Sepedi 2000 (NSO00)
10

101Ke moo Samuele a tšerego sedibelwana sa makhura a mohlware gomme a se tšhela hlogong ya Saulo, a mo atla, a re: “Morena o go tlotša gore o be mmuši wa setšhaba sa gagwe sa Israele. O tla se buša mme wa se šireletša manabeng a sona a a bapilego le sona. Gomme sešupo sa gore Morena o kgethile wena10:1 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “gore o be mmuši ... o kgethile wena” Seheberu ga se na mantšu a. gore o be mmuši wa setšhaba sa gagwe sese: 2Ge o tlogelana le nna lehono, o tla gahlana le banna ba babedi kgauswi le lebitla la Ragele kua Tseltsage, nageng ya Benjamene. Ba tla go botša gore dipokolo tšela o bego o di nyaka di hweditšwe, ka gona tatago ga a sa tshwenyegile ka tšona eupša o tshwenyegile ka wena, gomme o dula a botšiša a re: ‘A ke tla dirang mabapi le morwa wa ka?’ 3Go tloga moo o fetele pele go yo fihla mohlareng wo mogolo kua Taboro, mme moo o tla gahlana le banna ba bararo ba eya go direla Modimo sehlabelo kua Bethele. Yo mongwe wa bona o tla be a gapa diputšane tše tharo, yo mongwe a swere dinkgwa tše tharo, mme wa boraro a swere lekuka la beine. 4Ba tla go dumediša ba go botšiša maphelo, ba go fa dinkgwa tše pedi, mme o di amogele. 5Go tloga moo o tla ya mmotong wa Modimo kua Gibea, moo go lego mešaša ya Bafilista. Kgorong ya motse o tla gahlana le sehlopha sa baprofeta ba theoga mmotong ba letša diharepa, meropa, dinaka le dikgapa. Ba tla be ba bina ba goa. 6Ke moka moya wa Morena o tla go laola, mme le wena wa thoma go bina le go goa le bona, wa fetoga motho o šele. 7Ge tšeo di hlaga, o dire se o bonago se lebane, ka gobane Modimo o na le wena. 8O tloge pele o ye Gilgale, mme nna ke tla tla ka morago ka gahlana nago moo, ka dira dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le tša kagišano. O letele matšatši a a šupago fao go fihlela ke etla ke go botša se o swanetšego go se dira.”

9Ge Saulo a retologa a tloga go Samuele, Modimo a mo fetoša motho o šele. Ka lona tšatši leo se sengwe le se sengwe se Samuele a mmoditšego sona sa phethagala. 10Ge Saulo le mohlanka wa gagwe ba fihla Gibea, a gahlanetšwa ke sehlopha sa baprofeta. Ka bjako moya wa Modimo wa mo laola, mme le yena a thoma go bina le go goa le bona. 11Batho ba ba bego ba mo tseba ba rile go mmona a dira dilo tšeo ba botšišana ba re: “Na morwa wa Kishe o hlagetšwe ke eng? Kgane Saulo le yena o fetogile moprofeta?” 12

10:12
1 Sam. 19:23,24
Monna yo mongwe yo a bego a dula moo a botšiša a re: “A baprofeta ba bangwe ba bona ba reng – na bona le re botatagobona ke bomang?” Ke ka moo go hlolegilego polelo ye e rego: “Kgane Saulo le yena o fetogile moprofeta?” 13Ge Saulo a feditše go bina le go goa, o ile a ya aletareng kua mmotong.

14Ramogolo wa Saulo a botšiša Saulo le mohlanka yola a re: “A le be le le kae?”

Saulo a mo fetola a re: “Re be re nyaka dipokolo tšela. Re ile ge re sa di bone, ra ya go Samuele.”

15Ramogolwagwe a re: “Nke o mpotše gore o ile a le botša eng.”

16Saulo a mo fetola a re: “O re boditše gore dipokolo tšeo di hweditšwe;” eupša a se ke a botša ramogolwagwe se Samuele a se boletšego mabapi le gore yena e tlile go ba kgoši.

Setšhaba se begelwa gore Saulo ke kgoši

17Samuele a kgobokanya setšhaba pele ga Morena kua Mitsepa 18gomme a re go sona: “Morena Modimo wa Israele o re: ‘Ke le ntšhitše Egepeta ka le phološa go Baegepeta le ditšhabeng tše dingwe ka moka tše di bego di le gatelela. 19Ke nna Modimo wa lena yo a le hlakodišago matshwenyegong le manyaming a lena ka moka, eupša lehono le nkganne mme le nkgopetše gore ke le fe kgoši. Go lokile ge, kgobokanang pele ga Morena ka dikgoro le ka dikgorwana.’ ”

20Ke moo Samuele a laetšego kgoro ye nngwe le ye nngwe gore e batamele, gomme matengwa a ntšha kgoro ya Benjamene. 21Ke moka Samuele a batametša malapa a kgoro ya Benjamene, gomme matengwa a ntšha lapa la Matri. Ke moka banna ba lapa la Matri ba batamela,10:21 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Ke moka banna ba lapa la Matri ba batamela” Seheberu ga se na mantšu a. gomme matengwa a ntšha Saulo, morwa wa Kishe. Ba ile ba mo nyaka, gomme ya re ge ba sa mmone, 22ba botšiša Morena ba re: “A yoo Saulo o se tla?”

Morena a ba fetola a re: “Saulo šole o utamile gare ga merwalo.”

23Ka gona ba kitima ba yo mo utolla ba mo emiša gare ga setšhaba. Baisraele ba bateleletelele ba be ba mo goma magetleng. 24Samuele a re go setšhaba: “Šo monna yo Morena a mo kgethilego! Ga go le o tee gare ga rena yo a swanago le yena.”

Setšhaba ka moka sa goa sa re: “A kgoši a re phelele!”

25Samuele a hlathollela setšhaba tše ba swanetšego go di direla kgoši, le tše kgoši e swanetšego go ba direla tšona. A di ngwala ka pukung ye a ilego a e bea ka Felong mo Gokgethwa. Gomme a ba botša gore ba ye gae. 26Saulo le yena a boela Gibea, ga gabo. Banna ba bangwe ba sebete10:26 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Banna ba bangwe ba sebete” Seheberu se re “Madira”. bao Modimo a bego a ba dirile gore ba mo dumele, ba ya le yena. 27Fela batho ba bangwe ba mafeelana ba re: “A le re yena moesa yo a ka re hlakodiša?” Ba nyatša Saulo gomme ba se ke ba mo tlišetša le ge e le mphonyana. Eupša yena a se ke a tshwenyega ka bona.

11

Saulo o fenya Baamone

111Kgoši Nahashe wa Amone o ile a tšwa dira mme a hloma mešaša ya gagwe gore a tle a hlasele motse wa Jabeshe, nageng ya Gileade. Banna ba Jabeshe ba re go Nahashe: “Hle, kwana le rena, mme re tla ba batho ba gago.”

2Nahashe a ba fetola a re: “Ke tla kwana le lena ge le ka dumela gore ke gonye yo mongwe le yo mongwe wa lena leihlo la la go ja. Ka go dira bjalo ke tla goboša Baisraele ka moka.”

3Baetapele ba Jabeshe ba re: “Re fe matšatši a a šupago gore re rome batseta nageng ya Israele ka moka. Ge go se yo a ka re thušago, gona re tla ineela go wena.”

4Batseta bao ba fihla Gibea, moo Saulo a bego a dula gona, gomme ya re ge ba bega taba yeo, batho ba hlaboša mantšu ba lla. 5E be e le gona Saulo a gorogago a etšwa mašemong a gapa dipholo tša gagwe, gomme a botšiša a re: “A molato ke eng? Ke ka lebaka lang batho ba lla?” Ba mmotša se batseta ba ba tšwago Jabeshe ba se begilego. 6Ge Saulo a ekwa seo, moya wa Modimo wa mo laola, gomme a galefa kudu. 7A tšea dipholo tše pedi a di ripaganya, gomme a roma batseta gore ba iše diripana tšeo nageng ka moka ya Israele mme ba botše batho ba re: “Yo a sa latelego Saulo le Samuele ge ba eya ntweng – dipholo tša gagwe di tla ripaganywa ka mokgwa wo!”

Setšhaba sa Israele se be se boifa se Morena a ka se dirago, gomme ka moka ga bona ba tšwa e le seboka, gwa se šale motho. 8Saulo a ba kgobokanya kua Beseke: ya ba ba dikete tše makgolo a mararo ba ba tšwago Israele le ba dikete tše masome a mararo ba ba tšwago Juda. 9Ba re go batseta bale ba go tšwa Jabeshe: “Le botšeng batho ba gabolena gore pele ga mosegare wa sekgalela ka moswane ba tla phološwa.” Ge batho ba Jabeshe ba ekwa molaetša woo, ba thaba 10gomme ba re go Nahashe: “Ka moswane re tla ineela go wena, gomme wa dira se o se ratago ka rena.”

11Ka letšatši le le latelago ka masa Saulo a arola banna ba gagwe dihlopha tše tharo, mme ya re ka mahube ba šwahlela mešaša ya manaba gomme ba hlasela Baamone. Ba ba bolaya go fihlela mosegare wa sekgalela. Bao ba phonyokgilego ba šwalalana, monna yo mongwe le yo mongwe a tšhaba a nnoši.

12Ke moo banna ba Israele ba itšego go Samuele: “A ba kae batho bale ba itšego Saulo ga a swanela go ba kgoši ya rena? Re gafele bona, re ba bolaye!”

13Eupša Saulo a re: “Ga go bolawe motho lehono, ka gobane le ke letšatši leo ka lona Morena a hlakodišitšego Baisraele.” 14Gomme Samuele a re go setšhaba: “Ka moka ga rena a re yeng Gilgale re yo bea Saulo gape kgoši ya rena.” 15Ka gona ka moka ga bona ba ya Gilgale, gomme moo ba bea Saulo kgoši ka felo mo gokgethwa. Ba dira dihlabelo tša kagišano, gomme Saulo le setšhaba ka moka sa Israele ba bina monyanya wo mogolo wa go bea kgoši.

12

Samuele o laela setšhaba

121Samuele a re go setšhaba sa Israele: “Ke dirile se le nkgopetšego gore ke se dire. Ke le file kgoši ye e tlago le buša, 2mme bjale e tla le eta pele. Ge e le nnaena, ke godile ke itšofaletše, fela barwa ba ka ba na le lena. Ke bile moetapele wa lena go tloga bofseng bja ka go fihlela bjale. 3Ke nna yo. Ge eba go na le phošo ye nkilego ka e dira, mpegeng gonabjale mo pele ga Morena le kgoši ye a e kgethilego. Kgane nkile ka tšea kgomo goba pokolo ya yo mongwe? A nkile ka phošetša motho goba ka gatelela motho? Ke mang yo nkilego ka amogela tsogolekobong go yena gore ke tle ke se mmone molato? Ge eba nkile ka dira se sengwe sa tšeo, ke tla lefa seo ke se tšerego.”

4Setšhaba sa mo fetola sa re: “Aowa, ga se wa ka wa re phošetša goba wa re gatelela; ga se wa ka wa amoga motho selo.”

5Samuele a re: “Morena le kgoši ye a e kgethilego ke dihlatse lehono tša gore le hweditše ke se na molato le gatee.”

Ba mo fetola ba re: “Ee, Morena ke hlatse ya rena.”

6

12:6
Eks. 6:26
Samuele a tšwela pele a re: “Morena ke yena yo a beilego Moshe le Arone baetapele, ebile ke yena yo a ntšhitšego borakgolokhukhu ba lena Egepeta. 7Bjale emang mo le lego gona, mme ke tla le bega go Morena ka go le gopotša12:7 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “ka go le gopotša” Seheberu ga se na mantšu a. ditiro ka moka tše maatla tše Morena a di dirilego go phološa lena le borakgolokhukhu ba lena. 8
12:8
Eks. 2:23
Ge Jakobo le ba lapa la gagwe ba eya Egepeta gomme Baegepeta ba ba gatelela,12:8 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “gomme Baegepeta ba ba gatelela” Seheberu ga se na mantšu a. borakgolokhukhu ba lena ba ile ba llela Morena, mme yena a roma Moshe le Arone, ba ba ntšha Egepeta mme ba ba dudiša mo nageng ye. 9
12:9
Baahl. 3:12
4:2
13:1
Eupša batho bao ba ile ba lebala Morena Modimo wa bona, ka fao a lesa kgoši ya Moaba le Sisera, molaodi wa madira a motse wa Hatsore, le Bafilista ba elwa le borakgolokhukhu ba lena, mme a ba gafela diatleng tša bona. 10
12:10
Baahl. 10:10-15
Ke gona ba lletšego Morena ba re: ‘Re dirile sebe, ka gobane re go tlogetše, Morena, ra khunamela medimo ya diswantšho, Baale le Astarte. Re hlakodiše manabeng a rena, gomme re tla go khunamela.’ 11
12:11
Baahl. 4:6
7:1
11:29
1 Sam. 3:20
Gomme Morena a ba romela Gideone, ka morago Barake,12:11 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Barake” Seheberu se re “Bedane”. ka morago Jefta, mme la mafelelo a romela nna. Yo mongwe le yo mongwe wa rena o le hlakodišitše manabeng a lena, mme la phela le bolokegile. 12
12:12
1 Sam. 8:19
Eupša ya re ge le bona gore Kgoši Nahashe wa Amone o batametše go le hlasela, la re go nna: ‘Re nyaka go bušwa ke kgoši,’ le ge Morena Modimo wa lena e be e le kgoši ya lena.

13“Bjale kgoši ye le e kgethilego še; le e kgopetše, gomme bjale Morena o le file yona. 14Tšohle di tla le atla ge le ka hlompha Morena Modimo wa lena, la mo direla, la mo theetša, la phetha le ditaelo tša gagwe, le gona lena le kgoši ya lena la mo latela. 15Eupša ge le sa theetše Morena le sa phethe ditaelo tša gagwe, o tla le emela ka maoto bjalo ka ge a ile a emela borakgolokhukhu ba lena ka maoto.12:15 “bjalo ka ge ... ka maoto” Seheberu se re “le borakgolokhukhu ba lena”. 16Ka gona, emang mo le lego gona, gomme le tla bona mohlolo wo mogolo wo Morena a tlago o dira. 17Ga ke re ga se nako ya pula? Fela ke tla rapela Morena, gomme yena o tla romela ledimo le pula. Ge seo se direga le tla lemoga gore le dirile sebe se segolo pele ga Morena ge le mo kgopela kgoši.”

18Ka gona Samuele a rapela Morena, gomme ka lona tšatši leo Morena a romela ledimo le pula. Ke moo setšhaba ka moka se boifilego Morena le Samuele, 19gomme sa re go Samuele: “Hle, re rapelele go Morena Modimo wa gago, rena bahlanka ba gago, gore re se ke ra hwa. Bjale re lemoga gore ntle le dibe tša rena tšohle, re dirile sebe se sengwe ka go kgopela gore re be le kgoši.”

20Samuele a ba fetola a re: “Le se ke la boifa. Le ge le dirile taba ye mpe ka mokgwa wo, le se ke la fularela Morena, eupša le mo direle ka dipelo tša lena ka moka. 21Le se ke la arogela go12:21 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “go” Seheberu se re “ka gobane go”. medimo ya lefeela; e ka se le thuše goba ya le phološa, ka gobane ga se ya therešo. 22Morena, ka lebaka la leina la gagwe le legolo, a ka se le lahle, ka gobane o ikemišeditše go le dira setšhaba sa gagwe. 23Ge e le nna ke re go fošetša Morena ka go lesa go le rapelela a go be kgole le nna. A ke upše ke le rute se sebotse se se loketšego gore le se dire. 24Boifang Morena gomme le mo direleng ka potego, le mo direleng ka dipelo tša lena ka moka. Gopolang tše kgolo tše a le diretšego tšona. 25Eupša ge le ka fela le dira sebe, lena le kgoši ya lena le tla fedišwa.”