Sepedi 2000 (NSO00)
2

Ditlogolo tša Juda

21Jakobo o be a na le barwa ba ba latelago: Rubene, Simeone, Lefi, Juda, Isakara, Sebulone, 2Dane, Josefa, Benjamene, Naftali, Gade le Asere.

3-4Juda o be a na le barwa ba bahlano. Mosadi wa gagwe wa Mokanana, Bateshua, o ile a mmelegela barwa ba bararo, e lego Ere, Onane le Shela. Morwa wa gagwe wa leitšibolo, Ere, e be e le yo mobe moo Morena a ilego a ba a mmolaya. Ngwetši wa gagwe, Tamare, a mmelegela Peretse le Serage.

5Barwa ba Peretse e bile Hetserone le Hamule. 6Serage o be a na le barwa ba ba fetšago seatla, e lego Simri, Ethane, Hemane, Kalkolo le Darda. 7

2:7
Josh. 7:1
Morwa wa Simri e be e le Karmi, mme Akane,2:7 “Akane” Le ke leina la gagwe mo go Josh. 7:1. Seheberu mo se mmitša “Akare” ke go re “mathata”. morwa wa Karmi, o ile a hlolela setšhaba sa Israele mathata ka go ipha thoto ye e bego e gafetšwe go fedišwa.

8Morwa wa Ethane e be e le Asaria.

Lešika la Kgoši Dafida

9Barwa ba Hetserone e be e le Jeragmeele, Ramo le Kalebe.

10Ramo e ile ya ba tatagoAminadaba, Aminadaba a belega Nagshone, moetapele wa kgoro ya Juda, yena a tswala 11Salmone, Salmone a belega Boase, 12Boase ya ba tatagoObede, mme Obede a tswala Isai.

13Isai o be a na le barwa ba ba šupago. Bona šeba ka go hlatlamana ga bona: Eliaba, Abinadaba, Shama, 14Netanele, Radai, 15Otseme le Dafida. 16Dikgaetšedi tša bona e be e le Tseruya le Abigaile.

Barwa ba Tseruya e be e le Abishai, Joaba le Asahele. 17Abigaile o ile a nyalwa ke Jetere, setlogolo sa Ishmaele, mme ba ba le morwa yo a ilego a rewa leina la Amasa.

Ditlogolo tša Hetserone

18Morwa wa Hetserone, Kalebe, o ile a nyala Asuba, gomme a ba le morwedi yo leina la gagwe e ilego ya ba Jeriote. Jeriote yena a ba le2:18 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “a ba le morwedi ... Jeriote yena a ba le” Seheberu ga se kwagale gabotse. barwa ba bararo, e lego Jeshere, Shobabe le Ardone. 19Asuba o ile a hwa, gomme Kalebe a nyala Efrata, mme ba ba le morwa yo leina la gagwe e ilego ya ba Hure. 20Morwa wa Hure e bile Uri, gomme setlogolo sa gagwe ya ba Betsaliele.

21Ge Hetserone a na le mengwaga ye masome a a selelago o ile a nyala morwedi wa Makire, tatagoGileade. Ba ba le morwa yo leina la gagwe e ilego ya ba Segube, 22mme Segube a ba le morwa yo a ilego a bitšwa Jaire. Jaire o be a na le metse ye masome a mabedi a metšo ye meraro nageng ya Gileade. 23Eupša mmušo wa Geshure le wa Aramo e ile ya thopa metse ye masome a a selelago moo, gotee le metse ya Jaire le ya Kenate, le metse ye e lego kgauswi. Batho ka moka ba ba bego ba dula moo e be e le ditlogolo tša Makire, tatagoGileade. 24Ka morago ga lehu la Hetserone, Kalebe, morwa wa gagwe, a nyala Efrata, mosadi wa tatagwe.2:24 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “morwa wa gagwe ... mosadi wa tatagwe”. Seheberu ga se kwagale gabotse. Ba ba le morwa yo leina la gagwe e bilego Ashure, yo a ilego a hloma motse wa Tekoa.

Ditlogolo tša Jeragmeele

25Barwa ba Jeragmeele, morwa wa pele wa Hetserone, le mosadi wa gagwe, Ahia, e be e le Ramo, wa leitšibolo, le Buna le Orene le Otseme. 26-27Barwa ba Ramo e be e le Maatse, Jamine le Ekere. Jeragmeele o be a na le mosadi yo mongwe yo a bitšwago Atara, gomme ba ba le morwa, Onamo. 28Barwa ba Onamo e be e le Shamai le Jada, gomme ba Shamai ya ba Nadaba le Abishure.

29Abishure o ile a nyala mosadi yo leina la gagwe e bego e le Abigaile, gomme yena a mmelegela Agbane le Molide. 30Barwa ba Nadaba, morwarragoAbishure, e be e le Selede le Apaime, eupša Selede a hwa a se na bana. 31Apaime e bile tatagoJishi, Jishi ya ba tatagoSheshane, mme Sheshane ya ba tatagoAglai.

32Barwa ba Jada, morwarragoShamai, e be e le Jetere le Jonathane, eupša Jetere a hwa a se na le bana. 33Barwa ba Jonathane e be e le Pelete le Sasa. Bao ka moka e be e le ditlogolo tša Jeragmeele.

34Sheshane o be a se ne barwa, a na le barwedi fela. O be a na le mohlanka wa Moegepeta yo leina la gagwe e bego e le Jareha. 35A mo nyadiša morwedi yo mongwe wa gagwe. Ba ba le morwa yo leina la gagwe e bilego Athai. 36Go tloga go Athai go fihla go Elishama moloko o latelana ka mokgwa wo: Athai, Nathane, Sabade, 37Eflale, Obede, 38Jehu, Asaria, 39Heletse, Elasa, 40Sismai, Shalume, 41Jekamia le Elishama.

Ditlogolo tše dingwe tša Kalebe

42Morwa wa leitšibolo wa Kalebe, morwarragoJeragmeele, o be a bitšwa Mesha. Mesha e bile tatagoSife, yo e ilego ya ba tatagoMaresha, yo e bilego tatagoHebrone.2:42 Mohlomongwe go swanetše go balwa “tatagoMaresha ... tatagoHebrone” Seheberu ga se kwagale gabotse. 43Barwa ba Hebrone e be e le Korage, Tapuage, Rekeme le Shema. 44Shema e bile tatagoRahamo le rakgolo wa Jorokoamo. Rekeme, morwarragoShema, e bile tatagoShamai, 45yo e ilego ya ba tatagoMaone, yo e bilego tatagoBethe-Tsure.

46Kalebe o be a na le motlabo yo leina la gagwe e bego e le Efa, gomme yena a mmelegela Harane, Motsa le Gasese. Harane le yena a ba le morwa yo a bitšwago Gasese.

47Monna yo mongwe yo leina la gagwe e bego e le Jadai o be a na le barwa ba ba latelago: Regeme, Jotamo, Geshane, Pelete, Efa le Shaafo.

48Kalebe o be a na le motlabo wo mongwe, Maaka, yo a ilego a belega Shebere le Tirihana. 49Ka morago a ba le barwa ba bangwe, e lego Shaafo, yo a hlomilego motse wa Madimana, le Sheba, yo a hlomilego motse wa Makabena le wa Gibea.

Le gona Kalebe o ile a ba le morwedi yo a ilego a bitšwa Aksa.

50Ba ba latelago le bona ke ditlogolo tša Kalebe:

Hure e be e le leitšibolo la Kalebe le mosadi wa gagwe, Efrata. Morwa wa Hure, Shobale, o ile a hloma Kiriate-Jearime, 51morwa wa gagwe wa bobedi, Salmone, a hloma Betlelehema, gomme morwa wa gagwe wa boraro, Harefe, a hloma Bethe-Gadere.

52Shobale, mohlomi wa Kiriate-Jearime, e bile rakgolokhukhu wa batho ba Reaya, le wa karolo ya badudi ba Manahate, 53le wa dikgorwana tše di latelago tše di bego di dula Kiriate-Jearime: Bajetere, Bapute, Bashumate le Bamishra. Batho ba motse wa Tsora le wa Eshtaolo e be e le ba dikgorwana tše.

54Salmone, mohlomi wa Betlelehema, e bile rakgolokhukhu wa batho ba Netofa, ba Atharote-Bethe-Joaba le ba Tsora, ba e bego e le karolo ya Bamanahate.

55Ba dikgorwana tše di latelago tša bakgoni ba go ngwala le go ngwalolla ba be ba dula motseng wa Jabetse: Batirate, Bashimate le Basukate. E be e le Bakene ba ba hlomilego Bethe-Rekabe, ba etšwa Hamate.