Sepedi 2000 (NSO00)
25

Baletši le baopedi ba ka Tempeleng

251Kgoši Dafida le baetapele ba tirelo ba ile ba kgethela dikgorwana tše di latelago ditirelo tša thapelo: Asafo, Hemane le Jedutune. Ba be ba swanetše go bega se Modimo a se nyakago mola ba letša dikgapa, diharepa le masenkana. Le le latelago ke lenaneo la batho ba ba bego ba kgethetšwe ditirelo tša thapelo le modiro wo sehlopha se sengwe le se sengwe se bego se swanetše go o dira:

2Barwa ba Asafo: Sakure, Josefa, Netania le Asarela. Ba be ba laolwa ke Asafo yo a bego a bega se Modimo a se nyakago nako ye nngwe le ye nngwe ge kgoši a laela.

3Barwa ba ba selelago ba Jedutune: Gedalia, Tseri, Jesaya, Shimi, Hashabia le Matitia. Ba be ba laolwa ke tatagobona yo a bego a bega se Modimo a se nyakago a letša sekgapa, le gona a reta Morena mme a mo tumiša.

4Barwa ba Hemane: Bukia, Matania, Usiele, Shubaele, Jerimote, Hanania, Hanani, Eliata, Gidalthi, Romanti-Esere, Joshbekasha, Maloti, Hotire le Mahasiote. 5Modimo o ile a fa Hemane, moprofeta wa kgoši, barwa bao ba lesome le metšo ye mene le barwedi ba bararo, ka moo a bego a boletše ka gona, gore a tle a dire gore Hemane a be le serithi. 6Barwa bao ba gagwe ka moka ba be ba letša diharepa le dikgapa le masenkana ge go opelwa tirelong ya Tempele. Ba be ba laolwa ke yena tatagobona. Ge e le Asafo le Jedutune le Hemane bona ba be ba laolwa ke kgoši.

7Banna ba ba masome a mabedi a metšo ye mene, ka moka e be e le ditsebi tša mediro ya tšona, gomme Balefi ba gabobona e le diopedi tše di rutilwego. Ka moka e be e le banna ba makgolo a mabedi le masome a seswai le metšo ye seswai.

8Ba be ba dira matengwa gore ba tle ba tsebe gore mang o swanetše go dira modiro ofe, bafsa le batšofadi, batsebi ba mediro le ba ba sa ithutago.

9-31Banna ba ba makgolo a mabedi le masome a seswai le metšo ye seswai ba be ba arotšwe ka malapa a bona e le dihlopha tše masome a mabedi a metšo ye mene tša banna ba lesome le ba babedi, sehlopha se sengwe le se sengwe se hlokometšwe ke moetapele wa sona. Ba be ba šielana ka modiro ka tsela ye:

1 Josefa wa lapa la Asafo

2 Gedalia

3 Sakure

4 Tseri

5 Netania

6 Bukia

7 Asarela

8 Jesaya

9 Matania

10 Shimi

11 Usiele

12 Hashabia

13 Shubaele

14 Matitia

15 Jerimote

16 Hanania

17 Joshbekasha

18 Hanani

19 Maloti

20 Eliata

21 Hotire

22 Gidalthi

23 Mahasiote

24 Romanti-Esere

26

Baleti ba Tempele

261Ye ke mediro ya banna ba e bego e le baleti ba Tempele. Kgorwaneng ya Korage e be e le Meshelemia, morwa wa Kore, wa lapa la Asafo. 2O be a na le barwa ba ba šupago. Šeba ka go hlatlamana ga bona: Sakaria, Jediaele, Sebadia, Jatniele, 3Elamo, Johanane le Elioenai.

4

26:4-5
2 Sam. 6:11
1 Dikr. 13:14
Le gona go be go le Obede-Edomo yo Modimo a mo šegofaditšego ka go mo fa barwa ba seswai. Šeba ka go hlatlamana ga bona: Shemaya, Josabade, Joage, Sakara, Netanele, 5Amiele, Isakara le Peuletai.

6-7Morwa wa Obede-Edomo, Shemaya, o ile a ba le barwa ba: Otni, Rafaele, Obede le Elsabade. E be e le banna ba ba bušago kgorwaneng ya gabobona ka lebaka la bogale bja bona bjo bogolo. BomorwarragoShemaya, e lego Elihu le Semakia, le bona e be e le bagale.

8Lapa la Obede-Edomo le be le na le banna ba bogale ba masome a a selelago le metšo ye mebedi ba mafolofolo mošomong wo.

9Lapa la Meshelemia lona le be le na le banna ba dinatla ba lesome le metšo ye seswai.

10Kgorwaneng ya Merari e be e le Hosa, yo a bego a na le barwa ba bane, e lego Shimri, yo tatagwe a ilego a mmea moetapele le ge e be e se leitšibolo, 11Hilkia, Tebalia le Sakaria. Ka moka ga bona e be e le banna ba lesome le metšo ye meraro ba lapa la Hosa ba e bego e le baleti ba Tempele.

12Baleti ba Tempele ba be ba arotšwe dihlopha, go ya ka malapa a bona, gomme ba be ba fiwa mediro Tempeleng ka wona mokgwa wo Balefi ba bangwe ba bego ba fiwa mediro. 13Lapa le lengwe le le lengwe, le legolo le le lennyane, le be le dira matengwa go bona gore ke lesoro lefe le le swanetšego go le leta. 14Matengwa a lesoro la ka bohlabela a swara Shelemia, gomme morwa wa gagwe, Sakaria, monna yo ka mehla a bego a na le dikeletšo tše botse, yena a swarwa ke a lesoro la ka leboa. 15Obede-Edomo a tanywa ke matengwa a lesoro la ka borwa, gomme barwa ba gagwe bona ba swarwa ke a diphapoši tša bobolokelo. 16Shupime le Hosa ba tanywa ke matengwa a lesoro la ka bodikela le la Shalekete tseleng ye e rotogago. Baleti ba be ba leta ka go šielana. 17Tsatši le lengwe le le lengwe baleti ba ba selelago ba be ba leta ka bohlabela, ka leboa ba bane, le ka borwa ba bane. Baleti ba bane ba be ba bewa diphapošing tša bobolokelo letšatši ka letšatši, ba babedi phapošing ye nngwe le ye nngwe. 18Kgauswi le kgoro ya ka bodikela go be go le baleti ba bane go ipata le tsela, mme ba babedi ba le kgorong yeo. 19Ke ka moo kgorwana ya Korage le ya Merari di bego di abetšwe mediro ka gona.

Mediro ye mengwe ya Tempeleng

20Balefi ba bangwe ba gabobona26:20 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Balefi ba bangwe ba gabobona” Seheberu se re “Balefi, Ahia”. ba be ba hlokometše polokelo ya Tempele le dikabelo tše di filwego Modimo. 21Ladane, yo mongwe wa barwa ba Gershone, e bile rakgolokhukhu wa malapa a mangwe gotee le la Jeiele, morwagwe. 22Barwa ba bangwe ba babedi ba Ladane, Setamo le Joele, ba be ba hlokometše polokelo ya Tempele.

23Go ditlogolo tša Amramo le tša Jitsara le tša Hebrone le tša Usiele, 24Shubaele wa kgorwana ya Gershome, morwa wa Moshe, e be e le yena yo mogolo a hlokometše polokelo ya Tempele. 25Ba lešika la Balefi ba gabo ba be ba tswalana le Eliesere ka Shelomite, morwa wa Sikri, Sikri morwa wa Joramo, Joramo morwa wa Jesaya, Jesaya morwa wa Rehabia, Rehabia morwa wa Eliesere. 26Shelomite le ba lapa la gagwe ba be ba hlokometše dikabelo ka moka tše Kgoši Dafida, le dihlogo tša malapa, le balaodi ba madira a sekete le ba a lekgolo, le balaodi ba bangwe ba bego ba di abetše Modimo. 27Ba ile ba tšea tše dingwe tše ba di thopilego ntweng ba di beela gore di šomišwe ka Tempeleng. 28Shelomite le ba lapa la gagwe ba be ba hlokometše tšohle tše di bego di beetšwe go šomišwa ka Tempeleng, gotee le dikabelo tše di bego di tlišitšwe ke moprofeta Samuele, le Kgoši Saulo, morwa wa Kishe, le Abnere, morwa wa Nere, le Joaba, morwa wa Tseruya.

Mediro ya Balefi ba bangwe

29Gare ga ditlogolo tša Jitsara, Kenania le barwa ba gagwe ba ile ba fiwa mediro ye e bego e sa amane le Tempele. E ile ya ba bangwaledi le baahlodi ba melato setšhabeng sa Israele.

30Gare ga ditlogolo tša Hebrone, Hashabia le ba makgolo a lesome le a a šupago ba meloko yabo, ka moka e le banna ba bokgoni, ba ile ba bewa go hlokomela tša sedumedi le tša pušo ka bodikela bja noka ya Jordane. 31Ka moka ga bona e be e le banna ba bokgoni medirong yeo. Jeria e be e le moetapele wa ditlogolo tša Hebrone. Ngwageng wa masome a mane wa ge Dafida e le kgoši go ile gwa nyakišišwa lešika le ditlogolo tša Hebrone, gomme bagale ba bagolo ba lapa leo ba hwetšwa ba dula kua Jasere, nageng ya Gileade. 32Kgoši Dafida a kgetha dihlogo tša malapa tša bokgoni tše dikete tše pedi le makgolo a a šupago melokong ya Jeria, gomme a ba bea gore ba hlokomele tša selegae le tša pušo mo Israele ka bohlabela bja noka ya Jordane, e lego naga ya Rubene le ya Gade le ya seripakgoro sa Manase sa ka bohlabela.

27

Peakanyo ya tša ntwa le tša pušo

271Le ke lenaneo la dihlogo tša malapa le balaodi ba bahlabani ba sekete le ba lekgolo le bahlankedi ba bona ba ba bego ba laola mediro ya mmušo. Kgwedi ye nngwe le ye nngwe ya ngwaga sehlopha se sengwe sa banna ba dikete tše masome a mabedi a metšo ye mene se be se tsena modirong se laolwa ke molaodi wa kgwedi yeo.

2-15Ba ba latelago e be e le balaodi ka go šielana ka dikgwedi:

Kgwedi ya mathomo: Jashobamo, morwa wa Sabdiele, yena e be e le wa kgorwana ya Peretse, gomme e le molaodi wa balaodi ba kgwedi yeo

Kgwedi ya bobedi: Dodai, setlogolo sa Ahoage, letsogo la gagwe e be e le Miklote27:2-15 Mohlomongwe go swanetše go balwa “letsogo ... Miklote” Seheberu ga se kwagale gabotse.

Kgwedi ya boraro: Benaya, morwa wa moetapele wa baprista, Joyada. Benaya e be e le mogale wa “Ba Masome a Mararo”, e bile e le moetapele wa bona. Morwa wa gagwe, Amisabade, le yena o ile a mo latela ya ba molaodi wa sehlopha seo

Kgwedi ya bone: Asahele, morwarragoJoaba. Sebadia, morwagwe, o ile a mo latela

Kgwedi ya bohlano: Shamhute, setlogolo sa Jitsara

Kgwedi ya boselela: Ira wa Tekoa, morwa wa Ikeshe

Kgwedi ya bošupa: Heletse, Moefraime wa Pelone

Kgwedi ya seswai: Sibekai wa Husha, e be e le wa kgorwana ya Serage

Kgwedi ya senyane: Abiesere wa Anathote, nageng ya kgoro ya Benjamene

Kgwedi ya lesome: Maharai wa Netofa, e be e le wa kgorwana ya Serage

Kgwedi ya lesome le e tee: Benaya wa Piratone, nageng ya kgoro ya Efraime

Kgwedi ya lesome le tše pedi: Heldai wa Netofa, yena e be e le setlogolo sa Otniele

Taolo ya dikgoro tša Israele

16-22Le ke lenaneo la baokamedi ba dikgoro tša Israele

Kgoro Mookamedi
Rubene Eliesere, morwa wa Sikri
Simeone Shefatia, morwa wa Maaka
Lefi Hashabia, morwa wa Kemuele
Arone Tsadoko
Juda Elihu, yo mongwe wa bomorwarragoKgoši Dafida
Isakara Omri, morwa wa Mikaele
Sebulone Jishmaya, morwa wa Obadia
Naftali Jerimote, morwa wa Asriele
Efraime Hoshea, morwa wa Asasia
Seripakgoro sa Manase sa ka bodikela Joele, morwa wa Pedaya
Seripakgoro sa Manase sa ka bohlabela Jido, morwa wa Sakaria
Benjamene Jaasiele, morwa wa Abnere
Dane Asarele, morwa wa Jerohamo

23

27:23
Gen. 15:5
22:17
26:4
Kgoši Dafida o ile a se ke a bala batho ba ba bego ba se ba fihlela mengwaga ye masome a mabedi le motšo o tee, ka lebaka la gore Morena o be a itše o tla atiša setšhaba sa Israele bjalo ka dinaledi legodimong. 24
27:24
2 Sam. 24:15
1 Dikr. 21:1-14
Joaba, yo mmagwe e bego e le Tseruya, o ile a thoma go bala setšhaba, eupša a se ke a fetša, ka gobane Modimo o ile a galefela Baisraele ka ge Dafida a be a laetše gore ba balwe, ka gona gwa se ke gwa ngwalwa ka pukung ya ditaba tša mmušo wa Kgoši Dafida gore ke ba bakae.

Bahlokomedi ba dilo tša mošate

25-31Asmabethe, morwa wa Adiele, o be a hlokometše mahumo a kgoši ao a bego a le mošate;

Jonathane, morwa wa Usia, o be a hlokometše mahumo a kgoši ao a bego a le metseng le metsaneng le dibong;

Esri, morwa wa Kelube, o be a hlokometše ba ba šomago mašemong;

Shimi wa Rama o be a hlokometše dirapa tša merara;

Sabdi wa Shefamo o be a hlokometše diterebe tša go dira beine;

Baale-Hanane wa Gedere o be a hlokometše mehlware le mego nagengtlase;

Joase o be a hlokometše makhura a mohlware a a bolokilwego;

Shitrai wa Sharone o be a hlokometše dikgomo tša molaleng wa Sharone;

Shafate, morwa wa Adlai, o be a hlokometše dikgomo tša melaleng ye mengwe;

Obile, Moishmaele, o be a hlokometše dikamela;

Jegdeya wa Meronote o be a hlokometše dipokolo;

Jasise, Mohagare, o be a hlokometše dihuswane.

Baeletši ba Dafida

32Rangwane wa Dafida, Jonathane, e be e le moeletši yo bohlale wa go rutega. Yena le Jehiele, morwa wa Hakmone, ba be ba hlokometše go ruta barwa ba kgoši. 33Ahitofele e be e le moeletši wa kgoši, gomme Hushai, Moaraki, e le mogwera yo mogolo wa kgoši. 34Ka morago ga lehu la Ahitofele, Abiatare le Joyada, morwa wa Benaya, e ile ya ba baeletši ba kgoši. Joaba e be e le molaodi wa madira.