Sepedi 2000 (NSO00)
14

Mediro ya Dafida Jerusalema

(2 Sam. 5:11-16)

141Kgoši Hiramo wa Tirose a roma batseta gore ba yo kwana le Dafida; a mo romela dikota tša mosedere le babetli gotee le babetli ba matlapa gore a ikagele ntlo, 2ka gona Dafida a lemoga gore Morena o mo tiišeditše bogošing bja Israele, le gore o atlegiša mmušo wa gagwe ka lebaka la setšhaba sa Morena sa Israele.

3Moo Jerusalema Dafida o ile a nyala basadi ba bangwe gape, gomme a ba le barwa le barwedi ba bangwe. 4Gona moo a belegelwa bana ba ba latelago: Shamua, Shobabe, Nathane, Solomone, 5Jibehara, Elishua, Elpelete, 6Noga, Nefege, Jafia, 7Elishama, Beeliada14:7 “Beeliada” o bitšwa Eliada mo go 1 Dikr. 3:8. le Elifelete.

Dafida o fenya Bafilista

(2 Sam. 5:17-25)

8Ge Bafilista ba ekwa gore Dafida bjale o tloditšwe ya ba kgoši ya naga ka moka ya Israele, madira a bona ohle a tšwa go yo mo tsoma. Dafida a kwa taba yeo mme a tloga a yo gahlana le bona. 9Bafilista ba fihla molaleng wa Barafa gomme ba ipeakanyetša ntwa moo. 10Dafida a botšiša Modimo a re: “A ke hlasele Bafilista? A o tla ba gafela diatleng tša ka?”

Morena a mo fetola a re: “Ee, ba hlasele! Ke tla ba gafela diatleng tša gago!”

11Bafilista ba ya Baale-Peratsime gomme Dafida a ba fenya moo. A re: “Modimo o gogotše manaba a ka ka seatla sa ka bjalo ka lefula.” Ka gona felo fao go bitšwa Baale-Peratsime.14:11 “Baale-Peratsime” Leina le ka Seheberu le ra go re “Morena wa go gogola”. 12Ge Bafilista ba tšhaba ba ile ba tlogela medimo ya bona ya diswantšho, gomme Dafida a laela gore e tšhungwe.

13Bafilista ba boela molaleng mme ba ipeakanyetša ntwa gape. 14Gapegape Dafida a botšiša Modimo, gomme yena a mo fetola a re: “O se ke wa ba hlasela o le mo, fela o ba potologe mme o itokišetše go ba hlasela o le kua mehlareng ya mekgokgopha. 15Ge o ekwa mešito godimo ga mehlare, gona o hlasele, ka gobane ke tla be ke sepela pele ga gago go yo fenya madira a Bafilista.” 16Dafida a dira se Modimo a mo laetšego sona, gomme a rakediša Bafilista go tloga Gibeone go ba go yo fihla Gesere. 17Go tuma ga Dafida gwa tsebega nageng ye nngwe le ye nngwe, gomme Morena a dira gore ditšhaba tšohle di mmoife.

15

Go itokišetšwa go yo tšea Polokelo ya Kgwerano

151Dafida o ile a ikagela mengwako motseng wa Dafida. A ba a lokiša lefelo la Polokelo ya Kgwerano ya Modimo, gomme a hloma tente fao gore Polokelo e tle e bewe ka go yona. 2

15:2
Doit. 10:8
Ke moka a re: “Ke Balefi fela ba ba swanetšego go rwala Polokelo ya Kgwerano, ka gobane ke bona ba Morena a ba kgethilego gore ba e rwale, le gona ba mo hlankele go ya go ile.” 3Ka gona Dafida a bothela setšhaba ka moka sa Israele Jerusalema gore go tle go tlišwe Polokelo ya Kgwerano lefelong le a e lokišeditšego lona. 4Ka morago a bitša ditlogolo tša Arone le Balefi. 5Ba kgorwana ya Kehate gwa tla Uriele a ukametše banna ba lekgolo le masome a mabedi ba kgorwana ya gabo; 6ba kgorwana ya Merari gwa tla Asaya a ukametše banna ba makgolo a mabedi le masome a mabedi; 7ba kgorwana ya Gershone gwa tla Joele a ukametše banna ba lekgolo le masome a mararo; 8ba kgorwana ya Elitsafane gwa tla Shemaya a ukametše banna ba makgolo a mabedi; 9ba kgorwana ya Hebrone gwa tla Eliele a ukametše banna ba masome a seswai, 10gomme ba kgorwana ya Usiele gwa tla Aminadaba a ukametše banna ba lekgolo le ba lesome le ba babedi.

11Dafida a bitša moprista Tsadoko le moprista Abiatare le Balefi ba: Uriele, Asaya, Joele, Shemaya, Eliele le Aminadaba. 12A re go bona: “Ke lena baetapele ba dikgorwana tša Balefi. Itlhwekišeng le Balefi ba gabolena, gore le tle le kgone go goroša Polokelo ya Kgwerano ya Morena Modimo wa Israele lefelong le ke e lokišeditšego lona. 13Ka ge le se la e rwala la mathomo, Morena Modimo wa rena o ile a re otlela go se mo direle ka moo re bego re swanetše go phetha ka gona.”

14Ke moka baprista le Balefi ba itlhwekiša gore ba tle ba yo tšea Polokelo ya Kgwerano ya Morena Modimo wa Israele. 15

15:15
Eks. 25:14
Balefi ba e rwala ka dikota magetleng, ka moo Morena a bego a laetše ka Moshe.

16Dafida a laela baetapele ba Balefi gore ba bee Balefi ba bangwe baopedi ba go opela dikoša tša lethabo ba di letša ka diletšo tša diharepa, dikgapa le masenkana. 17-21Ba kgetha banna ba ba latelago dikgorwaneng tša bao ba bego ba hlokometše moopelo gore ba letše diletšo tša masenkana a mphiri: Hemane, morwa wa Joele, Asafo, morwa wa Berekia, wa leloko la gabo, le Ethane, morwa wa Kushaya, wa kgorwana ya Merari. Ba bea Balefi ba ba latelago gore e be sehlopha sa bobedi gore ba ba thuše ka go letša dikgapa tša medumo ye mesesane: Sakaria, Jaasiele, Shemiramote, Jeiele, Uni, Eliaba, Maasea le Benaya. Ba bea Balefi ba ba latelago gore ba letše dikgapa tša medumo ye mekoto: Matitia, Elifelehu, Miknea, Asasia, le baleti ba masoro a Tempele, e lego Obede-Edomo le Jeiele.

22Kenania o ile a bewa gore a hlokomele baopedi ba Balefi ka ge e be e le seopedi. 23-24Berekia le Elkana gotee le Obede-Edomo le Jehia bona ba bewa gore e be baleti ba Polokelo ya Kgwerano. Baprista ba ba latelago ba bewa baletši ba diphala pele ga Polokelo ya Kgwerano: Shebania, Joshafate, Netanele, Amasai, Sakaria, Benaya le Eliesere.

Polokelo ya Kgwerano e išwa Jerusalema

(2 Sam. 6:12-22)

25Ka gona Kgoši Dafida le baetapele ba Israele le balaodi ba madira ba ya ngwakong wa Obede-Edomo ba tšea Polokelo ya Kgwerano ba thabile. 26Ba dira sehlabelo ka dipoo tše di šupago le dikgapa tše di šupago ka ge Modimo a thušitše Balefi ba ba bego ba rwele Polokelo ya Kgwerano ya Morena. 27Dafida o be a apere seaparo sa lešela le boletiana; baopedi le Kenania, moetapele wa bona, le Balefi ba ba bego ba rwele Polokelo le bona ba be ba apere bjalo. Dafida yena o be a apere le seaparo se sekgethwa. 28Ka gona Baisraele ka moka ba rotoga ka megobo ya lethabo, go letšwa diletšo tša diphalafala, diphala, masenkana, diharepa le dikgapa.

29Ge Polokelo e gorošwa motseng, Migale, morwedi wa Saulo, a lebelela ka lefasetere mme a bona Kgoši Dafida a bina a taboga, gomme a mo nyatša kudu.

16

161Ba iša Polokelo ya Kgwerano tenteng ye Dafida a bego a e hlometše yona, gomme ba e bea ka moo. Ka morago ba direla Modimo dihlabelo tša go tšhungwa ka moka le dihlabelo tša kagišano. 2Ge Dafida a feditše go dira dihlabelo, a šegofatša setšhaba ka leina la Morena, 3gomme a ba fa dijo bohle. A fa monna le mosadi yo mongwe le yo mongwe mo Israele senkgwa, le nama ya go bešwa,16:3 “nama ya go bešwa” goba “senkgwa sa ditatlele” le phaphathi ya makwapi a diterebe.

4Dafida a bea Balefi ba bangwe gore ba hlankele Morena Modimo wa Israele pele ga Polokelo ya Kgwerano ka go mo reta, go mo tumiša, le go mo godiša. 5Asafo a bewa moetapele, gomme Sakaria a bewa mothuši wa gagwe. Jeiele, Shemiramote, Jehiele, Matitia, Eliaba, Benaya, Obede-Edomo, le Jeiele ba be ba swanetše go letša diharepa le dikgapa. Asafo o be a swanetše go letša diletšo tša masenkana, 6gomme baprista ba babedi, Benaya le Jaasiele, ba swanetše go letša diphala leboelela pele ga Polokelo ya Kgwerano. 7Ka lona tšatši leo ya ba la mathomo ge Dafida a abela Asafo le Balefi ba gabo mošomo wa go tumiša Morena ka dikopelo.

Kopelo ya tumišo

(Pes. 105:1-15; 96:1-13; 106:1,47-48)

8Lebogang Morena, le mo rapele;

begelang ditšhaba ditiro tša gagwe.

9Mo opeleleng le mo tumiše,

le anege mehlolo yohle ya gagwe.

10Mo tumišeng

ka ge e le Yomokgethwa;

bohle ba ba mo khunamelago a ba hlalale!

11Nyakang thušo go Morena,

le dule le mo khunamela.

12-13Lena bana ba Jakobo,

mohlanka wa Morena,

lena ditlogolo tša Israele le kgethilwego,

gopolang mehlolo ye Morena a e dirilego,

dimakatšo le dikahlolo tša gagwe.

14Morena ke yena Modimo wa rena;

ke yena a ahlolago lefase ka moka.

15Gopolang kgwerano ya Modimo go ya go ile,

e lego se a se holofeditšego meloko ye sekete,

16

16:16
Gen. 12:7
26:3
kgwerano ye a e dirilego le Abrahama,

keno ye a e enetšego Isaka.

17

16:17,18
Gen. 28:13
Morena a tlišetša kgwerano ya ba molao go Jakobo,

kgwerano ye e tlago dulela sa ruri go yena Israele.

18A re: “Ke tla go fa naga ya Kanana,

ya ba lefa le ke go abelago lona.”

19Ke ge e sešo ya ba ba bantši,

e le ba mmalwa fela,

le gona e le bafaladi mo nageng,

20ba ralala le ditšhaba,

ba tloga mmušong wo mongwe ba eya go wo mongwe.

21

16:21-22
Gen. 20:3-7
Eupša Morena a se dumelele motho go ba gatelela;

a kgala magoši e le go ba šireletša a re:

22“Batlotšwa ba ka le se ba dire selo;

baprofeta ba ka le se ba kweše bohloko.”

23Opelelang Morena,

lena bohle ba lefase!

Letšatši ka letšatši tsebagatšang gore o re phološitše.

24Begelang ditšhaba letago la gagwe,

le batho ka moka dimakatšo tša gagwe.

25Morena ke yo mogolo gomme o tumišega kudu;

o boifega go feta medimo ka moka.

26Gobane medimo ka moka ya ditšhaba tše dingwe ke lefeela,

eupša Morena o hlodile magodimo.

27Letago le borena di mo go yena,

Tempele ya gagwe e tletše maatla le lethabo.

28Retang Morena, lena ditšhabatšhaba,

retang letago le maatla a gagwe.

29Retang leina la Morena la letago;

tšeang sehlabelo le tleng pele ga gagwe.

Le obame pele ga Yomokgethwa ge a hlaga ka botšhepi bja bokgethwa bja gagwe;16:29 “ge a hlaga ... bja gagwe” goba “le apere diaparo tša tirelo”

30thothomelang pele ga gagwe,

lena batho ba lefase ka moka!

Lefase le tsemilwe gomme le ka se šuthišwe.

31A legodimo le thabe,

a lefase le hlalale!

A di botše ditšhaba gore Morena ke kgoši.

32A lewatle le rore le tšohle tše di lego ka go lona;

a naga e goe ka lethabo, le tšohle tše di lego mo go yona!

33Mehlare ya dithokgwa e tla hlaba mekgolokwane pele ga Morena,

gobane o tlilo ahlola lefase.

34

16:34
2 Dikr. 5:13
7:3
Esra 3:11
Pes. 100:5
106:1
107:1
118:1
136:1
Jer. 33:11
Retang Morena ka gobane ke yo botho;

lerato la gagwe ke la go ya go ile.

35Mo kgopeleng le re:

“Re phološe, wena Modimo, Mophološi wa rena;

re kgobokanye; re hlakodiše ditšhabeng tše dingwe,

gore re tle re go tumiše, wena Yomokgethwa,

re ikgantšhe ka ditiro tša gago tše di makatšago.”

36A go tumišwe Morena Modimo wa Israele

go tloga le go tloga,

le go iša go sa felego!

Setšhaba ka moka sa re:

“Amene! Retang Morena!”

Tirelo kua Jerusalema le Gibeone

37Kgoši Dafida o ile a bea Asafo le Balefi ba gabo gore ka mehla ba hlokomele tirelo ye e swarwago lefelong la Polokelo ya Kgwerano. Ba be ba swanetše go phetha mediro ya bona moo letšatši ka letšatši. 38Obede-Edomo, morwa wa Jedutune, le banna ba masome a a selelago le metšo ye seswai ba kgorwana ya gabo ba be ba swanetše go ba thuša. Hosa le Obede-Edomo ba be ba leta masoro.

39Moprista Tsadoko le baprista ba gabobona ba be ba hlokometše tirelo ya Morena lefelong la tirelo la ntotomeng kua Gibeone. 40Mosong wo mongwe le wo mongwe le mantšiboa ba be ba swanetše go dira dihlabelo tša go tšhungwa ka moka aletareng go ya ka tšohle tše di ngwadilwego mo melaong ye Morena a e filego Baisraele. 41Ba ba bego ba na le bona moo e be e le Hemane le Jedutune le ba bangwe ba ba bego ba kgethilwe ba bolelwa ka maina gore ba tumiše Morena ka dikopelo, ka gobane kgaugelo ya gagwe ke ye e sa felego. 42Hemane le Jedutune ba be ba hlokometše le diphala le masenkana le diletšo tše dingwe tše di bego di letšwa ge dikopelo tša tumišo di opelwa. Ba kgorwana ya Jedutune ba be ba leta lesoro.

43

16:43
2 Sam. 6:19-20
Ka morago yo mongwe le yo mongwe a ikela gae, gomme Dafida le yena a ya gae go yo šegofatša ba lapa la gagwe.