Sepedi 2000 (NSO00)
21

Dafida o bala setšhaba

(2 Sam. 24:1-25)

211Sathane o kile a tsogela setšhaba sa Israele maatla gomme a hlohleletša Dafida gore a bale setšhaba. 2Dafida a laela Joaba le balaodi ba bangwe a re: “Sepelang le yo bala Baisraele ka moka go tloga Beresheba go ba go yo fihla Dane, gomme le tle le mpegele gore ke tsebe gore ke ba bakae.”

3Joaba a mo fetola a re: “A Morena a atiše setšhaba sa Israele galekgolo! Kgoši, mong wa ka, ka moka ke bahlanka ba gago. Ke ka lebaka lang o nyaka go dira taba yeo mme wa obiša setšhaba molato?” 4Eupša kgoši a gapeletša Joaba gore a phethe taelo yeo ya gagwe. Joaba a tšwa a sepela le naga ka moka ya Israele, mme ka morago a boela Jerusalema. 5A begela Kgoši Dafida palo ya banna ba e ka bago bahlabani: Baisraele ba dikete tše makgolo a lesome le le le tee, le Bajuda ba dikete tše makgolo a mane le tše masome a a šupago. 6Ka ge Joaba a be a tenwa ke taelo yeo ya kgoši o ile a se ke a bala banna ba kgoro ya Lefi le ya Benjamene.

7Modimo a selekwa ke seo se dirilwego, ka gona a otla Baisraele. 8Dafida a re go Modimo: “Ke dirile sebe se segolo ka taba ye! Hle, ntshwarele. Ke dirile taba ya botlatla.”

9Ke moo Morena a itšego go Gade, moprofeta wa Dafida: 10“Sepela o yo botša Dafida gore a ikgethele e tee tabeng tše tharo tše ke tlago mmotša tšona. Ke tla dira se a tlago se kgetha.”

11Gade a ya go Dafida, a mmotša se Morena a se boletšego, a ba a mmotšiša a re: “O kgetha eng mo go tše tharo tše: 12mengwaga ye meraro ya tlala, goba dikgwedi tše tharo o tšhaba manaba a gago a a go hlomerego a nyaka go go bolaya, goba matšatši a mararo ao ka ona o tlago hlaselwa ka tšhoša ya Morena, le bolwetši bja leuba nageng ya gago, mola morongwa wa gagwe yena a le gare a lobiša gohle nageng ya Israele? Bjale gopodišiša taba tše, gomme o mpotše gore ke fetole yo a nthomilego ke reng.”

13Dafida a fetola Gade a re: “Ke mo tlalelong ye kgolo! Eupša ga ke nyake go otlwa ke batho. A Morena e be yena yo a nkotlago, ka gobane o na le kgaugelo.”

14Ka gona Morena a romela bolwetši bja leuba setšhabeng sa Israele, gomme gwa hwa batho ba dikete tše masome a a šupago. 15Ka morago a roma morongwa gore a yo fediša Jerusalema, eupša ya re a sa bolaya batho ba Jerusalema Morena a di bona gomme a kwela batho bohloko, a re go yena: “Ema! Go lekane!” Morongwa yoo o be a eme seboeng sa Arauna, Mojebuse.

16Dafida a lebelela godimo, a bona morongwa yoo a eme moyeng a swere tšhoša ka letsogo a šupile Jerusalema ka yona. Ke moka Dafida le baetapele ba setšhaba ba itahlela fase ka difahlego ba apere tša go ilela. 17Dafida a rapela Modimo a re: “Ke nna yo ke dirilego sebe. Ke nna yo ke phošitšego. Ke nna yo ke laetšego gore setšhaba se balwe. Batho ba bona ba dirile eng? Morena wa ka, hle, otla nna le lapa la ka, o se ke wa otla setšhaba se sa gago ka bolwetši bjo bja leuba.”

18Morongwa wa Morena a botša Gade gore a laele Dafida gore a ye a agele Morena aletare seboeng sa Arauna. 19Dafida a ya moo seboeng bjalo ka ge Gade a be a mmoditše a laetšwe ke Morena. 20Moo seboeng Arauna o be a fola mabele. Ge a retologa a bona morongwa, gomme barwa ba gagwe ba bane ba ba bego ba na le yena ba utama. 21Kgoši Dafida a tla go Arauna; Arauna ge a gadima a mmona. A tloga seboeng a yo obamela Dafida. 22Dafida a re go yena: “Nthekišetše seboa sa gago gore ke tle ke kgone go agela Morena aletare go sona gomme ke fediše bolwetši bja leuba. Ke tla go lefa theko ya sona.”

23Arauna a re: “Se tšee, kgoši, mong wa ka, gomme o dire se o se nyakago ka sona. Dikgomo šedi tše o kago dira dihlabelo tša go tšhungwa ka moka ka tšona, le selei sa go fola sese se o kago dira dikgong ka sona, le mabele a o kago dira kabelo ya dijo ka ona šea. Tšohle tše ke go fa tšona.”

24Kgoši a mo fetola a re: “Aowaa, ke tla go lefa theko ya tšona. Nka se direle Morena sehlabelo ka dilo tša gago ke se ka di reka ka selo.” 25Gomme a reka seboa go Arauna ka dipapetlana tša gauta tše makgolo a a selelago. 26A agela Morena aletare fao gomme a dira dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le tša kagišano. A rapela, gomme Morena a mo araba ka go romela mollo o etšwa legodimong wa tšhuma dihlabelo tšeo moo aletareng.

27Morena a botša morongwa yola gore a boetše tšhoša ya gagwe segatleng, gomme morongwa a e boetša. 28Dafida a bona ka seo gore Morena o kwele thapelo ya gagwe, ka gona a fela a dira dihlabelo aletareng seboeng sa Arauna. 29Tente ya bodulo bja Morena ye Moshe a bego a e dirile kua lešokeng le aletare ya dihlabelo di be di sa le lefelong la tirelo ntotomeng kua Gibeone ka nako yeo; 30eupša Dafida o be a sa kgone go ya gona go yo khunamela Morena, ka gobane o be a boifa tšhoša ya morongwa wa Morena.