Sepedi 2000 (NSO00)
1

Lentšu yo e lego Bophelo

11

1:1
Joh. 1:1
Re le ngwalela mabapi le yo a bilego gona go tloga mathomong. Re mo kwele ra ba ra mmona ka a rena mahlo; re mmogetše ra ba ra mo kgwatha ka diatla, yena Lentšu yo e lego Bophelo. 2
1:2
Joh. 1:14
E rile ge re bontšhwa yo Bophelo ra mmona; ka gona re le begela yena, re le tsebiša yena Bophelo bjo bo sa felego, yo a bilego le Tate mme ra mmontšhwa. 3Se re se bonego gape re se kwelego, le lena re le begela sona gore le tle le be ba tee le rena. Le rena re ba tee le Tate le Jesu Kriste, Morwagwe. 4Re le ngwalela ditaba tšeo gore lethabo la rena1:4 “rena” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “lena”. e tle e be le le feletšego.

Modimo ke seetša

5Molaetša wo re o boditšwego ke yena Morwagwe mme re le begelago wona šo: Modimo ke seetša, gomme mo go yena ga go na leswiswi le gatee. 6Bjale ge re re re ba tee le yena etšwe re dutše leswiswing, re a aketša, ga re phethe thato ya Modimo. 7Eupša ge re phela seetšeng bjalo ka yena ge a le seetšeng, gona re ba tee seng sa rena, gomme madi a Jesu, Morwagwe, a re hlatswa dibe tšohle.

8Ge re re ga re na sebe, re a iphora, re hloka nnete ka dipelong tša rena. 9Eupša ge re ipolela dibe tša rena, ka ge Modimo a phetha tše a re holofetšago tšona mme a dira tše di lokilego, o re swarela tšona, a re hlatswa bokgopo bjohle. 10Ge re re ga se ra dira sebe, re ra gore Modimo o na le maaka, le gore tše a re boditšego tšona ga se tša re tsena ka dipelong.