Sepedi 2000 (NSO00)
10

Paulose o laya Bakriste gore ba se khunamele medingwana

101

10:1
Eks. 13:21-22
14:22-29
Banabešo, le se ke la lebala gore borakgolokhukhu bohle ba rena ba ile ba šireletšwa ke leru, bohle ba ile ba tshela lewatle ba bolokegile. 2Bohle ba ile ba kolobetšwa ka lerung le ka lewatleng gore e be balatedi ba Moshe. 3
10:3
Eks. 16:35
Bohle ba ile ba ja sejo se tee sa semoya, 4
10:4
Eks. 17:6
Num. 20:11
ba nwa le seno se tee sa semoya. Ba ile ba nwa seno sa go tšwa leswikeng la semoya le le bego le sepela nabo, gomme leswika leo e be e le Kriste. 5
10:5
Num. 14:29-30
Le ge go le bjalo, bontši bja bona bo ile bja se kgahle Modimo, gomme ba hwa ba gašagana lešokeng.

6

10:6
Num. 11:4
Tšeo ka moka di diregile go re laya gore re se dume dilo tše mpe go etša bona. 7
10:7
Eks. 32:6
Le gona le se ke la khunamela medingwana boka ba bangwe ba bona, bjalo ka ge Mangwalo a Makgethwa a re: “Setšhaba sa dulela go ja le go nwa, sa feleletša ka go bina tša go se tsebalege.” 8
10:8
Num. 25:1-18
Rena re se ke ra feba, ra etša ba bangwe ba bona ba ba ilego ba feba, gomme ka tšatši le tee gwa bolawa ba dikete tše masome a mabedi le tše tharo. 9
10:9
Num. 21:5-6
Re se ke ra leka Kriste,10:9 “Kriste” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “Morena”. ra etša ba bangwe ba bona ba ba ilego ba mo leka, gomme ba bolawa ke dinoga. 10
10:10
Num. 16:41-49
Le se ke la ngongorega, la etša ba bangwe ba bona ba ba ilego ba ngongorega, gomme ba bolawa ke Morongwammolai.

11Tšeo ka moka di ile tša ba hlagela e le go laya ba bangwe, gomme tša ngwalelwa go re lemoša, rena re phelago nakong ya kgauswi le bofelo bja lefase.

12Ka gona, yo a ikwago a sa tekateke tumelong, a itote gore a se we. 13Ga se la ka la tlelwa ke moleko wo o palelago batho. Modimo o a botega, gomme a ka se le lese le lekwa ka tše di kago le palela. Ge le wetšwe ke moleko, yena o tla le fa maatla a go o kgotlelela, ya ba gona go le kgontšha go o fenya.

14Bjale ge, banabešo, le tlogele go khunamela medingwana. 15Ke bolela le lena ke le tšea le le batho ba ba kwešišago; lebeledišišang se ke se bolelago. 16

10:16
Mat. 26:26-28
Mar. 14:22-24
Luk. 22:19-20
Kgane senwelo se re se nwago Selalelong sa Morena, se re tumišago Modimo gape re mo lebogago ka lebaka la sona,10:16 “se re tumišago Modimo gape re mo lebogago ka kaba la sona” goba “se re se šegofatšago” ge re se nwa na ga se gona ge re eba ba tee ka madi a Kriste? Le sona senkgwa se re se ngwathago, na ge re se ja ga se gona ge re eba ba tee ka mmele wa Kriste? 17Ka ge senkgwa e le se setee, rena ka moka, le ge re le ba bantši, re mmele o tee, ka gobane ka moka re abelana sona senkgwa se tee se.

18

10:18
Lef. 7:6
Bonang setšhaba sa Israele: Ga ke re ge ba eja dihlabelo e ba ba tee le Modimo yo a direlwago aletareng? 19Na e ka ba ge ke realo ke ra gore modingwana goba dihlabelo tše di direlwago wona di na le mohola? 20
10:20
Doit. 32:17
Le gatee! Se ke se bolelago ke go re dihlabelo tše baditšhaba ba di dirago, ba di direla bademone, e sego Modimo. Gomme ga ke nyake gore le gwerane le bademone. 21Le ka se nwe senwelo sa Morena la ba la nwa le sa bademone; le ka se je tša tafola ya Morena la ba la ja le tša bademone. 22
10:22
Doit. 32:21
Na e ka ba re nyaka go rumola Modimo? Kgane re mo feta ka maatla?

23

10:23
1 Bakor. 6:12
Yo mongwe motho a ka re: “Ke dumeletšwe tšohle.” Go bjalo; fela ga se gore tšohle di na le mohola. A ka re: “Ke dumeletšwe tšohle.” Ke nnete, eupša ga se gore tšohle di tiišetša motho tumelo. 24Gape motho ga se a swanela go nyaka tša go ikhola, eupša o swanetše go nyaka tša go hola ba bangwe.

25Tšohle tše di rekišwago borekišetšong bja nama le ka no di ja le sa botšiše mo di tšwago gona, gore le se kokonelwe. 26

10:26
Pes. 24:1
Gobane Mangwalo a Makgethwa a re: “Lefase ke la Morena, le tšohle tše di lego mo go lona.”

27Ge motho wa go se dumele a le memile mme le rata go ya, le je tšohle tše a le fago tšona, le sa botšiše mo di tšwago gona, gore le se kokonelwe. 28Fela ge motho a ka le botša a re: “Nama ye ke ya sedimo,” gona le se ke la e ja, le e lese ka lebaka la yoo wa go le botša le ka lebaka la go hlompha letswalo, 29ke ra la gagwe, e sego la gago.

Yo mongwe a ka botšiša a re: “Na nka napa ka šitišwa ke letswalo la motho yo mongwe go dira se ke se ratago? 30Ge ke leboga Modimo ka lebaka la dijo tše a mphago tšona ke tla be ke rogelwang mabapi le tše ke di lebogago?”

31Ka gona, ge le eja goba le enwa goba le dira se sengwe, tšohle le di direle go tumiša Modimo. 32Le se ke la kgopiša Bajuda goba bao e sego Bajuda goba phuthego ya Modimo. 33Le etše nna: nna ke leka go kgahla batho ka moka mo go tšohle tše ke di dirago, ke sa gabe go ikhola, eupša ke gaba go hola batho bohle, gore ba phologe.