Sepedi 2000 (NSO00)
29

Dimpho tša go aga Tempele

291

29:1-2
1 Dikr. 22:5
Kgoši Dafida a re go batho ka moka ba ba bego ba kgobokane moo: “Solomone ke yena yo Modimo a mo kgethilego, eupša e sa le yo monnyane gomme ga a ne boitemogelo. Modiro wo o swanetšego go dirwa ke wo mogolo, ka gobane wo ga se mošate wa batho, eupša ke Tempele ya Morena Modimo. 2Ke lekile ka maatla go kgobokanya dikago tša Tempele – gauta, silibera, mphiri, tshipi, dikota, dikarneliene le magakabje a go hlomelwa lebotong, matlapana a go dira diswantšho, magakabje a mangwe a mehutahuta, le dimabole tše ntši. 3Ka ntle le tšeo ka moka tše ke di kgobokantšego, ke ntšhitše silibera le gauta ye e lego ya ka, ka gobane ke rata Tempele ya Modimo. 4Ke ntšhitše gauta ye botsebotse ya dikilokramo tše dikete tše masome a senyane, le silibera ye e hlwekišitšwego ya dikilokramo tše dikete tše makgolo a mabedi le tše lesome tša go kgabiša maboto a Tempele, 5le tša dilo ka moka tše bakgoni ba mešomo ya mehutahuta ba swanetšego go di dira. Bjale na ga go sa na le yo mongwe yo a ka ithaopago a fa Morena mpho ye kgolo?”

6Gwa ithaopa mantona a dikgorwana, le baetapele ba dikgoro, le balaodi ba bahlabani ba sekete le ba lekgolo, le bahlokomedi ba mediro ya mošate ba ntšha 7tše di latelago tša modiro wa Tempele: gauta ya dikilokramo tše dikete tše lekgolo le tše masome a mahlano le masome a seswai le metšo ye mene, le silibera ya dikilokramo tše dikete tše makgolo a mararo, le mphiri wa dikilokramo tše dikete tše makgolo a mahlano le tše masome a mane, le tshipi ya dikilokramo tše dimilione tše tharo. 8Bao ba bego ba na le magakabje ba ile ba a tsenya ka polokelong ya Tempele ye e bego e hlokometšwe ke Jeiele wa kgorwana ya Gershone. 9Setšhaba se ile sa fa Morena ka go ithaopa ka dipelo tše tšhweu, gomme sa thaba ge go ile gwa ntšhwa ka tsela yeo. Kgoši Dafida le yena a thaba kudu.

Dafida o reta Modimo

10Moo pele ga pitšo yeo ka moka Kgoši Dafida a reta Morena a re: “Morena, Modimo wa rakgolokhukhu wa rena, Jakobo, a go retwe wena go ya go ile. 11

29:11
Mat. 6:13
O yo mogolo, yo maatla, wa letago, wa setumo le borena. Dilo tšohle legodimong le lefaseng ke tša gago, gomme ke wena Kgoši, o Mmuši yo mogolo wa dilo ka moka. 12Lehumo le tlhomphego di tšwa go wena; o Mmuši wa tšohle. Maatla le bonatla di tšwa go wena; le gona o kgona go godiša le go tiiša batho ka moka. 13Bjale, Modimo wa rena, re a go leboga, gomme re reta leina la gago la letago.

14“Fela nna le setšhaba sa ka re ka se kgone go go fa selo, ka gobane tšohle di tšwa go wena, gomme re no buša se e bego e le sa gago; 15ka gobane mo pele ga gago re bafaladi le bašele bjalo ka borakgolokhukhu ba rena. Matšatši a rena a bjalo ka morithi wo o fetago, gomme ga re kgone go phelela sa ruri. 16Morena Modimo wa rena, re kgobokantše thoto ye ka moka go tlo go agela Tempele go godiša leina la gago le lekgethwa; e tšwa go wena, gomme ka moka ga yona ke ya gago. 17Modimo wa ka, ke tseba gore o fetleka megopolo ya batho, gomme wa kgahlwa ke bao ba tshephegago. Nna ke ithaopile ka go fa dilo tše ka moka ka pelo ya ka yohle, gomme ke thabetše go bona le ka moo setšhaba sa gago se se kgobokanego fa se go filego dimpho ka boithaopo. 18Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba rena, Abrahama, Isaka le Jakobo, dula o swareletše botshephegi bjo ka dipelong tša setšhaba sa gago, gomme o retollele dipelo tša bona go wena. 19Dira gore Solomone, morwa wa ka, a phethe ka pelo ye tšhweu se sengwe le se sengwe se o se laelago, le gore a age Tempele ye ke šetšego ke e kgobokanyeditše dikago tše.”

20Ka morago ga moo Dafida a laela batho ka moka ba ba bego ba kgobokane moo a re: “Bjale retang Morena Modimo wa lena!” Gomme kgobokano ka moka ya reta Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba bona, ba khunama, ba itahlela fase pele ga Morena le pele ga kgoši ya bona.

21Ka letšatši le le latelago ba direla Morena dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le dihlabelo tše dingwe ka dipoo tše sekete, le dikgapa tše sekete, le dikwanyana tše sekete, mmogo le dikabelo tša tšona tša dino. Ba dira le tše dingwe dihlabelo tše dintši ba di direla Baisraele ka moka. 22Ka letšatši leo ba thaba kudu ge ba eja, ba enwa pele ga Morena.

Gomme ba bea Solomone kgoši la bobedi. Ka leina la Morena ba mo tlotša gore e be mmuši wa bona, mme Tsadoko ba mo tlotša gore e be moprista. 23

29:23
1 Dikg. 2:12
Ka gona Solomone a hlatlama Dafida, tatagwe, bogošing bjo Morena a bego a bo hlomile. Solomone e be e le kgoši ye e atlegago, gomme setšhaba ka moka sa Israele se mo hlompha. 24Bahlankedi ka moka le bahlabani, le bona barwa ba Dafida ba bangwe ba holofetša gore ba tla botegela Solomone ge e le kgoši. 25Morena a dira gore Solomone a hlomphege kudu setšhabeng sa Israele ka moka, gomme a mo fa serithi se segolo sa bogoši sa go feta sa magoši ka moka a a bego a kile a buša Israele.

Tša pušo ya Dafida ka boripana

26Dafida, morwa wa Isai, o ile a buša setšhaba sa Israele ka moka 27

29:27
2 Sam. 5:4-5
1 Dikr. 3:4
mengwaga ye masome a mane. O bušitše mengwaga ye e šupago a le Hebrone, gomme a buša ye masome a mararo a metšo ye meraro a le Jerusalema. 28O hlokafetše a tšofetše kudu, a humile e le ruri, e bile a hlomphega kudu, gomme Solomone, morwa wa gagwe, a mo hlatlama bogošing. 29Ditaba tša Kgoši Dafida go tloga mathomong a pušo ya gagwe go iša mafelelong di ngwadilwe ka pukung ya moprofeta Samuele, le ya moprofeta Nathane, le ya moprofeta Gade. 30Ka dipukung tšeo go ngwadilwe tšohle tša bogoši bja gagwe le tša maatla a gagwe a bogoši, le dilo ka moka tše di ilego tša mo hlagela, le tšeo di ilego tša hlagela Baisraele le mebušo ye e bapilego le bona.