Sepedi 2000 (NSO00)
15

Ntwa le Baamaleke

151

15:1
1 Sam. 10:1
Samuele o ile a re go Saulo: “Ke nna yo Morena a nthomilego go tlo go tlotša gore o be kgoši ya Israele. Bjale theetša se Morena Ramaatlaohle a se bolelago. 2
15:2
Eks. 17:8-14
Doit. 25:17-19
Yena o tlile go otla batho ba Amaleke ka gobane borakgolokhukhu ba bona ba ile ba thibela Baisraele ge ba etšwa Egepeta. 3Sepela o yo hlasela Baamaleke, mme tšohle tše ba nago natšo o di fediše. O se ke wa šadiša selo; o bolaye banna, basadi, bana le masea; dikgomo, dihuswane, dikamela le dipokolo.”

4Saulo a kgobokanya madira a gagwe gomme a a beakanya kua Telaime: go be go na le bahlabani ba ba sepelago ka maoto ba dikete tše makgolo a mabedi ba ba tšwago Israele le ba dikete tše lesome ba ba tšwago Juda. 5Ke moka yena le banna ba gagwe ba ya motseng wa Amaleke gomme ba ba lalela ka molapong. 6Saulo a roma tshebi ya dira go Bakene, batho bao borakgolokhukhu ba bona e itšego ya ba ba botho go Baisraele ge ba etšwa Egepeta, ya ba botša ya re: “Sepelang le tlogeleng Baamaleke, gore ke se ke ka tla ka le feleletša le bona.” Ka gona Bakene ba tloga.

7Saulo a thopa Baamaleke go tloga Habila go yo fihla Shure, ka bohlabela bja Egepeta; 8a swara kgoši Agaga a phela gomme a bolaya setšhaba sa gagwe ka moka. 9Eupša Agaga Saulo le banna ba gagwe ba se ke ba mmolaya; le dihuswane le dikgomo le dikgapana le diphookwana tše di nonnego15:9 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “dikgapana le diphookwana tše di nonnego” Seheberu ga se kwagale gabotse. ba se ke ba di bolaya, le selo se sengwe le se sengwe se e bego e le se sebotse; ba ile ba bolaya fela tše di nyatšegago le tše ba sa di ratego.15:9 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “tše di nyatšegago le tše ba sa di ratego” Seheberu ga se kwagale gabotse.

Morena o amoga Saulo bogoši

10Morena a re go Samuele: 11“Ke a itshola ge ke ile ka dira Saulo kgoši; o ntlhanametše gomme o nyaditše ditaelo tša ka.” Samuele a befelwa, gomme bošego ka moka a phophotha go Morena. 12Ya re e sa le bošego ka le le latelago a tloga a yo nyaka Saulo. A kwa gore Saulo o ile motseng wa Karmele moo a bego a ikagetše segopotšo, gomme a ba a fetela Gilgale. 13Samuele a ya go Saulo mme Saulo a mo dumediša a re: “Morena a go šegofatše, Samuele! Ke phethile taelo ya Morena.”

14Samuele a mmotšiša a re: “Ke go reng bjale ke ekwa dikgomo le dihuswane di lla?”

15Saulo a mo fetola a re: “Banna ba ka ba di thopile go Baamaleke. Ba tšere dikgomo le dihuswane tše kaonekaone gore ba tle ba direle Morena Modimo wa gago sehlabelo ka tšona, mme tše dingwe tšona re di bolaile thoo.”15:15 “bolaile thoo” Diruiwa tšeo di be di abetšwe Morena gomme di be di swanetše go bolawa. Lebelela Lef. 27:28.

16Samuele a re go yena: “Homola, ke go botše se Morena a mpoditšego sona bošegong bjo bo fetilego.”

Saulo a re: “Mpotše.”

17Samuele a re: “Le ge o itšea gore ga se wena wa selo, a ga o yena moetapele wa dikgoro tša Israele? Morena o go tloditše gore o be kgoši ya Israele, 18gomme a go roma a re o yo fediša badiradibe bale ba Amaleke. O go boditše gore o lwe le bona go fihlela o ba bolaya ka moka. 19Ke ka lebaka lang bjale, o se wa phetha ditaelo tša gagwe? Ke ka lebaka lang o akgofetše go thopa thoto, mme ka go dira bjalo wa dira se se nyamišago Morena?”

20Saulo a mo fetola a re: “Ke tloga ke phethile ditaelo tša Morena. Ke tšwile bjalo ka ge a mpoditše, ka boa le kgoši Agaga, gomme Baamaleke ka ba bolaya ka moka. 21Eupša banna ba ka ga se ba bolaya dihuswane le dikgomo tše kaonekaone tše ba di thopilego; bakeng sa seo, ba di tlišitše mo Gilgale go tlo direla Morena Modimo wa gago sehlabelo ka tšona.”

22Samuele a re: “A ke eng seo se kgahlago Morena kudu: go phetha ditaelo tša gagwe, goba go mo direla dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le dihlabelo tše dingwe? Go kaone go mo theetša go na le gore o mo direle sehlabelo ka dikgapa tše kaonekaone. 23Go mo tsogela maatla ke mo gobe bjalo ka boloi, gomme go ikgogomoša ke sebe go swana le go rapela medimo e šele. Ka gobane o ganne taelo ya Morena, le yena o go ganne mme o ka se hlwe o le kgoši.”

24Saulo a mo fetola a re: “Ee, ke dirile sebe. Ga se ka phetha taelo ya Morena le tša gago ditaelo. Ke boifile banna ba ka mme ka dira se ba se nyakago. 25Eupša bjale ke a go kgopela, ntebalele sebe seo mme o boele le nna Gilgale, gore ke yo khunamela Morena.”

26Samuele a mo fetola a re: “Nka se boele nago. O ganne taelo ya Morena mme bjale le yena o go ganne, mme o ka se hlwe o le kgoši ya Israele.”

27

15:27,28
1 Sam. 28:17
1 Dikg. 11:30,31
Ke moo Samuele a retologilego a re ke a tloga, eupša Saulo a mo swara ka morumo wa seaparo, gomme wa gagoga. 28Samuele a re go yena: “Morena o gagotše bogoši bja Israele go wena lehono mme o bo neetše monna yo mongwe wa geno yo a go phalago. 29Modimo yo Baisraele ba ikgantšhago ka yena ga a bolele maaka goba a itshola. Ga se yena motho – ga a hlanoge.”

30Saulo a mo fetola a re: “Ke dirile sebe. Fela se ntlhompholle mo pele ga baetapele ba banna ba ka le pele ga Baisraele ka moka. Boela morago le nna gore ke yo khunamela Morena Modimo wa gago.” 31Ka gona Samuele a boela le yena Gilgale, gomme Saulo a khunamela Morena.

32Samuele a re: “Tlišang Kgoši Agaga mo go nna.” Agaga a tla go yena a thabile a ipotša a re: “Ka therešo bohloko bja lehu bo fetile!”15:32 “a thabile ... fetile!” goba “a thothomela ka letšhogo, ka pelong a re: ‘Ke selo se bohloko bjang go hwa!’ ” 33Eupša Samuele a re: “Bjalo ka ge tšhoša ya gago e lobišitše basadi bana, bjale mmago le yena o tla loba ngwana.” Gomme a ripaganya Agaga pele ga aletare kua Gilgale.

34Ka morago Samuele a ya Rama, gomme Kgoši Saulo a ya gae kua Gibea. 35Samuele o ile a se hlwe a bonana le Saulo go fihlela a ehwa; le ge go le bjalo o ile a fela a nyamile ka lebaka la gagwe. Gomme Morena a itshola ge a ile a dira Saulo kgoši ya Israele.