Sepedi 2000 (NSO00)
6

Lešika la ba lapa la Baprista ba Bagolo

61Lefi o be a na le barwa ba: Gershone, Kehate le Merari.

2Kehate o be a na le barwa ba: Amramo, Jitsara, Hebrone le Usiele.

3Amramo o bile le barwa ba: Arone le Moshe, le morwedi o tee, Miriamo.

Arone o bile le barwa ba: Nadaba, Abihu, Eleasara le Ithamara.

4Ditlogolo tša Eleasara go tloga molokong wo mongwe go iša go ye mengwe ye e o latelago šedi: Finease, Abishua, 5Buki, Usi, 6Seragia, Merayote, 7Amaria, Ahitube, 8Tsadoko, Ahimaatse, 9Asaria, Johanane, 10Asaria, yo a bego a šoma ka Tempeleng ye Kgoši Solomone a bego a e agile Jerusalema, 11Amaria, Ahitube, 12Tsadoko, Shalume, 13Hilkia, Asaria, 14Seraya, Jotsadaka. 15Kgoši Nebukadnesare o ile a thopa Jotsadaka gotee le batho ba bangwe ba Juda le ba Jerusalema bao Morena a ilego a ba romela bothopša.

Ditlogolo tše dingwe tša Lefi

16

6:16-19
Eks. 6:16-19
Lefi o be a na le barwa ba: Gershone, Kehate le Merari. 17Gershone e bile tatagoLibni le Shimi; 18Kehate ya ba tatagoAmramo, Jitsara, Hebrone le Usiele, 19gomme Merari ya ba tatagoMagli le Mushi.

20Ditlogolo tša Gershone go tloga molokong wo mongwe go iša go ye mengwe ye e o latelago šedi: Libni, Jahate, Sima, 21Joage, Ido, Serage, Jeatrai.

22Tše ke ditlogolo tša Kehate go tloga molokong wo mongwe go iša go ye mengwe ye e o latelago: Aminadaba, Korage, Asire, 23Elkana, Abiasafo, Asire, 24Tahate, Uriele, Usia, Shaulo.

25Elkana o bile le barwa ba: Amasai le Ahimote. 26Ditlogolo tša Ahimote go tloga molokong wo mongwe go iša go ye mengwe ye e o latelago šedi: Elkana, Tsufe, Nahate, 27Eliaba, Jerohamo, Elkana.

28Samuele o be a na le barwa ba babedi: Joele,6:28 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Joele”. Lebelela le 1 Sam. 8:2. Seheberu ga se na le leina le. leitšibolo, le Abia, monnagwe.

29Tše ke ditlogolo tša Merari go tloga molokong wo mongwe go iša go ye e o latelago: Magli, Libni, Shimi, Usa, 30Shima, Hagia, Asaya.

Diopedi tša ka Tempeleng

31Ba ke banna ba Kgoši Dafida a ilego a ba bea bahlokomedi ba moopelo lefelong la tirelo kua Jerusalema ka morago ga ge Polokelo ya Kgwerano e seno išwa gona. 32Ba be ba šielana ka go tla mošomong Tenteng ya bodulo bja Morena pele ga ge Kgoši Solomone a aga Tempele. 33Ba malapa a bao ba bego ba swere mošomo wo ba be ba latelana ka mokgwa wo:

Kgorwana ya Kehate: Hemane, moetapele wa sehlopha sa baopedi sa mathomo, e be e le morwa wa Joele. Lešika la gagwe le be le swaragane go fihlela go Jakobo ka tsela ye: Hemane, Joele, Samuele, 34Elkana, Jerohamo, Eliele, Toage, 35Tsufe, Elkana, Mahate, Amasai, 36Elkana, Joele, Asaria, Sofonia, 37Tahate, Asire, Abiasafo, Korage, 38Jitsara, Kehate, Lefi, Jakobo.

39Asafo e be e le moetapele wa sehlopha sa bobedi sa baopedi. Lešika la gagwe le be le swaragane go fihlela go Lefi ka mokgwa wo: Asafo, Berekia, Shima, 40Mikaele, Maasea, Malkia, 41Etni, Serage, Adaya, 42Ethane, Sima, Shimi, 43Jahate, Gershone, Lefi.

44Ethane wa kgorwana ya Merari e be e le moetapele wa sehlopha sa boraro sa baopedi. Lešika la gagwe le be le swaragane go fihlela go Lefi ka mo go latelago: Ethane, Kishi, Abdi, Maluke, 45Hashabia, Amatsia, Hilkia, 46Amtsi, Bani, Shemere, 47Magli, Mushi, Merari, Lefi.

48Balefi ba gabobona ba ile ba fiwa mediro ye mengwe lefelong la tirelo.

Ditlogolo tša Arone

49Arone le ditlogolo tša gagwe ba be ba tšhuma diorelo, le gona ba tšhuma dihlabelo aletareng. Ba be ba hlokometše tirelo ka moka ka Felong mo Gokgethwakgethwa, ba bile ba hlokometše go boelanya setšhaba sa Israele le Modimo. Ba be ba dira tšeo ka moka go ya ka moo Moshe, mohlanka wa Modimo, a bego a ba laetše ka gona. 50Lešika la ditlogolo tša Arone šele: Eleasara, Finease, Abishua, 51Buki, Usi, Seragia, 52Merayote, Amaria, Ahitube, 53Tsadoko, Ahimaatse.

Mo go bego go agile Balefi

54Naga ye e aroletšwego ditlogolo tša Arone tša kgorwana ya Kehate e bile karolo ya mathomo ya naga ye e abetšwego Balefi ka matengwa. 55Karolo yeo e be e akaretša Hebrone nageng ya Juda, le phulo go e dikologa. 56Eupša mašemo le metse ye e bego e le ya Hebrone di ile tša fiwa Kalebe, morwa wa Jefune. 57-59Metse ye e ilego ya fiwa ditlogolo tša Arone še: wa Hebrone, motse wa botšhabelo,6:57 “motse wa botšhabelo” Ge motho a bolaile yo mongwe ka phošo, o be a ka tšhabela go wo mongwe wa metse ya mohuta woo, mme ya ba gona ge a tšhabile tefeletšo. Lebelela Josh. 20:1-9. wa Jatire, wa Libna, wa Eshtemoa, wa Holone, wa Debire, wa Ashane, le wa Bethe-Shemeshe, le phulo ya yona. 60Nageng ya Benjamene ba ile ba fiwa metse ye e latelago le phulo ya yona: Geba, Alemete le Anathote. Metse yeo ya bona yohle e be e le ye lesome le metšo ye meraro yeo ba malapa a bona ba bego ba ka dula go yona. 61Metse ye lesome nageng ya seripakgoro sa Manase sa ka bodikela e ile ya abelwa ba bangwe ba kgorwana ya Kehate ka matengwa, lapa ka lapa.

62Ba ile ba abela kgorwana ya Gershone, lapa ka lapa, metse ye lesome le metšo ye meraro nageng ya Isakara, le ya Asere, le ya Naftali, le ya seripakgoro sa Manase sa kua Bashane. 63Ka yona tsela yeo, metse ye lesome le metšo ye mebedi nageng ya Rubene, le ya Gade, le ya Sebulone ya abelwa kgorwana ya Merari, lapa ka lapa. 64Ka mokgwa woo setšhaba sa Israele sa abela Balefi metse, gammogo le phulo go dikologa metse yeo. 65Metse ya nageng ya Juda, le ya Simeone, le ya Benjamene ye e sa tšwago go balwa ka maina le yona e ile ya abja ka matengwa.

66Malapa a mangwe a kgorwana ya Kehate a ile a fiwa metse le phulo nageng ya Efraime, 67e lego motse wa Shekeme wa botšhabelo nageng ya dithaba ya Efraime, wa Gesere, 68wa Jokmeamo, wa Bethe-Horone, 69wa Ayalone, le wa Gate-Rimone. 70Nageng ya seripakgoro sa Manase sa ka bodikela ba fiwa motse wa Anere le wa Bileamo le phulo go dikologa metse yeo.

71Malapa a kgorwana ya Gershone a ile a abelwa metse ye le phulo ya yona go e dikologa:

Nageng ya seripakgoro sa Manase sa ka bohlabela ba fiwa wa Golane kua Bashane, le wa Ashtarote.

72Nageng ya Isakara ba abelwa wa Kedeshe, wa Daberate, 73wa Ramote, le wa Ene-Ganime.

74Nageng ya Asere ba newa wa Mishale, wa Abdone, 75wa Hukoko, le wa Rehobo.

76Nageng ya Naftali ba fiwa wa Kedeshe kua Galilea, wa Hamone, le wa Kiriathaime.

77Malapa a mangwe a kgorwana ya Merari a ile a abelwa metse ye le phulo go e dikologa:

Nageng ya Sebulone ba fiwa wa Rimone le wa Taboro.

78Nageng ya Rubene, ka bohlabela bja noka ya Jordane go lebana le Jeriko, ba abelwa wa Betsere molaleng, wa Jahatse, 79wa Kedemote, le wa Mefaate.

80Nageng ya Gade ba newa wa Ramote kua Gileade, wa Mahanaime, 81wa Heshbone, le wa Jasere.

7

Ditlogolo tša Isakara

71Isakara o be a na le barwa ba bane, e lego Tola, Pua, Jashube le Shimrone.

2Tola o bile le barwa ba: Usi, Refaya, Jeriele, Jagmai, Jibsamo le Shemuele. E be e le dihlogo tša malapa a kgorwana ya Tola, mme e le bahlabani ba bogale. Mehleng ya Kgoši Dafida ditlogolo tša bona e be e le tše 22 600.

3Morwa wa Usi e be e le Jisragia. Jisragia le barwa ba gagwe ba bane, Mikaele, Obadia, Joele le Jishia, ka moka e be e le dihlogo tša malapa. 4Ba ile ba ba le basadi ba bantši le bana mo e lego gore ditlogolo tša bona di ile tša ba le bahlabani ba 36 000.

5Mananeo a malapa ka moka a kgoro ya Isakara a be a na le bahlabani ba 87 000 ba bogale.

Ditlogolo tša Benjamene le tša Dane

6Benjamene o be a na le barwa ba bararo, e lego Bela, Bekere le Jediaele.

7Bela o bile le barwa ba bahlano, e lego Etsebone, Usi, Usiele, Jerimote le Iri. Bona e bile dihlogo tša malapa kgorwaneng yeo, mme ka moka ga bona e be e le bahlabani ba bogale. Ditlogolo tša bona e be e le tše 22 034 mananeong a bona a a ngwadilwego.

8Bekere o be a na le barwa ba: Semira, Joase, Eliesere, Elioenai, Omri, Jeremote, Abia, Anathote le Alemete. 9Mananeo a a ngwadilwego a ditlogolo tša bona ka malapa a be a na le bahlabani ba bogale ba 20 200.

10Morwa wa Jediaele e be e le Bilhane, gomme Bilhane a ba le barwa ba: Jeushe, Benjamene, Ehude, Kenaana, Setane, Tarshishe le Ahishahara. 11Bona e be e le dihlogo tša malapa kgorwaneng yeo, gomme ka moka ga bona e le bahlabani ba bogale. Gare ga ditlogolo tša bona go be go na le banna ba 17 200 ba ba ka yago ntweng. 12Shupime le Hupime, barwa ba Iri, le bona e be e le ba kgorwana ye.

Hushime e be e le morwa wa Dane.7:12 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Hushime ... Dane”. Lebelela Gen. 46:23. Seheberu se re “Hushime, morwa wa Ahere”.

Ditlogolo tša Naftali

13Naftali o be a na le barwa ba: Jagtsiele, Guni, Jetsere le Shalume. E be e le ditlogolo tša Bilha.7:13 “Bilha” Motlabo wa Jakobo le mmago barwa ba gagwe ba babedi, Dane le Naftali.

Ditlogolo tša Manase

14Mosadi wa Manase o ile a mmelegela Asriele, gomme motlabo wa gagwe wa Moaramo yena a belega Makire.7:14 “Mosadi ... belega Makire” Seheberu ga se kwagale gabotse. Makire e bile tatagoGileade. 15O ile a nyakela Hupime mosadi, a ba a nyakela le Shupime. Leina la kgaetšedi ya gagwe e be e le Maaka. Morwa wa bobedi wa Makire e bile Tselofohade, mme yena a ba le barwedi fela.

16Maaka, mosadi wa Makire, o ile a belega barwa ba maina a bona e bego e le Perese le Serese. Serese a ba le barwa ba: Ulamo le Rekeme. 17Ulamo a ba le morwa yo leina la gagwe e bego e le Bedane. Tšeo ka moka ke ditlogolo tša Gileade, morwa wa Makire, setlogolo sa Manase.

18Kgaetšedi ya Gileade, Molekete, o ile a ba le barwa ba: Ishehode, Abiesere le Magla. 19Shemida o bile le barwa ba: Agiane, Shekeme, Likhi le Aniamo.

Ditlogolo tša Efraime

20Šedi ditlogolo tša Efraime go tloga molokong wo mongwe go iša go ye mengwe ye e o latelago: Shutelage, Berede, Tahate, 21Sabade le Shutelage. Efraime o bile le barwa ba bangwe ka ntle le Shutelage. Bona e be e le Esere le Elade bale ba go bolawa ge ba tlile go utswa dikgomo tša badudi ba mathomo ba Gathe. 22Tatagobona Efraime a ba ilela matšatši a mantši, gomme bomorwarragwe ba tla go mo homotša. 23A robala le mosadi wa gagwe gape, mme mosadi a ima, a ba le morwa. Ba mo rea leina la Beria7:23 “Beria” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “madimabeng”. ka lebaka la madimabe ao a ilego a wela lapa la bona.

24Efraime o be a na le morwedi yo leina la gagwe e bego e le Sheera. Yena o ile a aga motse wa Bethe-Horone ya ka Tletlolo le wa Bethe-Horone ya ka Tlase, le wa Usene-Sheera.

25Efraime a ba le morwa yo mongwe gape yo leina la gagwe e bego e le Refage, yo ditlogolo tša gagwe e bilego Reshefo, Telage, Tahane, 26Ladane, Amihude, Elishama, 27Nunu le Joshua.

28Naga ya bona ye ba bego ba dula go yona e be e akaretša Bethele le metse ya gona, go ya bohlabela go ba go yo fihla Naara, le bodikela go ba go yo fihla Gesere le metse ya gona. Le gona e be e akaretša motse wa Shekeme le wa Aya, le metse ye e bapilego le yona.

29Ditlogolo tša Manase di be di laola motse wa Bethe-Sheane, wa Taanake, wa Megido, le wa Doro, le metse ye e bapilego nayo.

Yeo ke metse yeo ditlogolo tša Josefa, morwa wa Jakobo, di bego di dutše go yona.

Ditlogolo tša Asere

30Asere o bile le barwa ba: Jimna, Jishba, Jishbi le Beria, le kgaetšedi ya bona, Serage.

31Barwa ba Beria e be e le Hebere le Malkiele. Malkiele o ile a hloma motse wa Birsaite.

32Hebere e bile tatagoJaflete le Shomere le Hotamo le Shuage, kgaetšedi ya bona.

33Jaflete o bile le barwa ba: Pasake, Bimhale le Ashbate.

34Shomere7:34 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Shomere”. Lebelela temana 32. Seheberu se re “Shemere”. o ile a ba le barwa ba: Roga, Jehuba le Aramo.

35Hotamo,7:35 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Hotamo”. Lebelela temana 32. Seheberu se re “Heleme”. morwarragwe, o bile le barwa ba: Tsofage, Jimna, Sheleshe le Amale.

36Ditlogolo tša Tsofage e bile Suage, Harnefere, Shuale, Beri, Jimra, 37Betsere, Hode, Shama, Shilsha, Jitrane le Beera.

38Ditlogolo tša Jetere e bile Jefune, Pispa le Ara, 39mme tša Ula ya ba Arage, Haniele le Ritsia.

40Bao ka moka e bile ditlogolo tša Asere. E be e le dihlogo tša malapa, bagale ba ba hlaotšwego, le gona e le mantona a go tuma. Gare ga ditlogolo tša Asere tše di bego di ngwadišitšwe mananeong ao go be go na le banna ba dikete tše masome a mabedi le tše di selelago ba ba ka yago ntweng.

8

Ditlogolo tša Benjamene

81Benjamene o be a na le barwa ba ba fetšago seatla. Bona šeba ka go hlatlamana ga bona: Bela, Ashbele, Agrage, 2Noha le Rafa.

3Barwa ba Bela e be e le Adara, Gera, Abihude, 4Abishua, Naamane, Ahoage, 5Gera, Shefufane le Huramo.

6-7Barwa ba Ehude e be e le Naamane, Ahiya le Gera. E be e le dihlogo tša malapa ao a bego a dula Geba, fela a hudušetšwa Manahate. Gera, tatagoUsa le Ahihude, e bile yena yo a ba hudušitšego.

8-9Shaharaime o ile a hlala basadi ba gagwe, Hushime le Baara. Ka morago, ge a dula nageng ya Moaba, Hodeshe, mosadi wa gagwe yo mongwe, a mmelegela barwa ba: Jobabe, Tsibia, Mesha, Malkamo, 10Jeutse, Sakea le Mirma. Barwa ba gagwe ka moka e ile ya ba dihlogo tša malapa.

11Le Hushime, mosadi wa gagwe yo mongwe, a mmelegela barwa, e lego Abitube le Elpaale.

12Elpaale o bile le barwa ba: Ebere, Mishamo le Shemede. E bile Shemede yo a ilego a aga motse wa Ono le wa Lodo le metsana ya yona.

Babenjamene motseng wa Gathe le wa Ayalone

13Beria le Shema, dihlogo tša malapa a bao ba bego ba dula motseng wa Ayalone, ba ile ba raka batho ba ba bego ba agile motseng wa Gathe. 14Barwa ba Beria e be e le Agio, Shashake, Jeremote, 15Sebadia, Arade, Edere, 16Mikaele, Jishpa le Joha.

Babenjamene Jerusalema

17Tše dingwe ditlogolo tša Elpaale e be e le Sebadia, Meshulamo, Hiski, Hebere, 18Jishmerai, Jislia le Jobabe.

19Tše dingwe ditlogolo tša Shimi e be e le Jakime, Sikri, Sabdi, 20Elienai, Tsiletai, Eliele, 21Adaya, Beraya le Shimrate.

22Tše dingwe ditlogolo tša Shashake e be e le Jishpane, Ebere, Eliele, 23Abdone, Sikri, Hanane, 24Hanania, Elamo, Antotia, 25Jifdea le Penuele.

26Tše dingwe ditlogolo tša Jerohamo e be e le Shamsherai, Sheharia, Athalia, 27Jaareshia, Eliya le Sikri.

28Bao e be e le dihlogo tša malapa go ya ka go latelana ga borakgolokhukhu ba bona, e le baetapele ba go dula Jerusalema.

Babenjamene Gibeone le Jerusalema

29Jeiele8:29 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Jeiele”. Lebelela 1 Dikr. 9:35. Seheberu ga se na leina le. o ile a hloma motse wa Gibeone gomme a dula moo. Mosadi wa gagwe e be e le Maaka, 30gomme morwa wa gagwe wa mathomo e le Abdone. Barwa ba gagwe ba bangwe e be e le Tsure, Kishe, Baale, Nere,8:30 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Nere”. Lebelela 1 Dikr. 9:36. Seheberu ga se na le leina le. Nadaba, 31Gedoro, Agio, Sekere 32le Miklote, tatagoShima. Le bona ba be ba dula Jerusalema, kgauswi le malapa a mangwe a kgorwana ya gabobona.

Lapa labo Kgoši Saulo

33Nere e be e le tatagoKishe, gomme Kishe e le tatagoKgoši Saulo. Saulo o ile a ba le barwa ba: Jonathane, Malkishua, Abinadaba le Eshbaale.8:33 “Eshbaale” o bitšwa Ishboshete mo go 2 Sam. 2:8 le ditemaneng tše dingwe mo pukung yeo. 34Jonathane e bile tatagoMeribe-Baale,8:34 “Meribe-Baale” o bitšwa Mefiboshete mo go 2 Sam. 4:4 le ditemaneng tše dingwe mo pukung yeo. yo e ilego ya ba tatagoMika.

35Mika o be a na le barwa ba: Pitone, Meleke, Tagrea le Ahase. 36Ahase e be e le tatagoJoada, yo e bego e le tatagoAlemete, Asmabethe le Simri. Simri e be e le tatagoMotsa, 37Motsa e le tatagoBina, Bina e le tatagoRafa, Rafa a tswetše Elasa, mme Elasa a tswetše Atsele.

38Atsele o be a na le barwa ba ba selelago, e lego Asrikamo, Bokru, Ishmaele, Shearia, Obadia le Hanane. 39Esheke, morwarragoAtsele, o be a na le barwa ba bararo, e lego Ulamo, Jeushe le Elpelete.

40Barwa ba Ulamo e be e le bahlabani ba bogale le boramesebe ba go phala ba bangwe. O be a na le barwa le ditlogolo tše ntši – e le ba lekgolo le masome a a fetšago seatla.

Bao ka moka e be e le ba kgoro ya Benjamene.