Sepedi 2000 (NSO00)
23

231

23:1
1 Dikg. 1:1-40
Ge Dafida a šetše a tšofetše kudu, o ile a bea morwa wa gagwe, Solomone, kgoši ya Israele.

Modiro wa Balefi

2Kgoši Dafida a kgobokanya baetapele ka moka ba Baisraele le baprista le Balefi. 3A bala Balefi ka moka ba banna ba mengwaga ye masome a mararo le go feta fao. Ka moka ga bona ya ba ba dikete tše masome a mararo le tše seswai. 4Kgoši a bea ba dikete tše masome a mabedi le tše nne bahlokomedi ba mediro ya Tempele, ba dikete tše di selelago bangwaledi le baahlodi ba melato, 5ba dikete tše nne baleti ba masoro, le ba dikete tše nne batumiši ba Morena ba go letša diletšo tše kgoši a bego a di nyaketše morero woo.

6Dafida a arola Balefi dihlopha tše tharo go ya ka dikgorwana tša bona tše di latelago: ya Gershone, ya Kehate, le ya Merari.

7Gershone o be a na le barwa ba babedi, e lego Ladane le Shimi. 8Ladane a ba le barwa ba bararo, e lego Jehiele, Setamo le Joele, 9ba e ilego ya ba mantona a dikgorwana tše di tšwilego go Ladane. Shimi o ile a ba le barwa ba bararo, e lego Shelomite, Hasiele le Harane.23:9 “Shimi ... Harane” Go tswalana ga ba lapa le le barwa ba Shimi mo go temana 10 ga go kwešišege gabotse. 10-11Shimi o be a na le barwa ba bane. Bona šeba ka go hlatlamana ga bona: Jahate, Sisa, Jeushe le Beria. Jeushe le Beria ba ile ba se ke ba ba le ditlogolo tše ntši, ka fao ba balwa gore ke kgorwana e tee.

12Kehate o be a na le barwa ba bane, e lego Amramo, Jitsara, Hebrone le Usiele. 13

23:13
Eks. 28:1
Barwa ba Amramo e bile Arone le Moshe. Arone le ditlogolo tša gagwe ba ile ba hlaolelwa gore ba tle ba dire modiro wa ka Felo mo Gokgethwakgethwa go ya go ile, gore ba tšhume seorelo tirelong ya Morena, gore ba mo hlankele, le gore ba šegofatše batho ka leina la gagwe go iša ka go sa felego. 14Eupša barwa ba Moshe, monna wa Modimo, bona ba be ba balwa le Balefi. 15Moshe o be a na le barwa ba: Gershome le Eliesere. 16Moetapele wa barwa ba Gershome e be e le Shubaele. 17Eliesere o be a na le morwa o tee fela, Rehabia, eupša Rehabia yena a ba le ditlogolo tše ntši gomme ya ba hlogo ya tšona.

18Jitsara o be a na le morwa, Shelomite, yena lentona la kgorwana yeo ya Kehate. 19Hebrone a ba le barwa ba bane, e lego Jeria, Amaria, Jahasiele le Jekamamo. 20Usiele o be a na le barwa ba babedi, e lego Mika le Jishia.

21Merari o be a na le barwa ba: Magli le Mushi. Magli a ba le barwa ba: Eleasara le Kishe, 22fela Eleasara yena a hwa a se ne morwa, a na le barwedi fela. Barwedi ba gagwe ba nyalwa ke barwa ba Kishe, rangwane wa bona. 23Mushi o ile a ba le barwa ba bararo, e lego Magli, Edere le Jeremote.

24Tšeo ke tšona ditlogolo tša Lefi ka dikgorwana le dihlogo tša malapa, yo mongwe le yo mongwe wa bona a ngwadišitšwe ka leina la gagwe. Mang le mang wa bona, wa mengwaga ye masome a mabedi le go feta fao, o be a na le se a swanetšego go se dira modirong wa Tempele ya Morena.

25Dafida a re: “Morena Modimo wa Israele o agišitše setšhaba sa gagwe nageng ye, mme yena o tla dula mo Jerusalema go ya go ile. 26

23:26
Doit. 10:8
Ka gona go ka se hlwe go sa nyakega gore Balefi ba rwale Tente ya bodulo bja Morena le ditlabakelo ka moka tše di šomišwago tirelong.” 27Go ya ka ditaelo tša Dafida tša mafelelo Balefi ka moka ba be ba ngwadišetšwa modiro ge ba na le mengwaga ye masome a mabedi, 28
23:28-32
Num. 3:5-9
gomme ba fiwa mediro ye: go thuša baprista ba lešika la Arone tirelong ya Tempeleng, go hlokomela dikgoro le diphapoši tša Tempele, le go hlwekišetša dilo tšohle tše kgethwa tirelo; 29go hlokomela dinkgwa tše di abetšwego Morena, bupi bja dikabelo tša bupi, dinkgwana tša diphaphathiana tše di dirilwego ntle le komelo, dikabelo tša go pakwa, le bupi bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware; go ela dihlabelo le dikabelo tša Tempeleng; 30go tumiša le go godiša Morena mesong le mantšiboeng a mangwe le a mangwe, 31le ge dihlabelo tša Morena di tšhungwa ka Sabatha le ka Monyanya wa Lebalana le menyanyeng ye mengwe. Go ile gwa bewa melao ya gore Balefi ba ba swanetšego go dira modiro woo ka dinako tše di beilwego e be ba bakae. Balefi ba fiwa modiro wa go hlankela Morena go ya go ile. 32Ba ile ba fiwa mošomo wa go hlokomela Tente ya bodulo bja Morena le Tempele, le go thuša meloko ya bona, e lego baprista ba lešika la Arone, tirelong ya ka Tempeleng.

24

Modiro wa baprista

241Ditlogolo tša Arone le tšona di ile tša arolwa dihlopha. Arone o be a na le barwa ba: Nadaba, Abihu, Eleasara le Ithamara. 2

24:2
Lef. 10:1-2
Nadaba le Abihu ba ile ba hlokafala ba se na bana pele tatagobona a hlokafala. Ka gona bomorwarragobona, Eleasara le Ithamara, ya ba baprista. 3Kgoši Dafida a beakanya ditlogolo tša Arone ka dihlopha go ya ka mediro ya bona, a thušwa ke Tsadoko, setlogolo sa Eleasara, le Ahimeleke, setlogolo sa Ithamara. 4Ditlogolo tša Eleasara di ile tša arolwa dihlopha tše lesome le tše di selelago, mola tša Ithamara tšona di arolwa tše seswai. Seo se ile sa dirwa ka gobane go be go na le dihlogo tša malapa tše ntši gare ga ditlogolo tša Eleasara. 5Ka ge go be go na le bahlankedi ba Tempele le baetapele go tša sedumedi gare ga ditlogolo tša Eleasara le tša Ithamara, mediro e be e abaganwa ka go dira matengwa. 6Ditlogolo tša Eleasara le tša Ithamara di be di šielana ka go dira matengwa. Ka morago di be di ngwadišwa ke Shemaya, morwa wa Netanele, yena mongwaledi wa Molefi. Kgoši le bakgomana ba gagwe le moprista Tsadoko le Ahimeleke, morwa wa Abiatare, le dihlogo tša malapa a baprista le tša malapa a Balefi, ka moka ba be ba eba gona ge ba ngwadišwa.

7-18Dihlopha tšeo tša malapa tše masome a mabedi a metšo ye mene di be di latelana ka mokgwa wo ge di abagana mediro:

1 Joyaribe

2 Jedaya

3 Harime

4 Seorime

5 Malkia

6 Miyamine

7 Hakotse

8 Abia

9 Jeshua

10 Shekania

11 Eliashibe

12 Jakime

13 Hupa

14 Jeshebabe

15 Bilga

16 Imere

17 Hesire

18 Pitsetse

19 Petagia

20 Jeheskele

21 Jakine

22 Gamule

23 Delaya

24 Maasia

19Ba be ba šielana ka mokgwa woo ge ba yo phetha mediro ya bona ya ka Tempeleng. Mediro yeo e be e hlomilwe ke rakgolokhukhu wa bona, Arone, ka moo Morena Modimo wa Israele a bego a mo laetše ka gona.

Lenaneo la Balefi

20Tše ke dihlogo tše dingwe tša malapa a lešika la Lefi:

Shubaele, setlogolo sa Amramo; Jegdeya, setlogolo sa Shubaele;

21Jishia, setlogolo sa Rehabia;

22Shelomite, setlogolo sa Jitsara, Jahate, setlogolo sa Shelomite;

23Jeria, Amaria, Johasiele le Jekamamo, barwa ba Hebrone, ka go hlatlamana ga bona;

24Mika, setlogolo sa Usiele; Shamire, setlogolo sa Mika;

25Sakaria, setlogolo sa Jishia, morwarragoMika;

26Magli, Mushi le Jaasia, ditlogolo tša Merari. 27Jaasia o ile a ba le barwa ba: Shohamo, Sakure le Ibri. 28-29Magli a ba le barwa ba: Eleasara le Kishe. Eleasara a se ke a ba le barwa, fela Kishe a ba le morwa, e lego Jeragmeele. 30Mushi o ile a ba le barwa ba: Magli, Edere le Jeremote.

Ao e be e le malapa a Balefi.

31Hlogo ya lapa le lengwe le le lengwe gotee le yo mongwe wa bomorwarragwe ba be ba dira matengwa gore ba bone gore ke mediro efe ye e kgethetšwego bona, go no swana le ka moo meloko ya bobona, e lego baprista ba lešika la Arone, e bego e dira ka gona. Kgoši Dafida le Tsadoko le Ahimeleke le dihlogo tša malapa a baprista le a Balefi ba be ba eba gona ge go dirwa matengwa.

25

Baletši le baopedi ba ka Tempeleng

251Kgoši Dafida le baetapele ba tirelo ba ile ba kgethela dikgorwana tše di latelago ditirelo tša thapelo: Asafo, Hemane le Jedutune. Ba be ba swanetše go bega se Modimo a se nyakago mola ba letša dikgapa, diharepa le masenkana. Le le latelago ke lenaneo la batho ba ba bego ba kgethetšwe ditirelo tša thapelo le modiro wo sehlopha se sengwe le se sengwe se bego se swanetše go o dira:

2Barwa ba Asafo: Sakure, Josefa, Netania le Asarela. Ba be ba laolwa ke Asafo yo a bego a bega se Modimo a se nyakago nako ye nngwe le ye nngwe ge kgoši a laela.

3Barwa ba ba selelago ba Jedutune: Gedalia, Tseri, Jesaya, Shimi, Hashabia le Matitia. Ba be ba laolwa ke tatagobona yo a bego a bega se Modimo a se nyakago a letša sekgapa, le gona a reta Morena mme a mo tumiša.

4Barwa ba Hemane: Bukia, Matania, Usiele, Shubaele, Jerimote, Hanania, Hanani, Eliata, Gidalthi, Romanti-Esere, Joshbekasha, Maloti, Hotire le Mahasiote. 5Modimo o ile a fa Hemane, moprofeta wa kgoši, barwa bao ba lesome le metšo ye mene le barwedi ba bararo, ka moo a bego a boletše ka gona, gore a tle a dire gore Hemane a be le serithi. 6Barwa bao ba gagwe ka moka ba be ba letša diharepa le dikgapa le masenkana ge go opelwa tirelong ya Tempele. Ba be ba laolwa ke yena tatagobona. Ge e le Asafo le Jedutune le Hemane bona ba be ba laolwa ke kgoši.

7Banna ba ba masome a mabedi a metšo ye mene, ka moka e be e le ditsebi tša mediro ya tšona, gomme Balefi ba gabobona e le diopedi tše di rutilwego. Ka moka e be e le banna ba makgolo a mabedi le masome a seswai le metšo ye seswai.

8Ba be ba dira matengwa gore ba tle ba tsebe gore mang o swanetše go dira modiro ofe, bafsa le batšofadi, batsebi ba mediro le ba ba sa ithutago.

9-31Banna ba ba makgolo a mabedi le masome a seswai le metšo ye seswai ba be ba arotšwe ka malapa a bona e le dihlopha tše masome a mabedi a metšo ye mene tša banna ba lesome le ba babedi, sehlopha se sengwe le se sengwe se hlokometšwe ke moetapele wa sona. Ba be ba šielana ka modiro ka tsela ye:

1 Josefa wa lapa la Asafo

2 Gedalia

3 Sakure

4 Tseri

5 Netania

6 Bukia

7 Asarela

8 Jesaya

9 Matania

10 Shimi

11 Usiele

12 Hashabia

13 Shubaele

14 Matitia

15 Jerimote

16 Hanania

17 Joshbekasha

18 Hanani

19 Maloti

20 Eliata

21 Hotire

22 Gidalthi

23 Mahasiote

24 Romanti-Esere