Sepedi 2000 (NSO00)
10

Lehu la Kgoši Saulo

(1 Sam. 31:1-13)

101Bafilista ba ile ba lwa le Baisraele thabeng ya Gilboa. Baisraele ba bantši ba bolawa moo, gomme ba ba šetšego ba tšhaba. 2Eupša Bafilista ba rakediša Saulo le barwa ba gagwe, Jonathane, Abinadaba le Malkishua. 3Moo go bego go le Saulo ntwa e be e le ye šoro, gomme ge boramesebe ba mmatamela mo ba kago mo thunya ka mesebe, a thothomela kudu. 4A re go morwaladibetša wa gagwe: “Hwanyolla tšhoša ya gago o mphuleletše ka yona, gore Bafilista ba ba go se bolle ba se ke ba tla ba bapala ka nna.” Eupša morwaladibetša yoo a boifa kudu go ka dira taba yeo. Ka gona Saulo a tšea tšhoša ya gagwe ka boyena a itahlela godimo ga yona. 5Ge morwaladibetša yoo a bona gore Saulo o hwile, le yena a itahlela godimo ga ya gagwe tšhoša mme a hwa. 6Ka gona Saulo le barwa ba gagwe ka bararo ba hwa mmogo gomme ya ba mafelelofelelo a mmušo wa gagwe. 7Ge Baisraele ba ba bego ba dula ka moeding wa Jesriele ba ekwa gore madira a tšhabile, le gore Saulo le barwa ba gagwe ba hwile, ba tlogela metse ya bona ba tšhaba. Bafilista ba tla ba dula go yona.

8Ka letšatši le le latelago la ntwa Bafilista ba yo hula ditopo, gomme ba hwetša setopo sa Saulo le tša barwa ba gagwe di rapaletše thabeng ya Gilboa. 9Ba mo apola diaparo tša gagwe tša ntwa, ba tšea hlogo ya gagwe le dibetša ba di romela ka batseta nageng ya Filistia ba di šikiša le naga, ba botša medimo ya bona ya diswantšho le batho ba gabobona gore Baisraele ba fentšwe. 10Ba bea dibetša tša gagwe ka tempeleng ye nngwe ya bona, gomme ba kokotela hlogo ya gagwe ka tempeleng ya Dagone, modimo wa bona. 11Ge batho ka moka ba Jabeshe kua Gileade ba ekwa se Bafilista ba se dirilego Saulo, 12banna bohle ba bagale ba ya ba tšea setopo sa Saulo le tša barwa ba gagwe ba di tliša Jabeshe. Ba di boloka fao ka fase ga mohlare wa moeike, gomme ba ikona dijo matšatši a a šupago.

13

10:13
Lef. 19:31
20:6
1 Sam. 13:8-14
15:1-24
1 Sam. 28:7-8
Lehu la Saulo le hlotšwe ke go se botegele Morena ga gagwe, a nyatša ditaelo tša gagwe, le gona a kile a nyaka keletšo go meoya ya bahu 14bakeng sa gore a botšiše Morena. Ka gona Morena a mmolaya gomme mmušo a o fa Dafida, morwa wa Isai.

11

Dafida e ba kgoši ya Israele le Juda

(2 Sam. 5:1-10)

111Setšhaba ka moka sa Israele se ile sa ya go Dafida kua Hebrone sa re go yena: “Re madi eno. 2Mehleng ye e fetilego, le mola Saulo e sa le kgoši ya rena, o be o eta setšhaba sa Israele pele ntweng. Ebile Morena Modimo wa gago o rile go wena: ‘Ke wena o swanetšego go diša setšhaba sa ka; ke wena o swanetšego go ba mmuši wa sona.’ ” 3Ka gona baetapele ka moka ba Israele ba tla go Kgoši Dafida kua Hebrone. Yena a dira kgwerano le bona pele ga Morena, ba mo tlotša gomme ya ba kgoši ya Israele, bjalo ka ge Morena a be a holofeditše ka Samuele.

4

11:4
Josh. 15:63
Baahl. 1:21
Kgoši Dafida le Baisraele ka moka ba ya ba hlasela Jerusalema. Ka nako yeo motse woo o be o sa tsebja ka leina la Jebuse, gomme Bajebuse, badudi ba mathomo moo nageng yeo, ba be ba sa agile moo. 5Bajebuse ba botša Dafida gore a ka se tsene motseng, eupša Dafida a thopa sebo sa bona sa Sione, gomme sa tsebja ka la “Motse wa Dafida”. 6Yena a re: “Motho wa mathomo yo a kago bolaya Mojebuse e tla ba moetapele le molaodi wa madira a ka!” Joaba, yo mmagwe e bego e le Tseruya, a hlasela pele gomme ya ba molaodi. 7Ka lebaka la gore Dafida o ile a yo dula ka sebong seo, se ile sa bitšwa “Motse wa Dafida”. 8O ile a tsošološa karolo ya motse ya go se potologa, a thoma felo mo naga e bego e lekelelantšwe, gomme Joaba a tsošološa ye nngwe ye e šetšego. 9Maatla a Dafida a fela a oketšega ka gobane Morena Ramaatlaohle o be a na le yena.

Bahlabani ba Dafida ba bagale

(2 Sam. 23:8-39)

10A ke maina a bagale ba Dafida ba bagolo bao, gammogo le setšhaba ka moka sa Israele, ba ilego ba ema naye gore e be kgoši, bjalo ka ge Morena a be a boletše gore e tla ba kgoši. Bona ba ile ba fela ba mo thekgile kudu mmušong wa gagwe.

11Wa mathomo e be e le Jashobamo wa kgorwana ya Hakmone, moetapele wa “Bararo”.11:11 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Bararo”. Lebelela le 2 Sam. 23:8. Seheberu se re “Ba Masome a Mararo”. O ile a lwa le banna ba makgolo a mararo ka lerumo la gagwe gomme a ba bolaya ka moka ntweng e tee. 12Wa bobedi gare ga “Bararo” bao ba bagale e be e le Eleasara, morwa wa Dodo, wa kgorwana ya Ahoage. 13Yena o ile a lwa le Bafilista ntweng ya Pase-Damime a na le Dafida. O be a le ka tšhemong ya garase ge Baisraele ba thoma go tšhaba, 14eupša yena le banna ba gagwe ba ema gare ga tšhemo ba bolaya Bafilista mme ba šireletša tšhemo. Morena a fentšha Baisraele fenyang.

15Ka letšatši le lengwe bagale ba bararo ba bagolo ba “Ba Masome a Mararo” ba ya go Dafida leswikeng kgauswi le lewa la Adulamo, mola sehlopha sa Bafilista se hlomile mešaša molaleng wa Barafa. 16Ka nako yeo Dafida o be a le ka sebong thabeng, gomme sehlopha sa Bafilista se thopile Betlelehema. 17Dafida a kwa a nyoretšwe meetse a gabo mme a re: “Nke nkabe motho a yo nkgela meetse sedibeng sa lesorong la kgoro ya Betlelehema!” 18Bahlabani bale ba bararo ba bagale ba šwahla mešaša ya Bafilista, ba yo ga meetse sedibeng seo, gomme ba a tlišetša Dafida. Fela a se ke a a nwa, eupša a a tšholla ya ba kabelo go Morena 19gomme a re: “A Modimo a se ntumelele go nwa meetse a! Ge nka a nwa go ka swana le ge ke enwa madi a banna ba ba ilego ba ipea kotsing ya lehu ba!” Ka gona a gana go a nwa.

Tšeo e bile ditiro tše bogale tša bahlabani bao ba bararo ba bagale.

20Abishai, morwarragoJoaba, e be e le moetapele wa “Bagale ba Masome a Mararo”.11:20 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Bagale ba Masome a Mararo”. Seheberu se re “Bararo”. O ile a lwa le banna ba makgolo a mararo ka lerumo la gagwe, a ba bolaya, gomme a thoma go tuma gare ga bao “Ba Masome a Mararo”.11:20 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Ba Masome a Mararo”. Lebelela le 2 Sam. 23:18. Seheberu se re “Bararo”. 21Ke yena a bego a tumile kudu moo gare ga “Ba Masome a Mararo”11:21 Mohlomongwe go swanetše go balwa “tumile ... Mararo”. Lebelela 2 Sam. 23:19. Seheberu ga se kwagale gabotse. gomme e ile ya ba moetapele wa bona, eupša o be a se a tuma go swana le “Bararo” bale.

22Benaya, morwa wa Joyada, wa go tšwa Kabtsiele, e be e le mohlabani yo mongwe yo bogale; o dirile ditiro tše ntši tše kgolo, go balwa le go bolaya bahlabani ba babedi ba bagolo ba Bamoaba. O kile a theogela ka moleteng ka letšatši la lehlwa a bolaya tau. 23Le gona o kile a bolaya monna yo mongwe wa tšitširipa wa Moegepeta wa go feta dimetara tše pedi ka botelele, yo a bego a itlhamile ka lerumo leo theko ya lona e bego e lekana le mpheng wa mogoma. Benaya a mo hlasela ka molamo, a ubula lerumo lela seatleng sa Moegepeta, a mmolaya ka lona. 24Tšeo e bile ditiro tše bogale tša Benaya yo le yena a bego a tumile gare ga “Ba Masome a Mararo”.11:24 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ba Masome a Mararo”. Seheberu se re “Bararo”. 25O ile a tuma kudu gare ga bona, eupša a se swane le “Bararo” bale. Dafida o ile a mmea mohlokomedi wa baleti ba gagwe.

26-47Bahlabani ba bangwe ba bagale šeba:

Asahele, morwarragoJoaba

Elhanane, morwa wa Dodo, wa Betlelehema

Shamote wa Harode

Heletse wa Pelete

Ira, morwa wa Ikeshe, wa Tekoa

Abiesere wa Anathote

Sibekai wa Husha

Ilai wa Ahoage

Maharai wa Netofa

Helede, morwa wa Baana, wa Netofa

Itai, morwa wa Ribai, wa Gibea kua Benjamene

Benaya wa Piratone

Hidai wa dinokaneng kgauswi le Gaashe

Abiele wa Arba

Asmabethe wa Bahurime

Eliagaba wa Shaalbone

Jashene11:26-47 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Jashene” Seheberu se re “barwa ba Jashene”. wa Gisone

Jonathane, morwa wa Shage, wa Harare

Ahiamo, morwa wa Sakara, wa Harare

Elifale, morwa wa Ure

Hefere wa Mekera

Ahia wa Pelone

Hetsero wa Karmele

Naarai, morwa wa Esbai

Joele, morwarragoNathane

Mibihara, morwa wa Hagare

Tseleke wa Amone

Nagrai, morwaladibetša wa Joaba, wa Beerote

Ira le Garebe ba Jatire

Uria, Mohete

Sabade, morwa wa Aglai

Adina, morwa wa Shisa, moetapele kgorong ya Rubene, le sehlopha sa gagwe sa bahlabani ba masome a mararo

Hanane, morwa wa Maaka

Joshafate wa Mitine

Usia wa Ashtarote

Shama le Jeiele, barwa ba Hotamo, ba Aroere

Jediaele le Joha, barwa ba Shimri, ba Titse

Eliele wa Mahaba

Jeribai le Joshabia, barwa ba Elnaamo

Jitma wa Moaba

Eliele, Obede le Jaasiele ba Tsoba.11:26-47 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Tsoba” Seheberu ga se kwagale gabotse.

12

Balatedi ba mathomo ba Dafida ba kgoro ya Benjamene

121Mola Dafida a sa dula kua Tsikelage, mo a bego a ile gona ge a tšhabile Kgoši Saulo, o ile a tlatšwa ke bagale ba ba ilego ba mo thuša dintweng, 2banna ba kgoro ya Benjamene, ye e bego e le ya gaboSaulo. Ba be ba kgona go thunya mesebe le diragamabje ka matsogo a go ja le a nngele. 3-7Balaodi ba bona e be e le Ahiesere le Joase, barwa ba Shemaa wa Gibea.

Bahlabani bao šeba:

Jesiele le Pelete, barwa ba Asmabethe

Beraka le Jehu ba Anathote

Jishmaya wa Gibeone, mogale gare ga “Ba Masome a Mararo”, yo e bego e le yo mongwe wa baetapele ba bona

Jeremia, Jahasiele, Johanane, le Josabade wa Gedera

Elusai, Jerimote, Bealia, Shemaria, le Shefatia wa Harife

Elkana, Jishia, Asarele, Joesere le Jashobamo ba kgorwana ya Korage

Joela le Sebadia, barwa ba Jerohamo wa Gedoro.

Balatedi ba Dafida ba kgoro ya Gade

8Šea maina a bagale ba bagolo ba ba bego ba loketše ntwa ba kgoro ya Gade ba ba ilego ba tlatša Dafida mola a le sebong sa lešokeng. E be e le bakgoni ba go swara dikotse le marumo, difahlego tša bona di be di tšhoša bjalo ka sa tau, mme ba na le lebelo la tshephe. 9-13Ka maemo ba be ba latelana ka mokgwa wo: Esere, Obadia, Eliaba, Mishmana, Jeremia, Athai, Eliele, Johanane, Elsabade, Jeremia le Makabanai.

14Banna ba bangwe ba kgoro yeo ya Gade e be e le balaodi ba bagolo, yo mongwe le yo mongwe a laola banna ba sekete, ba bangwe e le balaodi ba bannyane, yo mongwe le yo mongwe a laola banna ba lekgolo. 15Kgweding ya pele ya ngwaga wo mongwe ka nako ye noka ya Jordane e tletše wa go falala ba kile ba e tshela, ba raka batho ba ba bego ba dula melaleng ya ka bohlabela le ya ka bodikela bja noka.

Balatedi ba Dafida ba kgoro ya Benjamene le ya Juda

16Ka nako ye nngwe banna ba bangwe ba kgoro ya Benjamene le ya Juda ba kile ba ya sebong se Dafida a bego a le ka go sona. 17Yena a tšwa a yo ba gahlanetša gomme a re: “Ge eba le tlile ka maikemišetšo a mabotse go tlo nthuša, ke le amogela ka pelo ya ka ka moka. Eupša ge le tlilo nkeka mme la nkgafela manabeng a ka, etšwe ke se ka phošetša motho, Modimo wa borakgolokhukhu ba rena o tla bona taba yeo gomme a le otla.”

18Moya wa Modimo wa aparela yo mongwe wa bona, Amasai, yo ka morago e ilego ya ba moetapele wa “Ba Masome a Mararo”, gomme a goelela a re:

“Ke rena ba gago Dafida!

Re eme nago, morwa wa Isai!

Nke o atlege,

go atlege le yo a emego nago,

ka gobane Modimo wa gago o a go thuša!”

Dafida a ba amogela gomme a ba dira balaodi ba madira a gagwe.

Balatedi ba Dafida ba kgoro ya Manase

19Bahlabani ba bangwe ba go tšwa kgorong ya Manase ba ile ba itliša go Dafida ge a be a etla le Bafilista go tlo lwa le Kgoši Saulo. Eupša o ile a se ke a thuša Bafilista, ka gobane dikgoši tša bona di be di rile go rerišana tša mo gomisetša Tsikelage, ka ge di be di boifa gore a ka ba eka go Saulo, mong wa gagwe. 20Bahlabani ba ba tšwago kgorong ya Manase ba ba ilego ba itliša go Dafida ge a boa, šeba: Adnage, Josabade, Jediaele, Mikaele, Josabade, Elihu le Tsiletai. Ka moka ga bona mo kgorong ya Manase ba be ba laola dikgao tša banna ba sekete. 21Ba ile ba thuša Dafida e le balaodi ba madira a gagwe,12:21 “e le balaodi ba madira a gagwe” goba “go lwa le makoko a bašwahledi” ka gobane ka moka ga bona e be e le bagale ba bagolo. Ka morago ya ba balaodi madireng a Israele. 22Letšatši le lengwe le le lengwe go be go itliša banna go Dafida, ka gona madira a gagwe ya ba a mantšintši.

Madira a Dafida

23-37Mola Dafida a le Hebrone bahlabani ba bantši ba ba itlhametšego ntwa ba ile ba tla go yena go mmea kgoši legatong la Saulo, go ya ka taelo ya Morena. Palo ya bona e be e le ka mokgwa wo:

ba kgoro ya Juda: banna ba ba itlhametšego ntwa ba dikete tše di selelago le makgolo a seswai ba swere dikotse le marumo;

ba kgoro ya Simeone: bagale ba bagolo ba ntwa ba dikete tše di šupago le lekgolo;

ba kgoro ya Lefi: banna ba dikete tše nne le makgolo a a selelago;

Joyada, molaodi wa kgorwana ya Arone, gotee le bao ba bego ba na le yena ba dikete tše tharo le makgolo a a šupago;

ba gaboTsadoko, mogale yo mogolo wa lesogana: balaodi ba masome a mabedi a metšo ye mebedi;

ba kgoro ya Benjamene, yona kgoro ya gaboSaulo: banna ba dikete tše tharo; bontši bja batho ba Benjamene bo ile bja no fela bo botegela Saulo;

ba kgoro ya Efraime: bagale ba bagolo ba dikete tše masome a mabedi le makgolo a seswai ba go tuma dikgorwaneng tša gabobona;

ba seripa sa kgoro ya Manase sa ka bodikela: banna ba dikete tše lesome le tše seswai ba ba bego ba kgethilwe gore ba yo bea Dafida kgoši;

ba kgoro ya Isakara: baetapele ba makgolo a mabedi, gotee le banna ba ba bego ba laolwa ke bona; baetapele ba ba be ba tseba se Baisraele ba bego ba swanetše go se dira le nako ye botse ya go se phetha;

ba kgoro ya Sebulone: banna ba ba itlhamilego ba dikete tše masome a mahlano, ba go se dikadikele ntwa, ba rutilwego go lwa ka dihlabani tša mehutahuta;

ba kgoro ya Naftali: balaodi ba sekete, gotee le banna ba dikete tše masome a mararo le tše di šupago ba ba itlhamilego ka dikotse le marumo;

ba kgoro ya Dane: banna ba ba hlahlilwego go tša ntwa ba dikete tše masome a mabedi le tše seswai le makgolo a a selelago;

ba kgoro ya Asere: banna ba ba bego ba rutantšheditšwe ntwa, e le bokomana madulaabapile, ba dikete tše masome a mane;

ba dikgoro tša ka bohlabela bja Jordane – kgoro ya Rubene, kgoro ya Gade, le seripa sa kgoro ya Manase sa ka bohlabela: banna ba dikete tše lekgolo le tše masome a mabedi, ba ba bego ba rutilwe go lwa ka dihlabani tša mehutahuta.

38Bahlabani bao ka moka ba ile ba ya Hebrone ba beakanyeditšwe ntwa, ba bile ba tshwetše mare diatleng gore ba yo bea Dafida kgoši ya Israele ka moka. Baisraele ba bangwe ka moka le bona ba be ba na le morero o tee woo wa go mmea kgoši. 39Ba ile ba tšea matšatši a mararo moo ba na le Dafida, ba eja, ba enwa tše ba gabobona ba bego ba ba file tšona. 40-41Meloko ya bobona e ile ya tla e etšwa le kua kgole kgorong ya Isakara, le ya Sebulone, le ya Naftali e tliša dijo ka bontši ka dipokolo, dikamela, dimeila le dipholo, e le bupi, diphaphathi tša makwapi a mago le tša makwapi a diterebe, beine, le makhura a mohlware, le dikgomo le dihuswane gore ba tle ba hlabe, gobane Baisraele ba be ba thabile.