Sepedi 2000 (NSO00)
21

Dafida o bala setšhaba

(2 Sam. 24:1-25)

211Sathane o kile a tsogela setšhaba sa Israele maatla gomme a hlohleletša Dafida gore a bale setšhaba. 2Dafida a laela Joaba le balaodi ba bangwe a re: “Sepelang le yo bala Baisraele ka moka go tloga Beresheba go ba go yo fihla Dane, gomme le tle le mpegele gore ke tsebe gore ke ba bakae.”

3Joaba a mo fetola a re: “A Morena a atiše setšhaba sa Israele galekgolo! Kgoši, mong wa ka, ka moka ke bahlanka ba gago. Ke ka lebaka lang o nyaka go dira taba yeo mme wa obiša setšhaba molato?” 4Eupša kgoši a gapeletša Joaba gore a phethe taelo yeo ya gagwe. Joaba a tšwa a sepela le naga ka moka ya Israele, mme ka morago a boela Jerusalema. 5A begela Kgoši Dafida palo ya banna ba e ka bago bahlabani: Baisraele ba dikete tše makgolo a lesome le le le tee, le Bajuda ba dikete tše makgolo a mane le tše masome a a šupago. 6Ka ge Joaba a be a tenwa ke taelo yeo ya kgoši o ile a se ke a bala banna ba kgoro ya Lefi le ya Benjamene.

7Modimo a selekwa ke seo se dirilwego, ka gona a otla Baisraele. 8Dafida a re go Modimo: “Ke dirile sebe se segolo ka taba ye! Hle, ntshwarele. Ke dirile taba ya botlatla.”

9Ke moo Morena a itšego go Gade, moprofeta wa Dafida: 10“Sepela o yo botša Dafida gore a ikgethele e tee tabeng tše tharo tše ke tlago mmotša tšona. Ke tla dira se a tlago se kgetha.”

11Gade a ya go Dafida, a mmotša se Morena a se boletšego, a ba a mmotšiša a re: “O kgetha eng mo go tše tharo tše: 12mengwaga ye meraro ya tlala, goba dikgwedi tše tharo o tšhaba manaba a gago a a go hlomerego a nyaka go go bolaya, goba matšatši a mararo ao ka ona o tlago hlaselwa ka tšhoša ya Morena, le bolwetši bja leuba nageng ya gago, mola morongwa wa gagwe yena a le gare a lobiša gohle nageng ya Israele? Bjale gopodišiša taba tše, gomme o mpotše gore ke fetole yo a nthomilego ke reng.”

13Dafida a fetola Gade a re: “Ke mo tlalelong ye kgolo! Eupša ga ke nyake go otlwa ke batho. A Morena e be yena yo a nkotlago, ka gobane o na le kgaugelo.”

14Ka gona Morena a romela bolwetši bja leuba setšhabeng sa Israele, gomme gwa hwa batho ba dikete tše masome a a šupago. 15Ka morago a roma morongwa gore a yo fediša Jerusalema, eupša ya re a sa bolaya batho ba Jerusalema Morena a di bona gomme a kwela batho bohloko, a re go yena: “Ema! Go lekane!” Morongwa yoo o be a eme seboeng sa Arauna, Mojebuse.

16Dafida a lebelela godimo, a bona morongwa yoo a eme moyeng a swere tšhoša ka letsogo a šupile Jerusalema ka yona. Ke moka Dafida le baetapele ba setšhaba ba itahlela fase ka difahlego ba apere tša go ilela. 17Dafida a rapela Modimo a re: “Ke nna yo ke dirilego sebe. Ke nna yo ke phošitšego. Ke nna yo ke laetšego gore setšhaba se balwe. Batho ba bona ba dirile eng? Morena wa ka, hle, otla nna le lapa la ka, o se ke wa otla setšhaba se sa gago ka bolwetši bjo bja leuba.”

18Morongwa wa Morena a botša Gade gore a laele Dafida gore a ye a agele Morena aletare seboeng sa Arauna. 19Dafida a ya moo seboeng bjalo ka ge Gade a be a mmoditše a laetšwe ke Morena. 20Moo seboeng Arauna o be a fola mabele. Ge a retologa a bona morongwa, gomme barwa ba gagwe ba bane ba ba bego ba na le yena ba utama. 21Kgoši Dafida a tla go Arauna; Arauna ge a gadima a mmona. A tloga seboeng a yo obamela Dafida. 22Dafida a re go yena: “Nthekišetše seboa sa gago gore ke tle ke kgone go agela Morena aletare go sona gomme ke fediše bolwetši bja leuba. Ke tla go lefa theko ya sona.”

23Arauna a re: “Se tšee, kgoši, mong wa ka, gomme o dire se o se nyakago ka sona. Dikgomo šedi tše o kago dira dihlabelo tša go tšhungwa ka moka ka tšona, le selei sa go fola sese se o kago dira dikgong ka sona, le mabele a o kago dira kabelo ya dijo ka ona šea. Tšohle tše ke go fa tšona.”

24Kgoši a mo fetola a re: “Aowaa, ke tla go lefa theko ya tšona. Nka se direle Morena sehlabelo ka dilo tša gago ke se ka di reka ka selo.” 25Gomme a reka seboa go Arauna ka dipapetlana tša gauta tše makgolo a a selelago. 26A agela Morena aletare fao gomme a dira dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le tša kagišano. A rapela, gomme Morena a mo araba ka go romela mollo o etšwa legodimong wa tšhuma dihlabelo tšeo moo aletareng.

27Morena a botša morongwa yola gore a boetše tšhoša ya gagwe segatleng, gomme morongwa a e boetša. 28Dafida a bona ka seo gore Morena o kwele thapelo ya gagwe, ka gona a fela a dira dihlabelo aletareng seboeng sa Arauna. 29Tente ya bodulo bja Morena ye Moshe a bego a e dirile kua lešokeng le aletare ya dihlabelo di be di sa le lefelong la tirelo ntotomeng kua Gibeone ka nako yeo; 30eupša Dafida o be a sa kgone go ya gona go yo khunamela Morena, ka gobane o be a boifa tšhoša ya morongwa wa Morena.

22

221Ka gona Dafida a re: “Mo ke mo go tlago ba Tempele ya Morena Modimo. Ye ke aletare ye setšhaba sa Israele se tlago dira dihlabelo godimo ga yona.”

Go itokišetšwa go aga Tempele

2Kgoši Dafida a laela bafaladi ka moka bao ba bego ba dula nageng ya Israele gore ba kgobokane, gomme a ba fa mošomo. Ba bangwe ba bona ba betla maswika a go tlo aga Tempele. 3A tliša tshipi ye ntši ya go tlo dira dikokotela le ditswalelo tša masoro le dikgwega, le mphiri wo montši wo o bego o ka se elwe. 4Le gona go be go na le dikota tša mosedere tše motho a bego a ka se di bale, ka gobane batho ba Tirose le ba Sidone ba be ba di tlišetša Dafida ka bontši. 5Dafida ka pelong a re: “Tempele ye morwa wa ka, Solomone, a tlago e agela Morena e swanetše go ba ye botsebotse mme e tume lefaseng ka moka. Eupša e sa le yo mofsa gomme ga a ne temogo, ka gona a e be nna ke mo nyakelago tša go e aga.” Ka fao Dafida a kgobokanya dikago tše ntši pele ga ge a ehwa.

6A roma motseta gore a bitše Solomone, morwagwe, gomme a mo laela gore a agele Morena Modimo wa Israele tempele. 7

22:7-10
2 Sam. 7:1-16
1 Dikr. 17:1-14
Dafida a re go yena: “Morwa wa ka, ke be ke nyakile go aga tempele gore ke hlomphe Morena Modimo wa ka. 8Eupša Morena a mpotša gore ke bolaile batho ba bantši, le gore ke lwele dintwa tše kgolo. Ka gona, ka lebaka la madi a mantši a ke a tšholotšego a se ke a rata gore nna ke mo agele tempele. 9A re go nna: ‘O tla ba le morwa yo e tlago ba motho wa khutšo, ka gobane ke tla dira gore a phele ka khutšo le manaba a gagwe ka moka a a mo potapotilego. Leina la gagwe e tla ba Solomone,22:9 “Solomone” Leina le le bopilwe ka lentšu la Seheberu “shalom” le le rago “khutšo le boiketlo”. ka gobane pušong ya gagwe ke tla dira gore Israele e be le khutšo le boiketlo. 10Yena o tla nkagela tempele. E tla ba morwa wa ka, gomme nna ka ba tatagwe. Ba lešika la gagwe ba tla buša Israele go ya go ile.’ ”

11Dafida a tšwela pele a re: “Bjale, ngwanaka, a Morena Modimo wa gago a be le wena gomme a phethe kholofetšo ya gagwe, mme a go atlegiše o mo agele tempele. 12Hle, a Morena Modimo wa gago a go fe tlhaologanyo le bohlale gore o tle o buše Israele ka go phetha melao ya gagwe. 13

22:13
Josh. 1:6-9
Ge o ka botegela go phetha melao le ditaelo tše Morena a di filego Baisraele ka Moshe, o tla atlega. O be le sebete, o tie, gomme o se ke wa boifa goba wa nolega moko. 14Ge e le mabapi le Tempele gona, ke itapišitše ka kgobokanya gauta ya dikilokramo tše dimilione tše tharo le silibera ya dikilokramo tše dimilione tše masome a mararo gore di tle di šomišwe ge go agwa Tempele. Ntle le moo, go sa na le mphiri le tshipi ye ntši ye e ka se elwego. Le gona ke na le dikota le maswika, eupša o swanetše go di oketša. 15O na le bašomi ba bantši: banna ba ba kago šoma kua meepong ya maswika, babetli ba maswika le ba dikota, le banna ba bantši ba ba kgonago dilo tša mehutahuta bao ba ka šomago ka 16gauta, silibera, mphiri le tshipi. Bjale thoma modiro, gomme Morena a be le wena.”

17Dafida a laela baetapele ka moka ba Israele gore ba thuše Solomone. 18A re: “Morena Modimo wa lena o bile le lena gomme o dirile gore le be le khutšo ka gohle. O gafetše ditšhaba tše di bego di dula mo nageng ye diatleng tša ka, gomme bjale ditšhaba tšeo di fentšwe ke Morena le ke lena, setšhaba sa gagwe. 19Bjale le ineeleng go Morena Modimo wa lena ka dipelo tša lena ka moka le ka moya wa lena ka moka. Thomang go aga ngwako wo mokgethwa wa Morena Modimo, gore le tle le tsenye Polokelo ya Kgwerano ya Morena gotee le dibjana tše dingwe tše kgethwa ka gare ga ngwako woo le tlago o agela go khunamela Morena ka go wona.”

23

231

23:1
1 Dikg. 1:1-40
Ge Dafida a šetše a tšofetše kudu, o ile a bea morwa wa gagwe, Solomone, kgoši ya Israele.

Modiro wa Balefi

2Kgoši Dafida a kgobokanya baetapele ka moka ba Baisraele le baprista le Balefi. 3A bala Balefi ka moka ba banna ba mengwaga ye masome a mararo le go feta fao. Ka moka ga bona ya ba ba dikete tše masome a mararo le tše seswai. 4Kgoši a bea ba dikete tše masome a mabedi le tše nne bahlokomedi ba mediro ya Tempele, ba dikete tše di selelago bangwaledi le baahlodi ba melato, 5ba dikete tše nne baleti ba masoro, le ba dikete tše nne batumiši ba Morena ba go letša diletšo tše kgoši a bego a di nyaketše morero woo.

6Dafida a arola Balefi dihlopha tše tharo go ya ka dikgorwana tša bona tše di latelago: ya Gershone, ya Kehate, le ya Merari.

7Gershone o be a na le barwa ba babedi, e lego Ladane le Shimi. 8Ladane a ba le barwa ba bararo, e lego Jehiele, Setamo le Joele, 9ba e ilego ya ba mantona a dikgorwana tše di tšwilego go Ladane. Shimi o ile a ba le barwa ba bararo, e lego Shelomite, Hasiele le Harane.23:9 “Shimi ... Harane” Go tswalana ga ba lapa le le barwa ba Shimi mo go temana 10 ga go kwešišege gabotse. 10-11Shimi o be a na le barwa ba bane. Bona šeba ka go hlatlamana ga bona: Jahate, Sisa, Jeushe le Beria. Jeushe le Beria ba ile ba se ke ba ba le ditlogolo tše ntši, ka fao ba balwa gore ke kgorwana e tee.

12Kehate o be a na le barwa ba bane, e lego Amramo, Jitsara, Hebrone le Usiele. 13

23:13
Eks. 28:1
Barwa ba Amramo e bile Arone le Moshe. Arone le ditlogolo tša gagwe ba ile ba hlaolelwa gore ba tle ba dire modiro wa ka Felo mo Gokgethwakgethwa go ya go ile, gore ba tšhume seorelo tirelong ya Morena, gore ba mo hlankele, le gore ba šegofatše batho ka leina la gagwe go iša ka go sa felego. 14Eupša barwa ba Moshe, monna wa Modimo, bona ba be ba balwa le Balefi. 15Moshe o be a na le barwa ba: Gershome le Eliesere. 16Moetapele wa barwa ba Gershome e be e le Shubaele. 17Eliesere o be a na le morwa o tee fela, Rehabia, eupša Rehabia yena a ba le ditlogolo tše ntši gomme ya ba hlogo ya tšona.

18Jitsara o be a na le morwa, Shelomite, yena lentona la kgorwana yeo ya Kehate. 19Hebrone a ba le barwa ba bane, e lego Jeria, Amaria, Jahasiele le Jekamamo. 20Usiele o be a na le barwa ba babedi, e lego Mika le Jishia.

21Merari o be a na le barwa ba: Magli le Mushi. Magli a ba le barwa ba: Eleasara le Kishe, 22fela Eleasara yena a hwa a se ne morwa, a na le barwedi fela. Barwedi ba gagwe ba nyalwa ke barwa ba Kishe, rangwane wa bona. 23Mushi o ile a ba le barwa ba bararo, e lego Magli, Edere le Jeremote.

24Tšeo ke tšona ditlogolo tša Lefi ka dikgorwana le dihlogo tša malapa, yo mongwe le yo mongwe wa bona a ngwadišitšwe ka leina la gagwe. Mang le mang wa bona, wa mengwaga ye masome a mabedi le go feta fao, o be a na le se a swanetšego go se dira modirong wa Tempele ya Morena.

25Dafida a re: “Morena Modimo wa Israele o agišitše setšhaba sa gagwe nageng ye, mme yena o tla dula mo Jerusalema go ya go ile. 26

23:26
Doit. 10:8
Ka gona go ka se hlwe go sa nyakega gore Balefi ba rwale Tente ya bodulo bja Morena le ditlabakelo ka moka tše di šomišwago tirelong.” 27Go ya ka ditaelo tša Dafida tša mafelelo Balefi ka moka ba be ba ngwadišetšwa modiro ge ba na le mengwaga ye masome a mabedi, 28
23:28-32
Num. 3:5-9
gomme ba fiwa mediro ye: go thuša baprista ba lešika la Arone tirelong ya Tempeleng, go hlokomela dikgoro le diphapoši tša Tempele, le go hlwekišetša dilo tšohle tše kgethwa tirelo; 29go hlokomela dinkgwa tše di abetšwego Morena, bupi bja dikabelo tša bupi, dinkgwana tša diphaphathiana tše di dirilwego ntle le komelo, dikabelo tša go pakwa, le bupi bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware; go ela dihlabelo le dikabelo tša Tempeleng; 30go tumiša le go godiša Morena mesong le mantšiboeng a mangwe le a mangwe, 31le ge dihlabelo tša Morena di tšhungwa ka Sabatha le ka Monyanya wa Lebalana le menyanyeng ye mengwe. Go ile gwa bewa melao ya gore Balefi ba ba swanetšego go dira modiro woo ka dinako tše di beilwego e be ba bakae. Balefi ba fiwa modiro wa go hlankela Morena go ya go ile. 32Ba ile ba fiwa mošomo wa go hlokomela Tente ya bodulo bja Morena le Tempele, le go thuša meloko ya bona, e lego baprista ba lešika la Arone, tirelong ya ka Tempeleng.