Sepedi 2000 (NSO00)
8

Ditlogolo tša Benjamene

81Benjamene o be a na le barwa ba ba fetšago seatla. Bona šeba ka go hlatlamana ga bona: Bela, Ashbele, Agrage, 2Noha le Rafa.

3Barwa ba Bela e be e le Adara, Gera, Abihude, 4Abishua, Naamane, Ahoage, 5Gera, Shefufane le Huramo.

6-7Barwa ba Ehude e be e le Naamane, Ahiya le Gera. E be e le dihlogo tša malapa ao a bego a dula Geba, fela a hudušetšwa Manahate. Gera, tatagoUsa le Ahihude, e bile yena yo a ba hudušitšego.

8-9Shaharaime o ile a hlala basadi ba gagwe, Hushime le Baara. Ka morago, ge a dula nageng ya Moaba, Hodeshe, mosadi wa gagwe yo mongwe, a mmelegela barwa ba: Jobabe, Tsibia, Mesha, Malkamo, 10Jeutse, Sakea le Mirma. Barwa ba gagwe ka moka e ile ya ba dihlogo tša malapa.

11Le Hushime, mosadi wa gagwe yo mongwe, a mmelegela barwa, e lego Abitube le Elpaale.

12Elpaale o bile le barwa ba: Ebere, Mishamo le Shemede. E bile Shemede yo a ilego a aga motse wa Ono le wa Lodo le metsana ya yona.

Babenjamene motseng wa Gathe le wa Ayalone

13Beria le Shema, dihlogo tša malapa a bao ba bego ba dula motseng wa Ayalone, ba ile ba raka batho ba ba bego ba agile motseng wa Gathe. 14Barwa ba Beria e be e le Agio, Shashake, Jeremote, 15Sebadia, Arade, Edere, 16Mikaele, Jishpa le Joha.

Babenjamene Jerusalema

17Tše dingwe ditlogolo tša Elpaale e be e le Sebadia, Meshulamo, Hiski, Hebere, 18Jishmerai, Jislia le Jobabe.

19Tše dingwe ditlogolo tša Shimi e be e le Jakime, Sikri, Sabdi, 20Elienai, Tsiletai, Eliele, 21Adaya, Beraya le Shimrate.

22Tše dingwe ditlogolo tša Shashake e be e le Jishpane, Ebere, Eliele, 23Abdone, Sikri, Hanane, 24Hanania, Elamo, Antotia, 25Jifdea le Penuele.

26Tše dingwe ditlogolo tša Jerohamo e be e le Shamsherai, Sheharia, Athalia, 27Jaareshia, Eliya le Sikri.

28Bao e be e le dihlogo tša malapa go ya ka go latelana ga borakgolokhukhu ba bona, e le baetapele ba go dula Jerusalema.

Babenjamene Gibeone le Jerusalema

29Jeiele8:29 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Jeiele”. Lebelela 1 Dikr. 9:35. Seheberu ga se na leina le. o ile a hloma motse wa Gibeone gomme a dula moo. Mosadi wa gagwe e be e le Maaka, 30gomme morwa wa gagwe wa mathomo e le Abdone. Barwa ba gagwe ba bangwe e be e le Tsure, Kishe, Baale, Nere,8:30 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Nere”. Lebelela 1 Dikr. 9:36. Seheberu ga se na le leina le. Nadaba, 31Gedoro, Agio, Sekere 32le Miklote, tatagoShima. Le bona ba be ba dula Jerusalema, kgauswi le malapa a mangwe a kgorwana ya gabobona.

Lapa labo Kgoši Saulo

33Nere e be e le tatagoKishe, gomme Kishe e le tatagoKgoši Saulo. Saulo o ile a ba le barwa ba: Jonathane, Malkishua, Abinadaba le Eshbaale.8:33 “Eshbaale” o bitšwa Ishboshete mo go 2 Sam. 2:8 le ditemaneng tše dingwe mo pukung yeo. 34Jonathane e bile tatagoMeribe-Baale,8:34 “Meribe-Baale” o bitšwa Mefiboshete mo go 2 Sam. 4:4 le ditemaneng tše dingwe mo pukung yeo. yo e ilego ya ba tatagoMika.

35Mika o be a na le barwa ba: Pitone, Meleke, Tagrea le Ahase. 36Ahase e be e le tatagoJoada, yo e bego e le tatagoAlemete, Asmabethe le Simri. Simri e be e le tatagoMotsa, 37Motsa e le tatagoBina, Bina e le tatagoRafa, Rafa a tswetše Elasa, mme Elasa a tswetše Atsele.

38Atsele o be a na le barwa ba ba selelago, e lego Asrikamo, Bokru, Ishmaele, Shearia, Obadia le Hanane. 39Esheke, morwarragoAtsele, o be a na le barwa ba bararo, e lego Ulamo, Jeushe le Elpelete.

40Barwa ba Ulamo e be e le bahlabani ba bogale le boramesebe ba go phala ba bangwe. O be a na le barwa le ditlogolo tše ntši – e le ba lekgolo le masome a a fetšago seatla.

Bao ka moka e be e le ba kgoro ya Benjamene.