Sepedi 2000 (NSO00)
6

Badumedi ga se ba swanela go išana tshekong

61Ge yo mongwe wa lena a fapane le modumedikayena, o reng a yo ahlolwa ke baahlodi ba baditšhaba, a sa ahlolwe ke badumedikayena? 2Kgane ga le tsebe gore badumedi ke bona ba tlago ahlola lefase? Gomme ge eba le tlilo ahlola lefase, melatwana ye menyenyane yona e ka napa ya le palela? 3Kgane ga le tsebe gore le barongwa ba tlilo ahlolwa ke rena? Ge e le go ahlola tša lefase gona, ga re sa go bolela. 4Na ruri le ka nama la re ge go hlagile taba tša mohuta wo la yo lamolwa ke batho ba ba nyatšwago ke phuthego? 5Ruri ga le na dihlong! Le ra gore moo gare ga lena go hlokega le o tee yo bohlale yo a kago le lamola ge modumedi a fapane le mongwekayena? 6Bjale modumedi o reng a iša mongwekayena tshekong mme ba ahlolwa ke baditšhaba?

7Gabotsebotse go išana tshekong moo ga lena go bontšha gore le a palelwa. Le reng le sa upše la dumela go fošetšwa? Le reng le sa upše la dumela go hlakolwa? 8Bjale šemoo ge, ke lena le fošago gape le hlakolago, gomme seo le se dira badumedikalena. 9Na ga le tsebe gore yo mobe a ka se ye legodimong? Le se ke la iphora; difebe le bakhunamelamedingwana le diotswa le banna ba go robala bannakabona 10le mahodu le dijato le ditagwa le bafeane le bahlakodi ba ka se ye legodimong. 11Etse ba bangwe ba lena ba be ba le bjalo. Eupša le hlwekišitšwe, le kgethwafaditšwe, le lokafaditšwe ka Morena Jesu Kriste le ke Moya wa Modimo wa rena.

Tša bofebe di a ganega

12

6:12
1 Bakor. 10:23
Go thwe: “Ke dumeletšwe tšohle.” Go bjalo; fela ga se gore tšohle di na le mohola. Le ge ke dumeletšwe tšohle, nka se dumele go laolwa ke se sengwe sa tšona. 13Gape go thwe: “Dijo ke tša mpa, mpa le yona ke ya dijo.” Gona go bjalo; fela Modimo o tlilo fediša dijo le mpa bobedi. Mmele ga se wa bofebe, ke wa go hlankela Morena; gomme mmele o laolwa ke yena Morena. 14Modimo o tsošitše Morena bahung, gomme le rena o tla re tsoša ka maatla a gagwe.

15Kgane ga le tsebe gore mebele ya lena ke ditho tša Kriste? Na bjale nka dira ditho tša Kriste ditho tša segwebakathobalo? Le go leka! 16

6:16
Gen. 2:24
Afa le a tseba gore motho yo a kgomanago le segwebakathobalo e ba mmele o tee le sona? Gape Mangwalo a Makgethwa a re: “Monna le mosadi ka babedi e tla ba mmele o tee.” 17Eupša yo a ikopanyago le Morena e ba o tee le yena ka moya.

18Tšhabang bofebe. Tše dingwe dibe ka moka tše motho a di dirago ga di amane le mmele wa gagwe, eupša yo a febago yena o senyetša mmele wa gagwe. 19

6:19
1 Bakor. 3:16
2 Bakor. 6:16
Kgane ga le tsebe ge mebele ya lena e le tempele ya Moya wo Mokgethwa wo o phelago mo go lena, wo le o filwego ke Modimo? Gape ga le sa le ba lena beng, 20Modimo o le rekile, gomme bjale le ba gagwe. Ka gona mebele ya lena le e šomišetše go tumiša Modimo.