Sepedi 2000 (NSO00)
28

281Ka morago ga lebaka Bafilista ba rapa madira a bona gore ba lwe le Baisraele, gomme Akishe a re go Dafida: “O a tseba gore wena le banna ba gago le swanetše go re thikiša.”

2Dafida a mo fetola a re: “Go bjalo. Wena o tla bona se mohlanka wa gago a tlago se dira.”

Akishe a re: “Go lokile. Ke go dira moleti wa ka wa ka mehla.”

Saulo o ya go mosadi wa senoge

3

28:3
Lef. 20:27
Doit. 18:10,11
1 Sam. 25:1
Bjale Samuele o be a šetše a hwile, gomme Baisraele ka moka ba mo lletše mme ba mmolokile motseng wa gabo wa Rama. Saulo o be a rakile dinoge le didupe Israele.

4Madira a Bafilista a ile a bokana, a tsena nageng ya Israele gomme a hloma mešaša kgauswi le motse wa Shuneme; Saulo a rapa bahlabani ka moka ba Baisraele gomme ba hloma mešaša thabeng ya Gilboa. 5Ge Saulo a bona madira a Bafilista, a boifa mme a thothomela a tšhogile. 6

28:6
Num. 27:21
Ka fao a botšiša Morena gore a dire eng. Eupša Morena a se ke a mo fetola, le ge e le ka ditoro, goba ka Urime le Tumime, goba ka baprofeta. 7Ke moo Saulo a laetšego bahlankedi ba gagwe a re: “Nnyakeleng mosadi wa senoge, gomme ke tla ya ka mmotšiša.”

Ba mmotša ba re: “Go na le yo mongwe kua Endoro.”

8Ka gona Saulo a itlhama ka mokgwa wa go gakantšha, a apara diaparo tše dingwe, mme ge leswiswi le swere a ya le banna ba gagwe ba babedi go mosadi yoo. A re go yena: “Mpotšišetše bahu gomme o mpotše se se tlilego go direga. Bitša mohu yo ke tlago go botša leina la gagwe.”

9Mosadi yoo a mo fetola a re: “O tseba gabotse se Kgoši Saulo a se dirilego, ka mo a rakilego28:9 “a rakilego” goba “a bolailego” dinoge le didupe mo Israele. Ke ka lebaka lang bjale o nyaka go nthea gore ke bolawe?”

10Ke moo Saulo a ennego a re: “Ka Morena yo a phelago o ka se kwešwe bohloko ka lebaka la taba ye.”

11Mosadi a mmotšiša a re: “A ke go rotošetše mang?”

Saulo a mo fetola a re: “Nthotošetše Samuele.”

12Ge mosadi yoo a bona Samuele, o ile a hlaboša lentšu a lla a re go Saulo: “Ke ka lebaka lang o nthadiile? Ke wena Kgoši Saulo!”

13Kgoši a re go yena: “O se ke wa boifa! A o bona eng?”

Mosadi a mo fetola a re: “Ke bona moya wa mohu o rotoga o etšwa fase.”

14Saulo a mmotšiša a re: “O swana le eng?”

Mosadi a mo fetola a re: “Go rotoga mokgalabje. O apere seaparo se setelele.”

Ke moo Saulo a tsebilego gore ke Samuele, gomme a obama, a itahlela fase.

15Samuele a re go Saulo: “Ke ka lebaka lang o ntshwenya ka go ntira gore ke rotoge?”

Saulo a mo fetola a re: “Ke bothateng bjo bogolo! Bafilista ba ntšwetše dira, le Modimo o ntahlile. Ga a sa nkaraba, le ge e le ka baprofeta, le ge e le ka ditoro. Ka gona ke biditše wena gore o tle o mpotše gore ke dire eng.”

16Samuele a re: “O mpotšišetšang mola Morena a go lahlile mme a fetogile lenaba la gago? 17

28:17
1 Sam. 15:28
Morena o go dirile se a go boditšego sona ka nna: O go amogile mmušo gomme o o file Dafida, 18
28:18
1 Sam. 15:3-9
ka gobane ga se wa phetha taelo ya Morena wa fediša Baamaleke le tšohle tše e bego e le tša bona. Ke ka lebaka leo bjale Morena a go dirago dilo tše. 19O tla gafela wena le Baisraele diatleng tša Bafilista. Ka moswane wena le barwa ba gago le tla be le na le nna, gomme le gona Morena o tla gafela madira a Baisraele diatleng tša Bafilista.”

20Gatee fela Saulo a wa fase, a rapalala moo a tšhošitšwe kudu ke seo Samuele a se boletšego. O be a se na maatla, ka gobane o be a se a ja selo letšatši ka moka le bošego ka moka. 21Mosadi yola a ya go yena gomme a bona gore o tšhogile kudu, ka gona a re go yena: “Bona, nna, mohlanka wa gago, ke gafile bophelo bja ka ka dira seo o nkgopetšego sona. 22Bjale hle, le wena dira se ke go kgopelago sona. A ke go apeele dijo o je, gore o tle o be le maatla a go sepela.”

23Saulo a gana a re a ka se je selo. Eupša bahlankedi ba gagwe le bona ba mo tutuetša gore a je. Mafelelong a dumela, a tsoga mme a dula malaong. 24Mosadi yola a akgofa a hlaba namane ye e nonnego ye e bego e le mo gae. Ke moka a tšea bupi, a bo duba, mme a apea dinkgwa tše di se nago komelo. 25A bea dijo tšeo pele ga Saulo le bahlankedi ba gagwe, mme ba ja. Gomme ba tloga bjona bošego bjoo.