Sepedi 2000 (NSO00)
4

Go phela bophelo bja Sekriste

41Ka ge Kriste a hlokofaditšwe mmeleng, le lena le itiišeng ka kgopolo ya go swana le ya Kriste, ya go re: Yo a hlokofatšwago mmeleng ga a sa laolwa ke sebe. 2Ka gona, matšatši a a sa mo šaletšego mo lefaseng a se sa a phela ka go laolwa ke ditumo tša batho, eupša a a phele ka go laolwa ke thato ya Modimo. 3Gobane bophelo bja lena bja pele le bo phetše go lekane, ge le be le dira tše di ratwago ke baditšhaba le laolwa ke bofebe, le ditumo tše mpe, le botagwa, le bohlola, le go ithabiša ka dino, le go khunamela medingwana, e lego taba ye e ganegago. 4Bjale baditšhaba ba a tlabega ge le se sa phonkgela nabo bohloleng bjoo bja bona, gomme ba a le nyefola. 5Eupša ba tla swanela go ikarabela go Modimo yo a šetšego a itokišeditše go ahlola ba ba phelago le ba ba hwilego. 6Ke ka lebaka leo le ba ba hwilego ba ilego ba yo begelwa Taba ye Botse ya Modimo, bona bale bophelong bja bona bja nama ba bego ba šetše ba sekišitšwe bjalo ka mang le mang; ba ile ba e begelwa gore bophelong bja bona bja semoya ba tle ba phele bjalo ka Modimo.

Bahlokomedi ba mmakgonthe ba dimpho tša Modimo

7Mafelelo a dilo ka moka a kgauswi. Ka gona le se tšeatšeege, le dule le phafogile, gore le kgone go rapela. 8

4:8
Diema 10:12
Go feta tšohle, le rataneng ka lerato le borutho, gobane lerato le bipa dibe tše dintši. 9Le amogelaneng ka magaeng a lena le sa ngongorege. 10Modimo o le file dimpho tše di fapanago, gomme mongwe le mongwe wa lena e swanetše go ba mohlokomedi wa mmakgonthe wa mpho ye a e filwego, mme a e šomišetše go hola bohle. 11Yo a filwego mpho ya go bolela, a bolele dithuto tša Modimo; yo a filwego mpho ya go direla badumedikayena, a ba direle ka maatla ao a a filwego ke Modimo, gore dilong ka moka Modimo a tumišwe ka Jesu Kriste, yo letago le maatla e lego tša gagwe go ya go ile. Amene.

Go hlokofatšwa ka ge o le Mokriste

12Barategi, le se ke la makatšwa ke moleko wo bohloko woo le hlokofatšwago ka wona boka ge le hlagetšwe ke se le sego la se tlwaela. 13Le ka upše le thabele ge le hlokofatšwa le Kriste, gore le tle le hlabe mekgolokwane mohla letago la gagwe le utollwa. 14Le ba lehlogonolo ge le rogwa ka lebaka la ge le le balatedi ba Kriste; seo se šupa gore Moya wa letago, e lego wona Moya wa Modimo, o dutše mo go lena. 15Ge eba yo mongwe wa lena a ka hlokofatšwa, a e se be ka gobane e le mmolai goba lehodu goba sekebeka goba mpheane. 16Fela ge a ka hlokofatšwa ka gobane e le Mokriste, a se ke a lewa ke dihlong, eupša a tumiše Modimo ka gobane a bitšwa ka leina leo.

17Lebaka la gore kahlolo e thome le fihlile, gomme ba go ahlolwa pele e tla ba rena setšhaba sa Modimo. Bjale ge eba kahlolo ye e tlilo thoma ka rena, e yo feleletša bjang ka bao ba sa kgolwego Taba ye Botse ye ya go tšwa go Modimo? 18

4:18
Diema 11:31
Gobane le Mangwalo a Makgethwa a re:

“Ge ešita le moloki a phologa ka bothata,

mokgopo le modiradibe bona ba tla ikela kae?”

19Ka gona, ba ba hlokofatšwago ka gobane e le thato ya Modimo, a ba ikgafele ka mediro ya bona ye mebotse go Mohlodi wa bona yo a botegago.
5

Mohlape wa Modimo

51Nna mong ke lego mogolo wa phuthego ke kgothatša bagolo ba phuthego moo go lena. Nna ke hlatse ya go hlokofatšwa ga Kriste, gomme ke tla hwetša kabelo letagong le le tlago utollwa. Ke le kgothatša 2

5:2
Joh. 21:15-17
gore le be badiša ba mohlape wo Modimo a le gafetšego wona, mme le o hlokomele ka boithaopo, go ya ka mo go nyakago Modimo, e sego ka go gapeletšwa. Le dire modiro wa lena, le sa o direle tefo, eupša le o dira ka boithaopo. 3Ba ba gafetšwego diatleng tša lena le se ba buše bjalo ka ge nke le dikgoši tša bona, eupša le be mohlala wo mobotse go bona e lego mohlape. 4Gomme mohla Modiša yo Mogolo a tšwelela, le tla fiwa kgare ya letago le le sa fifalego.

5

5:5
Diema 3:34
Le lena bafsa, le ikokobetše go bagolo; gomme bohle le apare boikokobetšo, gore le direlaneng; gobane Mangwalo a Makgethwa a re: “Modimo o gana baikgogomoši, eupša baikokobetši ba a mo kgahla.” 6
5:6
Mat. 23:12
Luk. 14:11
18:14
Ka gona le ikokobetše go Modimo yo maatla, gore a tle a le phagamiše ka nako ye e lebanego. 7Mathata a lena ohle le a lahlele go yena, gobane o a le šetša.

8Le phafoge, le ntšhe mahlo dinameng, gobane Sathane, lenaba la lena, o phaphaila bjalo ka tau ye e bopago, o nyaka yo a ka mo rwaetšago. 9Elwang le yena le tiile tumelong, le tseba gore ke ka mo le bana ba bolena lefaseng ka moka le bona ba tlaišwago ka gona. 10Fela e tla re ge le tlaišitšwe lebakanyana, Modimo yo ka mehla a lokilego, yo a le bileditšego go ba letagong la gagwe la go ya go ile la ba ba tee le Kriste, yena ka noši a le dira ba ba feletšego, a le tiiša tumelong, a le kgwahliša, a dira gore le se tekateke. 11Maatla a e be a gagwe go ya go ile. Amene.

Ditumedišo tša mafelelo

12

5:12
Dit. 15:22,40
Ke le ngwalela lengwalo le la seripana ke thušwa ke Silase, yo ke mmonago e le ngwanešo yo a botegago wa Mokriste. Ke ngwalela go le kgothatša le go le holofetša gore go tšohle tše di le hlagelago le gopole gore ruri Modimo ke wa kgaugelo go lena. Itshwareleleng ka kgaugelo ye ya gagwe.

13

5:13
Dit. 12:12,25
13:13
15:37-39
Bakol. 4:10
Fil. 24
Phuthego ya Babilone5:13 “Babilone” Go swana le ka Pukung ya Kutollo go dumelwa gore Babilone ye ke motse wa Roma. ya ba ba kgethilwego bjalo ka lena e a le dumediša; le Markose, morwa wa ka, o re le dumele. 14Le dumedišane ka go atlana ka lerato la Sekriste.

Nke Modimo a fe lena bohle le lego ba Kriste khutšo.