Sepedi 2000 (NSO00)
11

Solomone o hlanogela Modimo

111

11:1
Doit. 17:17
Solomone o ile a rata basadi ba šele ba bantši. Ntle le morwedi wa kgoši ya Egepeta o ile a nyala basadi ba Bahete le basadi ba go tšwa Moaba le Amone le Edomo le Sidone. 2
11:2
Eks. 34:16
Doit. 7:3-4
A ba kgomarela le ge Morena a be a laetše Baisraele gore ba se ke ba nyalelana le ditšhaba tšeo, ka gobane ba ka kgelošetša Baisraele medimong ye mengwe. 3Solomone o ile a nyala barwedi ba magoši ba makgolo a a šupago, a ba a ba le metlabo ye makgolo a mararo. Ba mo aroša go Modimo, 4gomme ka nako ye a tšofala ba be ba šetše ba mo gogetše medimong e šele. O be a sa khunamele Morena Modimo wa gagwe ka botlalo, a sa swane le Dafida, tatagwe. 5O be a khunamela Astarte, modimo wo motshadi wa Basidone, le Milkomo, modimo yo a hlaswegago wa Baamone. 6A dira dibe pele ga Morena, gomme a se ke a mo latela ka pelo ka moka, a se swane le Dafida, tatagwe. 7A aga ntotoma ye go yona go khunamelwago Kemoshe, modimo yo a šišimišago wa Bamoaba, le ye go khunamelwago Milkomo, modimo yo a selekišago wa Baamone, godimo ga thaba ka bohlabela bja Jerusalema. 8A aga le dintotoma tša moo basadi ba gagwe ba šele ba bego ba tšhuma diorelo, gomme ba direla medimo ya bona dihlabelo.

9-10Le ge Morena Modimo wa Israele a be a iponagaditše go Solomone gabedi gomme a mo laetše gore a se ke a khunamela medimo e šele, Solomone o ile a se ke a theetša Morena, eupša a mo hlanogela. Ka gona Morena a befelelwa Solomone 11gomme a re go yena: “Ka gobane o lahlile kgwerano ya ka ka boomo gomme wa nyatša ditaelo tša ka, ruri, ke tla go amoga mmušo ka o neela yo mongwe wa bahlankedi ba gago. 12Fela, ka lebaka la Dafida, tatago, nka se dire taba yeo o sa phela, eupša ke tla e dira ge go buša morwa wa gago. 13Gomme nka se mo amoge mmušo ka moka; ke tla mo šadišetša kgoro e tee ka lebaka la Dafida, mohlanka wa ka, le ka lebaka la Jerusalema, motse wo ke ikgethetšego wona.”

Manaba a Solomone

14Ka gona Morena a dira Hadade, mokgomana wa Edomo, lenaba la Solomone. 15-16Mehleng ya pele, mola Dafida a fentše batho ba Edomo, Joaba, molaodi wa madira a gagwe, o ile a ya moo go yo boloka bahu. Yena le banna ba gagwe ba dula moo Edomo dikgwedi tše di selelago, gomme ka nako yeo ba bolaya banna bohle fao, 17ntle le Hadade le bahlanka ba bangwe ba tatagwe ba Baedomo, bao ba ilego ba tšhabela Egepeta. Mehleng yeo Hadade e be e sa le ngwana. 18Ba ile ba tloga Midiane ba ya Parane, gomme moo banna ba bangwe ba ba tlatša. Ke moka ba sepela ba yo fihla Egepeta, gomme fao ba ya go kgoši. Yena a fa Hadade naga le ngwako le dijo. 19Hadade a kgahla kgoši kudu mo kgoši a ilego a mo fa mosadi. Mosadi yoo e be e le moratho wa Mohumagadi Tagpenese, mosadi wa gagwe. 20Yena a belegela Hadade morwa, Genubate, yo a ilego a godišwa ke mohumagadi mošate, moo a bego a dula le barwa ba kgoši.

21Ge Hadade a ekwa a le Egepeta gore Dafida o ithobaletše, le gore Joaba, molaodi wa madira, le yena o hwile, a kgopela kgoši a re: “A ke boele nageng ya gešo.”

22Kgoši a mmotšiša a re: “Ke eng se o se hlokago mo go nna ge e bile o nyaka go boela ga geno?”

Hadade a fetola kgoši a re: “Aowa, ga ke hloke selo; fela eno ntesa ke sepele.” Gomme a boela nageng ya gabo.11:22 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Gomme a boela nageng ya gabo” Seheberu ga se na mantšu a.

Ge Hadade e le kgoši ya Edomo o be a hlaswa Baisraele, a ba tlišetša mathata.11:22 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Ge Hadade ... mathata”. Ka Seheberu lefoko le le tla mafelelong a temana 25 le na le diphetogo.

23Modimo o ile a dira le Resone, morwa wa Eliada, lenaba la Solomone. Resone o be a tšo tšhaba go mong wa gagwe, Kgoši Hadade-Esere wa Tsoba, 24gomme a kgobokanya banna ba bangwe ya ba lekoko la bašwahledi, mme yena ya ba moetapele wa lona. Seo se diregile ka morago ga ge Dafida a bolaile Hadade-Esere le bathuši ba gagwe ba Basiria. Resone le banna ba gagwe ba ile ba tloga ba yo dula Damaskose, moo banna ba gagwe ba ilego ba mmea kgoši. 25E bile lenaba la Israele mehleng ya Solomone.

Se Modimo a se holofeditšego Jerobeamo

26Monna yo mongwe yo e ilego ya ba lenaba la Solomone e be e le yo mongwe wa bahlankedi ba gagwe, Jerobeamo, morwa wa Nebate, wa Tsereda kua Efraime. Mmagwe e be e le mohlologadi yo leina la gagwe e bego e le Tserua. 27Ditaba tša mpherefere wa gagwe šedi:

Solomone o be a lekelelanya naga ka bohlabela bja Jerusalema a bile a thiba nthoba morakong wa motse wa Dafida. 28Jerobeamo e be e le lesogana la seroto, gomme ge Solomone a bona ka moo a šomago kudu ka gona, a mmea mohlokomedi wa mediro ka moka ya kgapeletšo nageng ya kgoro ya Manase le ya Efraime. 29Ka letšatši le lengwe ge Jerobeamo a etšwa Jerusalema, moprofeta Ahia wa Shilo a gahlana naye a nnoši tseleng kua nageng. 30Ahia a apola seaparo se sefsa se a bego a se apere, a se gagoganya diripana tše lesome le tše pedi, 31gomme a re go Jerobeamo: “Itšeele diripana tše lesome, ka gobane Morena Modimo wa Israele o re go wena: ‘Ke tlilo gagola bogoši diatleng tša Solomone, gomme wena ka go fa dikgoro tše lesome. 32Solomone o tla šala le kgoro e tee ka lebaka la Dafida, mohlanka wa ka, le ka lebaka la Jerusalema, motse wo ke ikgethetšego wona nageng ya Israele ka moka. 33Ke tlile go dira seo ka gobane Solomone o ntlhanogetše a11:33 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Solomone o ... a” Seheberu se re “ba ... ba”. khunamela medimo e šele: Astarte, modimo wo motshadi wa Basidone; Kemoshe, modimo wa Bamoaba, le Milkomo, modimo wa Baamone. Solomone ga se a11:33 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Solomone ga se a” Seheberu se re “Ga se ba”. dira se ke se nyakago; o dirile dibe pele ga ka, gomme ga se a phetha melao le ditaelo tša ka, ka gona a se swane le Dafida, tatagwe. 34Fela nka se amoge Solomone bogoši ka moka, gomme ke tla dira gore a fele a buša bophelong bja gagwe ka moka. Taba yeo ke tla e dira ka lebaka la Dafida, mohlanka wa ka, yo ke mo kgethilego le gona a phethilego melao le ditaelo tša ka. 35Ke tla amoga morwa wa Solomone bogoši gomme wena ka go fa dikgoro tše lesome, 36eupša morwa wa Solomone ke tla mo fa kgoro e tee, gore ka mehla ke tle ke be le lehlasetšana la Dafida, mohlanka wa ka, mo Jerusalema, motse wo ke ikgethetšego gore ke khunamelwe go wona. 37Jerobeamo, wena ke tla go bea kgoši ya Israele, gomme wa buša naga ka moka ye o e nyakago. 38Ge o ka dira tšohle tše ke go laelago tšona, wa phetha melao ya ka, gomme wa dira tše ke di nyakago ka go phetha ditaelo tša ka, wa swana le Dafida, mohlanka wa ka, ke tla ba le wena ka mehla. Ke tla go bea kgoši ya Israele gomme ka dira gore le ditlogolo tša gago di tle di buše legatong la gago, bjalo ka ge ke diretše Dafida. 39Ka lebaka la sebe sa Solomone ke tla kokobetša ditlogolo tša Dafida, fela nka se di kokobeletše sa ruri.’ ”

40Ka fao Solomone a leka go bolaya Jerobeamo, eupša yena a tšhabela go Kgoši Shishake wa Egepeta gomme a dula moo go fihlela Solomone a ehwa.

Lehu la Solomone

(2 Dikr. 9:29-31)

41Tše dingwe tše Solomone a di dirilego, bophelo le bohlale bja gagwe, ka moka di ngwadilwe mo go Ditaba tša Solomone. 42E bile kgoši ya naga ya Israele ka moka Jerusalema mengwaga ye masome a mane. 43A ithobalela mme a bolokwa motseng wa Dafida, gomme morwa wa gagwe, Rehabeamo, a mo hlatlama bogošing.