Sepedi 2000 (NSO00)
15

Go itokišetšwa go yo tšea Polokelo ya Kgwerano

151Dafida o ile a ikagela mengwako motseng wa Dafida. A ba a lokiša lefelo la Polokelo ya Kgwerano ya Modimo, gomme a hloma tente fao gore Polokelo e tle e bewe ka go yona. 2

15:2
Doit. 10:8
Ke moka a re: “Ke Balefi fela ba ba swanetšego go rwala Polokelo ya Kgwerano, ka gobane ke bona ba Morena a ba kgethilego gore ba e rwale, le gona ba mo hlankele go ya go ile.” 3Ka gona Dafida a bothela setšhaba ka moka sa Israele Jerusalema gore go tle go tlišwe Polokelo ya Kgwerano lefelong le a e lokišeditšego lona. 4Ka morago a bitša ditlogolo tša Arone le Balefi. 5Ba kgorwana ya Kehate gwa tla Uriele a ukametše banna ba lekgolo le masome a mabedi ba kgorwana ya gabo; 6ba kgorwana ya Merari gwa tla Asaya a ukametše banna ba makgolo a mabedi le masome a mabedi; 7ba kgorwana ya Gershone gwa tla Joele a ukametše banna ba lekgolo le masome a mararo; 8ba kgorwana ya Elitsafane gwa tla Shemaya a ukametše banna ba makgolo a mabedi; 9ba kgorwana ya Hebrone gwa tla Eliele a ukametše banna ba masome a seswai, 10gomme ba kgorwana ya Usiele gwa tla Aminadaba a ukametše banna ba lekgolo le ba lesome le ba babedi.

11Dafida a bitša moprista Tsadoko le moprista Abiatare le Balefi ba: Uriele, Asaya, Joele, Shemaya, Eliele le Aminadaba. 12A re go bona: “Ke lena baetapele ba dikgorwana tša Balefi. Itlhwekišeng le Balefi ba gabolena, gore le tle le kgone go goroša Polokelo ya Kgwerano ya Morena Modimo wa Israele lefelong le ke e lokišeditšego lona. 13Ka ge le se la e rwala la mathomo, Morena Modimo wa rena o ile a re otlela go se mo direle ka moo re bego re swanetše go phetha ka gona.”

14Ke moka baprista le Balefi ba itlhwekiša gore ba tle ba yo tšea Polokelo ya Kgwerano ya Morena Modimo wa Israele. 15

15:15
Eks. 25:14
Balefi ba e rwala ka dikota magetleng, ka moo Morena a bego a laetše ka Moshe.

16Dafida a laela baetapele ba Balefi gore ba bee Balefi ba bangwe baopedi ba go opela dikoša tša lethabo ba di letša ka diletšo tša diharepa, dikgapa le masenkana. 17-21Ba kgetha banna ba ba latelago dikgorwaneng tša bao ba bego ba hlokometše moopelo gore ba letše diletšo tša masenkana a mphiri: Hemane, morwa wa Joele, Asafo, morwa wa Berekia, wa leloko la gabo, le Ethane, morwa wa Kushaya, wa kgorwana ya Merari. Ba bea Balefi ba ba latelago gore e be sehlopha sa bobedi gore ba ba thuše ka go letša dikgapa tša medumo ye mesesane: Sakaria, Jaasiele, Shemiramote, Jeiele, Uni, Eliaba, Maasea le Benaya. Ba bea Balefi ba ba latelago gore ba letše dikgapa tša medumo ye mekoto: Matitia, Elifelehu, Miknea, Asasia, le baleti ba masoro a Tempele, e lego Obede-Edomo le Jeiele.

22Kenania o ile a bewa gore a hlokomele baopedi ba Balefi ka ge e be e le seopedi. 23-24Berekia le Elkana gotee le Obede-Edomo le Jehia bona ba bewa gore e be baleti ba Polokelo ya Kgwerano. Baprista ba ba latelago ba bewa baletši ba diphala pele ga Polokelo ya Kgwerano: Shebania, Joshafate, Netanele, Amasai, Sakaria, Benaya le Eliesere.

Polokelo ya Kgwerano e išwa Jerusalema

(2 Sam. 6:12-22)

25Ka gona Kgoši Dafida le baetapele ba Israele le balaodi ba madira ba ya ngwakong wa Obede-Edomo ba tšea Polokelo ya Kgwerano ba thabile. 26Ba dira sehlabelo ka dipoo tše di šupago le dikgapa tše di šupago ka ge Modimo a thušitše Balefi ba ba bego ba rwele Polokelo ya Kgwerano ya Morena. 27Dafida o be a apere seaparo sa lešela le boletiana; baopedi le Kenania, moetapele wa bona, le Balefi ba ba bego ba rwele Polokelo le bona ba be ba apere bjalo. Dafida yena o be a apere le seaparo se sekgethwa. 28Ka gona Baisraele ka moka ba rotoga ka megobo ya lethabo, go letšwa diletšo tša diphalafala, diphala, masenkana, diharepa le dikgapa.

29Ge Polokelo e gorošwa motseng, Migale, morwedi wa Saulo, a lebelela ka lefasetere mme a bona Kgoši Dafida a bina a taboga, gomme a mo nyatša kudu.