Sepedi 2000 (NSO00)
26

Dafida o šokela Saulo gape

261

26:1
Pes. 54
Banna ba bangwe ba Sife ba tla go Saulo kua Gibea gomme ba mmotša gore Dafida o utamile mmotong wa Hakila ka lešing la lešoka la Juda. 2Saulo a napa a ya lešokeng la Sife le bahlabani ba dikete tše tharo ba ba kgethilwego go yo nyaka Dafida, 3gomme a hloma mešaša ka thokong ga tsela mmotong wa Hakila. Dafida o be a sa le lešokeng, gomme ge a ekwa gore Saulo o tlile go mo nyaka, 4a roma dihlodi mme a kwa gore Saulo o tloga a le fao. 5Ka ntle le go senya sebaka a yo bontšhiša felo fao Saulo le Abnere, morwa wa Nere, molaodi wa madira a Saulo, ba bego ba robetše gona. Saulo o be a robetše gare ga mešaša, gomme banna ba gagwe ba hlomile ya bona mešaša go mo dikologa.

6Dafida a botšiša Ahimeleke, Mohete, le Abishai, morwarragoJoaba, mmagobona e be e le Tseruya, a re: “Ke mang mo go lena ba babedi a tlago ya le nna go Saulo kua mešašeng?”

Abishai a mo fetola a re: “Ke tla ya nago.”

7Ka gona bošego bjoo Dafida le Abishai ba tsena mešašeng ya Saulo mme ba hwetša Saulo a robetše gare ga mešaša, lerumo la gagwe le tsemilwe fase kgauswi le hlogo ya gagwe. Abnere le madira ba be ba robetše ba mo dikologile. 8Abishai a re go Dafida: “Lehono Modimo o gafetše lenaba la gago diatleng tša gago. Bjale a ke mo thothobetše gatee fela ntle le go boeletša ka lerumo le phuleletše fase.”

9Eupša Dafida a re: “O se ke wa mmolaya! Ke mang yo a ka kwešago motlotšwa wa Morena bohloko mme a se ke a otlwa?” 10A ba a re: “Ka Morena yo a phelago ke a tseba gore yena Morena o tla bolaya Saulo ge nako ya gagwe ya gore a ikhwele ka boyena e fihla, goba ge a ehwa ntweng. 11

26:11
1 Sam. 24:6
Morena a nthibele go kweša motlotšwa wa gagwe bohloko! Tšea lerumo leo la gagwe le legapa la gagwe la meetse, re sepele.” 12Ka gona Dafida a tšea lerumo le legapa mola kgauswi le hlogo ya Saulo, gomme yena le Abishai ba tloga. Ga go yo a ilego a bona goba a tseba se se diregilego, goba a phafoga – ka moka ba be ba swerwe ke boroko, ka gobane Morena o be a ba swarišitše boroko bjo bogolo.

13Ke moo Dafida a tsheletšego ka mošola wa moedi, a ema godimo ga thaba a le kgolekgole le bona, 14gomme a goeletša bahlabani ba Saulo le Abnere a re: “Abnere! O a nkwa na?”

Abnere a mmotšiša a re: “Ke wena mang o goeletšago mme o hlodiago kgoši?”

15Dafida a mo fetola a re: “Abnere, a ga se wena motho yo mogologolo mo Israele? Bjale ke ka lebaka lang o sa šireletše kgoši, mong wa gago? Gonabjale yo mongwe o be a tsene moo mešašeng go tlo bolaya yoo mong wa gago. 16Ga se wa dira mošomo wa gago, Abnere! Ke ena ka Morena yo a phelago gore ka moka ga lena le swanetše go bolawa, ka gobane ga se la šireletša mong wa lena, motlotšwa wa Morena. Bonang! Lerumo la kgoši le kae? A legapa lela la meetse le bego le le theng ga hlogo ya gagwe lona le kae?”

17Saulo a tseba lentšu la Dafida gomme a mmotšiša a re: “Dafida, a ke wena, ngwanaka?”

Dafida a mo fetola a re: “Ee, kgoši.” 18A iša pele a re: “Ke ka lebaka lang, mong wa ka, o sa ntlhomere, nna, mohlanka wa gago? Ke dirile eng? Ke molato ofe wo ke o obilego? 19Kgoši, theetša se ke tlago se bolela. Ge eba ke Morena yo a go hlohleletšago gore o ntlhomare, gona mo neele sebego; eupša ge eba ke batho ba ba dirago seo, a Morena a ba rogake, ka gobane ba nthaka nageng ya Morena gore ke ye nageng ye go yona nka khunamelago fela medimo e šele. 20O se ke wa dira gore ke bolawe nageng e šele, kgole le Morena. Ke ka lebaka lang kgoši ya Israele a tlile go bolaya letsetsenyana le tee? Ke ka lebaka lang a ntsoma bjalo ka kgwale dithabeng?”

21Saulo a mo fetola a re: “Ke dirile phošo. Boa, Dafida, ngwanaka! Nka se tsoge ke go kwešitše bohloko gape, ka gobane o ntšhoketše bošegong bjo. Ke dirile tša botlaela, ka phoša kudu ke sa lemoge!”

22Dafida a mo fetola a re: “Lerumo la gago šele, kgoši. A yo mongwe wa banna ba gago a tle ka mošono a le tšee. 23Morena o putsa ba ba botegago gape ba lokilego. Lehono o ile a go gafela diatleng tša ka, fela ka se rate go go kweša bohloko, wena kgoši, motlotšwa wa Morena. 24Bjalo ka ge ke go šoketše lehono, a le nna Morena a ntšhokele gomme a ntokolle mathateng ka moka!”

25Saulo a re go Dafida: “Modimo a go šegofatše, ngwanaka! O tla atlega go tšohle tše o di dirago!”

Ka gona Dafida a swara tsela ya gagwe, gomme Saulo le yena a boela gae.