Sepedi 2000 (NSO00)
20

Dafida o thopa motse wa Raba

(2 Sam. 12:26-31)

201

20:1
2 Sam. 11:1
Seruthwane se se latelago, nakong ya ngwaga ye ka yona magoši gantši a yago ntweng, Joaba a tšwa ka madira a yo senya naga ya Baamone; eupša Kgoši Dafida yena o be a šetše Jerusalema. Ba dikanetša motse wa Raba, ba o hlasela mme ba o thubaganya. 2Hlogong ya Milkomo, modimo wa seswantšho wa Baamone,20:2 “Milkomo, modimo wa seswantšho wa Baamone” goba “kgoši ya Baamone” Dafida a tšea mphapahlogo wa gauta wa boima bjo e ka bago dikilokramo tše masome a mararo wo o nago le legakabje, a ithweša wona hlogong. A ba a thopa le thoto ye ntšintši motseng. 3A laela batho ba motse woo gore ba šome ka disaga le ka megoma ya tshipi le ka dilepe. A dira sona seo go batho ba metse ye mengwe ka moka ya Baamone. Ka morago yena le banna ba gagwe ba boela Jerusalema.

Baisraele ba lwa le ditšitširipa tša Bafilista

(2 Sam. 21:15-22)

4Go ile gwa tsoga ntwa ya Baisraele le Bafilista kua Gesere. Ke ntweng yeo moo Sibekai wa Husha a ilego a bolaya tšitširipa ye leina la yona e bego e le Sipai, gomme Bafilista ba fenywa.

5

20:5
1 Sam. 17:4-7
Ka morago gwa tsoga ntwa ya Baisraele le Bafilista gape, gomme Elhanane, morwa wa Jaire, a bolaya Lagmi, morwarragoGoliate wa Gathe, yo theko ya lerumo la gagwe e bego e lekana le mpheng wa mogoma.

6Ntwa ye nngwe ya tsoga kua Gathe, moo go bego go le tšitširipa ye teleletelele ya menwana ye e selelago diatleng ka pedi le ye selelago maotong ka mabedi. 7A rumola Baisraele, gomme Jonathane, morwa wa Shama, morwarragoDafida, a mmolaya.

8Dinatla tšeo tša go bolawa ke Dafida le banna ba gagwe e be e le ditlogolo tša ditšitširipa tša kua Gathe.

21

Dafida o bala setšhaba

(2 Sam. 24:1-25)

211Sathane o kile a tsogela setšhaba sa Israele maatla gomme a hlohleletša Dafida gore a bale setšhaba. 2Dafida a laela Joaba le balaodi ba bangwe a re: “Sepelang le yo bala Baisraele ka moka go tloga Beresheba go ba go yo fihla Dane, gomme le tle le mpegele gore ke tsebe gore ke ba bakae.”

3Joaba a mo fetola a re: “A Morena a atiše setšhaba sa Israele galekgolo! Kgoši, mong wa ka, ka moka ke bahlanka ba gago. Ke ka lebaka lang o nyaka go dira taba yeo mme wa obiša setšhaba molato?” 4Eupša kgoši a gapeletša Joaba gore a phethe taelo yeo ya gagwe. Joaba a tšwa a sepela le naga ka moka ya Israele, mme ka morago a boela Jerusalema. 5A begela Kgoši Dafida palo ya banna ba e ka bago bahlabani: Baisraele ba dikete tše makgolo a lesome le le le tee, le Bajuda ba dikete tše makgolo a mane le tše masome a a šupago. 6Ka ge Joaba a be a tenwa ke taelo yeo ya kgoši o ile a se ke a bala banna ba kgoro ya Lefi le ya Benjamene.

7Modimo a selekwa ke seo se dirilwego, ka gona a otla Baisraele. 8Dafida a re go Modimo: “Ke dirile sebe se segolo ka taba ye! Hle, ntshwarele. Ke dirile taba ya botlatla.”

9Ke moo Morena a itšego go Gade, moprofeta wa Dafida: 10“Sepela o yo botša Dafida gore a ikgethele e tee tabeng tše tharo tše ke tlago mmotša tšona. Ke tla dira se a tlago se kgetha.”

11Gade a ya go Dafida, a mmotša se Morena a se boletšego, a ba a mmotšiša a re: “O kgetha eng mo go tše tharo tše: 12mengwaga ye meraro ya tlala, goba dikgwedi tše tharo o tšhaba manaba a gago a a go hlomerego a nyaka go go bolaya, goba matšatši a mararo ao ka ona o tlago hlaselwa ka tšhoša ya Morena, le bolwetši bja leuba nageng ya gago, mola morongwa wa gagwe yena a le gare a lobiša gohle nageng ya Israele? Bjale gopodišiša taba tše, gomme o mpotše gore ke fetole yo a nthomilego ke reng.”

13Dafida a fetola Gade a re: “Ke mo tlalelong ye kgolo! Eupša ga ke nyake go otlwa ke batho. A Morena e be yena yo a nkotlago, ka gobane o na le kgaugelo.”

14Ka gona Morena a romela bolwetši bja leuba setšhabeng sa Israele, gomme gwa hwa batho ba dikete tše masome a a šupago. 15Ka morago a roma morongwa gore a yo fediša Jerusalema, eupša ya re a sa bolaya batho ba Jerusalema Morena a di bona gomme a kwela batho bohloko, a re go yena: “Ema! Go lekane!” Morongwa yoo o be a eme seboeng sa Arauna, Mojebuse.

16Dafida a lebelela godimo, a bona morongwa yoo a eme moyeng a swere tšhoša ka letsogo a šupile Jerusalema ka yona. Ke moka Dafida le baetapele ba setšhaba ba itahlela fase ka difahlego ba apere tša go ilela. 17Dafida a rapela Modimo a re: “Ke nna yo ke dirilego sebe. Ke nna yo ke phošitšego. Ke nna yo ke laetšego gore setšhaba se balwe. Batho ba bona ba dirile eng? Morena wa ka, hle, otla nna le lapa la ka, o se ke wa otla setšhaba se sa gago ka bolwetši bjo bja leuba.”

18Morongwa wa Morena a botša Gade gore a laele Dafida gore a ye a agele Morena aletare seboeng sa Arauna. 19Dafida a ya moo seboeng bjalo ka ge Gade a be a mmoditše a laetšwe ke Morena. 20Moo seboeng Arauna o be a fola mabele. Ge a retologa a bona morongwa, gomme barwa ba gagwe ba bane ba ba bego ba na le yena ba utama. 21Kgoši Dafida a tla go Arauna; Arauna ge a gadima a mmona. A tloga seboeng a yo obamela Dafida. 22Dafida a re go yena: “Nthekišetše seboa sa gago gore ke tle ke kgone go agela Morena aletare go sona gomme ke fediše bolwetši bja leuba. Ke tla go lefa theko ya sona.”

23Arauna a re: “Se tšee, kgoši, mong wa ka, gomme o dire se o se nyakago ka sona. Dikgomo šedi tše o kago dira dihlabelo tša go tšhungwa ka moka ka tšona, le selei sa go fola sese se o kago dira dikgong ka sona, le mabele a o kago dira kabelo ya dijo ka ona šea. Tšohle tše ke go fa tšona.”

24Kgoši a mo fetola a re: “Aowaa, ke tla go lefa theko ya tšona. Nka se direle Morena sehlabelo ka dilo tša gago ke se ka di reka ka selo.” 25Gomme a reka seboa go Arauna ka dipapetlana tša gauta tše makgolo a a selelago. 26A agela Morena aletare fao gomme a dira dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le tša kagišano. A rapela, gomme Morena a mo araba ka go romela mollo o etšwa legodimong wa tšhuma dihlabelo tšeo moo aletareng.

27Morena a botša morongwa yola gore a boetše tšhoša ya gagwe segatleng, gomme morongwa a e boetša. 28Dafida a bona ka seo gore Morena o kwele thapelo ya gagwe, ka gona a fela a dira dihlabelo aletareng seboeng sa Arauna. 29Tente ya bodulo bja Morena ye Moshe a bego a e dirile kua lešokeng le aletare ya dihlabelo di be di sa le lefelong la tirelo ntotomeng kua Gibeone ka nako yeo; 30eupša Dafida o be a sa kgone go ya gona go yo khunamela Morena, ka gobane o be a boifa tšhoša ya morongwa wa Morena.

22

221Ka gona Dafida a re: “Mo ke mo go tlago ba Tempele ya Morena Modimo. Ye ke aletare ye setšhaba sa Israele se tlago dira dihlabelo godimo ga yona.”

Go itokišetšwa go aga Tempele

2Kgoši Dafida a laela bafaladi ka moka bao ba bego ba dula nageng ya Israele gore ba kgobokane, gomme a ba fa mošomo. Ba bangwe ba bona ba betla maswika a go tlo aga Tempele. 3A tliša tshipi ye ntši ya go tlo dira dikokotela le ditswalelo tša masoro le dikgwega, le mphiri wo montši wo o bego o ka se elwe. 4Le gona go be go na le dikota tša mosedere tše motho a bego a ka se di bale, ka gobane batho ba Tirose le ba Sidone ba be ba di tlišetša Dafida ka bontši. 5Dafida ka pelong a re: “Tempele ye morwa wa ka, Solomone, a tlago e agela Morena e swanetše go ba ye botsebotse mme e tume lefaseng ka moka. Eupša e sa le yo mofsa gomme ga a ne temogo, ka gona a e be nna ke mo nyakelago tša go e aga.” Ka fao Dafida a kgobokanya dikago tše ntši pele ga ge a ehwa.

6A roma motseta gore a bitše Solomone, morwagwe, gomme a mo laela gore a agele Morena Modimo wa Israele tempele. 7

22:7-10
2 Sam. 7:1-16
1 Dikr. 17:1-14
Dafida a re go yena: “Morwa wa ka, ke be ke nyakile go aga tempele gore ke hlomphe Morena Modimo wa ka. 8Eupša Morena a mpotša gore ke bolaile batho ba bantši, le gore ke lwele dintwa tše kgolo. Ka gona, ka lebaka la madi a mantši a ke a tšholotšego a se ke a rata gore nna ke mo agele tempele. 9A re go nna: ‘O tla ba le morwa yo e tlago ba motho wa khutšo, ka gobane ke tla dira gore a phele ka khutšo le manaba a gagwe ka moka a a mo potapotilego. Leina la gagwe e tla ba Solomone,22:9 “Solomone” Leina le le bopilwe ka lentšu la Seheberu “shalom” le le rago “khutšo le boiketlo”. ka gobane pušong ya gagwe ke tla dira gore Israele e be le khutšo le boiketlo. 10Yena o tla nkagela tempele. E tla ba morwa wa ka, gomme nna ka ba tatagwe. Ba lešika la gagwe ba tla buša Israele go ya go ile.’ ”

11Dafida a tšwela pele a re: “Bjale, ngwanaka, a Morena Modimo wa gago a be le wena gomme a phethe kholofetšo ya gagwe, mme a go atlegiše o mo agele tempele. 12Hle, a Morena Modimo wa gago a go fe tlhaologanyo le bohlale gore o tle o buše Israele ka go phetha melao ya gagwe. 13

22:13
Josh. 1:6-9
Ge o ka botegela go phetha melao le ditaelo tše Morena a di filego Baisraele ka Moshe, o tla atlega. O be le sebete, o tie, gomme o se ke wa boifa goba wa nolega moko. 14Ge e le mabapi le Tempele gona, ke itapišitše ka kgobokanya gauta ya dikilokramo tše dimilione tše tharo le silibera ya dikilokramo tše dimilione tše masome a mararo gore di tle di šomišwe ge go agwa Tempele. Ntle le moo, go sa na le mphiri le tshipi ye ntši ye e ka se elwego. Le gona ke na le dikota le maswika, eupša o swanetše go di oketša. 15O na le bašomi ba bantši: banna ba ba kago šoma kua meepong ya maswika, babetli ba maswika le ba dikota, le banna ba bantši ba ba kgonago dilo tša mehutahuta bao ba ka šomago ka 16gauta, silibera, mphiri le tshipi. Bjale thoma modiro, gomme Morena a be le wena.”

17Dafida a laela baetapele ka moka ba Israele gore ba thuše Solomone. 18A re: “Morena Modimo wa lena o bile le lena gomme o dirile gore le be le khutšo ka gohle. O gafetše ditšhaba tše di bego di dula mo nageng ye diatleng tša ka, gomme bjale ditšhaba tšeo di fentšwe ke Morena le ke lena, setšhaba sa gagwe. 19Bjale le ineeleng go Morena Modimo wa lena ka dipelo tša lena ka moka le ka moya wa lena ka moka. Thomang go aga ngwako wo mokgethwa wa Morena Modimo, gore le tle le tsenye Polokelo ya Kgwerano ya Morena gotee le dibjana tše dingwe tše kgethwa ka gare ga ngwako woo le tlago o agela go khunamela Morena ka go wona.”