Sepedi 2000 (NSO00)
16

161Ba iša Polokelo ya Kgwerano tenteng ye Dafida a bego a e hlometše yona, gomme ba e bea ka moo. Ka morago ba direla Modimo dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le dihlabelo tša kagišano. 2Ge Dafida a feditše go dira dihlabelo, a šegofatša setšhaba ka leina la Morena, 3gomme a ba fa dijo bohle. A fa monna le mosadi yo mongwe le yo mongwe mo Israele senkgwa, le nama ya go bešwa,16:3 “nama ya go bešwa” goba “senkgwa sa ditatlele” le phaphathi ya makwapi a diterebe.

4Dafida a bea Balefi ba bangwe gore ba hlankele Morena Modimo wa Israele pele ga Polokelo ya Kgwerano ka go mo reta, go mo tumiša, le go mo godiša. 5Asafo a bewa moetapele, gomme Sakaria a bewa mothuši wa gagwe. Jeiele, Shemiramote, Jehiele, Matitia, Eliaba, Benaya, Obede-Edomo, le Jeiele ba be ba swanetše go letša diharepa le dikgapa. Asafo o be a swanetše go letša diletšo tša masenkana, 6gomme baprista ba babedi, Benaya le Jaasiele, ba swanetše go letša diphala leboelela pele ga Polokelo ya Kgwerano. 7Ka lona tšatši leo ya ba la mathomo ge Dafida a abela Asafo le Balefi ba gabo mošomo wa go tumiša Morena ka dikopelo.

Kopelo ya tumišo

(Pes. 105:1-15; 96:1-13; 106:1,47-48)

8Lebogang Morena, le mo rapele;

begelang ditšhaba ditiro tša gagwe.

9Mo opeleleng le mo tumiše,

le anege mehlolo yohle ya gagwe.

10Mo tumišeng

ka ge e le Yomokgethwa;

bohle ba ba mo khunamelago a ba hlalale!

11Nyakang thušo go Morena,

le dule le mo khunamela.

12-13Lena bana ba Jakobo,

mohlanka wa Morena,

lena ditlogolo tša Israele le kgethilwego,

gopolang mehlolo ye Morena a e dirilego,

dimakatšo le dikahlolo tša gagwe.

14Morena ke yena Modimo wa rena;

ke yena a ahlolago lefase ka moka.

15Gopolang kgwerano ya Modimo go ya go ile,

e lego se a se holofeditšego meloko ye sekete,

16

16:16
Gen. 12:7
26:3
kgwerano ye a e dirilego le Abrahama,

keno ye a e enetšego Isaka.

17

16:17,18
Gen. 28:13
Morena a tlišetša kgwerano ya ba molao go Jakobo,

kgwerano ye e tlago dulela sa ruri go yena Israele.

18A re: “Ke tla go fa naga ya Kanana,

ya ba lefa le ke go abelago lona.”

19Ke ge e sešo ya ba ba bantši,

e le ba mmalwa fela,

le gona e le bafaladi mo nageng,

20ba ralala le ditšhaba,

ba tloga mmušong wo mongwe ba eya go wo mongwe.

21

16:21-22
Gen. 20:3-7
Eupša Morena a se dumelele motho go ba gatelela;

a kgala magoši e le go ba šireletša a re:

22“Batlotšwa ba ka le se ba dire selo;

baprofeta ba ka le se ba kweše bohloko.”

23Opelelang Morena,

lena bohle ba lefase!

Letšatši ka letšatši tsebagatšang gore o re phološitše.

24Begelang ditšhaba letago la gagwe,

le batho ka moka dimakatšo tša gagwe.

25Morena ke yo mogolo gomme o tumišega kudu;

o boifega go feta medimo ka moka.

26Gobane medimo ka moka ya ditšhaba tše dingwe ke lefeela,

eupša Morena o hlodile magodimo.

27Letago le borena di mo go yena,

Tempele ya gagwe e tletše maatla le lethabo.

28Retang Morena, lena ditšhabatšhaba,

retang letago le maatla a gagwe.

29Retang leina la Morena la letago;

tšeang sehlabelo le tleng pele ga gagwe.

Le obame pele ga Yomokgethwa ge a hlaga ka botšhepi bja bokgethwa bja gagwe;16:29 “ge a hlaga ... bja gagwe” goba “le apere diaparo tša tirelo”

30thothomelang pele ga gagwe,

lena batho ba lefase ka moka!

Lefase le tsemilwe gomme le ka se šuthišwe.

31A legodimo le thabe,

a lefase le hlalale!

A di botše ditšhaba gore Morena ke kgoši.

32A lewatle le rore le tšohle tše di lego ka go lona;

a naga e goe ka lethabo, le tšohle tše di lego mo go yona!

33Mehlare ya dithokgwa e tla hlaba mekgolokwane pele ga Morena,

gobane o tlilo ahlola lefase.

34

16:34
2 Dikr. 5:13
7:3
Esra 3:11
Pes. 100:5
106:1
107:1
118:1
136:1
Jer. 33:11
Retang Morena ka gobane ke yo botho;

lerato la gagwe ke la go ya go ile.

35Mo kgopeleng le re:

“Re phološe, wena Modimo, Mophološi wa rena;

re kgobokanye; re hlakodiše ditšhabeng tše dingwe,

gore re tle re go tumiše, wena Yomokgethwa,

re ikgantšhe ka ditiro tša gago tše di makatšago.”

36A go tumišwe Morena Modimo wa Israele

go tloga le go tloga,

le go iša go sa felego!

Setšhaba ka moka sa re:

“Amene! Retang Morena!”

Tirelo kua Jerusalema le Gibeone

37Kgoši Dafida o ile a bea Asafo le Balefi ba gabo gore ka mehla ba hlokomele tirelo ye e swarwago lefelong la Polokelo ya Kgwerano. Ba be ba swanetše go phetha mediro ya bona moo letšatši ka letšatši. 38Obede-Edomo, morwa wa Jedutune, le banna ba masome a a selelago le metšo ye seswai ba kgorwana ya gabo ba be ba swanetše go ba thuša. Hosa le Obede-Edomo ba be ba leta masoro.

39Moprista Tsadoko le baprista ba gabobona ba be ba hlokometše tirelo ya Morena lefelong la tirelo la ntotomeng kua Gibeone. 40Mosong wo mongwe le wo mongwe le mantšiboa ba be ba swanetše go dira dihlabelo tša go tšhungwa ka moka aletareng go ya ka tšohle tše di ngwadilwego mo melaong ye Morena a e filego Baisraele. 41Ba ba bego ba na le bona moo e be e le Hemane le Jedutune le ba bangwe ba ba bego ba kgethilwe ba bolelwa ka maina gore ba tumiše Morena ka dikopelo, ka gobane kgaugelo ya gagwe ke ye e sa felego. 42Hemane le Jedutune ba be ba hlokometše le diphala le masenkana le diletšo tše dingwe tše di bego di letšwa ge dikopelo tša tumišo di opelwa. Ba kgorwana ya Jedutune ba be ba leta lesoro.

43

16:43
2 Sam. 6:19-20
Ka morago yo mongwe le yo mongwe a ikela gae, gomme Dafida le yena a ya gae go yo šegofatša ba lapa la gagwe.