Sepedi 2000 (NSO00)
16

Dimpho tša go ntšhetšwa badumedi ba Jerusalema

161

16:1
Bar. 15:25-26
Bjale ke tla tabeng ya dimpho tše di ntšhetšwago badumedi ba ba lego Jerusalema. Le lena le dire ka mo ke laetšego diphuthego tša Galatia. 2Ka letšatši la Sontaga mongwe le mongwe a beele tšhelete ye nngwenyana thoko go ya ka poelo ya gagwe, gomme a e kokotletše, gore mohla ke etla e se be gona go ntšhwago ditšhelete. 3Ge ke tlile, banna ba le ba kgethilego ke tla ba roma ka mangwalo gore ba iše dimpho tša lena Jerusalema. 4Ge e le gore go a swanela gore le nna ke ye, gona ke tla ya le bona.

Tša maeto a Paulose

5

16:5
Dit. 19:21
Ke tla tla go lena ka tsela ya Matsedonia, ka gobane ke ikemišeditše go yo feta gona. 6Mohlomongwe moo go lena nka dula sebakanyana, mohlomongwe ka ba ka fetša marega moo, ya ba gona le tlago mphelesetša mo ke tlago ba ke nyaka go ya gona. 7Gobane ga ke rate go le bona fela ke feta; ke holofela gore ge Morena a dumela ke tla ba le lena lebaka le leteletšana.

8

16:8
Lef. 23:15-21
Doit. 16:9-11
16:8-9
Dit. 19:8-10
Motseng wa Efeso ke tla dula go fihlela letšatši la Pentekoste. 9Gobane ke mo ke bilego le sebaka se sebotse sa go bega molaetša wa Modimo wo o kago sokolla batho ba bantši, le ge ba ba nkganetšago le bona e le ba bantši.

10

16:10
1 Bakor. 4:17
Ge Timotheose a ka tla moo go lena, le mo sware gabotse, ka gobane ke modiredi wa Morena bjalo ka nna. 11Go se be le yo a mo nyatšago, gomme le mo felesetše a sepele a iketlile, a be a boele mono go nna, gobane nna le badumedikanna re mo letetše.

12Ge e le ngwanaborena, Apolose, yena ke gantši ke mo tutuetša gore a le etele a na le bana ba borena ba bangwe, fela le gatee o be a sa rate go tla gonabjale. Eupša mohla a hwetšago sebaka o tla tla.

Phetho ya lengwalo

13Phafogang, le tieng tumelong, le beng le sebete, le tiiše maatla. 14Tšohle tše le di dirago le di dire ka lerato.

15

16:15
1 Bakor. 1:16
Tša Stefanase le ba lapa la gagwe le a di tseba; gape ke bona Bakriste ba go sokologa pele mo nageng ya Agaya, gomme ba ikgafetše go direla badumedikabona. Ke le kgopela e le ruri, banabešo, 16gore le dumele go laolwa ke ba babjalo le bohle ba ba itapišago mme ba šomago le bona.

17Ke thabetše ge Stefanase le Fortunatose le Agaikose ba tlile, ka gobane ba le eme legato, lena le sego gona, ka ge ke be ke le hlolosetše 18gomme ba ile ba nkhomotša bjalo ka ge le lena ba ile ba le homotša. Batho ba babjalo ba swanetše go elwa hloko.

19

16:19
Dit. 18:2
Diphuthego tša naga ya Asia di re le dumele. Akhwila le Prisila le phuthego ye e tsenelago ka lapeng la bona, bona e lego badumedikalena, ba re le dumele kudu. 20Badumedi ka moka ba ba lego mo ba re le dumele.

Le dumedišaneng ka go atlana, gona go bontšhago go ratana ga badumedi.

21Le nna ke ngwala ka seatla sa ka ke re: Paulose o a le dumediša.

22Ge go na le yo a sa ratego Morena, a a rogakwe!

Morena, etla!

23Morena Jesu a le gaugele.

24Lerato la ka le be le lena bohle ka Kriste Jesu.