Sepedi 2000 (NSO00)
8

Polokelo ya Kgwerano e tlišwa Tempeleng

(2 Dikr. 5:2 – 6:2)

81

8:1
2 Sam. 6:12-16
1 Dikr. 15:25-29
Kgoši Solomone a bitša bagolo ka moka ba Israele le baetapele ba dikgoro le mantona a dikgorwana gore ba tle go yena Jerusalema, ba tle ba tšee Polokelo ya Kgwerano ya Morena kua Sione, motseng wa Dafida, ba e tliše Tempeleng. 2
8:2
Lef. 23:34
Ka moka ba kgobokana nakong ya Monyanya wa Mešaša kgweding ya bošupa ya Etanime. 3Ge bagolo ka moka ba Israele ba fihla, baprista ba rwala Polokelo ya Kgwerano 4ba e iša Tempeleng. Balefi le baprista ba thothela le Tente ya bodulo bja Morena le ditlabakelo tša yona ka moka Tempeleng. 5Kgoši Solomone le setšhaba ka moka sa Israele ba kgobokana pele ga Polokelo ya Kgwerano, gomme ba dira dihlabelo ka dihuswane le dikgomo tše ntši – ya ba tše ntši kudu mo di bego di ka se balwe. 6Ya ba gona baprista ba rwalago Polokelo ya Kgwerano ba e tsenya ka Tempeleng, ba e bea mo e swanetšego go dula gona ka Felo mo Gokgethwakgethwa, ka fase ga mafego a bakerubi. 7Mafego a bona a a phurulogilego a khupetša Polokelo le mapara ao e bego e rwalwa ka ona. 8Dintlha tša mapara di be di bonala fela ge motho a eme go lebana thwii le Felo mo Gokgethwakgethwa, e sego ge a eme mo gongwe. Mapara ao a sa le moo le lehono. 9
8:9
Doit. 10:5
Go be go se na selo se sengwe ka gare ga Polokelo ya Kgwerano ntle le matlapa a mabedi ao Moshe a bego a a beile ka fao kua thabeng ya Sinai, ge Morena a dira kgwerano le setšhaba sa Israele ge se etšwa Egepeta.

10

8:10-11
Eks. 40:34-35
Ge baprista ba etšwa ka Tempeleng, gateetee Tempele ya tlala leru 11la seetša se se fahlago sa letago la Morena, gomme ba se kgone go boela ka gare go yo dira mešomo ya bona. 12
8:12
Pes. 18:11
97:2
Ke moo Solomone a rapetšego a re:

“Wena, Morena, o hlomile letšatši legodimong,8:12 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Wena ... legodimong” Seheberu ga se na mantšu a.

le ge go le bjalo o kgethile go dula marung a maso.

13Bjale ke go agetše Tempele ya segoši,

bodulo bjo o tlago dula ka go bjona go ya go ile.”

Solomone o bolela le setšhaba

(2 Dikr. 6:3-11)

14Ya re setšhaba se sa eme fao, Kgoši Solomone a retologa a lebana naso, gomme a se šegofatša. 15A re: “Retang Morena Modimo wa Israele! O phethile se a se holofeditšego tate, Dafida, mola a re: 16

8:16
2 Sam. 7:4-11
1 Dikr. 17:3-10
‘Go tloga ka nako yela ke ntšha setšhaba sa ka Egepeta ga se ka ka ka kgetha motse wo mongwe mo nageng ya Israele ka moka wo go wona go kago agwa tempele ye nkago khunamelwa go yona. Eupša ke kgethile wena, Dafida, gore o buše setšhaba sa ka.’ ”

17

8:17-18
2 Sam. 7:1-3
1 Dikr. 17:1-2
Solomone a tšwela pele a re: “Tate, Dafida, o ile a gopola go aga tempele moo go tlago khunamelwa Morena Modimo wa Israele, 18eupša Morena a re go yena: ‘Ke gabotse ge o nyaka go nkagela tempele, 19
8:19
2 Sam. 7:12-13
1 Dikr. 17:11-12
fela e ka se agwe ke wena. Ke morwa wa gago, morwa yo a tlago tswalwa ke wena, yo a tlago aga tempele ya ka.’

20“Gomme bjale Morena o phethile se a mo holofeditšego sona. Ke hlahlame tate ka ba kgoši ya Israele, gomme ke agile Tempele yeo go yona go tlago khunamelwa Morena Modimo wa Israele. 21Ebile ke beakantše lefelo ka Tempeleng la Polokelo ya Kgwerano ye e swerego matlapa a kgwerano ye Morena a e dirilego le borakgolokhukhu ba rena ge a ba ntšha Egepeta.”

Thapelo ya Solomone

(2 Dikr. 6:12-42)

22Ka morago Solomone a ya a ema pele ga aletare setšhaba ka moka se mo lebeletše, a emiša matsogo 23a rapela a re: “Morena Modimo wa Israele, ga go modimo yo a swanago le wena godimo legodimong le fase lefaseng! O botegela kgwerano ya gago le setšhaba sa gago gomme wa se rata ka leratorato ge se phela se go hlompha ka dipelo tša sona ka moka. 24O phethile se o se holofeditšego tate, Dafida; lehono lentšu le lengwe le le lengwe le phethagaditšwe. 25

8:25
1 Dikg. 2:4
Gomme bjale, Morena Modimo wa Israele, ke rapela gore o phethe le sela o se holofeditšego tate mola o mmotša gore ka mehla go tla ba le yo mongwe wa ditlogolo tša gagwe yo a bušago naga ya Israele, ge fela ba ka go theeletša gabotse go no swana le yena. 26Bjale ge, wena Modimo wa Israele, hle, phethagatša tšohle tše o di holofeditšego tate, Dafida, mohlanka wa gago.

27

8:27
2 Dikr. 2:6
“Fela kgane o ka kgona go dula lefaseng, wena Modimo? Le lona legodimo la godimodimo ga se la go lekana, mme bjale Tempele ye ke e agilego ye yona e ka go lekana bjang? 28Morena Modimo wa ka, ke nna mohlanka wa gago. Theetša thapelo le sello sa ka, gomme o phethe tše ke go kgopelago tšona lehono. 29
8:29
Doit. 12:11
Diša Tempele ye bošego le mosegare, lona lefelo le o le kgethilego gore o khunamelwe go lona. O nkwe ge ke rapela ke lebeletše Tempeleng ye. 30O kwe dithapelo tša ka le dikgopelo tša setšhaba sa gago ge se rapela se lebeletše lefelong le. O re kwe legaeng la gago legodimong, gomme o re lebalele.

31“Ge motho a ka belaelwa gore o phošeditše yo mongwe gomme a tlišwa aletareng ya gago ka mo Tempeleng ye gore a tle a ene gore ga a ne molato, 32wena Morena, o theetše o le legodimong gomme o ahlole bahlanka ba gago. O otle yo a nago le molato ka mo go mo swanetšego, gomme o lokolle yo a se nago molato.

33“Ge setšhaba sa gago sa Israele se fentšwe ke manaba a sona ka gobane se dirile dibe pele ga gago, gomme ge ba sokologela go wena, ba bolela ba ipobola gore o Modimo wa bona, mme ba etla mo Tempeleng ye, ba go rapela ba re o ba lebalele, 34o ba theetše o le legodimong. O lebalele setšhaba sa gago dibe tša sona, gomme o ba boetše nageng ye o e filego borakgolokhukhu ba bona.

35“Ge o sa neše pula ka gobane setšhaba sa gago se dirile dibe pele ga gago, gomme ge ba sokologa dibeng tša bona ka gobane o ba otla, ba lebelela Tempeleng ye, ba go rapela, mme ba ipobola gore o Modimo wa bona, 36o ba theetše o le legodimong. O lebalele kgoši le setšhaba sa Israele dibe tša bona. O ba rute go dira se se lokilego. Gomme hle, Morena, o neše pula mo nageng ye ya gago ye o e filego setšhaba sa gago gore e be lefa la sona go ya go ile.

37“Ge go wele tlala goba bolwetši bja leuba nageng, goba ge mabele a tšhungwa ke diphefo goba a lewa ke phori goba segongwane goba bojane, goba ge setšhaba sa gago se hlaselwa ke manaba a sona, goba ge go le bolwetši bjo bošoro goba bjo bongwenyana gare ga bona, 38o theetše dithapelo tša bona. Ge yo mongwe wa setšhaba sa gago sa Israele a ka otlollela matsogo Tempeleng ye a rapela a kgopela ka pelo ye e nyamilego kudu, 39o kwe thapelo ya gagwe. O ba theetše o le bodulong bja gago legodimong, o ba lebalele, gomme o ba thuše. Ke wena o nnoši o tsebago boitsholo bjo bo lego ka pelong ya motho. O sware motho yo mongwe le yo mongwe ka mo go mo swanetšego, 40gore setšhaba sa gago se tle se go theetše ka dinako ka moka tša ge se sa dula nageng ye o e filego borakgolokhukhu ba rena.

41-42“Ge motho o šele yo a dulago nageng ya kgole a ka kwa go tuma ga gago le dilo tše kgolo tše o di diretšego setšhaba sa gago, gomme a tla go go khunamela le go rapela mo Tempeleng ye, 43o theetše thapelo ya gagwe o le legodimong, moo o dulago gona. O dire se a go kgopelago sona, gore ditšhaba tša lefase ka moka di tle di go tsebe mme di go theetše, bjalo ka setšhaba sa gago sa Israele. Ke moo di tlago tseba gore Tempele ye ke e agilego ke felo mo o swanetšego go khunamelwa gona.

44“Ge o laela setšhaba sa gago gore se yo lwa le manaba a sona, gomme se go rapela mo gongwe le mo gongwe mo se lego gona se lebeletše motseng wo o o kgethilego wo le Tempeleng ye ke go agetšego yona ye, 45o theetše dithapelo tša sona. O ba kwe o le legodimong, gomme o dire gore ba fenye.

46“Ge setšhaba sa gago se dira dibe pele ga gago – gape ga go motho yo a sa dirego sebe – gomme ya re ge o befetšwe wa ba gafela manabeng a bona gomme bathopi bao ba bona ba ba iša nageng ye nngwe, ya kgole goba ya kgauswi, 47o theetše dithapelo tša bona. Ge ba ka itshola ba le moo nageng yeo gomme ba go rapela, ba ipolela gore ba dirile dibe, ba phošitše, ba na le molato, o kwe dithapelo tša bona, hle, Morena. 48Ge mo nageng yeo ba ka sokologa ka dipelo tša bona ka moka le ka moya wa bona ka moka, gomme ba go rapela ba lebeletše nageng ye o e filego borakgolokhukhu ba rena ye, motseng wo o o kgethilego wo, le Tempeleng ye ke go agetšego yona ye, 49gona o theetše dithapelo tša bona. O ba kwe o le bodulong bja gago legodimong ge ba go kgopela tebalelo, gomme o ba šokele. 50O ba lebalele dibe tša bona le dikarogo tšohle tša bona, gomme o dire gore manaba a bona a ba sware ka botho. 51Ke setšhaba sa gago se o se ntšhitšego Egepeta, mola moubeng wo o fišago wa go tološa tshipi.

52“A ka mehla o lebelele setšhaba sa gago sa Israele le kgoši ya sona ka botho ge ba go kgopela, gomme o kwe thapelo ya bona nako ye nngwe le ye nngwe ge ba go llela. 53O ba kgethile gare ga ditšhaba ka moka gore e be ba gago, bjalo ka ge o ba boditše ka mohlanka wa gago, Moshe, ge wena, Morena, Mong wa rena, o ntšha borakgolokhukhu ba rena Egepeta.”

Thapelo ya mafelelo

54Ge Solomone a feditše go rapela Morena, a emelela mo a bego a khunamile a emišitše matsogo pele ga aletare. 55A hlaboša lentšu a šegofatša setšhaba ka moka se se bego se kgobokane fao a re: 56

8:56
Doit. 12:10
Josh. 21:44-45
“Retang Morena yo a filego setšhaba sa gagwe khutšo, bjalo ka ge a boletše. Ditshephišo tše botse ka moka tše a di boletšego ka mohlanka wa gagwe, Moshe, o di phethile. 57A Morena Modimo wa rena a be le rena bjalo ka ge a bile le borakgolokhukhu ba rena; a a se ke a tsoga a re tlogetše goba a re lahla; 58a a re dire gore re mo theetše, gore ka mehla re tle re phele ka mo a nyakago re phela ka gona, gomme re phethe melao le ditaelo ka moka tše a di filego borakgolokhukhu ba rena. 59A Morena Modimo wa rena a gopole thapelo ye bošego le mosegare, gotee le dilo tše ke mo kgopetšego tšona lehono. A ka mehla a šokele setšhaba sa Israele le kgoši ya sona, a ba fe tše ba di nyakago letšatši le lengwe le le lengwe. 60Ka gona ditšhaba ka moka tša lefase di tla tseba gore ke Morena fela e lego Modimo – ga go na le yo mongwe gape. 61A lena, setšhaba sa gagwe, ka mehla le botegeleng Morena Modimo wa rena, le phethe melao le ditaelo tša gagwe ka moka, bjalo ka lehono.”

Go kgethwafatšwa ga Tempele

(2 Dikr. 7:4-10)

62Ke moo Kgoši Solomone le Baisraele ka moka ba ba bego ba na le yena ba diretšego Morena dihlabelo. 63Yena a dira dihlabelo ka dikgomo tše dikete tše masome a mabedi le tše pedi le dihuswane tše dikete tše lekgolo le tše masome a mabedi e le dihlabelo tša kagišano. Ka gona kgoši le setšhaba ka moka ba kgethwafatša Tempele. 64Ka lona letšatši leo a kgethwafatša le bogare bja kgoro, e lego sekgoba se se lego pele ga Tempele, gomme moo a dira dihlabelo tša go tšhungwa ka moka, le dikabelo tša bupi, a di dira le ka makhura a diruiwa tša dihlabelo tša kagišano. O ile a dira dihlabelo tšeo moo ka gobane aletare ya mphiri e be e le ye nnyane go ka swara dihlabelo tšeo ka moka.

65Gona moo Tempeleng Solomone le setšhaba ka moka sa Israele ba keteka Monyanya wa Mešaša matšatši a a šupago.8:65 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “a a šupago” Seheberu se re “a lesome le a mane”. Go be go tlile lešaba le lentši la batho ba go tšwa kgole bjalo ka sefateng sa Hamate, go yo fihla mollwaneng wa Egepeta. 66Ka letšatši la seswai Solomone a bušetša setšhaba magaeng a sona. Ka moka ba mo reta ba ya gae ba thabile ka lebaka la tšohle tše Morena a šegofaditšego mohlanka wa gagwe, Dafida, le setšhaba sa gagwe sa Israele ka tšona.