Sepedi 2000 (NSO00)
19

Eliya thabeng ya Sinai

191Kgoši Ahaba a botša mosadi wa gagwe, Isebele, tšohle tše Eliya a di dirilego, le ka moo a bolailego baprofeta ka moka ba Baale ka tšhoša. 2Isebele a romela molaetša go Eliya a re: “A medimo e mpolaye thoo ge ka nako ye ka moswane nka se go dire sona sela o se dirilego baprofeta.” 3Eliya a boifa mme a tšhaba, gore a se ke a tla a bolawa; a tšea mohlanka wa gagwe mme a ya Beresheba kua Juda.

A tlogela mohlanka yoo moo, 4

19:4
Jona 4:3
a tsena lešokeng mme a sepela letšatši ka moka. A fihla mohlašaneng gomme a dula fase moriting wa wona mme a duma ge a ka hwa. A rapela a re: “Ga ke sa kgona, Morena. Tšea moya wa ka; ga ke phale botate ka selo.”

5A rapalala ka moo fase ga mohlašana, gomme a swarwa ke boroko. Ka bjako morongwa a mo kgwatha a re: “Tsoga o je.” 6Eliya a lebelela ka gohle, gomme a bona senkgwa se se bešitšwego maswikeng a a tšhumilwego ka mollo, le legapana la meetse kgauswi le hlogo ya gagwe. A ja, a nwa, mme a robala gape. 7Morongwa wa Morena a boa mme a mo tsoša la bobedi a re: “Tsoga o je, gore leeto le se tlo go palela.” 8Eliya a tsoga, a ja, a nwa, gomme dijo tšeo tša mo fa maatla a a lekanego go sepela matšatši a masome a mane go ya Sinai, thabeng ya Modimo. 9Moo a fihla a tsena ka leweng gore a lale a robetše ka gona.

Ka bjako Morena a mmotšiša a re: “Eliya, a o dira eng mo?”

10

19:10,14
Bar. 11:3
Eliya a mo fetola a re: “Morena Modimo Ramaatlaohle, ke hlanketše wena ka mehla, wena o nnoši. Batho ba Israele bona ba lahlile kgwerano ya bona le wena; ba phušotše dialetare tša gago, le gona ba bolaile baprofeta ba gago ka moka. Ke nna ke nnoši yo ke šetšego, mme le nna ba leka go mpolaya!”

11Morena a re go yena: “Tšwaa mme o eme pele ga ka godimo ga thaba.” Morena a feta a etilwe pele ke ledimo le legolo le le bego le pharola dithaba, le pšhatlaganya marako, eupša Morena o be a se moo phefong yeo. Ledimo le ile la se hlwe le tšutla, gomme ka morago gwa ba le tšhišinyego ya lefase, eupša Morena o be a se moo tšhišinyegong yeo. 12Ka morago ga tšhišinyego gwa ba le mollo, eupša Morena o be a se moo mollong woo. Gomme ka morago ga mollo gwa kwala lentšu la Morena a bolelela fase mola go ile tuu.

13Ge Eliya a ekwa lentšu leo, a ipipa sefahlego ka seaparo sa gagwe gomme a tšwa a ema mojakong wa lewa. Lentšu la re go yena: “Eliya, a o dira eng mo?”

14A fetola a re: “Morena Modimo Ramaatlaohle, ke hlanketše wena ka mehla, wena o nnoši. Batho ba Israele bona ba lahlile kgwerano ya bona le wena; ba phušotše dialetare tša gago, le gona ba bolaile baprofeta ba gago ka moka. Ke nna ke nnoši yo ke šetšego, mme le nna ba leka go mpolaya!”

15

19:15
2 Dikg. 8:7-13
Morena a re: “Boela lešokeng kgauswi le Damaskose, ka morago o tsene motseng gomme o tlotše Hasaele e be kgoši ya Siria; 16
19:16
2 Dikg. 9:1-6
o tlotše le Jehu, morwa wa Nimshi, e be kgoši ya Israele, o be o tlotše le Elisha, morwa wa Shafate, wa Abele-Mehola, gore a go hlatlame e be moprofeta. 17Yo a ka phologago mme a se bolawe ke Hasaele o tla bolawa ke Jehu, gomme yo a phologago go Jehu o tla bolawa ke Elisha. 18
19:18
Bar. 11:4
Le ge go le bjalo ke tla šadiša batho ba dikete tše di šupago mo Israele, bohle ba ba mpotegelago mme ba sego ba obamela Baale goba ba atla seswantšhobopša sa gagwe.”

Go bitšwa ga Elisha

19Eliya o ile a tloga gomme a hwetša Elisha a lema ka sepane sa dipholo; go be go na le dipane tše lesome le se tee pele ga gagwe, mme yena a lema ka sa mafelelo. Eliya a apola seaparo sa gagwe mme a se apeša Elisha. 20Ke moo Elisha a tlogetšego dipholo tša gagwe, a kitima ka morago ga Eliya, a re: “A ke yo laela tate le mme gomme ka morago ke tla sepela nago.”

Eliya a mo fetola a re: “Go lokile, boela morago. Ga ke go thibele.”

21Ke gona Elisha a boetšego sepaneng sa gagwe sa dipholo, a di hlaba, gomme a apea nama ya tšona, mollo a o gotša ka dilo tša go lema. A fa magagabo nama yela, gomme ba e ja. Ka morago a tloga a latela Eliya ya ba mothuši wa gagwe.