Sepedi 2000 (NSO00)
2

Ditaelo tša mafelelo tša Dafida go Solomone

21Ge Dafida a batametše go hwa, o ile a fa morwa wa gagwe, Solomone, ditaelo tša mafelelo a re: 2“Nako ya ka ya go hwa e fihlile. O tie o eme senna, 3gomme o dire se Morena Modimo wa gago a go laelago sona. O phethe melao ya gagwe ka moka le ditaelo tša gagwe, bjalo ka ge di ngwadilwe melaong ya Moshe, gore mo gongwe le mo gongwe mo o yago o atlege go tšohle tše o di dirago. 4Ge o ka theetša Morena, yena o tla phetha se a ntshephišitšego sona mola a mpotša gore ditlogolo tša ka di tla buša Israele ge di ka hlokomela go phetha ditaelo tša gagwe ka potego ka dipelo le ka moya wa bona ka moka.

5

2:5
2 Sam. 3:27
2 Sam. 20:10
“Go sa na le se sengwe gape. O sa gopola se Joaba a ntirilego sona ka go bolaya balaodi bale ba babedi ba madira a Israele, Abnere, morwa wa Nere, le Amasa, morwa wa Jetere. O gopola ka moo a ba bolailego ka gona mehleng ya khutšo a lefeletša batho bao ba ba bolailego mehleng ya ntwa. O tšholotše madi a a se nago molato2:5 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “madi a a se nago molato” Seheberu se re “madi ntweng”. gomme bjale ke nna ke šikerego boikarabelo bja se a se dirilego, le gona ke nna ke tlaišegago2:5 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “šikerego ... ke tlaišegago” Seheberu se re “a šikerego ... le gona a tlaišegago”. ka lebaka la taba yeo. 6O dire se o bonago se lokile; o swanetše go mmolaya le ge bjale a tšofetše.

7

2:7
2 Sam. 17:27-29
“Eupša o be yo botho go barwa ba Barsilai wa Gileade gomme o ba hlokomele, ka gobane le bona ba ile ba ntshwara gabotse ge ke be ke tšhaba Absalomo, morwarrago.

8

2:8
2 Sam. 16:5-13
19:16-23
“Gape go na le Shimi, morwa wa Gera, wa motse wa Bahurime kua Benjamene. O ile a nthogaka gampe tšatši lela ke eya Mahanaime, fela ge a nkgahlanetša kua nokeng ya Jordane, ke ile ka mo enela ka leina la Morena gore nka se mmolaye. 9Eupša wena o se ke wa mo lesa a sa otlwe. O yo bohlale mme o tla tseba se o swanetšego go mo dira sona; o mmolaye, le ge bjale a tšofetše.”

Lehu la Dafida

10Dafida o ile a hlokafala gomme a bolokwa motseng wa Dafida. 11

2:11
2 Sam. 5:4-5
1 Dikr. 3:4
O be a bile kgoši ya Israele mengwaga ye masome a mane, a bušitše mengwaga ye e šupago a le Hebrone, le mengwaga ye masome a mararo a metšo ye meraro a le Jerusalema. 12
2:12
1 Dikr. 29:23
Solomone a latela Dafida, tatagwe, gomme a tielela bogošing.

Lehu la Adonia

13Ke moo Adonia, yo mmagwe e bego e le Hagite, a ilego go Batseba, mmagoSolomone.

Batseba a mmotšiša a re: “A o nketetše fela?”

Adonia a mo fetola a re: “Ee, 14fela ke na le tabanyana.”

Batseba a re: “Bolela.”

15Adonia a re: “O a tseba gore ke be ke swanetše go ba kgoši, le gore yo mongwe le yo mongwe mo Israele o be a gopotše bjalo. Eupša go diregile ka mokgwa wo mongwe, gomme morwarre e bile yena e bago kgoši, ka gobane seo e be e le thato ya Morena. 16Gomme bjale ke kgopela selo se tee; hle, o se ke wa se gana.”

Batseba a mmotšiša a re: “Ke eng?”

17

2:17
1 Dikg. 1:3-4
Adonia a mo fetola a re: “Hle, kgopela Kgoši Solomone – ke a tseba gore ya gago kgopelo a ka se e gane – gore a mphe Abishaga, mosetsana wa Shuneme, e be mosadi wa ka.”

18Batseba a mo fetola a re: “Go lokile. Ke tla go bolelela le kgoši.”

19Ka gona Batseba a ya go kgoši go yo bolelela Adonia. Kgoši a emelela a dumediša mmagwe, a mo obamela. Ke moka a dula setulong sa gagwe sa bogoši gomme a laela gore setulo se sengwe se tlišwe, mme mmagwe a dula go sona ka letsogong la gagwe la go ja. 20Mmagwe a re: “Ke na le tabana ye nnyane ye ke tlilego go go kgopela yona; hle, o se ke wa e gana.”

Solomone a mmotšiša a re: “Ke efe, mme? Nka se e gane.”

21Mmagwe a mo fetola a re: “Dumelela gore Adonia, morwarrago, a fiwe Abishaga e be mosadi wa gagwe.”

22Kgoši a mmotšiša a re: “Ke ka lebaka lang o nkgopela gore ke mo fe Abishaga? Go no swana le gore o ka nkgopela gore ke mo fe le sona setulo se sa bogoši. Gabotsebotse ke mogolwake, gomme moprista Abiatare le Joaba ba eme le yena!”2:22 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “gomme moprista Abiatare ... le yena” Seheberu ga se kwagale gabotse. 23Ke moo Solomone a ennego ka leina la Morena a re: “A Modimo a mpolaye thoo ge nka se lefiše Adonia kgopelo ye ka setopo! 24Morena o ntiišeditše setulong sa bogoši sa tate, Dafida; o phethile tshephišo ya gagwe gomme o neetše nna le ditlogolo tša ka mmušo. Ke ena ka Morena yo a phelago gore Adonia o tla bolawa lona lehono le!”

25Ka gona Kgoši Solomone a roma Benaya, mme Benaya a yo bolaya Adonia.

Go rakwa ga Abiatare le lehu la Joaba

26

2:26
1 Sam. 22:20-23
2 Sam. 15:24
Kgoši Solomone a re go moprista Abiatare: “Ikele mašemong a gago kua Anathote. O lebanwe ke go bolawa, eupša nka se go bolaye lehono, ka gobane o be o hlokometše Polokelo ya Kgwerano ya Morena ge o be o sa na le tate, Dafida, mme le wena o tlaišegile naye mathateng a gagwe ka moka.” 27
2:27
1 Sam. 2:27-36
Ke moka Solomone a raka Abiatare modirong wa go ba moprista wa Morena, gomme a phethagatša se Morena a se boletšego kua Shilo ka moprista Eli le ditlogolo tša gagwe.

28Joaba a kwa taba ye. O be a ema le Adonia, eupša a se a ka a ema le Absalomo. Ka gona a tšhabela Tenteng ya bodulo bja Morena gomme a swara dinakana tša aletare.2:28 “dinakana tša aletare” Lebelela 1 Dikg. 1:50. 29Ge Kgoši Solomone a ekwa gore Joaba o tšhabetše ka Tenteng ya bodulo bja Morena le gore o aletareng, a roma motseta go yena go yo mmotšiša gore ke ka lebaka lang a tšhabetše aletareng. Joaba a fetola ka go re o tšhabetše go Morena ka gobane a be a boifa Solomone. Ka gona Kgoši Solomone a roma Benaya2:29 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “a roma motseta ... a roma Benaya” Seheberu se re “a roma Benaya”. go yo bolaya Joaba. 30A ya Tenteng ya bodulo bja Morena gomme a re go Joaba: “Kgoši o go laela gore o tšwe ka moo.”

Joaba a mo fetola a re: “Aowa, ke tla hwela gona ka mo.”

Benaya a gomela go kgoši gomme a mmegela se Joaba a se boletšego.

31Solomone a mo fetola a re: “Dira ka mo a bolelago. O mmolaye o mmoloke. Ke moo nna goba setlogolo sefe le sefe sa tate se ka se hlwego se šikere boikarabelo bja se Joaba a se dirilego ge a bolaya banna ba ba se nago molato. 32Morena o tla otla Joaba ka ge a bolaile banna ba babedi tate, Dafida, a sa tsebe. Banna bao ba be ba se na le molato, le gona ba mo phala ka go loka. Bona e be e le Abnere, molaodi wa madira a Israele, le Amasa, molaodi wa madira a Juda. 33Kotlo ya go bolawa ga bona e tla wela Joaba le ditlogolo tša gagwe go ya go ile. Eupša Morena ka mehla o tla šegofatša ditlogolo tša Dafida tše di dulago setulong sa gagwe sa bogoši.”

34Ka gona Benaya a ya Tenteng ya bodulo bja Morena, a bolaya Joaba, gomme a bolokwa nageng ya gagwe kua lešokeng. 35Kgoši a dira Benaya molaodi wa madira legatong la Joaba, gomme a bea moprista Tsadoko sebakeng sa Abiatare.

Lehu la Shimi

36Ke moo kgoši a laetšego gore Shimi a bitšwe, gomme a re go yena: “Ikagele ngwako mo Jerusalema. O dule go wona gomme o se ke wa tšwa motseng wa ya felo mo gongwe. 37Ge o ka tsoga o tšwile gomme wa tshela nokana ya Kidrone, o nape o tsebe gore o tla bolawa thoo, gomme molato ya ba wa gago.”

38Shimi a mo fetola a re: “Go lokile, kgoši, mong wa ka, ke tla dira se o se bolelago.” Ka gona a dula Jerusalema nako ye telele.

39Fela ka morago ga mengwaga ye meraro makgoba a mabedi a Shimi a tšhabela go kgoši ya Gathe, Akishe, morwa wa Maaka. Ge Shimi a ekwa gore makgoba ao a kua Gathe, 40a saletša pokolo ya gagwe gomme a ya go Kgoši Akishe kua Gathe go yo nyaka makgoba ao. O ile a a hwetša mme a boa le ona. 41Ge Solomone a ekwa seo Shimi a se dirilego, 42a laela gore a bitšwe, gomme a re go yena: “Ke ile ka go eniša ka leina la Morena gore o se ke wa tšwa Jerusalema wa ya mo gongwe. Gomme ka go botša gore ge o ka tsoga o dirile bjalo, o nape o tsebe gore o tla bolawa thoo. A ga se wa dumela taba yeo gomme wa mpotša gore o nkwele? 43Bjale ge, ke ka lebaka lang o tshetše keno ya gago mme wa nyatša taelo ya ka? 44O tseba gabotse bobe ka moka bjo o bo dirilego tate, Dafida. Morena o tla go otlela taba yeo. 45Eupša nna o tla ntšhegofatša mme a dira gore mmušo wa Dafida o tie go ya go ile.”

46Ke moo kgoši a laetšego Benaya gore a bolaye Shimi, gomme yena a tšwa a mmolaya. Ke ge bjale Solomone a swere mmušo a o tiišitše.