Sepedi 2000 (NSO00)
6

Lešika la ba lapa la Baprista ba Bagolo

61Lefi o be a na le barwa ba: Gershone, Kehate le Merari.

2Kehate o be a na le barwa ba: Amramo, Jitsara, Hebrone le Usiele.

3Amramo o bile le barwa ba: Arone le Moshe, le morwedi o tee, Miriamo.

Arone o bile le barwa ba: Nadaba, Abihu, Eleasara le Ithamara.

4Ditlogolo tša Eleasara go tloga molokong wo mongwe go iša go ye mengwe ye e o latelago šedi: Finease, Abishua, 5Buki, Usi, 6Seragia, Merayote, 7Amaria, Ahitube, 8Tsadoko, Ahimaatse, 9Asaria, Johanane, 10Asaria, yo a bego a šoma ka Tempeleng ye Kgoši Solomone a bego a e agile Jerusalema, 11Amaria, Ahitube, 12Tsadoko, Shalume, 13Hilkia, Asaria, 14Seraya, Jotsadaka. 15Kgoši Nebukadnesare o ile a thopa Jotsadaka gotee le batho ba bangwe ba Juda le ba Jerusalema bao Morena a ilego a ba romela bothopša.

Ditlogolo tše dingwe tša Lefi

16

6:16-19
Eks. 6:16-19
Lefi o be a na le barwa ba: Gershone, Kehate le Merari. 17Gershone e bile tatagoLibni le Shimi; 18Kehate ya ba tatagoAmramo, Jitsara, Hebrone le Usiele, 19gomme Merari ya ba tatagoMagli le Mushi.

20Ditlogolo tša Gershone go tloga molokong wo mongwe go iša go ye mengwe ye e o latelago šedi: Libni, Jahate, Sima, 21Joage, Ido, Serage, Jeatrai.

22Tše ke ditlogolo tša Kehate go tloga molokong wo mongwe go iša go ye mengwe ye e o latelago: Aminadaba, Korage, Asire, 23Elkana, Abiasafo, Asire, 24Tahate, Uriele, Usia, Shaulo.

25Elkana o bile le barwa ba: Amasai le Ahimote. 26Ditlogolo tša Ahimote go tloga molokong wo mongwe go iša go ye mengwe ye e o latelago šedi: Elkana, Tsufe, Nahate, 27Eliaba, Jerohamo, Elkana.

28Samuele o be a na le barwa ba babedi: Joele,6:28 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Joele”. Lebelela le 1 Sam. 8:2. Seheberu ga se na le leina le. leitšibolo, le Abia, monnagwe.

29Tše ke ditlogolo tša Merari go tloga molokong wo mongwe go iša go ye e o latelago: Magli, Libni, Shimi, Usa, 30Shima, Hagia, Asaya.

Diopedi tša ka Tempeleng

31Ba ke banna ba Kgoši Dafida a ilego a ba bea bahlokomedi ba moopelo lefelong la tirelo kua Jerusalema ka morago ga ge Polokelo ya Kgwerano e seno išwa gona. 32Ba be ba šielana ka go tla mošomong Tenteng ya bodulo bja Morena pele ga ge Kgoši Solomone a aga Tempele. 33Ba malapa a bao ba bego ba swere mošomo wo ba be ba latelana ka mokgwa wo:

Kgorwana ya Kehate: Hemane, moetapele wa sehlopha sa baopedi sa mathomo, e be e le morwa wa Joele. Lešika la gagwe le be le swaragane go fihlela go Jakobo ka tsela ye: Hemane, Joele, Samuele, 34Elkana, Jerohamo, Eliele, Toage, 35Tsufe, Elkana, Mahate, Amasai, 36Elkana, Joele, Asaria, Sofonia, 37Tahate, Asire, Abiasafo, Korage, 38Jitsara, Kehate, Lefi, Jakobo.

39Asafo e be e le moetapele wa sehlopha sa bobedi sa baopedi. Lešika la gagwe le be le swaragane go fihlela go Lefi ka mokgwa wo: Asafo, Berekia, Shima, 40Mikaele, Maasea, Malkia, 41Etni, Serage, Adaya, 42Ethane, Sima, Shimi, 43Jahate, Gershone, Lefi.

44Ethane wa kgorwana ya Merari e be e le moetapele wa sehlopha sa boraro sa baopedi. Lešika la gagwe le be le swaragane go fihlela go Lefi ka mo go latelago: Ethane, Kishi, Abdi, Maluke, 45Hashabia, Amatsia, Hilkia, 46Amtsi, Bani, Shemere, 47Magli, Mushi, Merari, Lefi.

48Balefi ba gabobona ba ile ba fiwa mediro ye mengwe lefelong la tirelo.

Ditlogolo tša Arone

49Arone le ditlogolo tša gagwe ba be ba tšhuma diorelo, le gona ba tšhuma dihlabelo aletareng. Ba be ba hlokometše tirelo ka moka ka Felong mo Gokgethwakgethwa, ba bile ba hlokometše go boelanya setšhaba sa Israele le Modimo. Ba be ba dira tšeo ka moka go ya ka moo Moshe, mohlanka wa Modimo, a bego a ba laetše ka gona. 50Lešika la ditlogolo tša Arone šele: Eleasara, Finease, Abishua, 51Buki, Usi, Seragia, 52Merayote, Amaria, Ahitube, 53Tsadoko, Ahimaatse.

Mo go bego go agile Balefi

54Naga ye e aroletšwego ditlogolo tša Arone tša kgorwana ya Kehate e bile karolo ya mathomo ya naga ye e abetšwego Balefi ka matengwa. 55Karolo yeo e be e akaretša Hebrone nageng ya Juda, le phulo go e dikologa. 56Eupša mašemo le metse ye e bego e le ya Hebrone di ile tša fiwa Kalebe, morwa wa Jefune. 57-59Metse ye e ilego ya fiwa ditlogolo tša Arone še: wa Hebrone, motse wa botšhabelo,6:57 “motse wa botšhabelo” Ge motho a bolaile yo mongwe ka phošo, o be a ka tšhabela go wo mongwe wa metse ya mohuta woo, mme ya ba gona ge a tšhabile tefeletšo. Lebelela Josh. 20:1-9. wa Jatire, wa Libna, wa Eshtemoa, wa Holone, wa Debire, wa Ashane, le wa Bethe-Shemeshe, le phulo ya yona. 60Nageng ya Benjamene ba ile ba fiwa metse ye e latelago le phulo ya yona: Geba, Alemete le Anathote. Metse yeo ya bona yohle e be e le ye lesome le metšo ye meraro yeo ba malapa a bona ba bego ba ka dula go yona. 61Metse ye lesome nageng ya seripakgoro sa Manase sa ka bodikela e ile ya abelwa ba bangwe ba kgorwana ya Kehate ka matengwa, lapa ka lapa.

62Ba ile ba abela kgorwana ya Gershone, lapa ka lapa, metse ye lesome le metšo ye meraro nageng ya Isakara, le ya Asere, le ya Naftali, le ya seripakgoro sa Manase sa kua Bashane. 63Ka yona tsela yeo, metse ye lesome le metšo ye mebedi nageng ya Rubene, le ya Gade, le ya Sebulone ya abelwa kgorwana ya Merari, lapa ka lapa. 64Ka mokgwa woo setšhaba sa Israele sa abela Balefi metse, gammogo le phulo go dikologa metse yeo. 65Metse ya nageng ya Juda, le ya Simeone, le ya Benjamene ye e sa tšwago go balwa ka maina le yona e ile ya abja ka matengwa.

66Malapa a mangwe a kgorwana ya Kehate a ile a fiwa metse le phulo nageng ya Efraime, 67e lego motse wa Shekeme wa botšhabelo nageng ya dithaba ya Efraime, wa Gesere, 68wa Jokmeamo, wa Bethe-Horone, 69wa Ayalone, le wa Gate-Rimone. 70Nageng ya seripakgoro sa Manase sa ka bodikela ba fiwa motse wa Anere le wa Bileamo le phulo go dikologa metse yeo.

71Malapa a kgorwana ya Gershone a ile a abelwa metse ye le phulo ya yona go e dikologa:

Nageng ya seripakgoro sa Manase sa ka bohlabela ba fiwa wa Golane kua Bashane, le wa Ashtarote.

72Nageng ya Isakara ba abelwa wa Kedeshe, wa Daberate, 73wa Ramote, le wa Ene-Ganime.

74Nageng ya Asere ba newa wa Mishale, wa Abdone, 75wa Hukoko, le wa Rehobo.

76Nageng ya Naftali ba fiwa wa Kedeshe kua Galilea, wa Hamone, le wa Kiriathaime.

77Malapa a mangwe a kgorwana ya Merari a ile a abelwa metse ye le phulo go e dikologa:

Nageng ya Sebulone ba fiwa wa Rimone le wa Taboro.

78Nageng ya Rubene, ka bohlabela bja noka ya Jordane go lebana le Jeriko, ba abelwa wa Betsere molaleng, wa Jahatse, 79wa Kedemote, le wa Mefaate.

80Nageng ya Gade ba newa wa Ramote kua Gileade, wa Mahanaime, 81wa Heshbone, le wa Jasere.