Sepedi 2000 (NSO00)
15

Go itokišetšwa go yo tšea Polokelo ya Kgwerano

151Dafida o ile a ikagela mengwako motseng wa Dafida. A ba a lokiša lefelo la Polokelo ya Kgwerano ya Modimo, gomme a hloma tente fao gore Polokelo e tle e bewe ka go yona. 2

15:2
Doit. 10:8
Ke moka a re: “Ke Balefi fela ba ba swanetšego go rwala Polokelo ya Kgwerano, ka gobane ke bona ba Morena a ba kgethilego gore ba e rwale, le gona ba mo hlankele go ya go ile.” 3Ka gona Dafida a bothela setšhaba ka moka sa Israele Jerusalema gore go tle go tlišwe Polokelo ya Kgwerano lefelong le a e lokišeditšego lona. 4Ka morago a bitša ditlogolo tša Arone le Balefi. 5Ba kgorwana ya Kehate gwa tla Uriele a ukametše banna ba lekgolo le masome a mabedi ba kgorwana ya gabo; 6ba kgorwana ya Merari gwa tla Asaya a ukametše banna ba makgolo a mabedi le masome a mabedi; 7ba kgorwana ya Gershone gwa tla Joele a ukametše banna ba lekgolo le masome a mararo; 8ba kgorwana ya Elitsafane gwa tla Shemaya a ukametše banna ba makgolo a mabedi; 9ba kgorwana ya Hebrone gwa tla Eliele a ukametše banna ba masome a seswai, 10gomme ba kgorwana ya Usiele gwa tla Aminadaba a ukametše banna ba lekgolo le ba lesome le ba babedi.

11Dafida a bitša moprista Tsadoko le moprista Abiatare le Balefi ba: Uriele, Asaya, Joele, Shemaya, Eliele le Aminadaba. 12A re go bona: “Ke lena baetapele ba dikgorwana tša Balefi. Itlhwekišeng le Balefi ba gabolena, gore le tle le kgone go goroša Polokelo ya Kgwerano ya Morena Modimo wa Israele lefelong le ke e lokišeditšego lona. 13Ka ge le se la e rwala la mathomo, Morena Modimo wa rena o ile a re otlela go se mo direle ka moo re bego re swanetše go phetha ka gona.”

14Ke moka baprista le Balefi ba itlhwekiša gore ba tle ba yo tšea Polokelo ya Kgwerano ya Morena Modimo wa Israele. 15

15:15
Eks. 25:14
Balefi ba e rwala ka dikota magetleng, ka moo Morena a bego a laetše ka Moshe.

16Dafida a laela baetapele ba Balefi gore ba bee Balefi ba bangwe baopedi ba go opela dikoša tša lethabo ba di letša ka diletšo tša diharepa, dikgapa le masenkana. 17-21Ba kgetha banna ba ba latelago dikgorwaneng tša bao ba bego ba hlokometše moopelo gore ba letše diletšo tša masenkana a mphiri: Hemane, morwa wa Joele, Asafo, morwa wa Berekia, wa leloko la gabo, le Ethane, morwa wa Kushaya, wa kgorwana ya Merari. Ba bea Balefi ba ba latelago gore e be sehlopha sa bobedi gore ba ba thuše ka go letša dikgapa tša medumo ye mesesane: Sakaria, Jaasiele, Shemiramote, Jeiele, Uni, Eliaba, Maasea le Benaya. Ba bea Balefi ba ba latelago gore ba letše dikgapa tša medumo ye mekoto: Matitia, Elifelehu, Miknea, Asasia, le baleti ba masoro a Tempele, e lego Obede-Edomo le Jeiele.

22Kenania o ile a bewa gore a hlokomele baopedi ba Balefi ka ge e be e le seopedi. 23-24Berekia le Elkana gotee le Obede-Edomo le Jehia bona ba bewa gore e be baleti ba Polokelo ya Kgwerano. Baprista ba ba latelago ba bewa baletši ba diphala pele ga Polokelo ya Kgwerano: Shebania, Joshafate, Netanele, Amasai, Sakaria, Benaya le Eliesere.

Polokelo ya Kgwerano e išwa Jerusalema

(2 Sam. 6:12-22)

25Ka gona Kgoši Dafida le baetapele ba Israele le balaodi ba madira ba ya ngwakong wa Obede-Edomo ba tšea Polokelo ya Kgwerano ba thabile. 26Ba dira sehlabelo ka dipoo tše di šupago le dikgapa tše di šupago ka ge Modimo a thušitše Balefi ba ba bego ba rwele Polokelo ya Kgwerano ya Morena. 27Dafida o be a apere seaparo sa lešela le boletiana; baopedi le Kenania, moetapele wa bona, le Balefi ba ba bego ba rwele Polokelo le bona ba be ba apere bjalo. Dafida yena o be a apere le seaparo se sekgethwa. 28Ka gona Baisraele ka moka ba rotoga ka megobo ya lethabo, go letšwa diletšo tša diphalafala, diphala, masenkana, diharepa le dikgapa.

29Ge Polokelo e gorošwa motseng, Migale, morwedi wa Saulo, a lebelela ka lefasetere mme a bona Kgoši Dafida a bina a taboga, gomme a mo nyatša kudu.

16

161Ba iša Polokelo ya Kgwerano tenteng ye Dafida a bego a e hlometše yona, gomme ba e bea ka moo. Ka morago ba direla Modimo dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le dihlabelo tša kagišano. 2Ge Dafida a feditše go dira dihlabelo, a šegofatša setšhaba ka leina la Morena, 3gomme a ba fa dijo bohle. A fa monna le mosadi yo mongwe le yo mongwe mo Israele senkgwa, le nama ya go bešwa,16:3 “nama ya go bešwa” goba “senkgwa sa ditatlele” le phaphathi ya makwapi a diterebe.

4Dafida a bea Balefi ba bangwe gore ba hlankele Morena Modimo wa Israele pele ga Polokelo ya Kgwerano ka go mo reta, go mo tumiša, le go mo godiša. 5Asafo a bewa moetapele, gomme Sakaria a bewa mothuši wa gagwe. Jeiele, Shemiramote, Jehiele, Matitia, Eliaba, Benaya, Obede-Edomo, le Jeiele ba be ba swanetše go letša diharepa le dikgapa. Asafo o be a swanetše go letša diletšo tša masenkana, 6gomme baprista ba babedi, Benaya le Jaasiele, ba swanetše go letša diphala leboelela pele ga Polokelo ya Kgwerano. 7Ka lona tšatši leo ya ba la mathomo ge Dafida a abela Asafo le Balefi ba gabo mošomo wa go tumiša Morena ka dikopelo.

Kopelo ya tumišo

(Pes. 105:1-15; 96:1-13; 106:1,47-48)

8Lebogang Morena, le mo rapele;

begelang ditšhaba ditiro tša gagwe.

9Mo opeleleng le mo tumiše,

le anege mehlolo yohle ya gagwe.

10Mo tumišeng

ka ge e le Yomokgethwa;

bohle ba ba mo khunamelago a ba hlalale!

11Nyakang thušo go Morena,

le dule le mo khunamela.

12-13Lena bana ba Jakobo,

mohlanka wa Morena,

lena ditlogolo tša Israele le kgethilwego,

gopolang mehlolo ye Morena a e dirilego,

dimakatšo le dikahlolo tša gagwe.

14Morena ke yena Modimo wa rena;

ke yena a ahlolago lefase ka moka.

15Gopolang kgwerano ya Modimo go ya go ile,

e lego se a se holofeditšego meloko ye sekete,

16

16:16
Gen. 12:7
26:3
kgwerano ye a e dirilego le Abrahama,

keno ye a e enetšego Isaka.

17

16:17,18
Gen. 28:13
Morena a tlišetša kgwerano ya ba molao go Jakobo,

kgwerano ye e tlago dulela sa ruri go yena Israele.

18A re: “Ke tla go fa naga ya Kanana,

ya ba lefa le ke go abelago lona.”

19Ke ge e sešo ya ba ba bantši,

e le ba mmalwa fela,

le gona e le bafaladi mo nageng,

20ba ralala le ditšhaba,

ba tloga mmušong wo mongwe ba eya go wo mongwe.

21

16:21-22
Gen. 20:3-7
Eupša Morena a se dumelele motho go ba gatelela;

a kgala magoši e le go ba šireletša a re:

22“Batlotšwa ba ka le se ba dire selo;

baprofeta ba ka le se ba kweše bohloko.”

23Opelelang Morena,

lena bohle ba lefase!

Letšatši ka letšatši tsebagatšang gore o re phološitše.

24Begelang ditšhaba letago la gagwe,

le batho ka moka dimakatšo tša gagwe.

25Morena ke yo mogolo gomme o tumišega kudu;

o boifega go feta medimo ka moka.

26Gobane medimo ka moka ya ditšhaba tše dingwe ke lefeela,

eupša Morena o hlodile magodimo.

27Letago le borena di mo go yena,

Tempele ya gagwe e tletše maatla le lethabo.

28Retang Morena, lena ditšhabatšhaba,

retang letago le maatla a gagwe.

29Retang leina la Morena la letago;

tšeang sehlabelo le tleng pele ga gagwe.

Le obame pele ga Yomokgethwa ge a hlaga ka botšhepi bja bokgethwa bja gagwe;16:29 “ge a hlaga ... bja gagwe” goba “le apere diaparo tša tirelo”

30thothomelang pele ga gagwe,

lena batho ba lefase ka moka!

Lefase le tsemilwe gomme le ka se šuthišwe.

31A legodimo le thabe,

a lefase le hlalale!

A di botše ditšhaba gore Morena ke kgoši.

32A lewatle le rore le tšohle tše di lego ka go lona;

a naga e goe ka lethabo, le tšohle tše di lego mo go yona!

33Mehlare ya dithokgwa e tla hlaba mekgolokwane pele ga Morena,

gobane o tlilo ahlola lefase.

34

16:34
2 Dikr. 5:13
7:3
Esra 3:11
Pes. 100:5
106:1
107:1
118:1
136:1
Jer. 33:11
Retang Morena ka gobane ke yo botho;

lerato la gagwe ke la go ya go ile.

35Mo kgopeleng le re:

“Re phološe, wena Modimo, Mophološi wa rena;

re kgobokanye; re hlakodiše ditšhabeng tše dingwe,

gore re tle re go tumiše, wena Yomokgethwa,

re ikgantšhe ka ditiro tša gago tše di makatšago.”

36A go tumišwe Morena Modimo wa Israele

go tloga le go tloga,

le go iša go sa felego!

Setšhaba ka moka sa re:

“Amene! Retang Morena!”

Tirelo kua Jerusalema le Gibeone

37Kgoši Dafida o ile a bea Asafo le Balefi ba gabo gore ka mehla ba hlokomele tirelo ye e swarwago lefelong la Polokelo ya Kgwerano. Ba be ba swanetše go phetha mediro ya bona moo letšatši ka letšatši. 38Obede-Edomo, morwa wa Jedutune, le banna ba masome a a selelago le metšo ye seswai ba kgorwana ya gabo ba be ba swanetše go ba thuša. Hosa le Obede-Edomo ba be ba leta masoro.

39Moprista Tsadoko le baprista ba gabobona ba be ba hlokometše tirelo ya Morena lefelong la tirelo la ntotomeng kua Gibeone. 40Mosong wo mongwe le wo mongwe le mantšiboa ba be ba swanetše go dira dihlabelo tša go tšhungwa ka moka aletareng go ya ka tšohle tše di ngwadilwego mo melaong ye Morena a e filego Baisraele. 41Ba ba bego ba na le bona moo e be e le Hemane le Jedutune le ba bangwe ba ba bego ba kgethilwe ba bolelwa ka maina gore ba tumiše Morena ka dikopelo, ka gobane kgaugelo ya gagwe ke ye e sa felego. 42Hemane le Jedutune ba be ba hlokometše le diphala le masenkana le diletšo tše dingwe tše di bego di letšwa ge dikopelo tša tumišo di opelwa. Ba kgorwana ya Jedutune ba be ba leta lesoro.

43

16:43
2 Sam. 6:19-20
Ka morago yo mongwe le yo mongwe a ikela gae, gomme Dafida le yena a ya gae go yo šegofatša ba lapa la gagwe.

17

Molaetša wa Nathane go Dafida

(2 Sam. 7:1-17)

171Kgoši Dafida bjale o be a dula mošate. Ka letšatši le lengwe a roma motho gore a yo bitša moprofeta Nathane gomme a re go yena: “Mo nna ke dula ka ngwakong wo o agilwego ka dikota tša mosedere, eupša Polokelo ya Kgwerano ya Morena yona e beilwe ka tenteng!”

2Nathane a mo fetola a re: “Dira se o se gopotšego, ka gobane Modimo o na le wena.”

3Eupša bošegong bjoo Modimo a re go Nathane: 4“Sepela o yo botša Dafida, mohlanka wa ka, gore ke re go yena: ‘Ga se wena o tlago nkagela tempele ye ke tlago dula ka go yona. 5Go tloga ka nako yela ka go ntšha setšhaba sa Israele Egepeta go fihlela bjale, ga se ka ka ka dula ka tempeleng; ka mehla ke be ke dula ka ditenteng gomme ke sepela le dinaga. 6Mesepelong ya ka ka moka le setšhaba sa Israele ga se ka ka ka botšiša yo mongwe wa baetapele ba ke ba laetšego gore ba diše setšhaba sa ka gore ke ka lebaka lang a sa nkagele tempele ka dikota tša mosedere.’

7“Ka gona botša Dafida, mohlanka wa ka, gore nna, Morena Ramaatlaohle, ke re go yena: ‘Ke nna ke go tšerego madišong o diša dinku ka go dira mmuši wa setšhaba sa ka sa Israele. 8Ke bile nago mo gohle mo o ilego wa ya gona, gomme ka fenya manaba a gago ka moka ge o a hlasela. Ke tla go dira gore o tume go swana le baetapele ba bagolo mo lefaseng. 9-10Ke kgethetše setšhaba sa ka sa Israele naga gomme ke se hlomile go yona moo ba kago dula ba se hlwe ba tšhošetšwa. E sa le go tloga mola ba tsenago mo nageng ye mehleng yela ya baahlodi ba gateletšwe ke batho ba babe, fela taba yeo e ka se direge gape. Ke tla kokobetša manaba a gago ka moka gomme ka go fa ditlogolo. 11Ge o hlokafetše mme o bolokilwe le borakgolokhukhu ba gago, ke tla bea yo mongwe wa barwa ba gago kgoši gomme ka tiiša mmušo wa gagwe. 12Ke yena yo a tlago nkagela tempele, gomme ke tla hloma bogoši bja lešika la gagwe ka bo dira gore e be bja neng le neng. 13

17:13
2 Bakor. 6:18
Bah. 1:5
Ke tla ba tatagwe, gomme yena ya ba morwa wa ka. Nka se lese go mmotegela bjalo ka ge ke ile ka lesa go botegela yo a bušitšego pele ga gago. 14Ke tla mo fa maemo a go ya go ile setšhabeng sa ka le mmušong wa ka. Bogoši bja lešika la gagwe bo ka se tsoge bo fedile.’ ”

15Nathane a botša Dafida tšohle tše Modimo a mo utolletšego tšona.

Thapelo ya Dafida ya tebogo

(2 Sam. 7:18-29)

16Ka morago Kgoši Dafida a tsena ka Tenteng ya bodulo bja Morena, a dula fase mme a rapela a re: “Ga ke a swanela tše o šetšego o ntiretše tšona, Morena Modimo, gomme le lona lapa la ka ga le a di swanela. 17Le ge go le bjalo, tšeo ga se ya ba selo mahlong a gago, Modimo, wa tšwela pele wa bolela tše botse tša mehleng ye e tlago mabapi le ditlogolo tša ka, nna, mohlanka wa gago; gomme wena, Morena Modimo, o šetše o ntšea gore ke motho yo mogolo.17:17 Mohlomongwe go swanetše go balwa “gomme wena, Morena Modimo ... motho yo mogolo.” Seheberu ga se kwagale gabotse. 18A nka hlwa ke sa go botša eng! O ntseba gabotse, gomme le ge go le bjalo o a ntlhompha, nna, mohlanka wa gago. 19O ratile go direla nna, mohlanka wa gago, dilo tšeo tše kgolo, le go nkutollela bogolo bja ka bja ka moso. 20Morena, ga go yo a swanago le wena; go ya ka tšohle tše re di kwelego re a tseba gore ke wena o nnoši o lego Modimo. 21Ga go setšhaba se sengwe lefaseng se se swanago le sa Israele se o se phološitšego bokgobeng go tlo se dira setšhaba sa gago. Dilo tše kgolo tše di šiišago tše o di dirilego mola o leleka ditšhaba tše dingwe ge setšhaba sa gago se o se lokolotšego Egepeta se goroga, di dirile gore o tume. 22O dirile Baisraele setšhaba sa gago go ya go ile, gomme wena, Morena, wa ba Modimo wa bona.

23“Bjale, Morena, phethagaletša sa ruri tše o di boletšego mabapi le nna, mohlanka wa gago, le ditlogolo tša ka, gomme o dire tše o itšego o tla di dira. 24Ke moo batho ba tlago go tshepha mme wa tuma kudu ka mehla, gomme ba re: ‘Morena Ramaatlaohle ke Modimo wa Israele.’ Le gona o tla boloka bogoši bja lešika la ka go ya go ile. 25Ke na le sebete sa go go rapela ka thapelo ye, Modimo wa ka, ka gobane o nkutolletše dilo tše nna, mohlanka wa gago, wa ba wa mpotša gore o tla dira ditlogolo tša ka dikgoši. 26Bjale ge, Morena, Modimo ke wena, gomme o nkholofeditše taba ye e makatšago ye. 27O kgahlilwe ke go šegofatša ditlogolo tša ka gore di fele di ipshina ka botho bja gago. Wena, Morena, o ba šegofaditše, gomme tšhegofatšo ya gago e tla ba go bona go ya go ile.”