Sepedi 2000 (NSO00)
8

Mabapi le nama ya sedimo

81Bjale ke tla tabeng tšela le nngwaletšego tšona mabapi le nama ya sedimo. Re a tseba gore bohle re na le tsebo ya taba ye, fela tsebonyana ya mohuta woo e fa motho makoko, kganthe lerato lona le a mo aga. 2Ge motho a gopola gore o tseba selo, nnete ke gore ga a se tsebe ka mo go mo swanetšego. 3Eupša ge motho a rata Modimo o tsebja ke yena.

4Ka fao mabapi le go ja nama ya sedimo ke re: Re a tseba gore mo gohle lefaseng modimo wa seswantšho ga se selo; re tseba le ge go se na Modimo wo mongwe ntle le yena Modimo fela. 5Le ge eba go na le dilo tše di bitšwago “medimo”, e ka ba legodimong goba lefaseng, bjalo ka ge ka nnete “medimo” ya mohuta woo e le ye mentši le “barena” ba gona ba se kaaka, 6rena Modimo wa rena ke o tee, yena Tate, Mohlodi wa dilo ka moka, yo re mo phelelago; le Morena ke o tee, yena Jesu Kriste, yo Modimo a hlodilego tšohle ka yena, yo re phelago ka yena.

7Fela ga se mang le mang yo a tsebago taba ye. Ba bangwe, ka ge ba tlwaetše medimo ya diswantšho, le gonabjale ba sa bona dinama tšeo e le sedimo; tumelo ya bona ga sešo ya tia gabotse, gomme ge ba eja nama ya sedimo ba bona nke ba itšhilafatša moyeng. 8Fela go Modimo ga re batametšwe ke dijo, gobane ge re sa je ga re lobe selo, le ge re eja ga re holege ka selo. 9Le ge go le bjalo, le hlokomele gore bolokologi bja lena bja go ja nama ya sedimo bo se wetše sebeng bao ba fokolago tumelong. 10Gobane ge yo a fokolago tumelong a ka bona wena o nago le tsebo ya taba ye o eja ka tempeleng ya modimo wa seswantšho, na a ka se hlohleletšwe ke seo go ja nama ya sedimo? 11Ka gona, modumedi yoo wa go fokola tumelong, yo Kriste a mo hwetšego, o tla lahlega ka lebaka la tsebo yeo ya gago. 12Ka tsela yeo, ka go fošetša modumedikawena le go fokotša tumelo ya gagwe ye e sešogo ya tia gabotse, o tla be o fošetša Kriste. 13Ka gona, ge eba ka se ke se jago ke diriša modumedikanna sebe, gona nka se sa tsoga ke jele nama, gore ke se ke ka diriša modumedikanna sebe.