Sepedi 2000 (NSO00)
7

Ditlogolo tša Isakara

71Isakara o be a na le barwa ba bane, e lego Tola, Pua, Jashube le Shimrone.

2Tola o bile le barwa ba: Usi, Refaya, Jeriele, Jagmai, Jibsamo le Shemuele. E be e le dihlogo tša malapa a kgorwana ya Tola, mme e le bahlabani ba bogale. Mehleng ya Kgoši Dafida ditlogolo tša bona e be e le tše 22 600.

3Morwa wa Usi e be e le Jisragia. Jisragia le barwa ba gagwe ba bane, Mikaele, Obadia, Joele le Jishia, ka moka e be e le dihlogo tša malapa. 4Ba ile ba ba le basadi ba bantši le bana mo e lego gore ditlogolo tša bona di ile tša ba le bahlabani ba 36 000.

5Mananeo a malapa ka moka a kgoro ya Isakara a be a na le bahlabani ba 87 000 ba bogale.

Ditlogolo tša Benjamene le tša Dane

6Benjamene o be a na le barwa ba bararo, e lego Bela, Bekere le Jediaele.

7Bela o bile le barwa ba bahlano, e lego Etsebone, Usi, Usiele, Jerimote le Iri. Bona e bile dihlogo tša malapa kgorwaneng yeo, mme ka moka ga bona e be e le bahlabani ba bogale. Ditlogolo tša bona e be e le tše 22 034 mananeong a bona a a ngwadilwego.

8Bekere o be a na le barwa ba: Semira, Joase, Eliesere, Elioenai, Omri, Jeremote, Abia, Anathote le Alemete. 9Mananeo a a ngwadilwego a ditlogolo tša bona ka malapa a be a na le bahlabani ba bogale ba 20 200.

10Morwa wa Jediaele e be e le Bilhane, gomme Bilhane a ba le barwa ba: Jeushe, Benjamene, Ehude, Kenaana, Setane, Tarshishe le Ahishahara. 11Bona e be e le dihlogo tša malapa kgorwaneng yeo, gomme ka moka ga bona e le bahlabani ba bogale. Gare ga ditlogolo tša bona go be go na le banna ba 17 200 ba ba ka yago ntweng. 12Shupime le Hupime, barwa ba Iri, le bona e be e le ba kgorwana ye.

Hushime e be e le morwa wa Dane.7:12 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Hushime ... Dane”. Lebelela Gen. 46:23. Seheberu se re “Hushime, morwa wa Ahere”.

Ditlogolo tša Naftali

13Naftali o be a na le barwa ba: Jagtsiele, Guni, Jetsere le Shalume. E be e le ditlogolo tša Bilha.7:13 “Bilha” Motlabo wa Jakobo le mmago barwa ba gagwe ba babedi, Dane le Naftali.

Ditlogolo tša Manase

14Mosadi wa Manase o ile a mmelegela Asriele, gomme motlabo wa gagwe wa Moaramo yena a belega Makire.7:14 “Mosadi ... belega Makire” Seheberu ga se kwagale gabotse. Makire e bile tatagoGileade. 15O ile a nyakela Hupime mosadi, a ba a nyakela le Shupime. Leina la kgaetšedi ya gagwe e be e le Maaka. Morwa wa bobedi wa Makire e bile Tselofohade, mme yena a ba le barwedi fela.

16Maaka, mosadi wa Makire, o ile a belega barwa ba maina a bona e bego e le Perese le Serese. Serese a ba le barwa ba: Ulamo le Rekeme. 17Ulamo a ba le morwa yo leina la gagwe e bego e le Bedane. Tšeo ka moka ke ditlogolo tša Gileade, morwa wa Makire, setlogolo sa Manase.

18Kgaetšedi ya Gileade, Molekete, o ile a ba le barwa ba: Ishehode, Abiesere le Magla. 19Shemida o bile le barwa ba: Agiane, Shekeme, Likhi le Aniamo.

Ditlogolo tša Efraime

20Šedi ditlogolo tša Efraime go tloga molokong wo mongwe go iša go ye mengwe ye e o latelago: Shutelage, Berede, Tahate, 21Sabade le Shutelage. Efraime o bile le barwa ba bangwe ka ntle le Shutelage. Bona e be e le Esere le Elade bale ba go bolawa ge ba tlile go utswa dikgomo tša badudi ba mathomo ba Gathe. 22Tatagobona Efraime a ba ilela matšatši a mantši, gomme bomorwarragwe ba tla go mo homotša. 23A robala le mosadi wa gagwe gape, mme mosadi a ima, a ba le morwa. Ba mo rea leina la Beria7:23 “Beria” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “madimabeng”. ka lebaka la madimabe ao a ilego a wela lapa la bona.

24Efraime o be a na le morwedi yo leina la gagwe e bego e le Sheera. Yena o ile a aga motse wa Bethe-Horone ya ka Tletlolo le wa Bethe-Horone ya ka Tlase, le wa Usene-Sheera.

25Efraime a ba le morwa yo mongwe gape yo leina la gagwe e bego e le Refage, yo ditlogolo tša gagwe e bilego Reshefo, Telage, Tahane, 26Ladane, Amihude, Elishama, 27Nunu le Joshua.

28Naga ya bona ye ba bego ba dula go yona e be e akaretša Bethele le metse ya gona, go ya bohlabela go ba go yo fihla Naara, le bodikela go ba go yo fihla Gesere le metse ya gona. Le gona e be e akaretša motse wa Shekeme le wa Aya, le metse ye e bapilego le yona.

29Ditlogolo tša Manase di be di laola motse wa Bethe-Sheane, wa Taanake, wa Megido, le wa Doro, le metse ye e bapilego nayo.

Yeo ke metse yeo ditlogolo tša Josefa, morwa wa Jakobo, di bego di dutše go yona.

Ditlogolo tša Asere

30Asere o bile le barwa ba: Jimna, Jishba, Jishbi le Beria, le kgaetšedi ya bona, Serage.

31Barwa ba Beria e be e le Hebere le Malkiele. Malkiele o ile a hloma motse wa Birsaite.

32Hebere e bile tatagoJaflete le Shomere le Hotamo le Shuage, kgaetšedi ya bona.

33Jaflete o bile le barwa ba: Pasake, Bimhale le Ashbate.

34Shomere7:34 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Shomere”. Lebelela temana 32. Seheberu se re “Shemere”. o ile a ba le barwa ba: Roga, Jehuba le Aramo.

35Hotamo,7:35 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Hotamo”. Lebelela temana 32. Seheberu se re “Heleme”. morwarragwe, o bile le barwa ba: Tsofage, Jimna, Sheleshe le Amale.

36Ditlogolo tša Tsofage e bile Suage, Harnefere, Shuale, Beri, Jimra, 37Betsere, Hode, Shama, Shilsha, Jitrane le Beera.

38Ditlogolo tša Jetere e bile Jefune, Pispa le Ara, 39mme tša Ula ya ba Arage, Haniele le Ritsia.

40Bao ka moka e bile ditlogolo tša Asere. E be e le dihlogo tša malapa, bagale ba ba hlaotšwego, le gona e le mantona a go tuma. Gare ga ditlogolo tša Asere tše di bego di ngwadišitšwe mananeong ao go be go na le banna ba dikete tše masome a mabedi le tše di selelago ba ba ka yago ntweng.