Sepedi 2000 (NSO00)
9

Batho ba ba ilego ba boa bothopša

91Setšhaba ka moka sa Israele se be se ngwadišitšwe ka malapa a sona, se ngwadilwe ka Pukung ya magoši a Israele.

Batho ba Juda ba be ba thopetšwe Babilonia ka lebaka la go se botegele Modimo. 2

9:2-3
Esra 2:27
Neh. 7:73
Ba mathomo ba go boela malapeng a bona metseng ya gabobona e be e le bathofela le baprista le Balefi le bašomi ba ka Tempeleng. 3Batho ba kgoro ya Juda le ya Benjamene le ya Efraime le ya Manase ba ile ba ya ba dula Jerusalema.

4-6E ile ya ba batho ba makgolo a a selelago a masome a senyane ba kgoro ya Juda ba ba ilego ba dula Jerusalema.

Moetapele wa ditlogolo tša Peretse, morwa wa Juda, e be e le Utai, morwa wa Amihude, le setlogolo sa Omri. Omri e be e le morwa wa Imri, gomme Imri e le morwa wa Bani.

Moetapele wa ditlogolo tša Shela, morwa wa Juda, e be e le Asaya, yo e bego e le hlogo ya lapa labo.

Moetapele wa ditlogolo tša Serage, morwa wa Juda, e be e le Jeuele.

7-8Batho ba ba latelago ba kgoro ya Benjamene ba be ba dula Jerusalema:

Salu, morwa wa Meshulamo, setlogolo sa Hodabia, setlogolokhukhu sa Senua

Jibnea, morwa wa Jerohamo

Ela, morwa wa Usi, le setlogolo sa Mikiri

Meshulamo, morwa wa Shefatia, setlogolo sa Reuele, setlogolokhukhu sa Jibnia

9E be e le batho ba makgolo a senyane le masome a a fetšago seatla le metšo ye e selelago ba kgoro yeo ba ba bego ba dula moo. Banna bao ka moka e be e le dihlogo tša malapa.

Baprista ba ba bego ba dula Jerusalema

10-12Baprista ba ba latelago ba be ba dula Jerusalema:

Jedaya, Joyaribe le Jakine

Asaria, morwa wa Hilkia, mohlankedi yo mogolo ka Tempeleng, yoo borakgolokhukhu ba gagwe ba bangwe e bego e le Meshulamo, Tsadoko, Merayote le Ahitube

Adaya, morwa wa Jerohamo, yoo borakgolokhukhu ba gagwe ba bangwe e bego e le Pashure le Malkia

Masai, morwa wa Adiele, yoo borakgolokhukhu ba gagwe ba bangwe e bego e le Jagsera, Meshulamo, Meshilemote le Imere

13Baprista ba e bego e le dihlogo tša malapa e be e le ba sekete le makgolo a a šupago le masome a a selelago. E be e le bakgoni ba mediro ya ka Tempeleng.

Balefi ba ba bego ba dula Jerusalema

14-16Balefi ba ba latelago ba be ba dula Jerusalema:

Shemaya, morwa wa Hashube, yoo borakgolokhukhu ba gagwe ba bangwe e bego e le Asrikamo le Hashabia, ba kgorwana ya Merari

Bakbakare, Hereshe le Galale

Matania, morwa wa Mika, yoo borakgolokhukhu ba gagwe ba bangwe e bego e le Sikri le Asafo

Obadia, morwa wa Shemaya, yoo borakgolokhukhu ba gagwe ba bangwe e bego e le Galale le Jedutune

Berekia, morwa wa Asa, le setlogolo sa Elkana, yoo a bego a dula nageng ye e bego e le ya motse wa Netofa

Baleti ba masoro a Tempele ba ba bego ba dula Jerusalema

17Baleti ba masoro a Tempele ba ba latelago ba be ba dula Jerusalema:

Shalume, Akube, Talmone le Ahimane. Shalume e be e le moetapele wa bona. 18Pele ga moo ba dikgorwana tša bona ba be ba beilwe ka bohlabela bja Lesoro la Kgoši,9:18 “Lesoro la Kgoši” Lesoro la ka bohlabela la Tempele leo kgoši a bego a fela a tsena ka lona. e le bona baleti ba masoro a mešaša ya Balefi.

19Shalume, morwa wa Kore le setlogolo sa Abiasafo, le banna ba gabo ba kgorwana ya Korage ba be ba beilwe baleti ba mojako wa Tente ya bodulo bja Morena, bjalo ka borakgolokhukhu ba bona mola ba be ba sa hlokometše mešaša ya Morena.9:19 “mešaša ya Morena” Ke go re mešaša ya Baisraele lešokeng. 20Finease, morwa wa Eleasara, e be e kile ya ba molaodi wa bona. A Morena a be le yena.

21Sakaria, morwa wa Meshelemia, le yena e be e le moleti wa mojako wa Tente ya bodulo bja Morena.

22Go ile gwa kgethwa banna ba makgolo a mabedi le lesome le metšo ye mebedi gore ba lete matseno le masoro. Ba be ba ngwadišitšwe go ya ka metse ye ba bego ba dula go yona. E bile Kgoši Dafida le Samuele, mmoni,9:22 “mmoni” Ke go re moprofeta. Lebelela 1 Sam. 9:9-11. bao ba ilego ba bea borakgolokhukhu ba bona maemong ao a bona. 23Bona le ditlogolo tša bona ba ile ba tšwela pele le go leta masoro a Tempele ye e bego e bitšwa Tente. 24Go be go na le lesoro ka mathokong ka mane: ka leboa, le ka borwa, le ka bohlabela, le ka bodikela, gomme lesoro le lengwe le le lengwe le na le moleti yo mogolo. 25Baleti bao ba be ba thušwa ke meloko ya bobona ye e bego e dula metsaneng ya bona. Bona ba be ba swanetše go šielana ka go tla modirong wa bona wa go leta – yo mongwe le yo mongwe a swanetše go ba modirong matšatši a a šupago. 26Baleti bao ba bagolo ba bane e be e le Balefi mme e le bona ba hlokometšego tšohle. Le gona ba be ba hlokometše diphapoši tša Tempele, le thoto yeo e bego e beilwe ka go tšona. 27Ba be ba dula kgauswi le Tempele, ka gobane e be e le modiro wa bona go e leta le go bula masoro mosong wo mongwe le wo mongwe.

Balefi ba bangwe

28Balefi ba bangwe ba be ba hlokometše dibjana tše di bego di šomišwa dihlabelong. Ba be ba di bala ge ba di ntšha le ge ba di tsenya nako ye nngwe le ye nngwe ge di šomišitšwe. 29Ba bangwe ba be ba hlokometše ditlabakelo tše dingwe le dilo tše kgethwa, le bupi le beine le makhura a mohlware le seorelo le dinoko. 30Eupša go hlakahlakantšha dinoko e be e le mošomo wa baprista.

31Molefi yo leina la gagwe e bego e le Matitia, morwa wa mathomo wa Shalume, wa kgorwana ya Korage, o be a hlokometše go apea dinkgwa tše di neelwago Morena. 32Ba kgorwana ya Kehate ba be ba hlokometše go apea dinkgwa tše kgethwa9:32 “dinkgwa tše kgethwa” Dinkgwa tše lesome le tše pedi tše di bego di bewa tafoleng ka Tempeleng tšatši le lengwe le le lengwe la Sabatha e le kabelo go Modimo. Lebelela Lef. 24:5-9. tša Tempele tšatši le lengwe le le lengwe la Sabatha.

33Dihlogo tše dingwe tša malapa a Balefi di be di hlokometše go opela ka Tempeleng. Ba be ba dula ka diphapošing tše dingwe tša Tempele, gomme ba sa dire mediro ye mengwe ka gobane ba be ba hlokomela moopelo bošego le mosegare.

34Banna ba e be e le dihlogo tša malapa a Balefi go ya ka go latelana ga borakgolokhukhu ba bona. E be e le baetapele ba ba bego ba dula Jerusalema.

Borakgolokhukhu ba Kgoši Saulo le ditlogolo tša gagwe

35Jeiele o ile a hloma motse wa Gibeone gomme a dula gona. Mosadi wa gagwe e be e le Maaka. 36Morwa wa gagwe wa leitšibolo e be e le Abdone, mme barwa ba gagwe ba bangwe e le Tsure, Kishe, Baale, Nere, Nadaba, 37Gedoro, Agio, Sakaria le Miklote, 38tatagoShima. Bona ba be ba dula Jerusalema, kgauswi le malapa a mangwe a kgorwana ya gabobona.

39Nere e bile tatagoKishe, mme Kishe ya ba tatagoSaulo. Saulo o ile a ba le barwa ba: Jonathane, Malkishua, Abinadaba le Eshbaale.9:39 “Eshbaale” o bitšwa Ishboshete mo go 2 Sam. 2:8 le ditemaneng tše dingwe mo pukung yeo. 40Jonathane e bile tatagoMeribe-Baale,9:40 “Meribe-Baale” o bitšwa Mefiboshete mo go 2 Sam. 4:4 le ditemaneng tše dingwe mo pukung yeo. yo e ilego ya ba tatagoMika. 41Mika o be a na le barwa ba: Pitone, Meleke, Tagrea le Ahase.9:41 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Ahase”. Lebelela 1 Dikr. 8:35. Seheberu ga se na le leina le. 42Ahase e bile tatagoJoada yo e ilego ya ba tatagobarwa ba: Alemete, Asmabethe le Simri. Simri e bile tatagoMotsa, 43Motsa ya ba tatagoBina, Bina ya ba tatagoRefaya, Refaya ya ba tatagoElasa, mme Elasa ya ba tatagoAtsele.

44Atsele o be a na le barwa ba ba selelago, e lego Asrikamo, Bokru, Ishmaele, Shearia, Obadia le Hanane.

10

Lehu la Kgoši Saulo

(1 Sam. 31:1-13)

101Bafilista ba ile ba lwa le Baisraele thabeng ya Gilboa. Baisraele ba bantši ba bolawa moo, gomme ba ba šetšego ba tšhaba. 2Eupša Bafilista ba rakediša Saulo le barwa ba gagwe, Jonathane, Abinadaba le Malkishua. 3Moo go bego go le Saulo ntwa e be e le ye šoro, gomme ge boramesebe ba mmatamela mo ba kago mo thunya ka mesebe, a thothomela kudu. 4A re go morwaladibetša wa gagwe: “Hwanyolla tšhoša ya gago o mphuleletše ka yona, gore Bafilista ba ba go se bolle ba se ke ba tla ba bapala ka nna.” Eupša morwaladibetša yoo a boifa kudu go ka dira taba yeo. Ka gona Saulo a tšea tšhoša ya gagwe ka boyena a itahlela godimo ga yona. 5Ge morwaladibetša yoo a bona gore Saulo o hwile, le yena a itahlela godimo ga ya gagwe tšhoša mme a hwa. 6Ka gona Saulo le barwa ba gagwe ka bararo ba hwa mmogo gomme ya ba mafelelofelelo a mmušo wa gagwe. 7Ge Baisraele ba ba bego ba dula ka moeding wa Jesriele ba ekwa gore madira a tšhabile, le gore Saulo le barwa ba gagwe ba hwile, ba tlogela metse ya bona ba tšhaba. Bafilista ba tla ba dula go yona.

8Ka letšatši le le latelago la ntwa Bafilista ba yo hula ditopo, gomme ba hwetša setopo sa Saulo le tša barwa ba gagwe di rapaletše thabeng ya Gilboa. 9Ba mo apola diaparo tša gagwe tša ntwa, ba tšea hlogo ya gagwe le dibetša ba di romela ka batseta nageng ya Filistia ba di šikiša le naga, ba botša medimo ya bona ya diswantšho le batho ba gabobona gore Baisraele ba fentšwe. 10Ba bea dibetša tša gagwe ka tempeleng ye nngwe ya bona, gomme ba kokotela hlogo ya gagwe ka tempeleng ya Dagone, modimo wa bona. 11Ge batho ka moka ba Jabeshe kua Gileade ba ekwa se Bafilista ba se dirilego Saulo, 12banna bohle ba bagale ba ya ba tšea setopo sa Saulo le tša barwa ba gagwe ba di tliša Jabeshe. Ba di boloka fao ka fase ga mohlare wa moeike, gomme ba ikona dijo matšatši a a šupago.

13

10:13
Lef. 19:31
20:6
1 Sam. 13:8-14
15:1-24
1 Sam. 28:7-8
Lehu la Saulo le hlotšwe ke go se botegele Morena ga gagwe, a nyatša ditaelo tša gagwe, le gona a kile a nyaka keletšo go meoya ya bahu 14bakeng sa gore a botšiše Morena. Ka gona Morena a mmolaya gomme mmušo a o fa Dafida, morwa wa Isai.

11

Dafida e ba kgoši ya Israele le Juda

(2 Sam. 5:1-10)

111Setšhaba ka moka sa Israele se ile sa ya go Dafida kua Hebrone sa re go yena: “Re madi eno. 2Mehleng ye e fetilego, le mola Saulo e sa le kgoši ya rena, o be o eta setšhaba sa Israele pele ntweng. Ebile Morena Modimo wa gago o rile go wena: ‘Ke wena o swanetšego go diša setšhaba sa ka; ke wena o swanetšego go ba mmuši wa sona.’ ” 3Ka gona baetapele ka moka ba Israele ba tla go Kgoši Dafida kua Hebrone. Yena a dira kgwerano le bona pele ga Morena, ba mo tlotša gomme ya ba kgoši ya Israele, bjalo ka ge Morena a be a holofeditše ka Samuele.

4

11:4
Josh. 15:63
Baahl. 1:21
Kgoši Dafida le Baisraele ka moka ba ya ba hlasela Jerusalema. Ka nako yeo motse woo o be o sa tsebja ka leina la Jebuse, gomme Bajebuse, badudi ba mathomo moo nageng yeo, ba be ba sa agile moo. 5Bajebuse ba botša Dafida gore a ka se tsene motseng, eupša Dafida a thopa sebo sa bona sa Sione, gomme sa tsebja ka la “Motse wa Dafida”. 6Yena a re: “Motho wa mathomo yo a kago bolaya Mojebuse e tla ba moetapele le molaodi wa madira a ka!” Joaba, yo mmagwe e bego e le Tseruya, a hlasela pele gomme ya ba molaodi. 7Ka lebaka la gore Dafida o ile a yo dula ka sebong seo, se ile sa bitšwa “Motse wa Dafida”. 8O ile a tsošološa karolo ya motse ya go se potologa, a thoma felo mo naga e bego e lekelelantšwe, gomme Joaba a tsošološa ye nngwe ye e šetšego. 9Maatla a Dafida a fela a oketšega ka gobane Morena Ramaatlaohle o be a na le yena.

Bahlabani ba Dafida ba bagale

(2 Sam. 23:8-39)

10A ke maina a bagale ba Dafida ba bagolo bao, gammogo le setšhaba ka moka sa Israele, ba ilego ba ema naye gore e be kgoši, bjalo ka ge Morena a be a boletše gore e tla ba kgoši. Bona ba ile ba fela ba mo thekgile kudu mmušong wa gagwe.

11Wa mathomo e be e le Jashobamo wa kgorwana ya Hakmone, moetapele wa “Bararo”.11:11 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Bararo”. Lebelela le 2 Sam. 23:8. Seheberu se re “Ba Masome a Mararo”. O ile a lwa le banna ba makgolo a mararo ka lerumo la gagwe gomme a ba bolaya ka moka ntweng e tee. 12Wa bobedi gare ga “Bararo” bao ba bagale e be e le Eleasara, morwa wa Dodo, wa kgorwana ya Ahoage. 13Yena o ile a lwa le Bafilista ntweng ya Pase-Damime a na le Dafida. O be a le ka tšhemong ya garase ge Baisraele ba thoma go tšhaba, 14eupša yena le banna ba gagwe ba ema gare ga tšhemo ba bolaya Bafilista mme ba šireletša tšhemo. Morena a fentšha Baisraele fenyang.

15Ka letšatši le lengwe bagale ba bararo ba bagolo ba “Ba Masome a Mararo” ba ya go Dafida leswikeng kgauswi le lewa la Adulamo, mola sehlopha sa Bafilista se hlomile mešaša molaleng wa Barafa. 16Ka nako yeo Dafida o be a le ka sebong thabeng, gomme sehlopha sa Bafilista se thopile Betlelehema. 17Dafida a kwa a nyoretšwe meetse a gabo mme a re: “Nke nkabe motho a yo nkgela meetse sedibeng sa lesorong la kgoro ya Betlelehema!” 18Bahlabani bale ba bararo ba bagale ba šwahla mešaša ya Bafilista, ba yo ga meetse sedibeng seo, gomme ba a tlišetša Dafida. Fela a se ke a a nwa, eupša a a tšholla ya ba kabelo go Morena 19gomme a re: “A Modimo a se ntumelele go nwa meetse a! Ge nka a nwa go ka swana le ge ke enwa madi a banna ba ba ilego ba ipea kotsing ya lehu ba!” Ka gona a gana go a nwa.

Tšeo e bile ditiro tše bogale tša bahlabani bao ba bararo ba bagale.

20Abishai, morwarragoJoaba, e be e le moetapele wa “Bagale ba Masome a Mararo”.11:20 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Bagale ba Masome a Mararo”. Seheberu se re “Bararo”. O ile a lwa le banna ba makgolo a mararo ka lerumo la gagwe, a ba bolaya, gomme a thoma go tuma gare ga bao “Ba Masome a Mararo”.11:20 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Ba Masome a Mararo”. Lebelela le 2 Sam. 23:18. Seheberu se re “Bararo”. 21Ke yena a bego a tumile kudu moo gare ga “Ba Masome a Mararo”11:21 Mohlomongwe go swanetše go balwa “tumile ... Mararo”. Lebelela 2 Sam. 23:19. Seheberu ga se kwagale gabotse. gomme e ile ya ba moetapele wa bona, eupša o be a se a tuma go swana le “Bararo” bale.

22Benaya, morwa wa Joyada, wa go tšwa Kabtsiele, e be e le mohlabani yo mongwe yo bogale; o dirile ditiro tše ntši tše kgolo, go balwa le go bolaya bahlabani ba babedi ba bagolo ba Bamoaba. O kile a theogela ka moleteng ka letšatši la lehlwa a bolaya tau. 23Le gona o kile a bolaya monna yo mongwe wa tšitširipa wa Moegepeta wa go feta dimetara tše pedi ka botelele, yo a bego a itlhamile ka lerumo leo theko ya lona e bego e lekana le mpheng wa mogoma. Benaya a mo hlasela ka molamo, a ubula lerumo lela seatleng sa Moegepeta, a mmolaya ka lona. 24Tšeo e bile ditiro tše bogale tša Benaya yo le yena a bego a tumile gare ga “Ba Masome a Mararo”.11:24 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ba Masome a Mararo”. Seheberu se re “Bararo”. 25O ile a tuma kudu gare ga bona, eupša a se swane le “Bararo” bale. Dafida o ile a mmea mohlokomedi wa baleti ba gagwe.

26-47Bahlabani ba bangwe ba bagale šeba:

Asahele, morwarragoJoaba

Elhanane, morwa wa Dodo, wa Betlelehema

Shamote wa Harode

Heletse wa Pelete

Ira, morwa wa Ikeshe, wa Tekoa

Abiesere wa Anathote

Sibekai wa Husha

Ilai wa Ahoage

Maharai wa Netofa

Helede, morwa wa Baana, wa Netofa

Itai, morwa wa Ribai, wa Gibea kua Benjamene

Benaya wa Piratone

Hidai wa dinokaneng kgauswi le Gaashe

Abiele wa Arba

Asmabethe wa Bahurime

Eliagaba wa Shaalbone

Jashene11:26-47 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Jashene” Seheberu se re “barwa ba Jashene”. wa Gisone

Jonathane, morwa wa Shage, wa Harare

Ahiamo, morwa wa Sakara, wa Harare

Elifale, morwa wa Ure

Hefere wa Mekera

Ahia wa Pelone

Hetsero wa Karmele

Naarai, morwa wa Esbai

Joele, morwarragoNathane

Mibihara, morwa wa Hagare

Tseleke wa Amone

Nagrai, morwaladibetša wa Joaba, wa Beerote

Ira le Garebe ba Jatire

Uria, Mohete

Sabade, morwa wa Aglai

Adina, morwa wa Shisa, moetapele kgorong ya Rubene, le sehlopha sa gagwe sa bahlabani ba masome a mararo

Hanane, morwa wa Maaka

Joshafate wa Mitine

Usia wa Ashtarote

Shama le Jeiele, barwa ba Hotamo, ba Aroere

Jediaele le Joha, barwa ba Shimri, ba Titse

Eliele wa Mahaba

Jeribai le Joshabia, barwa ba Elnaamo

Jitma wa Moaba

Eliele, Obede le Jaasiele ba Tsoba.11:26-47 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Tsoba” Seheberu ga se kwagale gabotse.