Sepedi 2000 (NSO00)
2

Leswika le le phelago

21Bjale ge, tlogelang bobe bjohle le maaka ohle le boikaketši bjohle le mona wohle le lesebo lohle. 2Le etše masea a a sa tšogo belegwa, le nyorelwe maswi a semoya a a sego a talošwa, gore ge le a nwa le gole mme le phološwe. 3

2:3
Pes. 34:8
Gobane le itemogetše gore Morena ke yo botho.

4Etlang go Morena, yena leswika le le phelago le le nyaditšwego ke batho, eupša la kgethwa ke Modimo a re ke le bohlokwa. 5Dumelang go agiwa bjalo ka maswika a a phelago, le be tempele ya semoya, le be baprista ba bakgethwa, ba go dira dihlabelo tša semoya tše Jesu Kriste a dirago gore di amogelwe ke Modimo. 6

2:6
Jes. 28:16
Gobane Mangwalo a Makgethwa a re:

“Ke kgethile leswika le bohlokwa le ke le beago e le la sekhutlo mo Sione,

gomme yo a dumelago go lona a ka se swabe.”

7
2:7
Pes. 118:22
Go lena le dumelago, leswika le ke le bohlokwa, eupša go bao ba sa dumelego, ke

“leswika le baagi ba le nyaditšego le e bilego lona la sekhutlo.”

8
2:8
Jes. 8:14-15
Mo gongwe Mangwalo a Makgethwa a re:

“Le ke lona leswika la go ba kgopa,

ke lona letlapa la go ba thetša.”

Ba kgopilwe ka ge ba sa dumele lentšu. Seo ke se se ba lebanego.

Setšhaba se sekgethwa

9

2:9
Eks. 19:5-6
Doit. 4:20
7:6
14:2
Jes. 9:1
43:20-21
Tit. 2:14
Ke lena setšhaba se se kgethilwego ke Modimo, ke lena baprista ba Kgoši, setšhaba se sekgethwa, setšhaba se Modimo a ikgethetšego sona go bega ditiro tše maatla2:9 “go bega ditiro tše maatla” goba “go opela ditumišo” tša yena Modimo yo a le biditšego leswiswing a le tliša seetšeng sa gagwe se se tlabago. 10
2:10
Hos. 2:23
Pele le be le se setšhaba sa Modimo, eupša bjale le sona; pele Modimo o be a sa le šokelwe, eupša bjale o le šoketšwe.

Makgoba a Modimo

11Barategi, ke le kgopela le le bafeti le bafaladi mo lefaseng ke re: Le se ke la ipha ditumo tša nama tše di dulago di elwa le moya. 12Maitshwaro a lena ge le na le baditšhaba e be a mabotse, gore le ge ba le bolela gampe ba re le disenyi, ba bone tše dibotse tše le di dirago mme ba rete Modimo ka Letšatši la gagwe la go tla.

13Ka lebaka la Morena le ikokobetše go batho ka moka ba ba le bušago, le ge e le kgošikgolo, yo e lego yena mmušabohle, 14le ge e le babušiši ba ba beilwego ke yena gore ba otle basenyi, ba rete ba ba dirago tše dibotse. 15Gobane se Modimo a se nyakago ke gore ka go dira tše dibotse le fediše dipolelo tša batho ba mašilo ba ba sa tsebego selo ka ditaba tša Sekriste. 16Le phele le lokologile, fela bolokologi bja lena le se bo diriše go bipa bobe, eupša le phele bjalo ka makgoba a Modimo. 17Le hlomphe batho bohle, le rate badumedikalena, le tšhabe Modimo, le hlomphe kgošikgolo.

Mahloko a Kriste a re rutang?

18Lena makgoba, le dumele go bušwa ke beng ba lena gomme le ba hlomphe ka mo go lebanego, e sego fela ba go loka le ba boleta, eupša le bona bao ba lego sekgapho. 19Ke fela ka thušo ya Modimo mo motho a kgonago go kgotlelela bohloko bjo a tlaišwago ka bjona, a se na molato, e le ka gobane a rata go botegela Modimo. 20Kgane ge le kgotlelela go otlelwa bosenyi bja lena le a holega? Eupša ge le kgotlelela bohloko bjo le bo kwešwago le ge le dirile tše di lokilego, ke go re le ba lehlogonolo pele ga Modimo. 21Ke sona se Modimo a le bileditšego sona, gobane le Kriste o hlokofaditšwe ka lebaka la lena, a le tlogelela mohlala gore le o latele. 22

2:22
Jes. 53:9
“Ga se a ka a dira sebe goba a bolela maaka.” 23
2:23
Jes. 53:7
Mola a rogwa ga se a ka a ithogela; mola a hlokofatšwa ga se a ka a tšhošetša motho, eupša o ile a di gafela go Modimo, Moahlodi wa go loka. 24
2:24-25
Jes. 53:5-6
Kriste o ithwešitše dibe tša rena, a fegwa le tšona sefapanong gore re tle re tlogele sebe gomme re phelele go phetha thato ya Modimo. Le lena le fodišitšwe ka dintho tša gagwe. 25Le be le le bjalo ka dinku tše di timetšego, eupša bjale le boetše go Modiša le Mohlokomedi wa lena.

3

Tša basadi le banna ba bona

31

3:1
Baef. 5:22
Bakol. 3:18
Le lena, basadi, le ikokobetše go banna ba lena, gore ge go na le ba ba sa dumelego lentšu la Modimo ba tle ba sokollwe ke maitshwaro a lena ntle le polelo, 2ge ba tla be ba bona mesepelo ya lena ye e hlwekilego, le ka mo le ba hlomphago ka gona. 3
3:3
1 Tim. 2:9
Botšhepi bja lena a e se be bja ka ntle, bjalo ka go loga meriri le go tšhepa ka dikgabišo tša gauta le diaparo tša mabaibai. 4Bja lena botšhepi a e be bja ka pelong, botšhepi bjo bo sa senyegego bja moya wo boleta wo o thotšego, e lego wona wo Modimo a bonago e le wo bohlokwa. 5Woo ke wona mokgwa wo basadi bale ba kgale ba ba bego ba ineela go Modimo mme ba mmotile ba bego ba ikgabiša ka wona ka go ikokobetša go banna ba bona, 6
3:6
Gen. 18:12
go etša Sara ge a be a hlompha Abrahama, a mmitša mong wa gagwe. Gomme bjale lena le barwedi ba gagwe, ge eba le dira tše di lokilego, le sa boife se banna ba lena ba kago le dira sona.

7

3:7
Baef. 5:25
Bakol. 3:19
Le lena, banna, le phedišane le basadi ba lena ka kwešišo ya gore mosadi ke sebjana se se swanetšego go hlekesetšwa. Ka gona, le ba sware ka tlhompho, ka gore le bona ba tlilo fiwa mpho ya bophelo gotee le lena. Seo le se direle gore dithapelo tša lena di se tlo paledišwa ke selo.

Go hlokofaletšwa go dira tše di lokilego

8A ke fetše ka go re bohle le be ba pelo e tee, le kwelane bohloko, le rate badumedikalena, le be ba boleta le boikokobetšo. 9Le se lefetše bobe ka bobe, goba lehlapa ka lehlapa; lena sa lena e be go šegofatša, ka ge go šegofatšwa e le se Modimo a le bileditšego sona. 10

3:10-12
Pes. 34:12-16
Gobane le Mangwalo a Makgethwa a re:

“Yo a ratago go ipshina ka bophelo le go bona matšatši a lethabo,

a tlogele go bolela tše mpe le go thoma maaka.

11A furalele tše mpe a dire tše di lokilego;

a ikokoropele go hlohleletša khutšo.

12Gobane Morena o bea baloki leihlo gomme o theeletša thapelo tša bona,

eupša badiratšempe bona o a ba lwantšha.”

13Ke mang yo a kago le dira gampe ge eba le na le mafolofolo a go dira tše di lokilego? 14

3:14
Mat. 5:10
3:14-15
Jes. 8:12-13
Fela le ge eba le ka hlokofaletšwa go dira tše di lokilego, le ba lehlogonolo. Le se boife motho, le gona le se tšhošetšwe. 15Fela Kriste yena le mo hlomphe ka dipelo tša lena ka ge e le Morena. Le dule le itokišeditše go iphetolela go yo a le hlohlago ka tša kholofelo ye le nago le yona, 16eupša seo le se dire ka boleta le tlhompho. Le gona le se lewe ke letswalo, gore bao ba le bolelago gampe ka maitshwaro a lena a mabotse a Bokriste, ba inyatše ka tše ba le gobošago ka tšona. 17Gobane go kaone ge le hlokofaletšwa go dira tše di lokilego, ge eba seo e le thato ya Modimo, go na le gore le hlokofaletšwe go dira tše mpe. 18Gobane Kriste o hlokofaditšwe gatee a hlokofaletšwa sa ruri ka lebaka la dibe, e le moloki wa go hlokofaletšwa bakgopo,3:18 “Gobane Kriste ... bakgopo” Dingwalwakaseatla tše dintši di re “Gobane Kriste o hwile gatee a hwela sa ruri ka lebaka la dibe, e le moloki wa go hwela bakgopo”. gore a le iše go Modimo. O bolailwe e le motho, fela a tsošwa e le mophedi wa semoya, 19gomme ge a phela bophelo bjoo bja gagwe bja semoya a ya a begela meoya ye e golegilwego Taba ye Botse. 20
3:20
Gen. 6:1 – 7:24
Yona meoya yeo ke ya bale ba go se theeletše Modimo mehleng yela ya ge a be a ba letetše a sa ba felele pelo, nakong yela Noa a aga leselawatle la gagwe. Malotwana ale a go tsena ka leselawatleng, e lego batho ba seswai, ba ile ba hlakodišwa meetseng, 21ona e bego e le sešupo sa kolobetšo ye bjale e le phološago. Kolobetšo ga se go hlatswa tšhila ya mmele, eupša ke go kgopela Modimo gore a le fe letswalo le le lokilego. E le phološa ka tsogo ya Jesu Kriste bahung, 22yena a rotogetšego legodimong moo a dutšego madulong a bogoši kgauswi le Modimo, yoo a mmeilego mmuši wa barongwa le balaodi ba semoya le maatla a semoya.

4

Go phela bophelo bja Sekriste

41Ka ge Kriste a hlokofaditšwe mmeleng, le lena le itiišeng ka kgopolo ya go swana le ya Kriste, ya go re: Yo a hlokofatšwago mmeleng ga a sa laolwa ke sebe. 2Ka gona, matšatši a a sa mo šaletšego mo lefaseng a se sa a phela ka go laolwa ke ditumo tša batho, eupša a a phele ka go laolwa ke thato ya Modimo. 3Gobane bophelo bja lena bja pele le bo phetše go lekane, ge le be le dira tše di ratwago ke baditšhaba le laolwa ke bofebe, le ditumo tše mpe, le botagwa, le bohlola, le go ithabiša ka dino, le go khunamela medingwana, e lego taba ye e ganegago. 4Bjale baditšhaba ba a tlabega ge le se sa phonkgela nabo bohloleng bjoo bja bona, gomme ba a le nyefola. 5Eupša ba tla swanela go ikarabela go Modimo yo a šetšego a itokišeditše go ahlola ba ba phelago le ba ba hwilego. 6Ke ka lebaka leo le ba ba hwilego ba ilego ba yo begelwa Taba ye Botse ya Modimo, bona bale bophelong bja bona bja nama ba bego ba šetše ba sekišitšwe bjalo ka mang le mang; ba ile ba e begelwa gore bophelong bja bona bja semoya ba tle ba phele bjalo ka Modimo.

Bahlokomedi ba mmakgonthe ba dimpho tša Modimo

7Mafelelo a dilo ka moka a kgauswi. Ka gona le se tšeatšeege, le dule le phafogile, gore le kgone go rapela. 8

4:8
Diema 10:12
Go feta tšohle, le rataneng ka lerato le borutho, gobane lerato le bipa dibe tše dintši. 9Le amogelaneng ka magaeng a lena le sa ngongorege. 10Modimo o le file dimpho tše di fapanago, gomme mongwe le mongwe wa lena e swanetše go ba mohlokomedi wa mmakgonthe wa mpho ye a e filwego, mme a e šomišetše go hola bohle. 11Yo a filwego mpho ya go bolela, a bolele dithuto tša Modimo; yo a filwego mpho ya go direla badumedikayena, a ba direle ka maatla ao a a filwego ke Modimo, gore dilong ka moka Modimo a tumišwe ka Jesu Kriste, yo letago le maatla e lego tša gagwe go ya go ile. Amene.

Go hlokofatšwa ka ge o le Mokriste

12Barategi, le se ke la makatšwa ke moleko wo bohloko woo le hlokofatšwago ka wona boka ge le hlagetšwe ke se le sego la se tlwaela. 13Le ka upše le thabele ge le hlokofatšwa le Kriste, gore le tle le hlabe mekgolokwane mohla letago la gagwe le utollwa. 14Le ba lehlogonolo ge le rogwa ka lebaka la ge le le balatedi ba Kriste; seo se šupa gore Moya wa letago, e lego wona Moya wa Modimo, o dutše mo go lena. 15Ge eba yo mongwe wa lena a ka hlokofatšwa, a e se be ka gobane e le mmolai goba lehodu goba sekebeka goba mpheane. 16Fela ge a ka hlokofatšwa ka gobane e le Mokriste, a se ke a lewa ke dihlong, eupša a tumiše Modimo ka gobane a bitšwa ka leina leo.

17Lebaka la gore kahlolo e thome le fihlile, gomme ba go ahlolwa pele e tla ba rena setšhaba sa Modimo. Bjale ge eba kahlolo ye e tlilo thoma ka rena, e yo feleletša bjang ka bao ba sa kgolwego Taba ye Botse ye ya go tšwa go Modimo? 18

4:18
Diema 11:31
Gobane le Mangwalo a Makgethwa a re:

“Ge ešita le moloki a phologa ka bothata,

mokgopo le modiradibe bona ba tla ikela kae?”

19Ka gona, ba ba hlokofatšwago ka gobane e le thato ya Modimo, a ba ikgafele ka mediro ya bona ye mebotse go Mohlodi wa bona yo a botegago.