Sepedi 2000 (NSO00)
22

Go bolawa ga baprista

221

22:1
Pes. 57Pes. 142
Dafida a tšhaba motseng wa Gathe a ya leweng kgauswi le motse wa Adulamo. Ge bomorwarragwe le ba bangwe ka moka ba lapa ba ekwa gore o fao, ba yo dula naye. 2Batho ba ba bego ba le mathateng, le bao ba bego ba palelwa ke go lefa melato ya bona, le bao ba bego ba ngongorega ba ile ba ya go yena, ya ba banna ba e ka bago ba makgolo a mane, gomme yena ya ba moetapele wa bona.

3Go tloga moo Dafida a ya Mitsepa kua Moaba gomme a re go kgoši ya Moaba: “Hle, dumelela tate le mme ba tle ba dule nago go fihlela ke tseba se Modimo a tlilego go ntirela sona.” 4Ka gona Dafida a šadiša batswadi ba gagwe le kgoši ya Moaba, gomme ba dula moo nako ka moka ya ge Dafida a sa utamile ka sebong.

5Eupša moprofeta Gade a tla go Dafida mme a re: “O se ke wa dula mo; napa o tloge o ye nageng ya Juda.” Ka gona Dafida a tloga a ya sethokgweng sa Herete.

6Ka letšatši le lengwe Saulo o be a le Gibea, a dutše ka fase ga mohlare wa motamariske mmotong a swere lerumo la gagwe, gomme balaodi ka moka ba madira a gagwe ba eme kgauswi le yena. O ile a botšwa gore Dafida le banna ba gagwe ba bonwe, 7mme a re go balaodi ba gagwe: “Theetšang, lena banna ba Benjamene! A le gopola gore morwanyana yola wa Isai a ka tla a le fa mašemo le dirapa tša merara ka moka ga lena, gomme a dira yo mongwe le yo mongwe wa lena molaodi wa ba lekgolo goba wa ba sekete? 8A leo ke lona lebaka le le dirago gore ka moka ga lena le ntakane? Ga go yo a kilego a ntoma tsebe gore morwa wa ka o gwerane le Dafida. Ga go yo a nkwelago bohloko gare ga lena goba yo a ntshebelago gore Dafida, mohlanka wa ka, ka nako ye o nyaka nthobana ya go mpolaya, le gore morwa wa ka o mo hlohleletša go dira taba yeo!”

9

22:9,10
1 Sam. 21:7-9
Pes. 52
Doege o be a eme moo le balaodi ba madira a Saulo, gomme a re: “Ke bone Dafida nako yela a be a ile go Ahimeleke, morwa wa Ahitube, kua Nobo. 10Ahimeleke o ile a botšiša Morena se Dafida a swanetšego go se dira, gomme ka morago ga moo a fa Dafida mphago le tšhoša ya Goliate, Mofilista.”

11Ka gona Kgoši Saulo a roma batho gore ba yo bitša moprista Ahimeleke le meloko ya gagwe ka moka, bao le bona e bego e le baprista kua Nobo, gomme ba tla go yena. 12Saulo a re go Ahimeleke: “Theetša, wena morwa wa Ahitube!”

Ahimeleke a re: “Ke theeditše, mong wa ka.”

13Saulo a mmotšiša a re: “Ke ka lebaka lang wena le Dafida le ntakane? Ke ka lebaka lang o mo file mphago le tšhoša, mme wa botšiša Modimo se a swanetšego go se dira? Bjale o nkemetše ka maoto gomme o nyaka nthobana ya go mpolaya!”

14Ahimeleke a mo fetola a re: “Dafida ke mohlankedi yo a go botegelago go feta bahlankedi ba gago ka moka. Ke mokgonyana wa gago, molaodi wa22:14 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “molaodi wa” Seheberu se re “retologetše go”. baleti ba gago, mme o hlompšha kudu kgorong ya mošate. 15Ee, ke botšišitše Modimo se a swanetšego go se dira, gomme e be e se la mathomo le gatee. Ge e le mabapi le go go lakana gona, kgoši a se ke a rweša mohlanka wa gagwe molato, goba a rweša yo mongwe melokong yešo molato. Ga ke tsebe selo ka taba yeo!”

16Kgoši a re: “Ahimeleke, o swanetše go hwa, wena le meloko ya geno ka moka.” 17Ke moo a itšego go baleti ba ba bego ba eme kgauswi le yena: “Bolayang baprista ba Morena! Ba lakane le Dafida gomme ba se ntome tsebe gore o tšhabile, le ge ba be ba tseba taba yeo nako ye ka moka.” Eupša baleti ba gana nnang go bolaya baprista ba Morena. 18Ka gona Saulo a re go Doege: “Wena ba bolaye!” Gomme Doege a ba bolaya ka moka. Ka letšatši leo a bolaya baprista ba masome a seswai a metšo ye e fetšago seatla, bao ba bego ba apara seaparo se sekgethwa. 19Saulo a laela le gore le batho ba bangwe ka moka ba Nobo, motse wa baprista, ba bolawe: banna le basadi, bana le masea, dikgomo, dipokolo le dinku – batho ba bolawa ka moka le diphoofolo.

20Eupša Abiatare, morwa yo mongwe wa Ahimeleke, a phologa, gomme a tšhabela go Dafida. 21A mmotša ka moo Saulo a bolailego baprista ba Morena ka gona. 22Dafida a re go yena: “Ke ile ge ke bona Doege kua tšatši lela, ka tseba gore ruri o ile go botša Saulo. Ka gona ke na le molato ge meloko ya geno ka moka e bolailwe.22:22 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “ke na le ... e bolailwe” Seheberu se re “ke lahleditše meloko ya geno ka moka”. 23Dula le nna gomme o se ke wa boifa. Saulo o nyaka go bolaya nna le wena bobedi bja rena, eupša ge o na le nna o tla bolokega.”

23

Dafida o phološa ba motse wa Keila

231Dafida a kwa gore Bafilista ba hlasela motse wa Keila mme ba utswa mabele diboeng. 2Ka gona a botšiša Morena a re: “A nka ya ka hlasela Bafilista?”

Morena a mo fetola a re: “Ee. Ba hlasele gomme o phološe ba Keila.”

3Eupša banna ba Dafida ba re go yena: “Ge ešita mo Juda re phela ka go boifa, re ka napa ra kgona go tšwa ra ya Keila mme ra hlasela madira a Bafilista!” 4Ka gona Dafida a botšiša Morena gape, gomme Morena a re go yena: “Sepela o yo hlasele Keila, ka gobane ke tla gafela Bafilista diatleng tša gago.” 5Ka gona Dafida le banna ba gagwe ba ya Keila mme ba hlasela Bafilista; ba ba bolaya ka bontši gomme ba thopa maruo a bona. Ke ka mokgwa woo Dafida a ilego a phološa ba motse woo.

6Mola Abiatare, morwa wa Ahimeleke, a tšhabela go Dafida kua Keila, o ile a tloga le seaparo se sekgethwa.

7Saulo a botšwa gore Dafida o ile Keila, gomme a re: “Modimo o mo gafetše diatleng tša ka, ka gobane o itswaleletše ka ge a tsene motseng wo dikgoro tša wona di nago le ditswalelo le mapheko.” 8Ka gona Saulo a rapa madira a gagwe gore a ye ntweng mme a theogele Keila, a dikanetše Dafida le banna ba gagwe.

9Ge Dafida a ekwa gore Saulo o itokišetša go mo hlasela, a re go moprista Abiatare: “Tliša seaparo se sekgethwa mo.” 10Ke moo Dafida a itšego: “Morena Modimo wa Israele, ke tloga ke kwele gore Saulo o itokišetša go tla mo Keila go tlo senya motse wo ka lebaka la ka, nna, mohlanka wa gago. 11Na baetapele ba Keila ba tla nkgafela go Saulo? A ka nnete Saulo o tla tla, bjalo ka ge ke kwele? Morena Modimo wa Israele, nke o mphetole!”

Morena a mo fetola a re: “Saulo o tla tla.”

12Dafida a mmotšiša gape a re: “A bjale baetapele ba Keila ba tla gafela nna le banna ba ka diatleng tša gagwe?”

Morena a mo fetola a re: “Ba tla le gafela.”

13Ka gona Dafida le banna ba gagwe – ba e ka bago ba makgolo a a selelago – ba tloga Keila ka bjako mme ba ithalalela le naga. Ge Saulo a ekwa gore Dafida o tšhabile Keila, a se hlwe a eya gona.

Dafida nageng ya dithaba

14Dafida o ile a phela ka dibong kua nageng ya dithaba, lešokeng la Sife. Saulo o be a mo nyaka ka mehla, eupša Modimo a se ke a gafela Dafida diatleng tša gagwe. 15Dafida a bona gore Saulo o tloga a nyaka go mmolaya.

Dafida o be a le Horesha, kua lešokeng kgauswi le Sife. 16Jonathane a ya go yena fao gomme a mo kgothaletša go Modimo ka go mmotša gore Modimo o tla mo šireletša, 17a re go yena: “O se ke wa boifa. Tate Saulo a ka se go sware. Yena o tseba gabotse gore wena o tla ba kgoši ya Israele, le gore nna ke tla go latela ka maemo.” 18

23:18
1 Sam. 18:3
Bobedi bja bona ba dira kgwerano pele ga Morena. Dafida a šala Horesha, gomme Jonathane a ya gae.

19

23:19
Pes. 54
Batho ba bangwe ba Sife ba ya go Saulo kua Gibea gomme ba re: “Dafida o utamile nageng ya rena ka dibong kua Horesha thabeng ya Hakila, ka karolong ya ka borwa ya lešoka la Judea. 20Re a tseba, kgoši, gore o tloga o nyaka go mo swara; ka gona tlaa nageng ya rena, gomme rena re tla mo gafela diatleng tša gago.”

21Saulo a ba fetola a re: “A Morena a le šegofatše ka ge le nkwela bohloko! 22Sepelang le yo nyakišiša gape; le boneng gabotsebotse mo a lego gona, le gore ke mang yo a mmonego fao. Ke kwa gore ke moradiana kudu. 23Le nyakišišeng ka tlhokomelo mafelo ao a utamago go ona, mme ge le se no a tseba gabotse le tle le mpegele. Ke gona ke tlago ya le lena, gomme ge a sa le seleteng seo, ke tla mo tsoma go fihlela ke mo hwetša, le ge e ka ba ke tla tlemega go putuka dikgorwana ka moka tša Juda.”

24Ka gona ba tloga ba boela Sife ba etile Saulo pele. Dafida le banna ba gagwe ba be ba le lešokeng la Maone, ka moeding wo o se nago meetse karolong ya ka borwa ya lešoka la Judea. 25Saulo le banna ba gagwe ba ile ba tšwa go yo nyaka Dafida, eupša Dafida a sebelwa taba yeo gomme a ya lerakong lešokeng la Maone a fihla a dula gona. Ge Saulo a ekwa taba yeo, a šala Dafida morago. 26Saulo le banna ba gagwe ba be ba le ka lehlakoreng le lengwe la thaba, Dafida le banna ba gagwe ba le ka go le lengwe. Ba be ba itlhaganetše gore ba šie Saulo le banna ba gagwe bao ba bego ba ba potapota gore ba ba sware. 27Ka yona nako yeo gwa fihla motseta gomme a re go Saulo: “Boa ka pela! Bafilista ba šwahlela naga!” 28Ka gona Saulo a lesa go rakediša Dafida gomme a yo lwa le Bafilista. Ke ka lebaka leo felo fao go bitšwago Lerako la Kgaoganyo.

24

Dafida o šokela Saulo

241Dafida a tloga a ya seleteng sa Engedi, moo a ilego a dula ka dibong. 2Ge Saulo a boa a tšo lwa le Bafilista, o ile a botšwa gore Dafida o lešokeng la Engedi. 3A tšea bahlabani ba dikete tše tharo ba a ba kgethilego mo Israele mme a tšama a nyaka Dafida le banna ba gagwe ka bohlabela bja Marako a Dikome. 4

24:4
Pes. 57Pes. 142
A fihla leweng le lengwe kgauswi le meraka ya dinku ka thoko ga tsela, gomme a tsena ka moo leweng go yo ithoma. Lewa leo e be e le lona lela Dafida le banna ba gagwe ba bego ba utamile ka go lona ba le kua moseoseo. 5Banna ba Dafida ba re go yena: “Bona, lehono ke letšatši lela Morena a bego a go botša lona ge a re: ‘Ke tla gafela lenaba la gago diatleng tša gago mme o le dire se o ratago go le dira sona.’ ” Dafida a khukhuna gomme a ripa morumo wa seaparo sa Saulo, Saulo a sa tsebe. 6Eupša letswalo la Dafida la thoma go mo tshwenya, 7
24:7
1 Sam. 26:11
gomme a re go banna ba gagwe: “A Morena a nthibele go gobatša mong wa ka, yo a mo kgethilego gore e be kgoši! Ga ke a swanela go mo gobatša le gannyane, ka gobane ke motlotšwa wa Morena!” 8Ka gona Dafida a kgala banna ba gagwe gore ba se ke ba hlasela Saulo.

Saulo a emelela, a tšwa ka leweng, mme a wela tsela. 9Ke moo Dafida a ilego a mo šala morago mme a mo goeletša a re: “Kgoši ya ka!” Saulo a retologa, gomme Dafida a khunama, a obamiša sefahlego 10a re: “Ke ka lebaka lang o theetša batho ba ba rego ke leka go go kweša bohloko? 11O ka bona ka bowena gore gonabjale ka mo leweng Morena o go gafetše diatleng tša ka mo nkego o re ke go bolaye, eupša ke go kwetše bohloko mme ka re nka se gobatše mong wa ka le gannyane, ka gobane ke motlotšwa wa Morena. 12Lebelela, tate, bona morumo wa seaparo sa gago wo ke o swerego! Nkabe ke go bolaile, eupša ka no ripa morumo wo. Ka gona, iponele ka bowena mme o lemoge gore le gatee ga se ka ikemišetša go go gobatša goba go go tsogela maatla. O a ntsoma gore o mpolaye le ge ke se ka go phošetša. 13A Morena a ahlole gore ke mang yo a nago le phošo, nna goba wena! A Morena a ntefeletše ka wena; ge e le nna nka se go kweše bohloko le gatee. 14O tseba seema sa kgale se se rego: ‘Bobe bo dirwa fela ke batho ba babe.’ Ka gona nna nka se go kweše bohloko. 15

24:15
1 Sam. 26:20
Na kgoši ya Israele o hlomere mang? O rakedišang? O rakediša mpša ye e hwilego, letsetsenyana le tee! 16Moahlodi e tla ba Morena, mme a ahlola gore ke mang yo a nago le phošo, nna goba wena. O tla lebeledišiša taba ye, a ntšhireletša, mme a mphološa go wena.”

17Ge Dafida a feditše go bolela, Saulo a re: “A e tloga e le wena, Dafida, ngwanaka?” Gomme a thoma go lla. 18Ke moo a itšego go Dafida: “O mphala ka go loka. O bile yo botho go nna mola nna ke go dirile bobe! 19Lehono o laeditše gabotse gore o ntoketše, ka gobane ga se wa mpolaya, le ge Morena a be a nkgafetše diatleng tša gago. 20Kgane motho a ka re go swara lenaba la gagwe a le lesa le sepela a se a le kweša bohloko? Morena a go šegofatše ka lebaka la seo o ntiretšego sona lehono! 21Bjale ke gona ke bonago gabotse gore o tla ba kgoši ya Israele, le gore bogoši bo tla tšwela pele ge o sa buša. 22Fela nkenele ka leina la Morena gore o ka se bolaye ditlogolo tša ka, gore leina la ka le tle le se fedišwe.” 23Dafida a mo enela gore a ka se di bolaye.

Ke moo Saulo a boetšego gae, gomme Dafida le banna ba gagwe ba boela sebong sa bona.