba swara?”

Morena a mo fetola a re: “Ba hlomare; ka nnete o tla ba swara mme wa phološa mathopša.”

9Ka gona Dafida le banna ba gagwe ba makgolo a a selelago ba wela tsela, gomme ge ba fihla nokaneng ya Besore, ba bangwe ba bona ba šala moo. 10Dafida a fela a swere tsela le banna ba makgolo a mane; ba bangwe bale ba makgolo a mabedi ba be ba lapile mo e lego gore ba ile ba šitwa ke go tshela nokana yeo, ka gona ba šala fao. 11Banna ba ba bego ba na le Dafida ba hwetša mošemane wa Moegepeta kua nageng gomme ba mo tliša go Dafida. Ba mo fa dijo le meetse 12le phaphathi ya makwapi a mago le diphaphathi tše pedi tša makwapi a diterebe. Ge a lle, a tielela gape. O be a se a ka a ja goba a nwa selo matšatši a mararo le mašego a ona. 13Dafida a mmotšiša a re: “Mong wa gago ke mang? O tšwa kae?”

Mošemane a mo fetola a re: “Ke nna Moegepeta, lekgoba la monna wa Moamaleke. Mong wa ka o ntlogetše matšatši a mararo a go feta ka gore ke be ke babja. 14Re be re tšo šwahlela naga ya Bakereti karolong ya ka borwa ya Juda le naga ya kgorwana ya Kalebe, mme ra tšhuma Tsikelage.”

15Dafida a mmotšiša a re: “A o ka nkiša go bašwahledi ba gona?”

Mošemane a mo fetola a re: “Nka go iša ge o ka nkenela ka leina la Modimo gore o ka se mpolaye goba wa mpušetša go mong wa ka.” 16Gomme a iša Dafida go bona.

Bašwahledi ba be ba šwalalane le naga yeo, ba eja, ba enwa, mme ba keteka ka thoto ye ntšintši ye ba bego ba tšo e thopa Filistia le Juda. 17Ka letšatši le le latelago ka mahube Dafida a ba hlasela mme a lwa le bona go fihlela mantšiboa. Ntle le masogana a makgolo a mane ao a ilego a namela dikamela a tšhaba, go ile gwa se ke gwa phologa motho. 18Dafida a phološa batho bohle le dilo tšohle tše Baamaleke ba bego ba di thopile, gotee le basadi bale ba gagwe ka babedi; 19gwa se ke gwa ba le se a sa se hwetšego. Dafida a buša barwa le barwedi ba banna ba gagwe ka moka, le thoto ka moka ye Baamaleke ba bego ba e tšere. 20A buša le dihuswane le dikgomo tšohle; banna ba gagwe ba gapa diruiwa ka moka kua pele ga gagwe30:20 Mohlomongwe go swanetše go balwa “pele ga gagwe” Seheberu ga se kwagale gabotse. gomme ba re: “Tše ke tša Dafida!”

21Ke moo Dafida a boetšego go banna bale ba makgolo a mabedi bao ba bego ba lapile kudu go ka sepela le yena mme ba šala nokaneng ya Besore. Ba ile ba tla go gahlanetša Dafida le banna ba gagwe, gomme yena a ba batamela a ba botšiša gore ba šetše bjang. 22Eupša banna ba bangwe ba babe ba go se re selo ba ba bego ba ile le Dafida ba re: “Ga se ba ya le rena, ka gona ga go thoto ye re ba fago yona. Ba ka tšea basadi le bana ba bona ba sepela.”

23Eupša Dafida a ba fetola a re: “Bagešo, le se ke la dira bjalo ka tše Morena a re filego tšona! O re bolokile gomme a gafela bašwahledi diatleng tša rena. 24Ga go yo a ka kwanago le seo le se bolelago! Ka moka re swanetše go abelana ka go lekana: yo a šetšego le dithoto o fiwa kabelo ya go lekana le ya yo a tšwago ntweng.” 25Dafida a dira taba yeo molao, gomme wa phethwa ke Baisraele go tloga wona mohlang woo.

26Ge Dafida a boile Tsikelage o ile a romela thoto ye nngwe go bagwera ba gagwe, baetapele ba Juda, a re: “Ye ke mpho ya lena ye e tšwago thotong ye re e tšerego go manaba a Morena.” 27A e romela go batho ba Bethele, le ba Ramate karolong ya ka borwa ya Juda, le go ba motse wa Jatire, 28le wa Aroere, le wa Sifmote, le wa Eshtemoa, 29le wa Rakale; a e romela le go kgorwana ya Jeragmeele, le go Bakene, 30le go batho ba motse wa Horma, le wa Boro-Ashane, le wa Athake, 31le wa Hebrone. A e romela le mafelong a mangwe ka moka ao yena le banna ba gagwe ba bego ba kile ba ralala go ona.