Sepedi 2000 (NSO00)
5

Taba ya bohlola

51

5:1
Doit. 22:30
Go kwagala gore moo go lena bohlola bo a šiiša, bohlola bjo le go baditšhaba bo sego gona, bja ge motho a robala le mosadi wa tatagwe. 2Lena le ikgantšha ka taba ye, kganthe e be e swanetše go le nyamiša. Motho yo a dirago taba ye bjalo a rakwe phuthegong. 3-4Nnaena le ge ka setopo ke le kgole le lena, ka pelo gona ke na le lena, gomme motho yo a dirago taba ya mohuta woo ke šetše ke mo ahlotše ka maatla a ke a filwego ke Morena wa rena, Jesu Kriste, go no swana le ge nkabe ke le moo. Ge le kopane mmogo le nna ka pelo ke kopane le lena, le maatla a Morena wa rena, Jesu, a le mo go rena, 5motho yoo a gafelwe Sathane gore mmele wa gagwe o fedišwe, gore moya wa gagwe o tle o phološwe ka Letšatši la Morena.

6

5:6
Bag. 5:9
Go ikgantšha ga lena ga go botse. Kgane ga le tsebe gore komelo ye nyenyane e bediša hlama yohle? 7
5:7
Eks. 12:5
Lahlang hlama ya kgale, e lego sebe, gore le tle le be ba ba hlwekilego. Ke mo le tlago ba bjalo ka hlama ye mpsha ye e se nago komelo, ye le bjale le lego yona. Gobane Kriste, Kwanyana ya rena ya Paseka, o hlabilwe. 8
5:8
Eks. 13:7
Doit. 16:3
Ka gona, a re bineng Monyanya wa rena wa Paseka e sego ka go ja senkgwa se se nago le komelo ya kgale ya sebe le bokgopo, eupša ka go ja senkgwa se se hlokago komelo, e lego nnete le therešo.

9Ka lengwalo le nkilego ka le ngwalela lona ke ile ka le botša gore le se ke la ikopanya le difebe. 10Ga se gore ke be ke era baditšhaba ba difebe, goba ba megabaru, goba ba bahlakodi, goba ba go khunamela medingwana. Ge nkabe ke be ke era bona, nkabe e le setšha ke be ke re le tloge mo lefaseng. 11Se ke bego ke se bolela ke gore le se ke la ikopanya le motho yo a ipitšago modumedi, etšwe e le sefebe goba sejato goba sekhunamelamedingwana goba mpheane goba setagwa goba mohlakodi. Wa mohuta woo yena le go ja naye le se ke la ja naye.

12-13

5:13
Doit. 13:5
17:7
Bao e sego badumedi bona ke tla be ke ba ahlolelang? Gape yo a tlago ba ahlola ke Modimo. Ga ke re badumedi ba phuthego ya lena bona go lebane gore le ba ahlole? Gape Mangwalo a Makgethwa a re: “Tlošang yo mobe mo go lena.”