Sepedi 2000 (NSO00)
10

101Ke moo Samuele a tšerego sedibelwana sa makhura a mohlware gomme a se tšhela hlogong ya Saulo, a mo atla, a re: “Morena o go tlotša gore o be mmuši wa setšhaba sa gagwe sa Israele. O tla se buša mme wa se šireletša manabeng a sona a a bapilego le sona. Gomme sešupo sa gore Morena o kgethile wena10:1 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “gore o be mmuši ... o kgethile wena” Seheberu ga se na mantšu a. gore o be mmuši wa setšhaba sa gagwe sese: 2Ge o tlogelana le nna lehono, o tla gahlana le banna ba babedi kgauswi le lebitla la Ragele kua Tseltsage, nageng ya Benjamene. Ba tla go botša gore dipokolo tšela o bego o di nyaka di hweditšwe, ka gona tatago ga a sa tshwenyegile ka tšona eupša o tshwenyegile ka wena, gomme o dula a botšiša a re: ‘A ke tla dirang mabapi le morwa wa ka?’ 3Go tloga moo o fetele pele go yo fihla mohlareng wo mogolo kua Taboro, mme moo o tla gahlana le banna ba bararo ba eya go direla Modimo sehlabelo kua Bethele. Yo mongwe wa bona o tla be a gapa diputšane tše tharo, yo mongwe a swere dinkgwa tše tharo, mme wa boraro a swere lekuka la beine. 4Ba tla go dumediša ba go botšiša maphelo, ba go fa dinkgwa tše pedi, mme o di amogele. 5Go tloga moo o tla ya mmotong wa Modimo kua Gibea, moo go lego mešaša ya Bafilista. Kgorong ya motse o tla gahlana le sehlopha sa baprofeta ba theoga mmotong ba letša diharepa, meropa, dinaka le dikgapa. Ba tla be ba bina ba goa. 6Ke moka moya wa Morena o tla go laola, mme le wena wa thoma go bina le go goa le bona, wa fetoga motho o šele. 7Ge tšeo di hlaga, o dire se o bonago se lebane, ka gobane Modimo o na le wena. 8O tloge pele o ye Gilgale, mme nna ke tla tla ka morago ka gahlana nago moo, ka dira dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le tša kagišano. O letele matšatši a a šupago fao go fihlela ke etla ke go botša se o swanetšego go se dira.”

9Ge Saulo a retologa a tloga go Samuele, Modimo a mo fetoša motho o šele. Ka lona tšatši leo se sengwe le se sengwe se Samuele a mmoditšego sona sa phethagala. 10Ge Saulo le mohlanka wa gagwe ba fihla Gibea, a gahlanetšwa ke sehlopha sa baprofeta. Ka bjako moya wa Modimo wa mo laola, mme le yena a thoma go bina le go goa le bona. 11Batho ba ba bego ba mo tseba ba rile go mmona a dira dilo tšeo ba botšišana ba re: “Na morwa wa Kishe o hlagetšwe ke eng? Kgane Saulo le yena o fetogile moprofeta?” 12

10:12
1 Sam. 19:23,24
Monna yo mongwe yo a bego a dula moo a botšiša a re: “A baprofeta ba bangwe ba bona ba reng – na bona le re botatagobona ke bomang?” Ke ka moo go hlolegilego polelo ye e rego: “Kgane Saulo le yena o fetogile moprofeta?” 13Ge Saulo a feditše go bina le go goa, o ile a ya aletareng kua mmotong.

14Ramogolo wa Saulo a botšiša Saulo le mohlanka yola a re: “A le be le le kae?”

Saulo a mo fetola a re: “Re be re nyaka dipokolo tšela. Re ile ge re sa di bone, ra ya go Samuele.”

15Ramogolwagwe a re: “Nke o mpotše gore o ile a le botša eng.”

16Saulo a mo fetola a re: “O re boditše gore dipokolo tšeo di hweditšwe;” eupša a se ke a botša ramogolwagwe se Samuele a se boletšego mabapi le gore yena e tlile go ba kgoši.

Setšhaba se begelwa gore Saulo ke kgoši

17Samuele a kgobokanya setšhaba pele ga Morena kua Mitsepa 18gomme a re go sona: “Morena Modimo wa Israele o re: ‘Ke le ntšhitše Egepeta ka le phološa go Baegepeta le ditšhabeng tše dingwe ka moka tše di bego di le gatelela. 19Ke nna Modimo wa lena yo a le hlakodišago matshwenyegong le manyaming a lena ka moka, eupša lehono le nkganne mme le nkgopetše gore ke le fe kgoši. Go lokile ge, kgobokanang pele ga Morena ka dikgoro le ka dikgorwana.’ ”

20Ke moo Samuele a laetšego kgoro ye nngwe le ye nngwe gore e batamele, gomme matengwa a ntšha kgoro ya Benjamene. 21Ke moka Samuele a batametša malapa a kgoro ya Benjamene, gomme matengwa a ntšha lapa la Matri. Ke moka banna ba lapa la Matri ba batamela,10:21 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Ke moka banna ba lapa la Matri ba batamela” Seheberu ga se na mantšu a. gomme matengwa a ntšha Saulo, morwa wa Kishe. Ba ile ba mo nyaka, gomme ya re ge ba sa mmone, 22ba botšiša Morena ba re: “A yoo Saulo o se tla?”

Morena a ba fetola a re: “Saulo šole o utamile gare ga merwalo.”

23Ka gona ba kitima ba yo mo utolla ba mo emiša gare ga setšhaba. Baisraele ba bateleletelele ba be ba mo goma magetleng. 24Samuele a re go setšhaba: “Šo monna yo Morena a mo kgethilego! Ga go le o tee gare ga rena yo a swanago le yena.”

Setšhaba ka moka sa goa sa re: “A kgoši a re phelele!”

25Samuele a hlathollela setšhaba tše ba swanetšego go di direla kgoši, le tše kgoši e swanetšego go ba direla tšona. A di ngwala ka pukung ye a ilego a e bea ka Felong mo Gokgethwa. Gomme a ba botša gore ba ye gae. 26Saulo le yena a boela Gibea, ga gabo. Banna ba bangwe ba sebete10:26 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Banna ba bangwe ba sebete” Seheberu se re “Madira”. bao Modimo a bego a ba dirile gore ba mo dumele, ba ya le yena. 27Fela batho ba bangwe ba mafeelana ba re: “A le re yena moesa yo a ka re hlakodiša?” Ba nyatša Saulo gomme ba se ke ba mo tlišetša le ge e le mphonyana. Eupša yena a se ke a tshwenyega ka bona.