Sepedi 2000 (NSO00)
2

Leswika le le phelago

21Bjale ge, tlogelang bobe bjohle le maaka ohle le boikaketši bjohle le mona wohle le lesebo lohle. 2Le etše masea a a sa tšogo belegwa, le nyorelwe maswi a semoya a a sego a talošwa, gore ge le a nwa le gole mme le phološwe. 3

2:3
Pes. 34:8
Gobane le itemogetše gore Morena ke yo botho.

4Etlang go Morena, yena leswika le le phelago le le nyaditšwego ke batho, eupša la kgethwa ke Modimo a re ke le bohlokwa. 5Dumelang go agiwa bjalo ka maswika a a phelago, le be tempele ya semoya, le be baprista ba bakgethwa, ba go dira dihlabelo tša semoya tše Jesu Kriste a dirago gore di amogelwe ke Modimo. 6

2:6
Jes. 28:16
Gobane Mangwalo a Makgethwa a re:

“Ke kgethile leswika le bohlokwa le ke le beago e le la sekhutlo mo Sione,

gomme yo a dumelago go lona a ka se swabe.”

7
2:7
Pes. 118:22
Go lena le dumelago, leswika le ke le bohlokwa, eupša go bao ba sa dumelego, ke

“leswika le baagi ba le nyaditšego le e bilego lona la sekhutlo.”

8
2:8
Jes. 8:14-15
Mo gongwe Mangwalo a Makgethwa a re:

“Le ke lona leswika la go ba kgopa,

ke lona letlapa la go ba thetša.”

Ba kgopilwe ka ge ba sa dumele lentšu. Seo ke se se ba lebanego.

Setšhaba se sekgethwa

9

2:9
Eks. 19:5-6
Doit. 4:20
7:6
14:2
Jes. 9:1
43:20-21
Tit. 2:14
Ke lena setšhaba se se kgethilwego ke Modimo, ke lena baprista ba Kgoši, setšhaba se sekgethwa, setšhaba se Modimo a ikgethetšego sona go bega ditiro tše maatla2:9 “go bega ditiro tše maatla” goba “go opela ditumišo” tša yena Modimo yo a le biditšego leswiswing a le tliša seetšeng sa gagwe se se tlabago. 10
2:10
Hos. 2:23
Pele le be le se setšhaba sa Modimo, eupša bjale le sona; pele Modimo o be a sa le šokelwe, eupša bjale o le šoketšwe.

Makgoba a Modimo

11Barategi, ke le kgopela le le bafeti le bafaladi mo lefaseng ke re: Le se ke la ipha ditumo tša nama tše di dulago di elwa le moya. 12Maitshwaro a lena ge le na le baditšhaba e be a mabotse, gore le ge ba le bolela gampe ba re le disenyi, ba bone tše dibotse tše le di dirago mme ba rete Modimo ka Letšatši la gagwe la go tla.

13Ka lebaka la Morena le ikokobetše go batho ka moka ba ba le bušago, le ge e le kgošikgolo, yo e lego yena mmušabohle, 14le ge e le babušiši ba ba beilwego ke yena gore ba otle basenyi, ba rete ba ba dirago tše dibotse. 15Gobane se Modimo a se nyakago ke gore ka go dira tše dibotse le fediše dipolelo tša batho ba mašilo ba ba sa tsebego selo ka ditaba tša Sekriste. 16Le phele le lokologile, fela bolokologi bja lena le se bo diriše go bipa bobe, eupša le phele bjalo ka makgoba a Modimo. 17Le hlomphe batho bohle, le rate badumedikalena, le tšhabe Modimo, le hlomphe kgošikgolo.

Mahloko a Kriste a re rutang?

18Lena makgoba, le dumele go bušwa ke beng ba lena gomme le ba hlomphe ka mo go lebanego, e sego fela ba go loka le ba boleta, eupša le bona bao ba lego sekgapho. 19Ke fela ka thušo ya Modimo mo motho a kgonago go kgotlelela bohloko bjo a tlaišwago ka bjona, a se na molato, e le ka gobane a rata go botegela Modimo. 20Kgane ge le kgotlelela go otlelwa bosenyi bja lena le a holega? Eupša ge le kgotlelela bohloko bjo le bo kwešwago le ge le dirile tše di lokilego, ke go re le ba lehlogonolo pele ga Modimo. 21Ke sona se Modimo a le bileditšego sona, gobane le Kriste o hlokofaditšwe ka lebaka la lena, a le tlogelela mohlala gore le o latele. 22

2:22
Jes. 53:9
“Ga se a ka a dira sebe goba a bolela maaka.” 23
2:23
Jes. 53:7
Mola a rogwa ga se a ka a ithogela; mola a hlokofatšwa ga se a ka a tšhošetša motho, eupša o ile a di gafela go Modimo, Moahlodi wa go loka. 24
2:24-25
Jes. 53:5-6
Kriste o ithwešitše dibe tša rena, a fegwa le tšona sefapanong gore re tle re tlogele sebe gomme re phelele go phetha thato ya Modimo. Le lena le fodišitšwe ka dintho tša gagwe. 25Le be le le bjalo ka dinku tše di timetšego, eupša bjale le boetše go Modiša le Mohlokomedi wa lena.