Sepedi 2000 (NSO00)
3

Bana ba Modimo

31

3:1
Joh. 1:12
Bonang gore ke lerato le lekaakang le Modimo Tate a re ratilego ka lona mo re bilego re bitšwa bana ba gagwe, gomme ka kgonthe re bona. Ke ka lebaka leo lefase le sa re tsebego, gobane ga se la ka la tseba Modimo. 2Barategi, bjale re bana ba Modimo, eupša se re sa tlago go ba sona ga sešo ra se tseba. Se re se tsebago ke gore mohla Kriste a tšwelela3:2 “mohla Kriste a tšwelela” Diphetolelo tše dingwe di re “mohla re se tseba”. re tla swana le yena Modimo,3:2 “yena Modimo” Diphetolelo tše dingwe di re “yena Kriste”. ka ge re tla be re mmona ka mo a lego ka gona. 3Mang le mang yo a mo holofelago ka mokgwa wo o dula a itlhwekišitše, bjalo ka ge Kriste le yena a hlwekile.

4Mang le mang yo a phelago a dira sebe o tshela molao, ka gobane sebe ke go tshela molao. 5

3:5
Joh. 1:29
Le a tseba gore Kriste o be a tletše go tloša dibe,3:5 “dibe” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “dibe tša rena”. gomme yena mong ga a na sebe. 6Ka gona, mang le mang yo a dulago e le o tee le Kriste ga a phele dibeng; fela yo a phelago dibeng go ra gore ga se a ka a mmona, le go mo tseba ga se a ka a mo tseba.

7Bana ba ka, le se timetšwe ke motho. Yo a dirago tše di lokilego ke moloki, go no swana le Kriste ge e le moloki. 8Yo a phelago dibeng ke wa Diabolose, ka gobane Diabolose e sa le a tloga a dira dibe go tloga mathomong a lefase. Se Morwa wa Modimo a bego a se tletše ke go fediša tše di bego di dirilwe ke Diabolose.

9Mang le mang yo e lego ngwana wa Modimo ga a phele a dira sebe, gobane o na le bophelo bja Modimo; le gona, ka ge e le ngwana wa Modimo, a ka se kgone go phela a dira sebe. 10Se bana ba Modimo le bana ba Diabolose ba bonalago ka sona sese: motho yo a sa dirego tše di lokilego goba a sa ratego mongwekayena, ga se ngwana wa Modimo.

Ratanang

11

3:11
Joh. 13:34
Molaetša wo le o boditšwego go tloga mathomong ke wa go re re rataneng. 12
3:12
Gen. 4:8
Re se ke ra ba bjalo ka Kaine; yena e be e le wa Rabobe gomme a bolaya ngwanabo. Kaine o be a mmolaelang? O mmolaile ka ge ya gagwe mediro e be e le ye mebe, mola ya ngwanabo e le ye e lokilego.

13Bjale ge, banabešo, le se makale ge batho ba lefase ba le hloile. 14

3:14
Joh. 5:24
Rena re a tseba gore re tšwile lehung ra tsena bophelong, ka gobane re rata bana ba borena. Yo a sa ratego ngwanabo o sa le diatleng tša lehu. 15Yo a hloilego ngwanabo ke mmolai, gomme le a tseba gore mmolai ga a na bophelo bjo bo sa felego. 16Se re tsebago lerato e le sona ke ge Kriste a gafile bophelo bja gagwe ka lebaka la rena. Ka gona, le rena re swanetše go gafa bja rena bophelo ka lebaka la bana ba borena. 17Ge mohumi a ka re a bona ngwanabo a hloka a se mo šetše, na a ka re o rata Modimo? 18Bana ba ka, lerato la rena a e se be la molomo, a e be la mmannete, le le ipontšhago ka mediro.

Go tia maatla pele ga Modimo

19Ka gona, ke ka lona lerato mo re kago tseba gore re ba therešo; ke ka lona mo re kago tia maatla mo pele ga Modimo, 20re sa ye le gore na letswalo la rena le a re ja goba ga le re je, gobane Modimo o feta letswalo la rena, le gona o tseba dilo tšohle. 21Barategi, ge re sa lewe ke letswalo, re tia maatla mo pele ga Modimo. 22Se re kago se kgopela o tla re fa sona, ka ge re phetha ditaelo tša gagwe re bile re dira tše di mo kgahlago. 23

3:23
Joh. 13:34
15:12,17
Taelo ya gagwe ke gore re dumele go Jesu Kriste, Morwagwe, le gona re rataneng go ya ka mo Kriste a re laetšego ka gona. 24Yo a phethago ditaelo tša gagwe o dula e le o tee le Modimo, le Modimo o dula e le o tee le yena. Gomme ka Moya wo Modimo a re filego wona, re tseba ge Modimo a dula e le o tee le rena.