Sepedi 2000 (NSO00)
11

Dafida e ba kgoši ya Israele le Juda

(2 Sam. 5:1-10)

111Setšhaba ka moka sa Israele se ile sa ya go Dafida kua Hebrone sa re go yena: “Re madi eno. 2Mehleng ye e fetilego, le mola Saulo e sa le kgoši ya rena, o be o eta setšhaba sa Israele pele ntweng. Ebile Morena Modimo wa gago o rile go wena: ‘Ke wena o swanetšego go diša setšhaba sa ka; ke wena o swanetšego go ba mmuši wa sona.’ ” 3Ka gona baetapele ka moka ba Israele ba tla go Kgoši Dafida kua Hebrone. Yena a dira kgwerano le bona pele ga Morena, ba mo tlotša gomme ya ba kgoši ya Israele, bjalo ka ge Morena a be a holofeditše ka Samuele.

4

11:4
Josh. 15:63
Baahl. 1:21
Kgoši Dafida le Baisraele ka moka ba ya ba hlasela Jerusalema. Ka nako yeo motse woo o be o sa tsebja ka leina la Jebuse, gomme Bajebuse, badudi ba mathomo moo nageng yeo, ba be ba sa agile moo. 5Bajebuse ba botša Dafida gore a ka se tsene motseng, eupša Dafida a thopa sebo sa bona sa Sione, gomme sa tsebja ka la “Motse wa Dafida”. 6Yena a re: “Motho wa mathomo yo a kago bolaya Mojebuse e tla ba moetapele le molaodi wa madira a ka!” Joaba, yo mmagwe e bego e le Tseruya, a hlasela pele gomme ya ba molaodi. 7Ka lebaka la gore Dafida o ile a yo dula ka sebong seo, se ile sa bitšwa “Motse wa Dafida”. 8O ile a tsošološa karolo ya motse ya go se potologa, a thoma felo mo naga e bego e lekelelantšwe, gomme Joaba a tsošološa ye nngwe ye e šetšego. 9Maatla a Dafida a fela a oketšega ka gobane Morena Ramaatlaohle o be a na le yena.

Bahlabani ba Dafida ba bagale

(2 Sam. 23:8-39)

10A ke maina a bagale ba Dafida ba bagolo bao, gammogo le setšhaba ka moka sa Israele, ba ilego ba ema naye gore e be kgoši, bjalo ka ge Morena a be a boletše gore e tla ba kgoši. Bona ba ile ba fela ba mo thekgile kudu mmušong wa gagwe.

11Wa mathomo e be e le Jashobamo wa kgorwana ya Hakmone, moetapele wa “Bararo”.11:11 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Bararo”. Lebelela le 2 Sam. 23:8. Seheberu se re “Ba Masome a Mararo”. O ile a lwa le banna ba makgolo a mararo ka lerumo la gagwe gomme a ba bolaya ka moka ntweng e tee. 12Wa bobedi gare ga “Bararo” bao ba bagale e be e le Eleasara, morwa wa Dodo, wa kgorwana ya Ahoage. 13Yena o ile a lwa le Bafilista ntweng ya Pase-Damime a na le Dafida. O be a le ka tšhemong ya garase ge Baisraele ba thoma go tšhaba, 14eupša yena le banna ba gagwe ba ema gare ga tšhemo ba bolaya Bafilista mme ba šireletša tšhemo. Morena a fentšha Baisraele fenyang.

15Ka letšatši le lengwe bagale ba bararo ba bagolo ba “Ba Masome a Mararo” ba ya go Dafida leswikeng kgauswi le lewa la Adulamo, mola sehlopha sa Bafilista se hlomile mešaša molaleng wa Barafa. 16Ka nako yeo Dafida o be a le ka sebong thabeng, gomme sehlopha sa Bafilista se thopile Betlelehema. 17Dafida a kwa a nyoretšwe meetse a gabo mme a re: “Nke nkabe motho a yo nkgela meetse sedibeng sa lesorong la kgoro ya Betlelehema!” 18Bahlabani bale ba bararo ba bagale ba šwahla mešaša ya Bafilista, ba yo ga meetse sedibeng seo, gomme ba a tlišetša Dafida. Fela a se ke a a nwa, eupša a a tšholla ya ba kabelo go Morena 19gomme a re: “A Modimo a se ntumelele go nwa meetse a! Ge nka a nwa go ka swana le ge ke enwa madi a banna ba ba ilego ba ipea kotsing ya lehu ba!” Ka gona a gana go a nwa.

Tšeo e bile ditiro tše bogale tša bahlabani bao ba bararo ba bagale.

20Abishai, morwarragoJoaba, e be e le moetapele wa “Bagale ba Masome a Mararo”.11:20 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Bagale ba Masome a Mararo”. Seheberu se re “Bararo”. O ile a lwa le banna ba makgolo a mararo ka lerumo la gagwe, a ba bolaya, gomme a thoma go tuma gare ga bao “Ba Masome a Mararo”.11:20 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Ba Masome a Mararo”. Lebelela le 2 Sam. 23:18. Seheberu se re “Bararo”. 21Ke yena a bego a tumile kudu moo gare ga “Ba Masome a Mararo”11:21 Mohlomongwe go swanetše go balwa “tumile ... Mararo”. Lebelela 2 Sam. 23:19. Seheberu ga se kwagale gabotse. gomme e ile ya ba moetapele wa bona, eupša o be a se a tuma go swana le “Bararo” bale.

22Benaya, morwa wa Joyada, wa go tšwa Kabtsiele, e be e le mohlabani yo mongwe yo bogale; o dirile ditiro tše ntši tše kgolo, go balwa le go bolaya bahlabani ba babedi ba bagolo ba Bamoaba. O kile a theogela ka moleteng ka letšatši la lehlwa a bolaya tau. 23Le gona o kile a bolaya monna yo mongwe wa tšitširipa wa Moegepeta wa go feta dimetara tše pedi ka botelele, yo a bego a itlhamile ka lerumo leo theko ya lona e bego e lekana le mpheng wa mogoma. Benaya a mo hlasela ka molamo, a ubula lerumo lela seatleng sa Moegepeta, a mmolaya ka lona. 24Tšeo e bile ditiro tše bogale tša Benaya yo le yena a bego a tumile gare ga “Ba Masome a Mararo”.11:24 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ba Masome a Mararo”. Seheberu se re “Bararo”. 25O ile a tuma kudu gare ga bona, eupša a se swane le “Bararo” bale. Dafida o ile a mmea mohlokomedi wa baleti ba gagwe.

26-47Bahlabani ba bangwe ba bagale šeba:

Asahele, morwarragoJoaba

Elhanane, morwa wa Dodo, wa Betlelehema

Shamote wa Harode

Heletse wa Pelete

Ira, morwa wa Ikeshe, wa Tekoa

Abiesere wa Anathote

Sibekai wa Husha

Ilai wa Ahoage

Maharai wa Netofa

Helede, morwa wa Baana, wa Netofa

Itai, morwa wa Ribai, wa Gibea kua Benjamene

Benaya wa Piratone

Hidai wa dinokaneng kgauswi le Gaashe

Abiele wa Arba

Asmabethe wa Bahurime

Eliagaba wa Shaalbone

Jashene11:26-47 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Jashene” Seheberu se re “barwa ba Jashene”. wa Gisone

Jonathane, morwa wa Shage, wa Harare

Ahiamo, morwa wa Sakara, wa Harare

Elifale, morwa wa Ure

Hefere wa Mekera

Ahia wa Pelone

Hetsero wa Karmele

Naarai, morwa wa Esbai

Joele, morwarragoNathane

Mibihara, morwa wa Hagare

Tseleke wa Amone

Nagrai, morwaladibetša wa Joaba, wa Beerote

Ira le Garebe ba Jatire

Uria, Mohete

Sabade, morwa wa Aglai

Adina, morwa wa Shisa, moetapele kgorong ya Rubene, le sehlopha sa gagwe sa bahlabani ba masome a mararo

Hanane, morwa wa Maaka

Joshafate wa Mitine

Usia wa Ashtarote

Shama le Jeiele, barwa ba Hotamo, ba Aroere

Jediaele le Joha, barwa ba Shimri, ba Titse

Eliele wa Mahaba

Jeribai le Joshabia, barwa ba Elnaamo

Jitma wa Moaba

Eliele, Obede le Jaasiele ba Tsoba.11:26-47 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Tsoba” Seheberu ga se kwagale gabotse.