Sepedi 2000 (NSO00)
10

Kgošigadi ya Sheba e etela Solomone

(2 Dikr. 9:1-12)

101

10:1-10
Mat. 12:42
Luk. 11:31
Kgošigadi ya Sheba e ile ya kwa go tuma ga Solomone,10:1 Mohlomongwe go swanetše go balwa “go tuma ga Solomone”. Lebelela 2 Dikr. 9:1. Seheberu se re “go tuma ga Solomone mabapi le leina la Morena”. gomme ya tla Jerusalema go tlo mo leka ka dipotšišo tše thata. 2A tla le bafelegetši ba gagwe ba bantši, gotee le dikamela tše di rwelego dinoko le magakabje le gauta ye ntšintši. Ge a kopana le Solomone a mmotšiša dipotšišo ka moka tše a bego a di gopotše. 3Solomone a di fetola ka moka; gwa se be le ye e mo šitago. 4Kgošigadi ya Sheba a kwa bohlale bja Solomone gomme a bona le mošate wo a o agilego. 5A bona dijo tše di solwago tafoleng ya Solomone, le ka moo bakgomana ba gagwe ba dulago ka go latelana ka gona, le ka moo badiredi ba gagwe ba solelago batho dijo tafoleng, le diaparo tša go swana tše ba di aparago, le bao ba tlišago dino, le dihlabelo tše a di dirago ka Tempeleng. A šala a eme madi a maketše. 6A re go Kgoši Solomone: “Tše ke di kwelego nageng ya gešo ka mediro ya gago le ka bohlale bja gago ke therešo! 7Fela ke be nka se kgolwe mola ke se ke ka tla go tlo iponela tšohle ka bonna. Eupša tše ke di kwelego le go ba seripa ga se seripa sa dilo tše; bohlale bja gago le lehumo la gago di feta kudu seo ke se kwelego. 8Ba mahlatse ke basadi10:8 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “basadi” Seheberu se re “banna”. ba gago! Gomme bahlankedi ba gago le bona ba na le mahlatse ka ge ba phela ba go hlankela mme ba ekwa dipolelo tša gago tša bohlale! 9A go retwe Morena Modimo wa gago! O laeditše ka mo o mo kgahlago ka gona ka go go bea kgoši ya Israele. Ka gobane Morena o rata Baisraele go ya go ile, o go beile kgoši ya bona gore o tle o phethe molao le toka.”

10O ile a fa Kgoši Solomone dimpho tšela a bego a tlile natšo: gauta ya dikilokramo tše dikete tše tharo le makgolo a a selelago, le dinoko tše ntšintši, le magakabje. O be a mo file dinoko tše ntšintši go feta tše di ilego tša hlwa di sa tlišwa Jerusalema.

11Maselawatle a Hiramo, ale a go tliša gauta ye e tšwago Ofire, a ile a tla le dikota tše ntšintši tša mojunipere le magakabje. 12Solomone a dira maitshwarelelo manamelong ka Tempeleng le ka ngwakong wa gagwe ka dikota tšeo, a dira le diharepa le dikgapa tša baopedi. E be e le dikota tše botsebotse tša mojunipere tše di bego di se tša ka tša tlišwa Israele; ga go dikota tše di swanago natšo tše di ilego tša tsoga di bonwe gape.

13Kgoši Solomone o ile a fa kgošigadi ya Sheba se sengwe le se sengwe se a ilego a se kgopela, go sa balwe le dimpho tše dingwe tša mehleng tše a bego a mo file tšona ka bontši. Ke moka kgošigadi le bafelegetši ba gagwe ba boela nageng ya Sheba.

Mahumo a Kgoši Solomone

(2 Dikr. 9:13-28)

14Ngwaga ka ngwaga Kgoši Solomone o be a tlišetšwa gauta ya dikilokramo tše e ka bago tše dikete tše masome a mabedi 15go tlaleletša metšhelo10:15 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “metšhelo” Seheberu se re “banna”. ye e bego e lefša ke bagwebi, le dipoelo tša kgwebo, le diloba tše di bego di lefša ke magoši a Arabia le babušiši ba dilete tša Israele.

16Solomone o ile a dira dikotse tše kgolo tše makgolo a mabedi, gomme ye nngwe le ye nngwe a e manega ka gauta ya dikilokramo tše e ka bago tše di šupago. 17A dira le dikotse tše nnyane tše makgolo a mararo, gomme a manega ye nngwe le ye nngwe ya tšona ka gauta ya kilokramo e tee le seripa. Dikotse tšeo ka moka di ile tša bewa ka Ngwakong wa sethokgwa sa Lebanone.10:17 “Ngwakong wa sethokgwa sa Lebanone” Lebelela 1 Dikg. 7:2-3.

18A betla le setulo se segolo sa bogoši se se manegilwego ka gauta ye botsebotse ye e hlometšwego diripana tša meno a tlou. 19-20Go be go na le manamelo a a selelago go rotogela setulong seo, go na le seswantšhobopša sa tau mafelelong a lenamelo le lengwe le le lengwe, ka moka e le ditau tše lesome le tše pedi. Ka morago ga setulo go be go na le diswantšhobopša tša dihlogo tša dipowana, gomme ka thoko ye nngwe le ye nngwe ya matsogo a sona ka mabedi go na le seswantšhobopša sa tau. Go be go se gwa ka gwa betlwa setulo sa bogoši sa go swana le sona mebušong ka moka.

21Dinwelo tša Solomone ka moka di be di dirilwe ka gauta, le ditlabakelo ka moka tša ka Ngwakong wa sethokgwa sa Lebanone e be e le tša gauta ye e sego ya tswakwa. Ga go silibera ye e ilego ya šomišwa, ka gobane mehleng ya Solomone silibera e be e se selo se bohlokwa. 22O be a na le maselawatle a magolo a a bego a sepela le maselawatle a Hiramo. Ka morago ga mengwaga ye meraro maselawatle a gagwe a be a boela gae a tliša gauta, silibera, meno a ditlou, dikgabo le ditšhwene.

23Kgoši Solomone o be a humile ebile e le yo bohlale go feta magoši ka moka, 24gomme batho ka moka ba lefase ba nyaka go tlo mmona gore ba kwe bohlale bjo Modimo a mo filego bjona. 25Yo mongwe le yo mongwe yo a tlago o be a mo tlela le mpho – dilo tša silibera, goba tša gauta, goba diaparo, goba dibetša, goba dinoko, goba dipere, goba dimeila. Go be go eba ka mokgwa woo ngwaga wo mongwe le wo mongwe.

26

10:26
1 Dikg. 4:26
Solomone o be a na le dikoloi tša ntwa tše sekete le makgolo a mane, le banamedi ba dipere ba dikete tše lesome le tše pedi. O ile a bea banamedi ba dipere Jerusalema le metseng ye e bego e na le dikoloi tša ntwa. 27
10:27
Doit. 17:17
Nakong ya ge a buša, silibera Jerusalema e be e le ye ntši bjalo ka maswika, le mesedere e tletše bjalo ka mego ya nagengtlase. 28
10:28
Doit. 17:16
Dipere tša Solomone di be di rekwa Mutsri10:28 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Mutsri” Seheberu se re “Egepeta”. le Silisia10:28 “Mutsri le Silisia” Dinaga tše pedi tšeo tša kgale tše e bego e le boruelo bja dipere mehleng ya Solomone, bjale ke borwabohlabela bja Thekhi. ke barekedi ba kgoši mme tša tlišwa Israele. 29Dikoloi tša ntwa tšona di be di rekwa Egepeta. Barekedi bao ba be ba rekišetša le magoši a Bahete le a Basiria dipere le dikoloi tša ntwa, ba rekiša koloi ya ntwa dipapetlana tša silibera tše makgolo a a selelago, gomme pere ba e rekiša tše makgolo le masome a mahlano.