Sepedi 2000 (NSO00)
28

Ditaelo tša Dafida tša go agwa ga Tempele

281Kgoši Dafida o ile a laela bahlankedi ba Israele ka moka gore ba kgobokane Jerusalema. Ka gona bahlankedi ka moka ba dikgoro, le bahlankedi ba ba bego ba hlokometše mediro ya mmušo, le balaodi ba bahlabani ba sekete le ba lekgolo, le bahlapetši ba thoto le diruiwa tša kgoši le tša barwa ba gagwe, gotee le bahlankedi ba mošate, bagale le banna ka moka ba maemo, ba kgobokana Jerusalema.

2

28:2-7
2 Sam. 7:1-16
1 Dikr. 17:1-14
Dafida a ema pele ga bona mme a bolela le bona a re: “Bomorwarre, setšhaba sa gešo, ntheetšeng! Ke be ke gopotše go agela Polokelo ya Kgwerano, e lego bogato bja Morena Modimo wa rena, ngwako wo e kago dula ka go wona go ya go ile. Ke be ke beakantše tša go aga tempele 3gore ke mo godiše, eupša a se ke a ntumelela, ka gobane ke nna motho yo a hlabanego kudu gomme ke bolaile batho ba bantši. 4Morena Modimo wa Israele o nkgethile gare ga ba lapa lešo bohle gore ke buše setšhaba sa Israele bophelong bja ka ka moka. O kgethile kgoro ya Juda gore go yona go tšwe kgoši, gomme mo kgorong ya Juda a kgetha lapa la tate. Gare ga bomorwarre a kgahlwa ke go dira nna kgoši ya Israele ka moka. 5O mphile barwa ba bantši, gomme gare ga bona ka moka a kgetha Solomone gore a dule setulong sa bogoši bja Morena a buše Israele.

6“Morena o rile go nna: ‘Solomone, morwa wa gago, ke yena yo a tlago aga Tempele ya ka le dikgoro tša yona. Ke mo kgethile gore e be morwa wa ka, gomme nna ke be tatagwe. 7Ge a ka phetha melao le ditaelo tša ka ka mehla, go swana le ge a di phetha bjale, ke tla hloma mmušo wa gagwe go ya go ile.’

8“Bjale ge, mo pele ga lena, Baisraele ka moka, lena setšhaba sa Morena, ke le kgopela Modimo a nkwa gore le phethe ka tlhokomelo tšohle tše Morena Modimo wa rena a re laetšego tšona, gore le tle le fele le dutše nageng ye ya gagwe ye botse, le gore le tle le kgone go e tlogelela ditlogolo tša lena go ya go ile.”

9Gomme a re go Solomone: “Wena ngwanaka, o hlomphe Modimo wa tatago mme o mo direle ka pelo ya gago ka moka le ka mafolofolo. Morena o lekodišiša se se lego ka dipelong tša batho ka moka, gomme o tseba megopolo yohle. Ge o ka ya go yena, o tla go amogela, eupša ge o ka mo tlogela, o tla go lahlela sa ruri. 10Bona, Morena o kgethile wena gore o age Tempele ya gagwe ye kgethwa. Bjale ge, thoma gonabjale gomme o e age ka mafolofolo!”

11Dafida a fa Solomone seswantšhothalwa sa phapoši ya matsenong a Tempele le diphapoši tše dingwe, e lego tša go bolokela, tša ka godimo, tša mosego, le tša Felo mo Gokgethwakgethwa, moo dibe di lebalelwago gona. 12A mo fa le seswantšhothalwa sa tšohle tše a bego a di gopotše ka dikgoro, le diphapoši tša go di dikologa, le tša polokelo ya Tempele, le tša dimpho tše di abetšwego Morena. 13Dafida a mo fa le seswantšhothalwa sa baprista le Balefi ka madulo medirong ya bona, le seswantšhothalwa sa bona sa go dira modiro wa Tempele, le sa dibjana ka moka tša Tempele. 14A mo fa le kelo ya gauta le silibera ya go dira dibjana tšeo, 15le kelo ya gauta le silibera ya go dira dihlomamabone le mabone a tšona, 16le ya ditafola tša silibera, le ya tafola ye nngwe le ye nngwe ya gauta ye go bego go bewa dinkgwa tše di abetšwego Modimo godimo ga yona. 17A mo fa le kelo ya gauta ye e sego ya tswakwa ya go dira diforoko tša mašimelo, le meruswi, le diphafana, le kelo ya gauta le silibera ya go dira dinwelo, 18le kelo ya gauta ye e sego ya tswakwa ya go dira aletare ya seorelo, le ya go dira koloi, e lego bakerubi ba ba phurolotšego diphego tša bona ka godimo ga Polokelo ya Kgwerano ya Morena gore ba e khupetše. 19Kgoši Dafida a re: “Tšeo ka moka di mo seswantšhothalweng se se thadilwego go ya ka mo Morena ka boyena a nkutolletšego ka gona.”

20Kgoši Dafida a re go Solomone, morwagwe: “O be le sebete, o tie. Thoma modiro gomme o se ke wa boifa goba wa nolega moko, ka gobane Morena Modimo wa ka o na le wena. A ka se go lahle, ebile a ka se go tlogele, eupša o tla ba le wena go fihlela ge o fetša modiro wo o swanetšego go dirwa wa Tempele ya gagwe. 21Baprista le Balefi ba filwe mediro ye ba swanetšego go e dira ka Tempeleng. Bašomi ba ba kgonago mediro ka moka ba fišegela go go thuša, gomme batho ka moka le baetapele ba bona ba laolwa ke wena.”