Sepedi 2000 (NSO00)
12

Dikgoro tša ka leboa di tsogela Kgoši Rehabeamo maatla

(2 Dikr. 10:1-19)

121Rehabeamo o ile a ya Shekeme, moo batho ka moka ba ka leboa la Israele ba bego ba kgobokane go tlo mmea kgoši. 2Ge Jerobeamo, morwa wa Nebate, yo a bego a tšhabile Kgoši Solomone mme a le Egepeta, a ekwa ditaba tše, a tloga fao a boela gae.12:2 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “a tloga ... gae” Lebelela 2 Dikr. 10:2. Seheberu se re “a fela a dutše Egepeta”. 3Batho ba dikgoro tša ka leboa ba roma batseta go yo mmitša, gomme ba ya go Rehabeamo mmogo ba re go yena: 4“Tatago, Solomone, o be a re swere ka makgwakgwa gomme a re rwešitše merwalo ye boima. Ge o ka re fokoletša merwalo ye gomme wa re phediša ka boiketlo, re tla fela re le batho ba gago.”

5Yena a ba fetola a re: “Le boeng ge go fetile matšatši a mararo.” Ka gona ba tloga.

6Kgoši Rehabeamo a boledišana le bakgalabje ba e bego e le baeletši ba tatagwe Solomone a ba botšiša a re: “A le nkeletša gore ke arabe batho ba bjang?”

7Bona ba mo fetola ba re: “Ge o nyaka go ba kgoši ya setšhaba se le go se direla, o bolele le bona ka botho, gomme ka mehla ba tla go hlankela ka potego.”

8Eupša yena a tšeiša keletšo yeo ya bakgalabje phefo, gomme a ikela go masogana ao a gotšego nao a bjale e bego e le baeletši ba gagwe. 9A ba botšiša a re: “A batho ba ba nkgopelago gore ke ba fokoletše merwalo ke reng go bona?”

10Ba mo fetola ba re: “Sese se o swanetšego go ba botša sona: ‘Monwana wa ka wo monnyane ke wo mokoto go feta letheka la tate!’ 11O ba botše o re: ‘Tate o be a le rwešitše merwalo ye boima; nna ke tla e dira ye boima go feta moo. O be a le otla ka kgati; nna ke tla le otlaka ka tshelane!’ ”

12Ka letšatši la boraro Jerobeamo le setšhaba ka moka ba boela go Kgoši Rehabeamo, bjalo ka ge a be a ba laetše. 13Kgoši a nyatša keletšo yela ya bakgalabje gomme a bolela le setšhaba ka bogale, 14ka moo masogana a bego a mo eleditše ka gona. O ile a re: “Tate o be a le rwešitše merwalo ye boima; nna ke tla e dira ye boima go feta moo. O be a le otla ka kgati; nna ke tla le otlaka ka tshelane!” 15Morena o be a dirile gore go be ka mokgwa woo gore a tle a phethagatše se a bego a se boditše Jerobeamo, morwa wa Nebate, ka moprofeta Ahia wa Shilo. Lebaka ke lona leo ge kgoši a ile a hlokomologa se setšhaba se bego se se kgopetše.

16

12:16
2 Sam. 20:1
Ge setšhaba se bona gore kgoši ga a kwane le se ba se kgopelago, ba goa ba re: “Ga re sa iša felo ka Dafida le lapa la gagwe! Ba kile ba re direla eng? Banna ba Israele, a re yeng gae! A lapa la Dafida le itebalebele!”

Ka gona batho ba Israele ba ya ga gabobona, 17ba lesa Rehabeamo e le kgoši ya batho ba naga ya Juda fela.

18Ka morago Kgoši Rehabeamo a roma Adoniramo, yo a bego a hlokometše mediro ya kgapeletšo, gore a ye go Baisraele, eupša ba mmolaya ka maswika. Ge Rehabeamo a bona seo a tshela ka tswati a namela koloi ya gagwe ya ntwa, gomme a tšhabela Jerusalema. 19E sa le go tloga ka yona nako yeo batho ba Mmušo wa ka Leboa wa Israele ba lwa le ba mmušo wa Dafida.

20Ge batho ba Israele ka moka ba ekwa gore Jerobeamo o tšo boa Egepeta, ba ile ba kgobokana, ba mmitša gomme ba mmea kgoši ya Israele. E bile fela ba kgoro ya Juda ba ba ilego ba no šala ba botegela ditlogolo tša Dafida.

Shemaya o a porofeta

(2 Dikr. 11:1-4)

21Ge Rehabeamo a fihla Jerusalema, o ile a rapa bahlabani ba dikete tše lekgolo le tše masome a seswai ba bogalegale kgorong ya Juda le ya Benjamene. O be a ikemišeditše go yo lwa le dikgoro tša ka leboa tša Israele gore e be kgoši ya tšona gape. 22Eupša Modimo a botša moprofeta Shemaya 23gore a botše Rehabeamo le batho ka moka ba kgoro ya Juda le ya Benjamene le ba ba šetšego gare ga bona a re: 24“Le se ke la hlasela bomorwarragolena, batho ba Israele. Ikeleng gae ka moka ga lena. Se se diregilego ke thato ya ka.” Ka moka ba ile ba phetha se Morena a se laetšego, ba boela gae.

Jerobeamo o hlanogela Morena

25Kgoši Jerobeamo wa Israele o ile a tsošološa motse wa Shekeme, nageng ya dithaba ya Efraime, gomme a dula moo lebakanyana. Ka morago a tloga moo gomme a yo tsošološa motse wa Penuele. 26-27O ile a ipotša a re: “Ka moo go lego ka gona bjale, ge batho ba ka ba ka fela ba eya Jerusalema go yo direla Morena dihlabelo ka Tempeleng, ba tla botegela Kgoši Rehabeamo gape gomme nna ba mpolaya.”

28

12:28
Eks. 32:4
Ge a gopodišitše taba ye a dira dipowana tše pedi tša gauta, gomme a re go batho ba gagwe: “Ke kgale le bolawa ke mosepelo wa go ya Jerusalema go yo rapela. Lena batho ba Israele, še medimo ya lena ye e le ntšhitšego Egepeta!” 29O ile a bea powana ye nngwe kua Bethele mme ye nngwe a e bea Dane. 30Gomme batho ba dira seboka go yo rapela kua Bethele le kua Dane.12:30 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “kua Bethele le kua Dane” Seheberu se re “kua Dane”. 31Jerobeamo a ba a aga dintotoma tše go tšona go khunamelwago medimo ya diswantšho, gomme a kgetha baprista bathong ba e bego e se ba kgoro ya Lefi.

Tirelo ya kua Bethele e a rogakwa

32

12:32-33
Lef. 23:33-34
Jerobeamo a ba a hloma letšatši la monyanya wa sedumedi ya ba la lesome le metšo ye mehlano la kgwedi ya seswai, monyanya wa go swana le wa kua Juda. A direla dipowana tšela tša gauta dihlabelo godimo ga aletare ya kua Bethele, gomme gona moo a bea baprista ba go hlankela medimo ya diswantšho dintotomeng tše a bego a di agile. 33Gomme ka letšatši la lesome le metšo ye mehlano la kgwedi ya seswai, letšatši le le bego le beilwe ke yena mong, a ya Bethele mme a fihla a dira sehlabelo aletareng e le go beela batho ba Israele letšatši la monyanya.