Sepedi 2000 (NSO00)
20

Jonathane o thuša Dafida

201Dafida a tšhaba Nayote kua Rama gomme a ya go Jonathane. A mmotšiša a re: “A ke dirile eng? Ke molato ofe wo ke o obilego? Ke phošo efe ye ke e dirilego tatago gore a nyake go mpolaya?”

2Jonathane a mo fetola a re: “Aowaowaa, a ka se tsoge a go bolaile! Tate o mpotša tšohle tše a di dirago, tše kgolo le tše nnyane, gomme a ka se nkutele taba ye. Ga se therešo!”

3Dafida a mo fetola20:3 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “a mo fetola” Seheberu se re “a ena gape”. a re: “Tatago o tseba gabotse gore wena o a nthata, gomme o ikemišeditše gore a se ke a go tsebiša se a nyakago go se dira, ka gobane o ka kwa bohloko kudu. Ke ena ka Morena yo a phelago le ka wena gore ke kgauswikgauswi le lehu!”

4Jonathane a re: “Ke tla dira se sengwe le se sengwe se o se nyakago.”

5

20:5
Num. 28:11
Dafida a mo fetola a re: “Ka moswane ke Monyanya wa Lebalana, gomme ke tlemegile go yo ja le kgoši. Eupša ntumelele gore ke yo utama kua nageng go fihlela mantšiboa a letšatši la go hlwa gosasa. 6Ge tatago a ka lemoga gore ga ke gona, o mmotše gore ke kgopetše tumelelo go wena gore ke itlhaganele ke ye gae Betlelehema, ka gobane kua ke nako ya sehlabelo sa ngwaga ka ngwaga sa lapa lešo ka moka. 7Ge a ka re: ‘Go lokile,’ nna, mohlanka wa gago, ke tla phologa; eupša ge a ka befelwa kudu, o tsebe gore o ikemišeditše go mpolaya. 8Hle, o nthuše ka mokgwa woo, ka gobane re enne pele ga Morena. Eupša ge eba ke na le molato, mpolaye ka bowena! Ke go reng go hlwa o re o nkiša go tatago gore ke yo bolawa?”

9Jonathane a mo fetola a re: “O se ke wa bolela taba ya mohuta woo! Ge nkabe ke tseba gabotsebotse gore tate o ikemišeditše go go bolaya, a o ra gore ke be nka se go botše?”

10Ke moo Dafida a mmotšišitšego a re: “Ke tla botšwa ke mang ge tatago a go fetotše a befetšwe?”

11Jonathane a mo fetola a re: “A re tšwe re ye kua nageng.” Ka gona ba ya, 12gomme Jonathane a re go Dafida: “A Morena Modimo wa Israele e be hlatse ya rena!20:12 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “e be hlatse ya rena” Seheberu ga se na mantšu a. Ka nako ye bosasa le ka letšatši le le latelago leo ke tla botšiša tate. Ge e le yo botho go wena, ke tla roma motho go wena a tlo go tsebiša. 13Ge a ikemišeditše go go bolaya, a Morena a mpolaye thoo ge nka se go tsebiše taba yeo gomme ka go tšhabiša o bolokegile. A Morena a be le wena bjalo ka ge a be a na le tate! 14Ge ke sa phela o nthate bjalo ka ge Morena a re rata; eupša ge ke hwile, 15

20:15
2 Sam. 9:1
o rate ba lapa la ka go ya go ile ka wona mokgwa woo, le ge Morena a šetše a fedišitše manaba a gago ka moka.” 16Ke ka mo Jonathane a tiišitšego kgwerano le ba lapa la Dafida. A ba a re: “Morena a otle manaba a Dafida.”20:15-16 Ka Seheberu ditemana tše ga di kwagale gabotse.

17Gapegape Jonathane a kgopela Dafida gore a ene gore o a mo rata, gobane yena o be a rata Dafida bjalo ka ge a ithata. 18A re go yena: “Ka gore ka moswane ke Monyanya wa Lebalana, go tla lemogwa gore ga o gona dijong, ka gobane madulong a gago go tla be go se na motho. 19Ka la go latela la ka moswane o theoge o ye lefelong lela wa go ka wa utama go lona ka nako yela, gomme o utame kgauswi le leswika la gona.20:19 Mohlomongwe go swanetše go balwa “leswika la gona” Seheberu se re “leswika la Esele”. 20Ke moka nna ke tla thunyetša mesebe ye meraro ka thoko ga leswika leo mo nkego go na le se ke se thunyago. 21Ke moka ka botša mohlanka wa ka gore a ye a e nyake. Gomme ge nka re go yena: ‘Bona, mesebe yela e ka mono ga gago; e tope,’ ke go re o bolokegile gomme o ka tšwa. Ke ena ka Morena yo a phelago gore o ka se hlagelwe ke kotsi. 22Eupša ge nka re go yena: ‘Mesebe yela e ka kua ga gago,’ gona o tloge, ka gobane Morena o tla be a re o sepele. 23Ge e le keno yela ya ka le wena, hlatse ya yona ya go ya go ile ke Morena.”

24Ka gona Dafida a utama kua nageng. Monyanyeng wa Lebalana Kgoši Saulo a tla dijong 25gomme a dula madulong a gagwe a ka mehla go ipata le leboto. Abnere a dula kgauswi le yena, gomme Jonathane a dula go lebana le yena.20:25 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “a dula go lebana le yena” Seheberu se re “a ema”. Madulong a Dafida gwa se ke gwa ba le motho, 26eupša Saulo a se ke a bolela selo ka letšatši leo, ka gobane o be a gopola a re: “Mohlomongwe o hlakane le seila, mme o tloga a tšhilafetše.” 27Ka letšatši le le latelago, letšatši la ka morago ga la Monyanya wa Lebalana, madulong a Dafida go be go se na motho gape, gomme Saulo a botšiša Jonathane a re: “Ke ka lebaka lang Dafida a se a tla dijong maabane le lehono?”

28Jonathane a mo fetola a re: “O nkgopetše gore ke mo dumelele a ye Betlelehema. 29O rile: ‘Hle, ntumelele ke ye, ka gobane lapa lešo le dira sehlabelo kua gae, gomme morwarre o ntaetše gore ke be gona. Ka gona, ge eba o mogwera wa ka, ntese ke yo bona meloko yešo.’ Lebaka ke lona leo ge o bona a se madulong a gagwe dijong.”

30Saulo a tukela Jonathane bogale gomme a re go yena: “Ngwana yo mobe wa mosadi wa senganga! Bjale ke a tseba gore o ema le Dafida mme o a ikgoboša gotee le yena yola mmago! 31Na ga o bone gore ge morwanyana yola wa Isai a sa phela mo lefaseng o ka se tsoge o bile kgoši ya naga ye? Napa o ntšhe banna ba mo late gomme wena o mo tliše mo – yena o swanetše go bolawa!”

32Jonathane a mo fetola a re: “Ke ka lebaka lang a swanetše go hwa? O dirile eng?”

33Saulo ge a ekwa tšeo a mmetša ka lerumo a re o a mo hlaba, gomme Jonathane a bona gore tatagwe o tloga a ikemišeditše go bolaya Dafida. 34Jonathane a emelela a tloga dijong a tuka bogale, gomme a se ke a ja selo letšatši leo – letšatši la bobedi la Monyanya wa Lebalana. O be a nyamile kudu ka lebaka la Dafida, ka gobane Saulo o be a mo rogile. 35Mosong wa le le latelago Jonathane a ya kua nageng go yo gahlana le Dafida, bjalo ka ge ba be ba kwane. A tloga le mošemane yo monnyane, 36gomme a re go yena: “Kitima o ye o tope mesebe ye ke tlago e thunya gonabjale.” Mošemanyana yoo a kitima, gomme Jonathane a thunyetša mosebe ka kua pele ga gagwe. 37Ge mošemanyana yola a fihla felo fa mosebe o wetšego gona, Jonathane a mo goeletša a re: “Mosebe o kua pele! 38Kitima kudu o itlhaganele!” Mošemane a topa mosebe wola gomme a gomela go mong wa gagwe 39a sa tsebe gore taba yeo e šupa eng; go be go tseba Jonathane le Dafida fela. 40Ke moo Jonathane a neetšego mošemane yola dibetša tša gagwe mme a mmotša gore a di boetše motseng.

41Ge mošemane a sepetše, Dafida a emelela kgauswi le leswika,20:41 Mohlomongwe go swanetše go balwa “leswika” Seheberu se re “ka borwa”. a obama a itahlela fase ka sefahlego gararo. Bobedi bja bona, yena le Jonathane, ba be ba lla ge ba atlana; manyami a Dafida a be a bile a feta a Jonathane.20:41 Mohlomongwe go swanetše go balwa “manyami a Dafida a be a bile a feta a Jonathane” Seheberu ga se kwagale gabotse. 42Ke moo Jonathane a itšego go Dafida: “Modimo a be le wena. Morena o tla dira gore nna le wena le ditlogolo tša ka le tša gago re boloke keno ye nna le wena re e enetšego sa ruri ka leina la Morena.” Ke gona Dafida a tlogilego, gomme Jonathane a boela motseng.