Sepedi 2000 (NSO00)
27

Peakanyo ya tša ntwa le tša pušo

271Le ke lenaneo la dihlogo tša malapa le balaodi ba bahlabani ba sekete le ba lekgolo le bahlankedi ba bona ba ba bego ba laola mediro ya mmušo. Kgwedi ye nngwe le ye nngwe ya ngwaga sehlopha se sengwe sa banna ba dikete tše masome a mabedi a metšo ye mene se be se tsena modirong se laolwa ke molaodi wa kgwedi yeo.

2-15Ba ba latelago e be e le balaodi ka go šielana ka dikgwedi:

Kgwedi ya mathomo: Jashobamo, morwa wa Sabdiele, yena e be e le wa kgorwana ya Peretse, gomme e le molaodi wa balaodi ba kgwedi yeo

Kgwedi ya bobedi: Dodai, setlogolo sa Ahoage, letsogo la gagwe e be e le Miklote27:2-15 Mohlomongwe go swanetše go balwa “letsogo ... Miklote” Seheberu ga se kwagale gabotse.

Kgwedi ya boraro: Benaya, morwa wa moetapele wa baprista, Joyada. Benaya e be e le mogale wa “Ba Masome a Mararo”, e bile e le moetapele wa bona. Morwa wa gagwe, Amisabade, le yena o ile a mo latela ya ba molaodi wa sehlopha seo

Kgwedi ya bone: Asahele, morwarragoJoaba. Sebadia, morwagwe, o ile a mo latela

Kgwedi ya bohlano: Shamhute, setlogolo sa Jitsara

Kgwedi ya boselela: Ira wa Tekoa, morwa wa Ikeshe

Kgwedi ya bošupa: Heletse, Moefraime wa Pelone

Kgwedi ya seswai: Sibekai wa Husha, e be e le wa kgorwana ya Serage

Kgwedi ya senyane: Abiesere wa Anathote, nageng ya kgoro ya Benjamene

Kgwedi ya lesome: Maharai wa Netofa, e be e le wa kgorwana ya Serage

Kgwedi ya lesome le e tee: Benaya wa Piratone, nageng ya kgoro ya Efraime

Kgwedi ya lesome le tše pedi: Heldai wa Netofa, yena e be e le setlogolo sa Otniele

Taolo ya dikgoro tša Israele

16-22Le ke lenaneo la baokamedi ba dikgoro tša Israele

Kgoro Mookamedi
Rubene Eliesere, morwa wa Sikri
Simeone Shefatia, morwa wa Maaka
Lefi Hashabia, morwa wa Kemuele
Arone Tsadoko
Juda Elihu, yo mongwe wa bomorwarragoKgoši Dafida
Isakara Omri, morwa wa Mikaele
Sebulone Jishmaya, morwa wa Obadia
Naftali Jerimote, morwa wa Asriele
Efraime Hoshea, morwa wa Asasia
Seripakgoro sa Manase sa ka bodikela Joele, morwa wa Pedaya
Seripakgoro sa Manase sa ka bohlabela Jido, morwa wa Sakaria
Benjamene Jaasiele, morwa wa Abnere
Dane Asarele, morwa wa Jerohamo

23

27:23
Gen. 15:5
22:17
26:4
Kgoši Dafida o ile a se ke a bala batho ba ba bego ba se ba fihlela mengwaga ye masome a mabedi le motšo o tee, ka lebaka la gore Morena o be a itše o tla atiša setšhaba sa Israele bjalo ka dinaledi legodimong. 24
27:24
2 Sam. 24:15
1 Dikr. 21:1-14
Joaba, yo mmagwe e bego e le Tseruya, o ile a thoma go bala setšhaba, eupša a se ke a fetša, ka gobane Modimo o ile a galefela Baisraele ka ge Dafida a be a laetše gore ba balwe, ka gona gwa se ke gwa ngwalwa ka pukung ya ditaba tša mmušo wa Kgoši Dafida gore ke ba bakae.

Bahlokomedi ba dilo tša mošate

25-31Asmabethe, morwa wa Adiele, o be a hlokometše mahumo a kgoši ao a bego a le mošate;

Jonathane, morwa wa Usia, o be a hlokometše mahumo a kgoši ao a bego a le metseng le metsaneng le dibong;

Esri, morwa wa Kelube, o be a hlokometše ba ba šomago mašemong;

Shimi wa Rama o be a hlokometše dirapa tša merara;

Sabdi wa Shefamo o be a hlokometše diterebe tša go dira beine;

Baale-Hanane wa Gedere o be a hlokometše mehlware le mego nagengtlase;

Joase o be a hlokometše makhura a mohlware a a bolokilwego;

Shitrai wa Sharone o be a hlokometše dikgomo tša molaleng wa Sharone;

Shafate, morwa wa Adlai, o be a hlokometše dikgomo tša melaleng ye mengwe;

Obile, Moishmaele, o be a hlokometše dikamela;

Jegdeya wa Meronote o be a hlokometše dipokolo;

Jasise, Mohagare, o be a hlokometše dihuswane.

Baeletši ba Dafida

32Rangwane wa Dafida, Jonathane, e be e le moeletši yo bohlale wa go rutega. Yena le Jehiele, morwa wa Hakmone, ba be ba hlokometše go ruta barwa ba kgoši. 33Ahitofele e be e le moeletši wa kgoši, gomme Hushai, Moaraki, e le mogwera yo mogolo wa kgoši. 34Ka morago ga lehu la Ahitofele, Abiatare le Joyada, morwa wa Benaya, e ile ya ba baeletši ba kgoši. Joaba e be e le molaodi wa madira.

28

Ditaelo tša Dafida tša go agwa ga Tempele

281Kgoši Dafida o ile a laela bahlankedi ba Israele ka moka gore ba kgobokane Jerusalema. Ka gona bahlankedi ka moka ba dikgoro, le bahlankedi ba ba bego ba hlokometše mediro ya mmušo, le balaodi ba bahlabani ba sekete le ba lekgolo, le bahlapetši ba thoto le diruiwa tša kgoši le tša barwa ba gagwe, gotee le bahlankedi ba mošate, bagale le banna ka moka ba maemo, ba kgobokana Jerusalema.

2

28:2-7
2 Sam. 7:1-16
1 Dikr. 17:1-14
Dafida a ema pele ga bona mme a bolela le bona a re: “Bomorwarre, setšhaba sa gešo, ntheetšeng! Ke be ke gopotše go agela Polokelo ya Kgwerano, e lego bogato bja Morena Modimo wa rena, ngwako wo e kago dula ka go wona go ya go ile. Ke be ke beakantše tša go aga tempele 3gore ke mo godiše, eupša a se ke a ntumelela, ka gobane ke nna motho yo a hlabanego kudu gomme ke bolaile batho ba bantši. 4Morena Modimo wa Israele o nkgethile gare ga ba lapa lešo bohle gore ke buše setšhaba sa Israele bophelong bja ka ka moka. O kgethile kgoro ya Juda gore go yona go tšwe kgoši, gomme mo kgorong ya Juda a kgetha lapa la tate. Gare ga bomorwarre a kgahlwa ke go dira nna kgoši ya Israele ka moka. 5O mphile barwa ba bantši, gomme gare ga bona ka moka a kgetha Solomone gore a dule setulong sa bogoši bja Morena a buše Israele.

6“Morena o rile go nna: ‘Solomone, morwa wa gago, ke yena yo a tlago aga Tempele ya ka le dikgoro tša yona. Ke mo kgethile gore e be morwa wa ka, gomme nna ke be tatagwe. 7Ge a ka phetha melao le ditaelo tša ka ka mehla, go swana le ge a di phetha bjale, ke tla hloma mmušo wa gagwe go ya go ile.’

8“Bjale ge, mo pele ga lena, Baisraele ka moka, lena setšhaba sa Morena, ke le kgopela Modimo a nkwa gore le phethe ka tlhokomelo tšohle tše Morena Modimo wa rena a re laetšego tšona, gore le tle le fele le dutše nageng ye ya gagwe ye botse, le gore le tle le kgone go e tlogelela ditlogolo tša lena go ya go ile.”

9Gomme a re go Solomone: “Wena ngwanaka, o hlomphe Modimo wa tatago mme o mo direle ka pelo ya gago ka moka le ka mafolofolo. Morena o lekodišiša se se lego ka dipelong tša batho ka moka, gomme o tseba megopolo yohle. Ge o ka ya go yena, o tla go amogela, eupša ge o ka mo tlogela, o tla go lahlela sa ruri. 10Bona, Morena o kgethile wena gore o age Tempele ya gagwe ye kgethwa. Bjale ge, thoma gonabjale gomme o e age ka mafolofolo!”

11Dafida a fa Solomone seswantšhothalwa sa phapoši ya matsenong a Tempele le diphapoši tše dingwe, e lego tša go bolokela, tša ka godimo, tša mosego, le tša Felo mo Gokgethwakgethwa, moo dibe di lebalelwago gona. 12A mo fa le seswantšhothalwa sa tšohle tše a bego a di gopotše ka dikgoro, le diphapoši tša go di dikologa, le tša polokelo ya Tempele, le tša dimpho tše di abetšwego Morena. 13Dafida a mo fa le seswantšhothalwa sa baprista le Balefi ka madulo medirong ya bona, le seswantšhothalwa sa bona sa go dira modiro wa Tempele, le sa dibjana ka moka tša Tempele. 14A mo fa le kelo ya gauta le silibera ya go dira dibjana tšeo, 15le kelo ya gauta le silibera ya go dira dihlomamabone le mabone a tšona, 16le ya ditafola tša silibera, le ya tafola ye nngwe le ye nngwe ya gauta ye go bego go bewa dinkgwa tše di abetšwego Modimo godimo ga yona. 17A mo fa le kelo ya gauta ye e sego ya tswakwa ya go dira diforoko tša mašimelo, le meruswi, le diphafana, le kelo ya gauta le silibera ya go dira dinwelo, 18le kelo ya gauta ye e sego ya tswakwa ya go dira aletare ya seorelo, le ya go dira koloi, e lego bakerubi ba ba phurolotšego diphego tša bona ka godimo ga Polokelo ya Kgwerano ya Morena gore ba e khupetše. 19Kgoši Dafida a re: “Tšeo ka moka di mo seswantšhothalweng se se thadilwego go ya ka mo Morena ka boyena a nkutolletšego ka gona.”

20Kgoši Dafida a re go Solomone, morwagwe: “O be le sebete, o tie. Thoma modiro gomme o se ke wa boifa goba wa nolega moko, ka gobane Morena Modimo wa ka o na le wena. A ka se go lahle, ebile a ka se go tlogele, eupša o tla ba le wena go fihlela ge o fetša modiro wo o swanetšego go dirwa wa Tempele ya gagwe. 21Baprista le Balefi ba filwe mediro ye ba swanetšego go e dira ka Tempeleng. Bašomi ba ba kgonago mediro ka moka ba fišegela go go thuša, gomme batho ka moka le baetapele ba bona ba laolwa ke wena.”

29

Dimpho tša go aga Tempele

291

29:1-2
1 Dikr. 22:5
Kgoši Dafida a re go batho ka moka ba ba bego ba kgobokane moo: “Solomone ke yena yo Modimo a mo kgethilego, eupša e sa le yo monnyane gomme ga a ne boitemogelo. Modiro wo o swanetšego go dirwa ke wo mogolo, ka gobane wo ga se mošate wa batho, eupša ke Tempele ya Morena Modimo. 2Ke lekile ka maatla go kgobokanya dikago tša Tempele – gauta, silibera, mphiri, tshipi, dikota, dikarneliene le magakabje a go hlomelwa lebotong, matlapana a go dira diswantšho, magakabje a mangwe a mehutahuta, le dimabole tše ntši. 3Ka ntle le tšeo ka moka tše ke di kgobokantšego, ke ntšhitše silibera le gauta ye e lego ya ka, ka gobane ke rata Tempele ya Modimo. 4Ke ntšhitše gauta ye botsebotse ya dikilokramo tše dikete tše masome a senyane, le silibera ye e hlwekišitšwego ya dikilokramo tše dikete tše makgolo a mabedi le tše lesome tša go kgabiša maboto a Tempele, 5le tša dilo ka moka tše bakgoni ba mešomo ya mehutahuta ba swanetšego go di dira. Bjale na ga go sa na le yo mongwe yo a ka ithaopago a fa Morena mpho ye kgolo?”

6Gwa ithaopa mantona a dikgorwana, le baetapele ba dikgoro, le balaodi ba bahlabani ba sekete le ba lekgolo, le bahlokomedi ba mediro ya mošate ba ntšha 7tše di latelago tša modiro wa Tempele: gauta ya dikilokramo tše dikete tše lekgolo le tše masome a mahlano le masome a seswai le metšo ye mene, le silibera ya dikilokramo tše dikete tše makgolo a mararo, le mphiri wa dikilokramo tše dikete tše makgolo a mahlano le tše masome a mane, le tshipi ya dikilokramo tše dimilione tše tharo. 8Bao ba bego ba na le magakabje ba ile ba a tsenya ka polokelong ya Tempele ye e bego e hlokometšwe ke Jeiele wa kgorwana ya Gershone. 9Setšhaba se ile sa fa Morena ka go ithaopa ka dipelo tše tšhweu, gomme sa thaba ge go ile gwa ntšhwa ka tsela yeo. Kgoši Dafida le yena a thaba kudu.

Dafida o reta Modimo

10Moo pele ga pitšo yeo ka moka Kgoši Dafida a reta Morena a re: “Morena, Modimo wa rakgolokhukhu wa rena, Jakobo, a go retwe wena go ya go ile. 11

29:11
Mat. 6:13
O yo mogolo, yo maatla, wa letago, wa setumo le borena. Dilo tšohle legodimong le lefaseng ke tša gago, gomme ke wena Kgoši, o Mmuši yo mogolo wa dilo ka moka. 12Lehumo le tlhomphego di tšwa go wena; o Mmuši wa tšohle. Maatla le bonatla di tšwa go wena; le gona o kgona go godiša le go tiiša batho ka moka. 13Bjale, Modimo wa rena, re a go leboga, gomme re reta leina la gago la letago.

14“Fela nna le setšhaba sa ka re ka se kgone go go fa selo, ka gobane tšohle di tšwa go wena, gomme re no buša se e bego e le sa gago; 15ka gobane mo pele ga gago re bafaladi le bašele bjalo ka borakgolokhukhu ba rena. Matšatši a rena a bjalo ka morithi wo o fetago, gomme ga re kgone go phelela sa ruri. 16Morena Modimo wa rena, re kgobokantše thoto ye ka moka go tlo go agela Tempele go godiša leina la gago le lekgethwa; e tšwa go wena, gomme ka moka ga yona ke ya gago. 17Modimo wa ka, ke tseba gore o fetleka megopolo ya batho, gomme wa kgahlwa ke bao ba tshephegago. Nna ke ithaopile ka go fa dilo tše ka moka ka pelo ya ka yohle, gomme ke thabetše go bona le ka moo setšhaba sa gago se se kgobokanego fa se go filego dimpho ka boithaopo. 18Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba rena, Abrahama, Isaka le Jakobo, dula o swareletše botshephegi bjo ka dipelong tša setšhaba sa gago, gomme o retollele dipelo tša bona go wena. 19Dira gore Solomone, morwa wa ka, a phethe ka pelo ye tšhweu se sengwe le se sengwe se o se laelago, le gore a age Tempele ye ke šetšego ke e kgobokanyeditše dikago tše.”

20Ka morago ga moo Dafida a laela batho ka moka ba ba bego ba kgobokane moo a re: “Bjale retang Morena Modimo wa lena!” Gomme kgobokano ka moka ya reta Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba bona, ba khunama, ba itahlela fase pele ga Morena le pele ga kgoši ya bona.

21Ka letšatši le le latelago ba direla Morena dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le dihlabelo tše dingwe ka dipoo tše sekete, le dikgapa tše sekete, le dikwanyana tše sekete, mmogo le dikabelo tša tšona tša dino. Ba dira le tše dingwe dihlabelo tše dintši ba di direla Baisraele ka moka. 22Ka letšatši leo ba thaba kudu ge ba eja, ba enwa pele ga Morena.

Gomme ba bea Solomone kgoši la bobedi. Ka leina la Morena ba mo tlotša gore e be mmuši wa bona, mme Tsadoko ba mo tlotša gore e be moprista. 23

29:23
1 Dikg. 2:12
Ka gona Solomone a hlatlama Dafida, tatagwe, bogošing bjo Morena a bego a bo hlomile. Solomone e be e le kgoši ye e atlegago, gomme setšhaba ka moka sa Israele se mo hlompha. 24Bahlankedi ka moka le bahlabani, le bona barwa ba Dafida ba bangwe ba holofetša gore ba tla botegela Solomone ge e le kgoši. 25Morena a dira gore Solomone a hlomphege kudu setšhabeng sa Israele ka moka, gomme a mo fa serithi se segolo sa bogoši sa go feta sa magoši ka moka a a bego a kile a buša Israele.

Tša pušo ya Dafida ka boripana

26Dafida, morwa wa Isai, o ile a buša setšhaba sa Israele ka moka 27

29:27
2 Sam. 5:4-5
1 Dikr. 3:4
mengwaga ye masome a mane. O bušitše mengwaga ye e šupago a le Hebrone, gomme a buša ye masome a mararo a metšo ye meraro a le Jerusalema. 28O hlokafetše a tšofetše kudu, a humile e le ruri, e bile a hlomphega kudu, gomme Solomone, morwa wa gagwe, a mo hlatlama bogošing. 29Ditaba tša Kgoši Dafida go tloga mathomong a pušo ya gagwe go iša mafelelong di ngwadilwe ka pukung ya moprofeta Samuele, le ya moprofeta Nathane, le ya moprofeta Gade. 30Ka dipukung tšeo go ngwadilwe tšohle tša bogoši bja gagwe le tša maatla a gagwe a bogoši, le dilo ka moka tše di ilego tša mo hlagela, le tšeo di ilego tša hlagela Baisraele le mebušo ye e bapilego le bona.