Sepedi 2000 (NSO00)
14

Mpho ya go bolela ka mantšu a a sa kwešišwego

141Se le swanetšego go se bea pele ke lerato, le dimpho tša Moya le di fišegele, gagolo mpho ya go bega molaetša wa Modimo. 2Gobane yo a bolelago ka mantšu a a sa kwešišwego ga a bolele le batho, o bolela le Modimo, ka gobane ga a kwešišwe ke motho. Ka maatla a Moya wa Modimo o bolela tše di sa kwešišwego. 3Eupša yo a begago molaetša wa Modimo o bolela le batho ka tša go ba hola moyeng, le tša go ba kgothatša, le tša go ba homotša. 4Yo a bolelago ka mantšu a a sa kwešišwego go ikhola yena mong fela, kganthe yo a begago molaetša wa Modimo yena o hola phuthego yohle.

5Ke duma ge bohle le ka be le ka bolela ka mantšu a a sa kwešišwego; eupša gagolo ke duma ge le ka be le na le mpho ya go bega molaetša wa Modimo. Gobane motho yo a begago molaetša wa Modimo o na le mohola go fetiša yo a bolelago ka mantšu a a sa kwešišwego, ge e se ge a ka hlatholla se a se bolelago, gore phuthego e holege. 6Ka gona, banabešo, ge nka tla go lena ke bolela ka mantšu a a sa kwešišwego, ke tla le holang, ntle le ge e le gore ke le botša taba ye ke e utolletšwego ya Modimo, goba ye le sa e tsebego, goba molaetša wa Modimo, goba ke le ruta se sengwenyana?

7Ge ešita le diletšo tše di sa phelego – e ka ba naka goba harepa – ge di sa letšwe gabotse, motho a ka lemoga bjang koša ye e letšwago? 8Le phalafala ge e sa lle go kwalagala, ke mang yo a ka itokišetšago ntwa? 9Le go lena go bjalo. Ge tše le di bolelago ka mantšu a a sa kwešišwego di sa kwešišege, le ka kwešišwa ke mang? Gape tše le di bolelago di tla tšewa ke phefo. 10Mo lefaseng go na le maleme a mehutahuta, fela ga go le le sa kwešišwego. 11Eupša ge ke sa kwešiše leleme le le bolelwago, ke tla ba o šele go mmoledi wa lona, le yena a ba o šele go nna. 12Le go lena go bjalo. Ka ge le fišegela go ba le dimpho tša Moya, le leke gore le atelwe ke tše di holago phuthego.

13Yo a bolelago ka mantšu a a sa kwešišwego a rapele gore a fiwe mpho ya go kgona go hlatholla se a se bolelago. 14Gobane ge ke rapela ka mantšu a a sa kwešišwego, go rapela moya wa ka fela, tlhaologanyo yona ga e dire selo. 15Bjale ke swanetše ke direng? Ke swanetše ke rapele ka moya, ke be ke rapele le ka tlhaologanyo; ke swanetše ke opele ka moya, ke be ke opele le ka tlhaologanyo. 16Go sego bjalo, ge o ka leboga Modimo ka moya fela, mothofela yo a lego moo thapelong a ka araba bjang thapelo ya gago ya tebogo a re “Amene”, ge a sa kwešiše se o se bolelago? 17Le ge eba thapelo ya gago ke ye botse, yo mongwe yena ga e mo hole.

18Nna ke leboga Modimo ge ke le fetiša bohle ka go bolela ka mantšu a a sa kwešišwego. 19Eupša ge ke le phuthegong ke bona go le kaone gore ke bolele mantšu a mahlano a a kwešišwago, gore ke rute ba bangwe se sengwenyana, go na le gore ke bolele ka mantšu a diketekete a a sa kwešišwego.

20Banabešo, le se ke la nagana bjalo ka bana; le be bana ka thokong ya bobe, eupša monaganong le be batho ba bagolo. 21

14:21
Jes. 28:11-12
Ka melaong ya Moshe go ngwadilwe gwa thwe:

“Ke tla bolela le setšhaba se ka batho ba go bolela maleme a šele le ka melomo ya bašele,

le ge go le bjalo ba ka se ntheeletše,”

o realo, Morena.

22Ka gona, go bolela ka mantšu a a sa kwešišwego ke sešupo go bao ba sa dumelego, e sego go bao ba dumelago, kganthe go bega molaetša wa Modimo gona ke sešupo go bao ba dumelago, e sego go bao ba se dumelego.

23Bjale, ge e ka re ge phuthego yohle e kgobokane mme bohle ba bolela ka mantšu a a sa kwešišwego, gwa tsena bathofela goba batho ba ba sa dumelego, na ba ka se re le a gafa? 24Eupša ge e ka re mola bohle ba bega molaetša wa Modimo gwa tsena yo a sa dumelego goba mothofela, o tla kokonelwa ke tšohle tše di bolelwago; o tla ahlolwa ke bohle ba a ba kwago. 25Diphiri tša pelo ya gagwe di tla utologa; o tla itahlela fase ka sefahlego, a khunamela Modimo a bega a re: “Ruri, Modimo o mo go lena!”

Go se be le tlhakatlhakano ka kerekeng

26Bjale go ka thweng, banabešo? Ge le kopane le le phuthego, yo mongwe o na le sefela, mongwe o na le se a ka se rutago ba bangwe, mongwe o na le se a se utolletšwego ke Modimo, mongwe o na le molaetša wo a ka o botšago ba bangwe ka mantšu a a sa kwešišwego, mongwe gape o kgona go hlatholla seo se bolelwago; tšohle e be tša go hola phuthego. 27Ge go na le ba go bolela ka mantšu a a sa kwešišwego, a e be ba babedi goba ba bararo, e sego go feta fao, le gona ba šielane, gomme go be le wa go hlatholla tše di bolelwago. 28Eupša ge go se na wa go hlatholla, gona yo a bego a rata go bolela ka mantšu a a sa kwešišwego mo phuthegong a homole, a bolele ge a le noši le Modimo gae. 29Go ba ba begago molaetša wa Modimo go bolele ba babedi goba ba bararo, ba bangwe e be ba go sekaseka tše di bolelwago. 30Ge yo mongwe wa ba ba dutšego phuthegong a ka utollelwa se sengwe ke Modimo, yo a bolelago a nape a homole. 31Bohle le ka no bega molaetša wa Modimo ka go šielana, gore bohle ba ithute se sengwenyana, ba kgothatšege. 32Babegi ba molaetša wa Modimo ba kgona go itshwara, ba homola, 33gobane Modimo ga se Modimo wa tlhakatlhakano, ke Modimo wa molao.

Bjalo ka ge e le setlwaedi diphuthegong tšohle tša badumedi, 34ge le kopane le tlilo rapela, basadi ba homole. Ga ba dumelelwe go bolela; ba swanetše go bušwa, ba phethe molao wa Moshe. 35Ge ba na le taba ye ba nyakago go e tseba, ba botšiše banna ba bona gae. Ke taba ya dihlong ge mosadi a bolela phuthegong.

36Kgane lentšu la Modimo le thomile moo go lena, goba le tletše lena fela? 37Ge motho a ka ikwa a na le mpho ya go bega molaetša wa Modimo goba mpho ye nngwenyana ya Moya, a tsebe gore tše ke le ngwalelago tšona di laetšwe ke Morena. 38Ge a ka se be le taba natšo, Modimo le yena a ka se be le taba naye.

39Ka gona, banabešo, le fišegele go bega molaetša wa Modimo, gomme le ba ba bolelago ka mantšu a a sa kwešišwego le se ke la ba thibela. 40Fela tšohle di dirwe ka maleba le ka molao.