Sepedi 2000 (NSO00)
19

Dafida o hlomarwa ke Saulo

191Saulo o ile a botša morwa wa gagwe, Jonathane, le bahlankedi ba gagwe ka moka gore o ikemišeditše go bolaya Dafida. Eupša Jonathane o be a rata Dafida kudu, 2ka gona a re go yena: “Tate o leka go go bolaya. Hle, ka moswane e sa le bošego o hlokomele; o ye lefelwaneng la go utama mme o dule fao. 3Ke tla tla ka ema le tate kua nageng mo o utamilego gona, gomme ka bolela le yena mabapi le wena. Ge a ka mpotša se sengwe, ke tla go tsebiša.”

4Jonathane a bolela tše botse ka Dafida go Saulo a re: “A kgoši a se ke a dira mohlanka wa gagwe, Dafida, bobe. Ga se a ka a go phošetša le gatee; bakeng sa seo, se sengwe le se sengwe se a kilego a se dira se go hotše kudu. 5O ile a ipea kotsing ya lehu a bolaya Goliate, mme Morena a dira gore Baisraele ba fenye o šoro. O ile wa thaba ge o bona seo. Bjale o reng o nyaka go phošetša motho yo a se nago molato a etša Dafida ka go mmolaya ntle le lebaka?”

6Saulo a kgotsofatšwa ke seo Jonathane a se boletšego, gomme a ena ka leina la Morena gore a ka se bolaye Dafida. 7Ka gona Jonathane a bitša Dafida a mmotša tšohle; a mo iša go Saulo, gomme Dafida a hlankela kgoši bjalo ka pele.

8Go ile gwa tsoga ntwa le Bafilista gape. Dafida a ba hlasela mme a ba fenya o šoro mo e lego gore ba ile ba tšhaba.

9Ka letšatši le lengwe moya wo mobe wo o romilwego ke Morena wa tlela Saulo. O be a dutše ka ngwakong wa gagwe a swere lerumo la gagwe ka seatla, gomme Dafida a le fao a letša harepa. 10Saulo a leka go phuleletša le go pataganya Dafida le leboto ka lerumo, fela Dafida a phema, gomme lerumo la tsenelela lebotong. Dafida a tšhaba le bjona bošego bjoo.

11

19:11
Pes. 59
Saulo a romela banna gore ba yo leta ngwako wa Dafida le gore ba mmolaye mosong wo o latelago. Migale, mosadi wa Dafida, a re go yena: “Ge o ka se tšhabe bošego bjo, ka moswane o tla be o hwile.” 12A mo theoša ka lefasetere, gomme a hlanola direthe a tšhaba. 13Ke moo Migale a tšerego modimo wa seswantšho wa lapa, a o robadiša malaong, a o apeša hlogo ka tuku ya boya bja pudi, mme a o pipa ka kobo. 14Ge banna ba Saulo ba etla go tšea Dafida, Migale a ba botša gore o a babja. 15Eupša Saulo a re ba boele morago ba yo bona Dafida ka bobona. A ba laela a re: “Le mo rwaleng ka malao a gagwe le mo tliše mo gore ke mmolaye.” 16Ba tsena ka gare gomme ba hwetša modimo wola wa seswantšho wa lapa malaong o apešitšwe tuku hlogong. 17Saulo a botšiša Migale a re: “Ke ka lebaka lang o nthadiile ka mokgwa wo ka go thuša lenaba la ka gore le tšhabe?”

Migale a mo fetola a re: “O ile a re o tla mpolaya ge nka se mo thuše gore a tšhabe.”

18Dafida o ile a tšhaba a ya go Samuele kua Rama, gomme a mmotša tšohle tše Saulo a mo dirilego tšona. Ke moo yena le Samuele ba ilego Nayote mme ba dula fao. 19Saulo a botšwa gore Dafida o Nayote kua Rama, 20ka gona a romela banna gore ba yo mo swara. Ba bona19:20 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Ba bona” Seheberu se re “A bona”. sehlopha sa baprofeta se bina se goa, Samuele e le moetapele wa sona. Ke moo moya wa Modimo o tlilego go banna ba Saulo, gomme le bona ba thoma go bina le go goa. 21Ge Saulo a ekwa taba yeo, a romela batseta ba bangwe, gomme le bona ba thoma go bina le go goa. A romela batseta la boraro, gomme le bona ba dira bjalo. 22Ke moo yena ka boyena a ilego Rama. Ge a fihla sedibeng se segolo kua Seku, a botšiša gore Samuele le Dafida ba kae, gomme a botšwa gore ba kua Nayote. 23Ge a le tseleng a eya gona, moya wa Modimo le yena wa mo laola, gomme a bina a goa go ba go yo fihla Nayote. 24

19:24
1 Sam. 10:11,12
A apola diaparo mme a bina a goa pele ga Samuele, gomme a rapalala a se a apara selo letšatši leo le bošego bjoo ka moka. Ke ka moo go hlolegilego polelo ye e rego: “Kgane Saulo le yena o fetogile moprofeta?”