Sepedi 2000 (NSO00)
3

Bana ba Kgoši Dafida

31-3Bana bao Dafida a ba belegetšwego ge a be a sa le Hebrone šeba ka go hlatlamana ga bona:

Amnone, yo mmagwe e bego e le Ahinoamo wa Jesriele

Daniele, yo mmagwe e bego e le Abigaile wa Karmele

Absalomo, yo mmagwe e bego e le Maaka, morwedi wa Kgoši Talmai wa Geshure

Adonia, yo mmagwe e bego e le Hagite

Shefatia, yo mmagwe e bego e le Abitala

Jitreamo, yo mmagwe e bego e le Egla

4

3:4
2 Sam. 5:4-5
1 Dikg. 2:11
1 Dikr. 29:27
Ba ba selelago bao ba belegetšwe Hebrone nakong ya mengwaga ye e šupago le dikgwedi tše di selelago yeo ka yona Dafida a bušitšego a le fao.

Ge a le Jerusalema o bušitše mengwaga ye masome a mararo a metšo ye meraro, 5

3:5
2 Sam. 11:3
gomme moo a belegelwa barwa ba bantši.

Mosadi wa gagwe, Batseba, morwedi wa Amiele, o ile a mmelegela barwa ba bane, e lego Shima, Shobabe, Nathane le Solomone.

6Dafida o bile le barwa ba bangwe ba senyane, e lego Jibehara, Elishua, Elpelete, 7Noga, Nefege, Jafia, 8Elishama, Eliada le Elifelete. 9Ntle le barwa bao ka moka, Dafida o be a na le barwa ba bangwe le metlabo ya gagwe. Le gona o be a na le morwedi yo leina la gagwe e bego e le Tamare.

Ditlogolo tša Kgoši Solomone

10Lešika la Kgoši Solomone le kgokagane ka mokgwa wo: Solomone, Rehabeamo, Abia, Asa, Joshafate, 11Joramo, Ahasia, Joase, 12Amatsia, Usia, Jotamo, 13Ahase, Hiskia, Manase, 14Amone le Josia. 15Josia o be a na le barwa ba bane, e lego Johanane, Joyakime, Tsedekia le Joahase. 16Joyakime o bile le barwa ba babedi, e lego Joyakine le Tsedekia.

Barwa le ditlogolo tša Kgoši Joyakine

17Šedi ditlogolo tša Kgoši Joyakine yo a ilego a thopša ke Bababilonia. Barwa ba Joyakine e be e le Sealtiele, 18Malkiramo, Pedaya, Shenatsare, Jekamia, Hoshama le Nedabia. 19Barwa ba Pedaya e be e le Serubabele le Shimi. Barwa ba Serubabele e be e le Meshulamo le Hanania, Shelomite e le kgaetšedi ya bona. 20O bile le barwa ba bangwe ba bahlano, e lego Hashuba, Ohele, Berekia, Hasadia le Jushabe-Hesede.

21Barwa ba Hanania e be e le Pelatia le Jeshaya. Jeshaya e bile tatagoRefaya, yo e bilego tatagoArnane, Arnane tatagoObadia, Obadia tatagoShekania.3:21 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse. 22Shekania o bile le barwa ba ba selelago, e lego Shemaya, Hatushe, Jigale, Bariage, Nearia le Shafate. 23Nearia o bile le barwa ba bararo, e lego Elioenai, Hiskia le Asrikamo. 24Elioenai o bile le barwa ba ba šupago, e lego Hodabia, Eliashibe, Pelaya, Akube, Johanane, Delaya le Anani.