Sepedi 2000 (NSO00)
6

Solomone o aga Tempele

61Ka ngwaga wa makgolo a mane le masome a seswai ka morago ga ge setšhaba sa Israele se hudugile Egepeta, ngwageng wa bone wa ge Solomone a buša Israele, ka kgwedi ya bobedi, kgwedi ya Sibe, Solomone a thoma go aga Tempele. 2Ka gare e be e le dimetara tše 27,6 botelele, le tše 9,2 bophara, le tše 13,8 bogodimo. 3Phapoši ya matsenong e be e le ka pele e le dimetara tše 4,6 go iša ka gare le dimetara tše 9,2 bophara, e na le bophara bja go lekana le bja Tempele ka moka. 4Maboto a Tempele a be a diretšwe mašoba a a pheketšwego ka maphekwana. 5-6Go kgohlagana le leboto ka ntle ka mahlakoreng le ka morago ga Tempele go be go agilwe ngwako wa mabato a mararo go ya godimo. Lebato la ka fase e be e le la bophara bja dimetara tše 2,3, la gare e le la bophara bja dimetara tše 2,8, gomme la ka godimo e le la dimetara tše 3,2 bophara. Leboto la Tempele godimo ga lebato le lengwe le le lengwe e be e le le lesesenyane go la ka fase ga lona, gore mabato a kgone go dula go lona ntle le go thekgwa ka dikokwane.

7Matlapa ao Tempele e bego e agilwe ka ona a be a betlilwe kua bobetlelong, ka gona ga se gwa ka gwa ba le lešata le le dirwago ka dinotwana, ditšhisela, goba dikgerekgere tše dingwe tša tshipi ge Tempele e agwa.

8Mojako wa lebato la ka fase6:8 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “fase” Seheberu se re “gare”. la ngwako o be o le ka lehlakoreng la ka borwa la Tempele, gomme go na le manamelo a ntikodiko a go ya lebatong la bobedi le la boraro. 9Ya re ge Kgoši Solomone a feditše go aga Tempele, a tsenya siling ya dikota le diphaphathi tša mosedere. 10Ngwako wa go kgohlagana le Tempele o be o na le mabato a go ba le maboto a dimetara tše 2,3 bogodimo. O ile wa agwa go kgomagana le maboto a Tempele, gomme wa swaraganywa le maboto ao ka dikota tša mosedere.

11Morena a re go Solomone: 12“Ge o ka phetha melao le ditaelo tša ka ka moka, ke tla phetha se ke se tshephišitšego Dafida, tatago. 13Ke tla dula gare ga setšhaba sa ka sa Israele, gomme nka se tsoge ke se tlogetše.”

14Ka gona Solomone a fetša go aga Tempele.

Ditlabakelo tša ka gare tša Tempele

(2 Dikr. 3:8-14)

15Maboto a ka gare a be a manegilwe ka diphaphathi tša mosedere go tloga lebatong go iša silinyeng, gomme lebato le dirilwe ka mophaene. 16

6:16
Eks. 26:33-34
Phapoši ya ka gare, ye e bitšwago Felo mo Gokgethwakgethwa, e ile ya agwa kua mosego ga Tempele. E be e le ya dimetara tše 9,2 botelele, mme e kgaotšwe ka diphaphathi tša mosedere tše di tlogago lebatong di fihla silinyeng.6:16 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “silinyeng” Seheberu se re “mabotong”. 17Phapoši ye e lego pele ga Felo mo Gokgethwakgethwa e be e le ya dimetara tše 18,4 botelele. 18Diphaphathi tša mosedere di be di kgabišitšwe ka diswantšho tša mesehlo ya maraka le tša matšoba a a sego a khukhuša; bokagare ka moka bo be bo manegilwe ka dipapetla tša mosedere, gore maswika a maboto a se ke a bonala.

19Kua mosego ga Tempele go be go agilwe phapoši ya ka gare gore go tle go bewe Polokelo ya Kgwerano ya Morena ka gona. 20Phapoši yeo ya ka gare e be e le ya dimetara tše 9,2 botelele, tše 9,2 bophara, le tše 9,2 bogodimo, ka moka e manegilwe ka gauta ye e sego ya tswakwa. Aletare ye e bego e le ka pele ga phapoši yeo e be e manegilwe ka diphaphathi tša mosedere. 21Bokagare bja Tempele bo be bo manegilwe ka gauta ye e sego ya tswakwa, gomme diketane tša gauta di lekeleditšwe go putla mojako wa phapoši yeo ya ka gare, ye le yona e bego e manegilwe ka gauta. 22

6:22
Eks. 30:1-3
Bokagare ka moka bja Tempele bo be bo manegilwe ka gauta, gotee le aletare ye e bego e le Felong mo Gokgethwakgethwa.

23

6:23-28
Eks. 25:18-20
Bakerubi ba babedi ba be ba betlilwe ka kota tša mohlware gomme ba beilwe ka Felo mo Gokgethwakgethwa, yo mongwe le yo mongwe wa bona e le wa dimetara tše 4,6 go ya godimo. 24-26Bobedi bja bona ba be ba lekana ba bile ba swana. Yo mongwe le yo mongwe o be a na le mafego a mabedi, lefego le lengwe le le lengwe e le la dimetara tša 2,3 botelele, ka go realo sebaka sa go tloga ntlheng ya lefego le lengwe go ya go le lengwe e le dimetara tše 4,6. 27Ba ile ba bewa go bapela ka Felo mo Gokgethwakgethwa, gore mafego a mabedi a bona ao a phurulogetšego ka gare a kgwathane gare ga phapoši, mme a mangwe a mabedi ao a phurulogetšego ka ntle a kgwathe maboto. 28Bakerubi bao ba babedi ba be ba manegilwe ka gauta.

29Maboto a phapoši ye kgolo le a phapoši ya ka gare ka moka a be a kgabišitšwe ka diswantšho tše di sehlilwego tša bakerubi le tša mehlare ya mepalema, le tša matšoba a a sego a khukhuša. 30Lebato le lona le be le manegilwe ka gauta.

31Mamati a mabedi a go betlwa ka dikota tša mohlware a be a tsentšwe mojakong wa Felo mo Gokgethwakgethwa; dikota tša mojako ka godimo di be di dirile ntlha. 32Mamati a be a kgabišitšwe ka diswantšho tše di sehlilwego tša bakerubi le tša mepalema le tša matšoba a a sego a khukhuša. Mamati le bakerubi le mepalema di be di manegilwe ka gauta. 33Mojako wa phapoši ye kgolo o ile wa betlelwa dikota tše nne tša mohlware mme tša dira dikhutlo tše nne. 34Go ile gwa ba le mamatipedi a mabedi a mophaene a a dikologago ka dipinagare, 35gomme a kgabišitšwe ka mesehlo ya bakerubi le ya mepalema le ya matšoba a a sego a khukhuša. Mesehlo yeo e be e manegilwe ka gauta ye tshesenyane.

36Go ile gwa agwa kgoro ya ka gare pele ga Tempele. Kgoro yeo e be e dikologilwe ke maboto a a nago le molokoloko wa dikota tša mosedere godimo ga molokoloko wo mongwe le wo mongwe wa boraro wa matlapa a a betlilwego.

37Motheo wa Tempele o ile wa thewa ka kgwedi ya Sibe, ngwageng wa bone wa pušo ya Solomone. 38Ka kgwedi ya seswai, kgwedi ya Bulo, ngwageng wa lesome le motšo o tee wa pušo ya Solomone, Tempele ya phethwa ka gohle, ka wona mokgwa woo e bego e akantšwe ka gona. E be e tšere Solomone mengwaga ye e šupago go e aga.