Sepedi 2000 (NSO00)
2

Ditaelo tša mafelelo tša Dafida go Solomone

21Ge Dafida a batametše go hwa, o ile a fa morwa wa gagwe, Solomone, ditaelo tša mafelelo a re: 2“Nako ya ka ya go hwa e fihlile. O tie o eme senna, 3gomme o dire se Morena Modimo wa gago a go laelago sona. O phethe melao ya gagwe ka moka le ditaelo tša gagwe, bjalo ka ge di ngwadilwe melaong ya Moshe, gore mo gongwe le mo gongwe mo o yago o atlege go tšohle tše o di dirago. 4Ge o ka theetša Morena, yena o tla phetha se a ntshephišitšego sona mola a mpotša gore ditlogolo tša ka di tla buša Israele ge di ka hlokomela go phetha ditaelo tša gagwe ka potego ka dipelo le ka moya wa bona ka moka.

5

2:5
2 Sam. 3:27
2 Sam. 20:10
“Go sa na le se sengwe gape. O sa gopola se Joaba a ntirilego sona ka go bolaya balaodi bale ba babedi ba madira a Israele, Abnere, morwa wa Nere, le Amasa, morwa wa Jetere. O gopola ka moo a ba bolailego ka gona mehleng ya khutšo a lefeletša batho bao ba ba bolailego mehleng ya ntwa. O tšholotše madi a a se nago molato2:5 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “madi a a se nago molato” Seheberu se re “madi ntweng”. gomme bjale ke nna ke šikerego boikarabelo bja se a se dirilego, le gona ke nna ke tlaišegago2:5 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “šikerego ... ke tlaišegago” Seheberu se re “a šikerego ... le gona a tlaišegago”. ka lebaka la taba yeo. 6O dire se o bonago se lokile; o swanetše go mmolaya le ge bjale a tšofetše.

7

2:7
2 Sam. 17:27-29
“Eupša o be yo botho go barwa ba Barsilai wa Gileade gomme o ba hlokomele, ka gobane le bona ba ile ba ntshwara gabotse ge ke be ke tšhaba Absalomo, morwarrago.

8

2:8
2 Sam. 16:5-13
19:16-23
“Gape go na le Shimi, morwa wa Gera, wa motse wa Bahurime kua Benjamene. O ile a nthogaka gampe tšatši lela ke eya Mahanaime, fela ge a nkgahlanetša kua nokeng ya Jordane, ke ile ka mo enela ka leina la Morena gore nka se mmolaye. 9Eupša wena o se ke wa mo lesa a sa otlwe. O yo bohlale mme o tla tseba se o swanetšego go mo dira sona; o mmolaye, le ge bjale a tšofetše.”

Lehu la Dafida

10Dafida o ile a hlokafala gomme a bolokwa motseng wa Dafida. 11

2:11
2 Sam. 5:4-5
1 Dikr. 3:4
O be a bile kgoši ya Israele mengwaga ye masome a mane, a bušitše mengwaga ye e šupago a le Hebrone, le mengwaga ye masome a mararo a metšo ye meraro a le Jerusalema. 12
2:12
1 Dikr. 29:23
Solomone a latela Dafida, tatagwe, gomme a tielela bogošing.

Lehu la Adonia

13Ke moo Adonia, yo mmagwe e bego e le Hagite, a ilego go Batseba, mmagoSolomone.

Batseba a mmotšiša a re: “A o nketetše fela?”

Adonia a mo fetola a re: “Ee, 14fela ke na le tabanyana.”

Batseba a re: “Bolela.”

15Adonia a re: “O a tseba gore ke be ke swanetše go ba kgoši, le gore yo mongwe le yo mongwe mo Israele o be a gopotše bjalo. Eupša go diregile ka mokgwa wo mongwe, gomme morwarre e bile yena e bago kgoši, ka gobane seo e be e le thato ya Morena. 16Gomme bjale ke kgopela selo se tee; hle, o se ke wa se gana.”

Batseba a mmotšiša a re: “Ke eng?”

17

2:17
1 Dikg. 1:3-4
Adonia a mo fetola a re: “Hle, kgopela Kgoši Solomone – ke a tseba gore ya gago kgopelo a ka se e gane – gore a mphe Abishaga, mosetsana wa Shuneme, e be mosadi wa ka.”

18Batseba a mo fetola a re: “Go lokile. Ke tla go bolelela le kgoši.”

19Ka gona Batseba a ya go kgoši go yo bolelela Adonia. Kgoši a emelela a dumediša mmagwe, a mo obamela. Ke moka a dula setulong sa gagwe sa bogoši gomme a laela gore setulo se sengwe se tlišwe, mme mmagwe a dula go sona ka letsogong la gagwe la go ja. 20Mmagwe a re: “Ke na le tabana ye nnyane ye ke tlilego go go kgopela yona; hle, o se ke wa e gana.”

Solomone a mmotšiša a re: “Ke efe, mme? Nka se e gane.”

21Mmagwe a mo fetola a re: “Dumelela gore Adonia, morwarrago, a fiwe Abishaga e be mosadi wa gagwe.”

22Kgoši a mmotšiša a re: “Ke ka lebaka lang o nkgopela gore ke mo fe Abishaga? Go no swana le gore o ka nkgopela gore ke mo fe le sona setulo se sa bogoši. Gabotsebotse ke mogolwake, gomme moprista Abiatare le Joaba ba eme le yena!”2:22 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “gomme moprista Abiatare ... le yena” Seheberu ga se kwagale gabotse. 23Ke moo Solomone a ennego ka leina la Morena a re: “A Modimo a mpolaye thoo ge nka se lefiše Adonia kgopelo ye ka setopo! 24Morena o ntiišeditše setulong sa bogoši sa tate, Dafida; o phethile tshephišo ya gagwe gomme o neetše nna le ditlogolo tša ka mmušo. Ke ena ka Morena yo a phelago gore Adonia o tla bolawa lona lehono le!”

25Ka gona Kgoši Solomone a roma Benaya, mme Benaya a yo bolaya Adonia.

Go rakwa ga Abiatare le lehu la Joaba

26

2:26
1 Sam. 22:20-23
2 Sam. 15:24
Kgoši Solomone a re go moprista Abiatare: “Ikele mašemong a gago kua Anathote. O lebanwe ke go bolawa, eupša nka se go bolaye lehono, ka gobane o be o hlokometše Polokelo ya Kgwerano ya Morena ge o be o sa na le tate, Dafida, mme le wena o tlaišegile naye mathateng a gagwe ka moka.” 27
2:27
1 Sam. 2:27-36
Ke moka Solomone a raka Abiatare modirong wa go ba moprista wa Morena, gomme a phethagatša se Morena a se boletšego kua Shilo ka moprista Eli le ditlogolo tša gagwe.

28Joaba a kwa taba ye. O be a ema le Adonia, eupša a se a ka a ema le Absalomo. Ka gona a tšhabela Tenteng ya bodulo bja Morena gomme a swara dinakana tša aletare.2:28 “dinakana tša aletare” Lebelela 1 Dikg. 1:50. 29Ge Kgoši Solomone a ekwa gore Joaba o tšhabetše ka Tenteng ya bodulo bja Morena le gore o aletareng, a roma motseta go yena go yo mmotšiša gore ke ka lebaka lang a tšhabetše aletareng. Joaba a fetola ka go re o tšhabetše go Morena ka gobane a be a boifa Solomone. Ka gona Kgoši Solomone a roma Benaya2:29 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “a roma motseta ... a roma Benaya” Seheberu se re “a roma Benaya”. go yo bolaya Joaba. 30A ya Tenteng ya bodulo bja Morena gomme a re go Joaba: “Kgoši o go laela gore o tšwe ka moo.”

Joaba a mo fetola a re: “Aowa, ke tla hwela gona ka mo.”

Benaya a gomela go kgoši gomme a mmegela se Joaba a se boletšego.

31Solomone a mo fetola a re: “Dira ka mo a bolelago. O mmolaye o mmoloke. Ke moo nna goba setlogolo sefe le sefe sa tate se ka se hlwego se šikere boikarabelo bja se Joaba a se dirilego ge a bolaya banna ba ba se nago molato. 32Morena o tla otla Joaba ka ge a bolaile banna ba babedi tate, Dafida, a sa tsebe. Banna bao ba be ba se na le molato, le gona ba mo phala ka go loka. Bona e be e le Abnere, molaodi wa madira a Israele, le Amasa, molaodi wa madira a Juda. 33Kotlo ya go bolawa ga bona e tla wela Joaba le ditlogolo tša gagwe go ya go ile. Eupša Morena ka mehla o tla šegofatša ditlogolo tša Dafida tše di dulago setulong sa gagwe sa bogoši.”

34Ka gona Benaya a ya Tenteng ya bodulo bja Morena, a bolaya Joaba, gomme a bolokwa nageng ya gagwe kua lešokeng. 35Kgoši a dira Benaya molaodi wa madira legatong la Joaba, gomme a bea moprista Tsadoko sebakeng sa Abiatare.

Lehu la Shimi

36Ke moo kgoši a laetšego gore Shimi a bitšwe, gomme a re go yena: “Ikagele ngwako mo Jerusalema. O dule go wona gomme o se ke wa tšwa motseng wa ya felo mo gongwe. 37Ge o ka tsoga o tšwile gomme wa tshela nokana ya Kidrone, o nape o tsebe gore o tla bolawa thoo, gomme molato ya ba wa gago.”

38Shimi a mo fetola a re: “Go lokile, kgoši, mong wa ka, ke tla dira se o se bolelago.” Ka gona a dula Jerusalema nako ye telele.

39Fela ka morago ga mengwaga ye meraro makgoba a mabedi a Shimi a tšhabela go kgoši ya Gathe, Akishe, morwa wa Maaka. Ge Shimi a ekwa gore makgoba ao a kua Gathe, 40a saletša pokolo ya gagwe gomme a ya go Kgoši Akishe kua Gathe go yo nyaka makgoba ao. O ile a a hwetša mme a boa le ona. 41Ge Solomone a ekwa seo Shimi a se dirilego, 42a laela gore a bitšwe, gomme a re go yena: “Ke ile ka go eniša ka leina la Morena gore o se ke wa tšwa Jerusalema wa ya mo gongwe. Gomme ka go botša gore ge o ka tsoga o dirile bjalo, o nape o tsebe gore o tla bolawa thoo. A ga se wa dumela taba yeo gomme wa mpotša gore o nkwele? 43Bjale ge, ke ka lebaka lang o tshetše keno ya gago mme wa nyatša taelo ya ka? 44O tseba gabotse bobe ka moka bjo o bo dirilego tate, Dafida. Morena o tla go otlela taba yeo. 45Eupša nna o tla ntšhegofatša mme a dira gore mmušo wa Dafida o tie go ya go ile.”

46Ke moo kgoši a laetšego Benaya gore a bolaye Shimi, gomme yena a tšwa a mmolaya. Ke ge bjale Solomone a swere mmušo a o tiišitše.

3

Solomone o rapela Morena gore a mo fe bohlale

(2 Dikr. 1:3-12)

31Solomone o ile a itlemaganya le kgoši ya Egepeta ka go nyala morwedi wa gagwe. A goroša mosadi yoo gore a tle a dule motseng wa Dafida go fihlela ge a feditše go aga mošate ga gagwe le Tempele le morako wa go dikologa Jerusalema. 2Morena o be a sešo a agelwa tempele, ka fao batho ba be ba sa dira dihlabelo dintotomeng tše go tšona ba khunamelago medimo ya diswantšho. 3Solomone o be a rata Morena mme a phetha ditaelo tša Dafida, tatagwe, eupša o be a sa hlaba diruiwa mme a dira dihlabelo ka tšona dintotomeng tšeo.

4Ka nako ye nngwe o ile a ya Gibeone go yo dira dihlabelo, ka gobane moo ke mo go bego go le ntotoma ya go tuma kudu. O be a šetše a kile a dira dihlabelo tša go tšhungwa ka moka tše ntšintši moo mabakeng a a fetilego. 5Bošegong bjoo Morena a iponagatša go yena torong gomme a re: “Mpotše se o nyakago gore ke go fe sona.”

6Solomone a re: “Ka mehla o be o botegela tate, Dafida, mohlanka wa gago, kudu, gomme yena o be a go hlompha, a go botegela, mme a go tshepha. Gomme o tšwetše pele le go mo rata kudu, wa ba wa mo fa morwa yo lehono a bušago legatong la gagwe. 7Wena, Morena Modimo, o dirile gore ke be kgoši ke latele tate, le ge ke le yo monnyane kudu gomme ke sa tsebe go buša. 8Ke nna yo gare ga setšhaba se o se kgethilego, setšhaba se sentši mo e lego gore se ka se balwe. 9Ka gona mphe bohlale gore ke kgone go buša setšhaba sa gago ka toka, le go kgethologanya botse le bobe. Ge o ka se mphe, nka kgona bjang go buša setšhaba se sa gago se sentši?”

10Morena a kgahlwa ke ge Solomone a kgopetše seo, 11ka gona a re go yena: “Ka gobane o kgopetše bohlale bja go buša le go ahlola ka toka go na le go phela lebaka le letelele, goba mahumo, goba lehu la manaba a gago, 12ke tla go fa se o se kgopetšego. Ke tla go fa bohlale bjo bontši le kwešišo go feta bohle ba ba kilego ba ba gona, goba ba kago tsoga ba bile gona. 13Ke tla go fa le se o sego wa se kgopela: Bophelong bja gago ka moka o tla ba le mahumo le seriti go feta magoši ka moka. 14Gomme ge o ka ntlhompha wa phetha melao ya ka le ditaelo tša ka bjalo ka Dafida, tatago, ke tla go phediša galelele.”

15Solomone a phafoga gomme a lemoga gore Modimo o be a bolela naye torong. Ke moo a ilego Jerusalema mme a ema pele ga Polokelo ya Kgwerano ya Morena, a direla Morena dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le dihlabelo tša kagišano. Ka morago ga moo a direla bahlankedi ba gagwe ka moka monyanya.

Solomone o ahlola molato wo mothata

16Ka letšatši le lengwe digwebakathobalo tše pedi di ile tša tla go Kgoši Solomone. 17Yo mongwe wa bona a re: “Mong wa ka, nna le mosadi yo re dula ka ngwakong o tee, gomme ke ile ka belega mošemanyana ka ngwakong woo mosadi yo a le gona. 18Ka letšatši la boraro ke belege, le yena a belega mošemanyana. Re be re le babedi fela ka ngwakong woo – go se motho yo mongwe. 19Bošegong bjo bongwe o ile a phekgogela godimo ga lesea la gagwe a sa ikwe, gomme a le pitlaganya, la hwa. 20A tsoga bošegogare, a tšea ngwana wa ka lehlakoreng la ka mola ke sa ile ka boroko a mo iša malaong a gagwe; ke moka a bea ngwana yola wa go hwa malaong a ka. 21Ya re ge go sele ka tsoga ke re ke amuša lesea, ka tšhoga le hwile. Ke ile ka le lebeledišiša gabotse, gomme ka lemoga gore ga se la ka.”

22Eupša mosadi yola yo mongwe a re: “Aowaa! Ngwana yo a phelago ke wa ka, gomme yo a hwilego ke wa gago!”

Mosadi yola wa pele a mo fetola a re: “Aowaowaa! Ngwana yo a hwilego ke wa gago, mme yo a phelago ke wa ka!”

Ba ile ba phegišana ka mokgwa woo pele ga kgoši.

23Ke moo Kgoši Solomone a itšego: “Mongwe le yo mongwe o re ngwana yo a phelago ke wa gagwe mme yo a hwilego ke wa yo mongwe.” 24A laela gore go tlišwe tšhoša, gomme ge e tlišitšwe 25a re: “Pharolang ngwana yo a phelago ka bogare gomme le neele mongwe le mongwe seripa sa ngwana yoo.”

26Yo e tlogago e le mmagolesea leo a botša kgoši a hlomogetše morwa wa gagwe pelo a re: “Hle, mong wa ka, se bolaye ngwana yo! Mo fe yena!”

Eupša mosadi yo mongwe yola a re: “A se fiwe nna goba yena; a a pharolwe!”

27Ke moo Solomone a itšego: “Se bolayeng ngwana yoo! Mo neeleng mosadi yola wa pele – ke yena e tlogago e le mmagongwana yo.”

28Ge setšhaba sa Israele se ekwa kahlolo yeo ya Solomone, ka moka sa mo hlompha kudu, ka gobane se ile sa thoma go bona gore Modimo o mo file bohlale bja go ahlola.

4

Bahlankedi ba Solomone

41Solomone e be e le kgoši ya naga ya Israele ka moka, 2mme bahlankedi ba gagwe ba bagolo šeba:

Moprista e be e le Asaria, morwa wa Tsadoko;

3bangwaledi ba kgoši e le Elihorefe le Ahia, barwa ba Shisha;

mongwaledi wa mmušo e le Joshafate, morwa wa Ahilude;

4molaodi wa madira e le Benaya, morwa wa Joyada;

baprista e le Tsadoko le Abiatare;

5molaodi wa babušiši ba dilete e le Asaria, morwa wa Nathane;

moeletši wa kgoši e le moprista Sabude, morwa wa Nathane;

6mohlokomedi wa bahlanka ba mošate e le Ahishare;

mohlokomedi wa mediro ya kgapeletšo e le Adoniramo, morwa wa Abda.

7Solomone a bea banna ba lesome le ba babedi babušiši ba dilete mo Israele. Ba be ba swanetše go tlišetša kgoši le lapa la gagwe tša go ja tše di tšwago dileteng tša bona, monna yo mongwe le yo mongwe a tliša tša go ja kgweding e tee ka ngwaga. 8Maina a bahlankedi bao ba lesome le ba babedi le a dilete tše ba bego ba di hlokometše šea:

Bene-Hure o be a hlokometše naga ya dithaba ya Efraime;

9Bene-Dekere motse wa Makatse le wa Shaalbime le wa

Bethe-Shemeshe le wa Elone le wa Bethe-Hanane;

10Bene-Hesede motse wa Arubote le wa Soko le naga ka moka ya Hefere;

11Bene-Abinadaba, yo a bego a nyetše Tafate, morwedi wa Solomone, selete ka moka sa Doro;

12Baana, morwa wa Ahilude, motse wa Taanake le wa Megido le naga ka moka ya Bethe-Sheane, kgauswi le motse wa Tsaretane, ka borwa bja motse wa Jesriele, go yo fihla motseng wa Abele-Mehola le motseng wa Jokneamo;

13Bene-Gebere motse wa Ramote kua Gileade, le metse ya Gileade ye e lego ya kgorwana ya Jaire, setlogolo sa Manase, le selete sa Argobe kua Bashane, metse ye megolo ye masome a a selelago ye e ageleditšwego ka merako le ka mapheko a mphiri masorong a dikgoro tša yona;

14Ahinadaba, morwa wa Ido, selete sa Mahanaime;

15Ahimaatse, yo a bego a nyetše Basemate, morwedi yo mongwe wa Solomone, naga ya Naftali;

16Baana, morwa wa Hushai, naga ya Asere le motse wa Bealote;

17Joshafate, morwa wa Paruage, naga ya Isakara;

18Shimi, morwa wa Ela, naga ya Benjamene;

19Gebere, morwa wa Uri, selete sa Gileade, se se bego se ile sa bušwa ke Kgoši Sihone wa Baamore le Kgoši Ogo wa Bashane.

Ka ntle ga bao ba lesome le ba babedi go be go na le mmušiši o tee wa naga ka moka.

Solomone o buša ka katlego

20Batho ba Juda le ba Israele e be e le ba bantši bjalo ka dithorwana tša lešabašaba lebopong la lewatle; ba be ba eja, ba enwa, mme ba ipshina. 21

4:21
Gen. 15:18
2 Dikr. 9:26
Mmušo wa Solomone o be o akaretša ditšhaba ka moka go tloga nokeng ya Yufratese go fihla nageng ya Filistia le mollwaneng wa Egepeta. Ba be ba lefa metšhelo go yena, gomme ya ba batho ba gagwe bophelong bja gagwe ka moka.

22Dijo tše Solomone a bego a di tlišetšwa letšatši le lengwe le le lengwe e be e le mekotla ye masome a a selelago le metšo ye e selelago ya bupi bja mathume, le ye lekgolo le masome a mararo a metšo ye mebedi ya bupi bjo e sego bja mathume; 23dikgomo tše lesome tše di nontšhitšwego ka šakeng, le tše masome a mabedi tša go fudišwa šokeng, le dihuswane tše lekgolo, ntle le dikgama, ditshephe, ditholo le dikgogo tše di nontšhitšwego.

24Solomone o be a buša naga ka moka ya ka bodikela bja noka ya Yufratese, go tloga Tifsage go yo fihla motseng wa Gasa. Magoši ka moka a ka bodikela bja Yufratese a be a bušwa ke yena, mme yena a kwana le ditšhaba ka moka tše a bego a beelane mellwane natšo. 25Bophelong bja gagwe bjohle batho ka moka ba Juda le ba Israele ba be ba dula ba bolokegile, lapa le lengwe le le lengwe le na le dirapa tša lona tša merara le tša mego.

26

4:26
1 Dikg. 10:26
2 Dikr. 1:14
9:25
Solomone o be a na le mašakana a dikete tše masome a mane a dipere tša gagwe tša dikoloi tša ntwa, le dipere tše dikete tše lesome le tše pedi tša ntwa. 27Babušiši ba gagwe ba dilete ba lesome le ba babedi ba be ba mo tlišetša dijo tša gagwe le tša ba ba jago mošate, yo mongwe le yo mongwe ka kgwedi ye a e beetšwego; ka mehla ba be ba tliša tšohle tše di nyakegago. 28Mmušiši yo mongwe le yo mongwe o be a tliša le digarase le ditlhaka moo di bego di nyakega gona,4:28 “moo di bego di nyakega gona” goba “mo gongwe le mo gongwe mo Kgoši Solomone a bego a le gona” di nyakelwa dipere tša dikoloi tša ntwa le tša dikoloi tša merwalo.

29Modimo o ile a fa Solomone bohlale bjo bogolo le kwešišo ye e sego ya mehleng, le tsebo ye kgolo ye e sa lekanywego. 30Solomone e be e le yo bohlale go feta banna ba bohlale ba bohlabela le ba bohlale ba Egepeta. 31

4:31
Pes. 89
E be e le yo bohlalehlale go feta batho ka moka: yo bohlale go feta Ethane, Moesrage, le Hemane le Kalkolo le Darda, barwa ba Maholo, gomme a tuma dinageng tše di beelanego mellwane naye. 32
4:32
Diema 1:1
10:1
25:1
Sef. 1:1
O ile a hlama diema tše dikete tše tharo le dikopelo tše sekete le tše tlhano. 33A bolela ka mehlare le dimela, go tloga ka mesedere ya Lebanone go fihla ka mehisopo ye e melago mabotong; a bolela ka diphoofolo, dinonyana, digagabi le dihlapi. 34Dikgoši lefaseng ka moka di ile tša kwa ka bohlale bja gagwe mme tša romela batho go tla go mo theetša.